Foreldrene skal sørge for maten – lærerne skal sørge for matten!

Norske skoler har mange veldig dyktige lærere i dag, men vi trenger flere av dem! Derfor lanserer Høyre i dag en kraftig satsing på etter- og videreutdannelse av lærere. Hvis vi kommer til makten, vil Høyre bevilge tre milliarder kroner til dette formålet i perioden.

Vi vet at det er tett sammenheng mellom lærerens kompetanse og elevenes resultater. Styrket lærerkompetanse gir bedre læring for elevene. Syv av ti lærere mener de trenger mer etter- og videreutdanning for å gi elevene en god undervisning. Det vil vi gi dem!

Kravene til læreren vil øke i årene framover. Kompetanseheving er derfor viktig for å gjøre lærerne godt rustet til å takle faglige utfordringer.

Høyre garanterer at vi ikke skal bruke en kronemat, frukt og grønt! Vi skal derimot bruke ressursene på flere og bedre lærere, og sørge for å styrke etter- og videreutdanningen.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lCke3P-mISI&w=480&h=295]

5 tanker om “Foreldrene skal sørge for maten – lærerne skal sørge for matten!”

 1. Ikke bare videreutdanning, men også det å bli flinkere i å bruke de virkemidlene og verktøyene vi allerede har. IKT i skolen spriker i alle retninger. Noen klasser får god og grundig opplæring i bruke av digitale verktøy, mens naboklassen ikke får slik opplæring i det hele tatt. Og det i “enhetsskolen”. Det er god PCdekning. Men ingen felles kultur for opplæring i bruk av fremtidens (og nåtideens) mest effektive verktøy i læring. Skolelederne må ta tak i dette, og påse at skolen får en styrt opplæring og bruk av digitale verktøy – med like klare læringsmål innen IKT som det er krav i de ordinære fagene. Monitor 2009 vil sikkert gi oss dekning for at det fortsatt er langt å gå. Mulig at motivasjon ikke er nok. Her behøves et politisk trykk.

 2. Til Haldor:

  Enig i at det er veldig ulik digital kompetanse og bruk. jeg har f.eks vært på en skole i Eidsvoll kommune som bruker pc fra dag 1. lese og skrive trening via pc bruk. De hadde utrolig interessante resultater på gutter lese og skrive opplæring pga dette.

  Skillene mellom gutter og jenter som normalt oppleves som ganske stor mht. skriving ble nesten helt borte.
  Forklaringen i følge lærerne/rektor var at man eliminerte problemet med at gutter i 6-8 års alderen har mye dårligere utviklet finmotorikk enn jenter.

  Tror vi har ett stort potensiale, skal notere at det trengs forkus på bruk ikke bare utstyr.

  Til jojja

  Papirflyttinger et problem flere steder i offentlig sektor, hvordan vi skal redusere den må bli en viktig utfordring. Vi ønsker flere lærere ,men vi har en klar prioritet på tiltak som løfte kvalitet.

 3. Hei

  Jeg bor da i en av deler i det landet her som sikkert ikke regnes som særlig sentralt. Dette medfører at vi i vår kommune har flere skoler med mellom 15 og 20 elever. Så klart dette er dyrt for kommunen. Mens vi ved den sentraliserte ungdomsskolen har en kostnad på 58 000 pr elev, så har barneskolene en kostnad på 73 000 pr elev. Dette hadde vært fint det, hvis hver enkelt skole i hver enkelt kommune hadde fått sitt eget budsjett. (Hadde man lagt ned 2 av skolene så hadde 5 elever måttet ha busskyss til ny skole for å si litt om avstanden). Men slik funker det ikke i Norge, vi har samme budsjettet i hele grunnskoletjenesten og når barneskolene er dyre i drift så får vi mindre penger til vår drift. Midlene som fordeles i dette budsjettet er også i all hovedsak statlige overføringer, så det er ikke midler kommunen kan endre etter eget for godt finnende. feks, legge ned den ene skolen som en innsparing.

  I tillegg så er man nå nede i skoler med en eller to ansatte pedagoger/lærere, avhengig av brøkstørrelser. Hvilken type jobb er dette å tilby arbeidstakere? Hvordan blir det med kollegasamtalene og medarbeidersamtalene, refleksjonen rundt undervisningen, utviklingen av egen lærer rolle i ett slikt miljø tror dere ?

  Denne desentraliserte skolestrukturen gir vår kommune en pedagog tetthet på 14,8 elever pr pedagog.No som på papiret er ganske normalt. Nå skal jeg ta deg med på en tur hvor dette tallet møter virkeligheten.

  Først så må man skille mellom barneskoler og ungdomsskole. Da får man at mens man i barneskolene har 7,8 pedagoger i snitt pr elev så har man i ungdomsskolen 17,4 elever i snitt pr pedagog. Jeg har som ungdomsskolelærer 23 undervisningstimer. I 21 av disse timene er det 27 elever i den gruppen jeg underviser som skal ha alt det som læreplanene og opplæringsloven sier de skal ha tilpasset opplæring og full pakke alle sammen. Jeg mener dette viser hvor stor avstanden er mellom den virkeligheten enkelte politikere bruker når det kommer til grunnskole og det virkelige liv.

  For alle dere som ikke vet det så klasse begrepet fjernet fra norsk skole. Nå er det gruppe som gjelder. Hvorfor kan man da ikke si at det skal være en tetthet på 1 lærer pr 20 elever i en UNDERVISNINGSGRUPPE. Jo, fordi dette kommer til å bli veldig dyrt å gjennomføre, ikke finnes det lærere til det heller. I nesten samtlige undervisnings situasjoner så må det dobles med lærere i klasserommene hvis dette skal gjennomføre sier min erfaring fra egen praksis. Hvem vil ta regningen for dette ? her kommer milionene til å fly, bra oljefondet styrker seg.

  Når man vet at det kommer minst bekymeringsmeldinger og innmeldinger til ppt fra barneskolene, er mist timer spesial undervisning, lavest elev timetall, tydelig mindre vurderingsarbeide for lærerne, men litt flere undervisningstimer og lavest antall elever pr lærer i barneskolen så skjønner ikke jeg hvorfor de skal ha ett tak på 15 og ungdomsskolen på 20 elever pr lærer. Dette skulle vært omvendt i mitt hode.

  En siste ting, kommunene kan gjerne bruke penger på mat til elevene. Men de må da legge til rette for kokker og kjøkken da driver med dette, ikke lærerne. Mat på skolen til alle elver tror jeg er av de tiltak som gir ganske mye igjen for de pengene du bruker.

 4. “Bestått i dag blir stryk i morgen” – I følge VG Nett ssier Erna Solberg følgende: “Hun understreker at gode lærere er skolens aller viktigste våpen i kampen for å få slutt på at en av fem elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.”
  Påstanden om at en av fem går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig har jeg sett felere ganger. Kan du være så vennlig å dokumentere denne påstanden? Hvilken undersøkelse eller forskningsrapport er dette hentet fra.

Legg igjen en kommentar til jojja Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *