Behold leksene

SV har slått fast at de vil fjerne leksene i skolen. Foreløpig har de foreslått å erstatte det med to timer leksehjelp. Argumentasjonen er at siden det er ulike forutsetninger i hjemmet for å hjelpe sine barn så kan det forsterke forskjeller å gi lekser.

Inntredenen i Kunnskapsdepartementet har på mange måter vært en vekker for SV. Retorikken er i stor grad lagt om, og det er mer fokus på å prate om kunnskap enn før. Dessverre ser vi at politikken fortsatt ikke er tilpasset retorikken. Jeg er nesten fristet til å si at utspillet om å fjerne lekser slik sett er forfriskende ved at det er litt betryggende å se at SV også snakker gjenkjennelig om skolen innimellom.

Høyre har ikke noe imot leksehjelp, det kan være et godt tilbud. I mange Høyrestyrte kommuner prioriteres både leksehjelp og sommerskole for de som ønsker det. Det jeg ikke aksepterer er SVs verdenssyn hvor det ses på som et problem, og ikke en ressurs, at foreldrene kan hjelpe sine barn til å lære mer.

Jeg mener tvert i mot at foreldrene i større grad enn i dag bør ses på som en ressurs, og at vi bør kunne forvente mer av dem og at de involveres mer. Det virker som om SV begynner på nytt hver gang de skifter Kunnskapsminister, og glemmer hva forgjengeren har gjort. Bård Vegar Solhjell la frem en rapport for 1,5 år siden om kvaliteten i skolen. Der ble Nylund skole i Stavanger trukket frem som et godt eksempel. Jeg har selv besøkt Nylund og er helt enig i at den er et eksempel til etterfølgelse. Nettopp fordi de har høye forventninger til at foreldrene deltar aktivt – forventninger foreldrene i høy grad innfrir. De som ikke gjør det kan faktisk forvente seg et personlig møte med rektor for en samtale om hvor viktig det er, og hvordan skolen kan legge til rette for det. Jeg anbefaler denne videosnutten som viser hvordan Nylund jobber.

Vi fjerner ikke foreldrenes påvirkning på sine barns læring ved å forsøke å ta fra dem ansvar for det. Det vil fortsatt være foreldre som bruker tid på å hjelpe sine barn utenom skoletiden. At positiv påvirkning hjemmefra, både faglig og i form av å lære gode arbeidsrutiner skal forsøkes redusert til et minimum ved statlig inngripen viser klart og tydelig at det fortsatt finnes skarpe ideologiske skillelinjer i skolepolitikken.

Det er en form for statistisk forutbestemthet som ligger bak SVs argumentasjon jeg ikke har mye til overs for. Det er klart at det finnes foreldre som ikke har høy utdanning som også både kan og vil engasjere seg i å hjelpe barna sine. Vi bør heller legge mer ressurser i å tilby foreldre hjelp til å gi leksehjelp etter hvert som vanskelighetsgraden på leksene stiger, og en mer tilpasset undervisning til elevene for å gi et ekstra løft til de som trenger det.

Lekser er positivt fordi det lærer barna at man må jobbe for å få resultater, det er positivt for foreldrene som får mulighet til å engasjere seg, og få innsyn i barnas utdanning. Og det er positivt fordi det gir skolen og foreldrene et felles kontaktpunkt. Dette er verdier som vi ikke må la vitre vekk i et jag etter en resultatlikhet som bare oppnås den dagen alle elevene ligger nærmest mulig gjennomsnittet.

31 tanker om “Behold leksene”

 1. Det er bra med lekser for mine barn. De har resurssterke foreldre med litt utdannelse. Mine barn har foreldre som sitter hver eneste dag i 2-3 timer å hjelper med lekser. Siden et av barna er en sliter.

  Men nabogutten han har det verre. Han har foreldre som ikke kan følge opp av forskjellige grunner. Hans foreldre var tapere i skolen for 20 år siden og nå gjør samfunnet deres sønn til en ny taper. En som aldri får følelsen av å mestre, for han går glipp av foreldre undervisningen.

  Jeg ville vite hva mine barn lærte på skolen uansett siden jeg og min mann bytter på å være klassekontakter og i FAU. Møter opp på alle foreldremøter og samtaletimer. Vi er med på dugnader og sosiale tilstelninger. Og har telefonkontakt med lærere når det skjer ting.

  De som har kapasitet til det mister ikke noe. Men de som vi lærer opp til å bli tapere, de vinner om foreldreundervisningen blir borte. Det vil bli et mer rettferdig system for alle barn.

  Man kan ikke sammenligne skolen i dag og skolen for 20 år siden. Elevene har et mye større press på seg nå enn den gangen. Det stilles store krav til kunnskapsnivå. Derfor blir fallhøyden også mye større for dem som sliter.
  Solidariteten bør komme tilbake til samfunnet. Og da bør man starte med å gi alle barn like muligheter. Ikke fortelle barna at du duger ikke for din mor og far er ikke flinke nok.

 2. Problemet med sånne gamle politikere som dere, er at dere tror at skolen er slik den var da dere gikk, i 1689. Men desverre så er ting hardere nå, sosialt messig, og ikke lat som om du forstår. Dere er kjendiser som ikke bryr dere om folket, og folket bryr seg ikke om kjendiser. Ja dem maner til kjendis middager på TV og all den smørja der, men det kjøpes ikke. Kanskje av barna som gjerne vil bli slik som de prostituerte jentene på Paradise Hotel som dere er så stolt av å vise oss, for dem er jo så viktige mennesker. Kom dere vekk fra stortinget, dere har vist absolut uinteresse i det norske folk. Faller dollaren og USA går under burdte dere ha ett fint sted å rømme til. For oljefondets verdier ligger vel i, ja, dollaren;)
  Fjern lekser. Betal gode lærere bedre. Å kom dere til H***** vekk fra riket mitt. Dere skitner det til.

 3. Idag er veldig mange barn på skole/sfo fra 7.00/7.30 til 15.30/16.00, legg på en time lekser (som er omtrent det min 7 åring bruker på leksene sine) og se om dette er noe arbeidstilsynet hadde godtatt for en arbeidstaker.

  Det er det nemlig ikke. Staten bør prise seg lykkelig for at ikke arbeidsmiljøloven gjelder for barn, ellers hadde dagbøtene spist opp statsbudsjettet.

  Hva som er viktigere, mye viktigere enn lekser er at barn får være barn men de faktisk er det.

  Ikke fins det noe ordning som gir (ene-) foreldre mulighet til å gå ned i redusert stilling heller.

  Staten vil gjerne ha barn, men helst ingen foreldre.

 4. Idag er veldig mange barn på skole/sfo fra 7.00/7.30 til 15.30/16.00, legg på en time lekser (som er omtrent det min 7 åring bruker på leksene sine) og se om dette er noe arbeidstilsynet hadde godtatt for en arbeidstaker.

  Det er det nemlig ikke. Staten bør prise seg lykkelig for at ikke arbeidsmiljøloven gjelder for barn, ellers hadde dagbøtene spist opp statsbudsjettet.

  Hva som er viktigere, mye viktigere enn lekser er at barn får være barn men de faktisk er det.

  Ikke fins det noe ordning som gir (ene-) foreldre mulighet til å gå ned i redusert stilling heller.

  Staten vil gjerne ha barn, men helst ingen foreldre.

 5. fra en som ikke stemmer sv
  husk på at barna som oftest har hatt en like lang arb dag som foreldrene pluss tiden det tar å kjøre frem og tilbake fra jobben.Er det da ikke mer normalen å “krangle”om leksene enn det er å faktisk gjøre dem.på en måte forstår jeg barna som skal gjøre lekser etter 8-9 timers arbeids dag
  dette gjelder spesielt barn i sfo alder
  dem burde det vert leksehjelp for

 6. Helt ærlig!! Jeg mener at alle dere politikere tar feil! Dette er min og mine barns hverdag: Kl 06.00 står vi opp. Så er det å sende barn på skole og barnehage. Jobb i 8 timer. Så må man forte seg hjem fra jobben for å rekke barnehagen før den stenger. Når man så er kommet hjem, så er det på tide å lage middag. Etter middag er det lekser. Nærmere kl 20.00 på kvelden er endelig dagen over med lekser. Da er det faktisk ingen tid igjen for min sønn som går i 5. klasse og leke med sine kamerater. Hvor blir bardommen av for mine barn?? Borte i jag og mas. Hadde de kunnet sittet på skolen en til to timer og gjort lekser, så hadde de hatt tid til å være barn på ettermiddagen. Nå har de ikke det. I tillegg er skolen frekk nok til å skyve opplærings ansvaret over på oss foreldre. Hvis jeg når å bli 50 år før jeg får hjerteinfarkt, så er jeg jammen heldig! For ikke å snakke om stress nivået våre barn lever i. Hadde jeg kunnet forutse dette, så hadde jeg faktisk ikke fått barn.

 7. Lekse helvete

  Noen foreldere er helt uduglige som leksehjelper.
  Det stakkars lille barnet får gjennomgå hver eneste dag fordi de ikke forstår lekse oppgaven.

  Mange opplever rett og slett phykisk terror når leksene gjøres.

  Den lille eleven gruer seg til leksearbeidet,
  blir nervøs, redd. Og gjør enda flere feil.

  – Du duger ikke
  – At det går an…
  – Du blir uteligger

  banning sværting gråt

  Er du Erna klar over at der er hverdagen for mange elver ??

  Jeg vet om en som ikke turte ta med mattebøkene hjem for det ble et helvete hver
  gang når mor skulle hjelpe…

  Så fikk hun heller ta kjeften fra læreren , det var bedre.

  Slik skaper vi skoletapere, mange mange elever hadde fått et nytt liv hadde man heller tatt
  to skoletimer ekstra hver dag og sluppet de forhatte leksene….

 8. Det er velkjent at skoleresultater henger sammen med familiebakgrunn, og at den norske fellesskolen aldri har klart å utjevne dette. Men å gjøre foreldrene til syndebukker for en middelmådig norsk skole fører oss ikke videre.

  Det er et uttrykt ønske fra norske skoler at foreldrene bør engasjere seg mer, ikke mindre, i barnas skolegang. Ved å frata foreldrene den viktigste arenaen for oppfølging av barnas læringsutvikling vil vi sikkert få likere barn, men de blir ikke nødvendigvis flinkere.

  Det er viktig at ønsket om å motvirke sosiale forskjeller ikke går på bekostning av å utvikle skolen til en bedre læringsarena.

 9. Å kutte ut leksene fordi det skaper større forskjeller mellom sterke og svake elever er bare tull. Det eneste du oppnår med det er at de flinke elvene blir mindre flinke fordi de får øvd mindre. Lekser bidrar til at man før øvd mer på de ulike ting en må lære. Hjemme får man en-til en undervisning på de områdene du har behov for det. På skolen må du dele læreren med 25 til 30 andre barn. At det i en klasse finnes barn som ikke får hjelp hjemme, må en løse på andre måter. Man kan ikke drive undervisning etter prinsippet ” Når noen ikke får hjelp, skal ingen få hjelp”

 10. SFO er ikke en del av barnas arbeidsdag. Da leker de eller spiller spill, i hvert fall på min sønns skole. Det er tid sammen med andre barn. Når vi har spist midddag er det mørkt ute. Det er ingen ute, og jeg ville vært skeptisk til å sende en 7-åring ut alene/sammen med andre småtasser så sent. Da jeg var liten lekte vi på lekeplasser/i gaten til foreldrene kom hjem fra jobb. Nå leker de på skolens område med et par voksne til å holde et øye med dem og hjelpe dem om de har problemer. Verden er ikke perfekt, men heller ingen grunn til å late som verden var perfekt for 30 år siden.

 11. Bekrefter samtlige kommentarer her som er mot lekser. Min mor hadde null peiling på matte, og det har blitt mitt problem gjennom skolen. Lekser burde vært fjernet for lenge siden.

 12. Ane Bornholm….

  “…………I tillegg er skolen frekk nok til å skyve opplærings(-)ansvaret over på oss foreldre. Hvis jeg nå blir 50 år før jeg får hjerteinfarkt så er jeg jammen heldig!”

  Kan eg få lov til å spørje kva du eigentleg såg føre deg då du bestemte deg for å få born?

 13. Det er da ikke foreldre som er en ressurs som er problemet i denne saken. Problemet er alle de barna som har foreldre som ikke kan hjelpe dem med leksene, altså de som ikke kan være en ressurs. Jeg fikk aldri hjelp av mine foreldre med leksene, da jeg kom på ungdomsskolen var nivået i matte og engelsk langt forbi mine foreldres. Å kunne få et alternativ til lekser ville i mitt tilfelle vært en fordel. Jeg tror ikke barn med skoleflinke foreldre vil få det værre uten lekser, det er jo som du sier selv, at barn påvirkes av sine foreldre. Men jeg tror det finnes et alternativ til lekser, som kan løfte alle videre.

 14. ja det gaar great aa ha slik prat men sannheten er hvordan vi kan praktsisere det samme vi pratet om

  dagens poletikere gaar rundt omkring aa vinne folket menigen men
  paa vegen i praktisk helt motsatt jeg har opplevede og andere koliga min ogsaa
  ja veil aa peke poinget var hvor vi har felles svake og hvor vi har personal svak
  hvert maalingen vi maa se fremst

 15. I Russland får alle skolebarn leksehjelp av lærere rett etter skoletid. Noe for Norge? Sikkert ikke. Lekser er helt ok. Jeg som forelder får da anledning til å danne meg et inntrykk av hvordan det går med mine barn. Om de ikke hadde lekser hva ville da den ekstra tiden brukes på. Mer dataspill? Å sammenligne barnas tid med yrkesaktive voksnes er en avsporing. Læring er viktig og det må læres godt, hvis ikke så blir det kanskje ikke noen yrkeskarriere. De fleste voksne vet at de må legge ned mye av sin fritid i lekser/studier om de ønsker seg en høyere utdannelse.

 16. Barn påvirkes i stor grad av foreldre. Man ser det på oppførslen til barnet. Slik det virker i dag er at SFO/aktivitets skolen tilbyr leksehjelp. Ofte så er det faktisk barna som “ikke” trenger leksehjelp som ikke utnytter leksehjelpen. Nettopp fordi det er valgfritt. Det er foreldrene som svikter på å følge opp barna, ikke bare hjemme, men på skolen også. Foreldre med dårlige jobber og lav utdannelse hindrer av en eller annen grunn barna deres i å få seg en god utdannelse. Derfor mener jeg at det er riktig at man heller legger 1 time til på skoledagen holdt av til lekser. Med den løsningen er ingen ting som hindrer barn i å gjøre de leksene de skal og de foreldrene som mener barna trenger noe mer enn dette kan sette seg ned med barna når de kommer hjem fra skolen.
  Det vil alltid være forskjell på folk, og man vil alltid ha “tapere” i et samfunn. Det er derimot ingen “lov” mot at et samfunn kan bli smartere. Mer skole = mer kunnskap.

  Mennesker som klager over 7 og en halv time arbeidsdager kan være stille. Av disse 7,5 timene er man effektiv kanskje 6,5. Dvs at du fint kunne jobbet 10 timer i løpet av en dag. Tenk på de studentene som går skole 30 timer i uken og jobber 20/30 timer i tillegg til skolen. Fordi de må det for å dekke utgirfter.

  Jeg føler nordmenn gjemmer seg bak en mur av tusener sekker med penger, og sier til seg selv; “her kan ingen ta meg”. Det er på tide at nordmenn åpner øynene og er åpen for nye forslag, og faktisk ser det bedre i en forandring, i steden for å klage på forandringen i seg selv. Enten om det er facebook eller om det er skoledagen til barna.

  Mvh. Stian

 17. Kommentar til Tore; SFO er organisert lek – det er faktisk litt forskjell på det – kontra når du lekte på lekeplassen med venner hjemmefra…Det er bestemt utetid bl.a. – ihvertfall på vår skole, og det er helt andre regler å forholde seg til.
  Vi sitter i 2-3 timer hver dag med lekser – mye av grunnen til at det tar så lang tid – er at konsentrasjonen og motivasjonen til å jobbe er langt mindre enn motivasjonen til å gå å leke eller ha mulighet til å bli med på en form for idrett e.l. Lengre skoledager eller organisert leksehjelp i SFO er jeg helt tilhenger av. For å ikke miste engasjementet til skolearbeidet – kan det kreves at leksene skal signeres av foreldrene – på den måten kan man se over leksene sammen og heller rette opp/hjelpe der det er behov for det. Den korte tiden vi har sammen på ettermiddagene blir heller ikke spesielt hyggelig – når ungene IKKE vil gjøre lekser. Det er et evig mas og diskusjoner !

 18. Jeg har lest endel av kommentarene fra idag og igår, og det er mange synspunkter.
  Av egen erfaring , og når jeg snakker med andre foreldre, så synes jeg det er urovekkende mange elever som strever i skolen idag.
  Elever som har lese og skrive “problemmer” har ikke en lett hverdag. Har man ikke mestert lesing og skriving, hvordan skal man da klarer å henge med i klassen. Og siden det ikke er mulig å gå om igjen et klassetrinn, hvordan skal eleven klarer å ta igjen det som de blir liggende bak.
  Som foreldre er det ikke lett å oppleve at barnet ditt strever med oppgaver. Jeg har selv en sønn som ikke er på nivå med resten av klassen. Han går i 4 nå. Han har leselekser som er beregnet for 3 klasse, og jeg som foreldre skal lese leseleksen som de andre har på skolen. I tillegg så går jeg igjennom andre fag som de har. Det har vært knalltøff jobbing fra 1 klasse, og han er faktisk en av de heldige som har ekstra hjelp på skolen.
  For eller imot lekser. Jeg synes skolen burde ta endel av dette. Det kan være noen lekser som fremdeles gjøres hjemme, men at det meste er i skolens regi. Det er nok veldig mange som sliter og har en evig kamp med sine håpefulle om lekser. Som foreldre føler man at det blir en evig gnål om lekser fra man kommer hjem til kvelden er nesten over. Sønnen min lurte på om jeg ikke brydde meg om noe annet en lekser…..
  Hummm.
  Sett inn resurser på våre barn. Ta en skikkelig utredning om våre skoler , snakk med lærerne, de er jo tross alt fagpersoner. Finn ut hvorfor Norge ligger lagt etter når det gjelder utdanning i forhold til andre land. Og når det gjelder lekser, så bør det kunne gå ann at barna gjør mesteparten av leksene sine på skolen, hvor det er kompetanse slik at ungene som trenger det får hjelp.

 19. Grete, du kaller ikke andre tapere selv om de sliter på skolen. gammel er du? herregud, ta deg sammen og vær litt mindre sjølgod.

 20. sfo har tilbud om leksehjelp noen dager i uka, i hverfall hos mitt barnsskole. selv om etter en lang dag på jobb, når vi kommer hjem, min gjor lekser etter middag eller event. etter barne timen. det er altså en måte å bruke tid sammen(hjelp m/lekser) en eller to ganger i uka. jeg vil vie hva hun har lært og hvor nivå ligger hun. jeg er ikke mot lekser, men jeg mener at det er også statens ansvar å tilrettlegge for barna slik at de som trenger hjelp til lekse får hjelp i skoletiden. staten må bruke penger til utdanning, det å spare heletiden i en hver anledning vil skape en fremtidig generasjon med problemer.

 21. Akkurat som Jørgen må jeg bare si meg enig i alle koemmentarer mot lekser her. Lekser er bare en arv fra fortiden hvor skoledagen var kortere, og lekser var nødvendig. Siden den gang har det både blitt lengre skoledag, og mer lekser.

  Utdannings-folka på stortinget osv klager alltid på at Norge ligger i bunnsjiktet i Europa når det gjelder utdanning. I stedet for å prøve å komme på noe nytt og kreativt, så fortsetter dem å dynge på med mer lekser og mer skole. Skaper mindre og mindre fritid, og ingen barn får være barn.

  Lekser hjalp meg aldri noe som helst. Faktisk, så gjorde de det motsatte av sin hensikt. Det var først når jeg i 6. klasse slutta å konsentrere meg om lekser at jeg ble faglig sterk. Går nå siste halvåret på ungdomsskolen, og har ikke fokusert på leksegjøring. Likevel er jeg godt over gjennomsnittet kunnskapsmessig.

  Lekser er ikke så viktig som dere bedrevitere på Stortinget skal ha det til. Ja, det hjelper på individuelt arbeid, men det kan løses med flere prosjekter, stiloppgaver o.l. Hvis foreldre er interesserte i hvordan barna gjør det på skolen, så kan det også løses gjennom foreldresamtaler, flere karakterer, og eventuelt et nytt oppfølgingssystem som lærerne kan lage, i stedet for å plukke ut en masse lekser som elevene skal gjøre.

  Politikere gjør jo aldri noe som faktisk hjelper. Bygge veier gjør de (sakte), og Krekar skal for all del ha all oppmerksomheten. Ikke de barna som kunne hatt et en barndom med masse sosial aktivitet og gøy etter skolen.

  Vises jo her også…skrev innlegget i går, men har ikke svart alle de som er i mot lekser. Viser igjen at dem egentlig ikke vil gjøre noe annet enn det de selv mener er riktig, i stedet for å faktisk høre på oss elever som faktisk veit hvordan skolen er i dag.

  Står jo til og med noe om dette i menneskerettighetene!

  Fjern lekser!

 22. Takk for mange kommentarer, de absolutt fleste både gjennomtenkte og reflekterte.
  La meg gi noe generelle kommentarer. Norsk skole har fortsatt langt færre timer enn mange andre land (men ikke alle). Det er et stort behov for å repetere og øve mer på oppgaver enn det man får tid til i dagens skole.

  Lekser er viktig for å få det til, vi i Høyre er for leksehjelp på skolen, derfor har vi foreslått penger både til det og til frivillige organisasjoners arbeid med leksehjelp. derfor er det flott nå vi kan etablere frivillige ordninger hvor man kan få hjelp etter ordinær undervisning av gode lærere.

  Samtidig må vi sikre gode arbeidsvaner fra 1. dag på skolen – som forbereder til utdanningsløpet videre – da er det å sitte å jobbe selvstendig hjemme en liten stund viktig.
  Forskning viser at systematisk arbeid med lekser gir elver ett ekstra års forsprang i kunnskap mot de somm ikke jobber med lekser.

  Så er det foreldrene som ressurs – vi utvisker ikke forskjeller i Norge ved å avskaffe lekser, sannsynligvis forsterker vi dem. Klarer og tydelige forventninger til foreldre kan minske forskjeller.

  Og så til de som tror at politikere ikke vet noe om skolehverdagen i dag. Vi vet ganske mye, vi besøker mange skoler, og vi har barn og er foreldre , – og vi vet også hvor viktig skolens arbeidmetoder er for at mange flere ungdommer skal klare seg i arbeidslivet etterpå.

  Sorry, men det må litt pugg og hardt arbeid til og 🙂

  Erna

 23. Lekser eller ikke? Tror kanskje at det er helt andre ting man bør fokusere på. Barn har en tendens til å greie å forstå det de er motiverte for å forstå, og gjøre det de er motiverte for å gjøre. Kanskje er man for opptatt av at alle skal lære det samme, dvs en slags norsk standard? Kunne man ha hatt økt fokus på noen få basisferdigheter og dernest mer valgfrihet med integrering i form av praktisk bruk av basisferdighetene for å øke motivasjonen? Finnes det fag i norsk skole som kunne vært kuttet ut eller kjørt som mer intensive kurs på bestemte klassetrinn? Kunne man på den måten fått tid til å gjøre basisfagene (på et tidlig stadium) mer interessante og overkommelige og på den måten redusert behovet for lekser og leksehjelp? Kunne dette økt sjansen for at flere barn kommer inn i “gode sirkler”, der de opplever mestring. -Tror det er avgjørende at flere opplever mestring som kanskje er den sterkeste motivasjonsfaktoren for de fleste mennesker…. Til slutt er det verdt å nevne hvor flinke barna er til å lære hverandre ting. De introduserer og lærer hverandre spill, leiker, instrumenter og maskiner med tildels kompliserte regler og krav til tekniske og taktiske ferdigheter. Dette greier de uten at voksne involverer seg. Tankevekkende…Kan skolen dra større nytte av at barn lærer av hverandre? Motivasjon er viktig for å huske det du har gjort eller lært. Noen ganger gjør vi ting for å kunne si at vi har gjort dem. Slike oppgaver fører sjelden til kunnskap, mestring, ferdigheter eller holdninger, men til mindre motivasjon og følelsen av meningsløshet…

 24. Ja lekser er viktig, men det må bli mere tid til å få gjort de på skolen! ihvertfall på videregående. Etter 7 timer med skole hver bidige dag blir vi jo helt utslitt, og det er lite firstende å sette seg ned med mere lekser med en gang man kommer hjem. Og det er ikke alle som kommer hjem på 1,2,3 heller! Mange bruker 1 eller flere timer på å komme hjem fra skolen. dvs at man ikke kommer hjem før 4-5 tiden, og da pleier det å være middag og etter det er det jo kvelden og trening står på manges program. Hvis vi skal droppe treningene våre hver gang og vennesammenkomster, kommer vi til å bli helt syke og bare lei. Dere voksene sitter jo bare inne og klager på oss ungdommer at vi bare sitter inne, men vi har jo ikke tid til NOE annet?

  Skole er veldig viktig, men det burde være mere tid til å gjøre det på skolen. Helt klart!

 25. Barne må få meir frihet i dagens samfunn -til å utforske verden på eigen hand.Dei må sleppa fri frå alt det dei voksne prøver å putte inn i dei.
  Alle slit i barna.Du skal gjera ditt og datt,slik og slik osb.Dette skaper ein stressa kvardag som tek frå barna evnen til å greie meistre noko dei sjølve finn ut av.Det igjen gjev dårleg sjølvkjensle.Det barna finn ut av har ingen verdi liksom.
  Gje meir fridom til borna er mitt råd.PÅ skulen gjer dei lekser punktum.Om det er slik at barna må vera i opphaldings -anstalt til foreldra kommer frå arbeid,burde det vera læring til meistring som burde stå på timeplanen.

 26. Det er helt klart ganske viktig at barn jobber med informasjonen de for med skolen. Det bidrar til selvstendighet og forståelse.

  Men det er også ganske tydelig at dagens lekseordning ikke fungerer. Grunnen er rett og slett at ikke alle henger med her, både på grunn av egen modenhet, forutsetninger og hjelp hjemmefra. Slik jeg ser det burde det helt klart blitt gitt oppgaver barna jobbet med utenom undervisningen, men alle bør ha obligatorisk profesjonell, leksehjelp hvis lekser skal være likt for alle.

 27. Lekesene burde man få lov til å gjøre på skolen, der man har all hjelpen man kan få. Det er ikke alle som har foreldre som er gode i alle fagene vi har på skolen. Skal alle leksene bli gjort hjemme får vi ikke tid til noe annet og vi blir umotiverte.

  Skole krever masse av oss, de hjemme krever noe av oss(husarbeid osv), venner, kjæreste, fotballaget også videre. Dette får vi ikke fullført om vi bare skal sitte med lekser hjemme.

 28. få vekk detta drite eg held på å daue fra idag sylte streika eg, eg te 2 spissesjeier svelerøre te frokost that`s it takk for meg

Legg igjen en kommentar til virre vapp Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *