Tusen takk

Jeg vil takke alle sammen som stemte Høyre. Jeg ønsker å takke de tusenvis av tillitsvalgte og medlemmer rundt omkring i landet som sto påvhelt til det siste for partiet. Innsatsen var fenomenal og det var godt å se at vi fikk belønning i form av et bra valgresultat. Vi var det partiet som gikk mest frem.

Jeg skal innrømme at det var bittert at det var så lite som skilte en borgerlig seier fra en rødgrønn seier.

Jeg visste naturligvis at valgordningen er skrudd sammen slik at det ikke nødvendigvis er flest stemmer som avgjør, men synes likevel det må være lov å påpeke, at når vi ser på fasiten, er det et tankekors at så mange tusen flere har stemt borgerlig enn rødgrønt uten at det gjenspeiler mandatfordelingen på Stortinget. Om ikke annet så viser det ihvertfall at det ikke har vært en enorm etterspørsel etter rødgrønn politikk fra folket.

La meg også sende noen varme tanker til avtroppende Venstre-leder Lars Sponheim. Lars bidro til å gjenreise Venstre som en kraft å regne med på borgerlig side og jeg har hatt gleden av å være hans kollega både i regjering og på Stortinget. Jeg synes ikke Lars fortjente denne avskjeden, men den viser at politikk kan være brutalt. I all diskusjonen om tall, politikk, vinnere og tapere så finnes det et menneskelig aspekt, vi er ikke maskiner. Det kan være greit å få minne om det i en sådan stund.

Jeg vil også få lov til å takke alle som har kommet med innspill til meg på de sosiale mediene og på denne blogg. Ekstra hyggelig var det naturligvis å få utnevnelsen beste partileder på nett. Det å kunne kommunisere direkte med velgere gjennom nettet er definitiv noe som kommer til å bli enda viktigere i fremtiden, og noe som jeg personlig og Høyre som organisasjon vil forsette med.

Vi har fått flere nye representanter og har styrket vår posisjon fra sist. Vi skal bruke de neste årene på å bli enda bedre. Vi behøver all den hjelp vi kan få, så hvis du har lyst til å engasjere deg/bli medlem så vil jeg bli veldig glad for det. I tillegg til å få utløp for samfunnsengasjement, så vil du lære masse og få mange muligheter ved å bli medlem i et politisk parti og gjerne Høyre!

Jeg kommer selvfølgelig til å forsette å dele mine tanker om politikk fremover via blogging. Da med mindre videoer og mer om dagsaktuell politikk. Hvis du har noen innspill så er du selvsagt hjertelig velkommen til å gi meg tilbakemeldinger og kommentarer.

Igjen tusen takk til alle som bidro og stemte på Høyre. Det ble ikke regjering denne gangen, men jeg tror dette valget representerte starten på en ny høyrebølge!

Høyre baker kaken større!

I denne valgkampen forsøker de rødgrønne igjen å kategorisere Høyres skattereduksjoner som ”voodoo- økonomi». Selv skal de visstnok ha funnet den ”perfekte balanse” i skattenivået i 2004.

La oss først se på statens inntekter fra skatter og avgifter i perioden etter at vi reduserte skattene med rundt 24 mrd kroner. Vi gjorde det mer lønnsomt å jobbe og vi stimulerte bedriftene til vekst.

Hva skjedde i årene etterpå?

Jo, skatteinntektene økte med ca 150 mrd kroner. Høyre la forholdene til rette for velferd ved hjelp av redusert skattebyrde!

Både borgerlige og rødgrønne regjeringer bevilger penger til forskning og innovasjon. Men denne satsningen er størst når Høyre er i regjering. Forskning koster milliarder på statsbudsjettet, men det er ikke penger tapt. Det skal sikre fremtidens velferd. Sånn er det med skattereduksjoner også. For at Norge skal stå rustet med et vekstkraftig næringsliv og dyktige ansatte i fremtiden, vil vi satse på bla forskning, innovasjon og skattelette. Det baker kaken større!

I finansdepartementet sitt budsjettarbeid i 2009 benyttes utdaterte beregninger. De har selv svart på spørsmål fra Høyre at effekter på arbeidstilbudet ikke er tatt med i kostnadsberegninger. Det er veldig spesielt når en analyse av skattereformen fra 2005, gjort av Statistisk sentralbyrå, viser at 56 prosent av skatteletten kommer tilbake etterpå. SSB skrev:

”Hovedhensikten med en slik utvidelse er å gi mer korrekte anslag på proveny- og fordelingsvirkninger”

Det er altså store positive og dokumenterte effekter av Høyres skattelette. Det har finansminister Kristin Halvorsen også sagt fra talerstolen på Stortinget i juni 2008 da hun uttalte:

Selvsagt er det noen dynamiske effekter ved å gi skattelette

De stemte ned Høyres forslag om å utrede mer om positive virkninger på økonomien over tid. Kanskje de er redde for hva de kan finne?

Glem heller ikke at de har økt skattene for vanlige bedrifter med over 10 mrd på vei inn i en finanskrise. Det er for tidlig å si hvor negativt dette slår ut på arbeidsplassene. Vi lever i en global verden. En regjering som bruker ”gamle modeller” hvor ett lands nasjonalbudsjett balanseres med kun ett år av gangen, er ikke lenger holdbart.

Høyre vil som alltid satse mer på forskning og innovasjon. Ikke fordi det lønner seg for ett enkelt budsjettår, men fordi vi skaper fremtidens velferd. Dette landet trenger en regjering som er glad i jobbskaperne og baker kaken større. Redusert skatt gir tryggere jobber og høyere privat velferd.

Fremtidens velferd er tryggere med et sterkt Høyre i regjering!

Høyre mest frem på skolevalget

Høyre går mest frem og SV er taperne viser skolevalget.

Dette er jeg veldig fornøyd med og jeg vil få gratulere Henrik Asheim som leder og hele Unge Høyre for en fantastisk innsats. Jeg vet at de har jobbet veldig hardt i forkant og brukte mye tid på skolering. Det har gitt resultater. Høyre fikk 16.3 % ved skolevalget og normalt sett gjør vi det alltid bedre ved Stortingsvalget – men vi må ikke ta noen ting for gitt. Nå er det maksimal jobbing for å mobilisere alle høyresympatisører til valgurnene mandag 14-september!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zbgH0XPAtfE&hl=en&fs=1&rel=0]

Borgerlig fellespolitikk 2009

I Høyre har vi sett nærmere på de borgerlige partienes program og stemmegivning i Stortinget. På denne bakgrunn kan vi si at de fire borgerlige partiene har mye felles politikk.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1QKH3BazPZo&hl=en&fs=1&]

Valgfrokost hos Civita

På fredag morgen hadde jeg gleden av å innlede for tankesmien Civita, hvor Kristin Clemet er leder. Civitas valgfrokoster er fine anledninger for oss politikere å kunne presentere litt mer helhetlig politikk. Innlegget og debattsekvensen er nå i sin helhet tilgjengelig på Civita sine nettsider.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OGSvYSnAnVA&w=480&h=295]

JA TIL FRP, KRF og VENSTRE

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=c7kVQ5htCxw&hl=en&fs=1&rel=0]

Det er veldig hyggelig at KrF og Venstre har utpekt meg, som Høyres leder, til statsministerkandidat. Det at Kristelig Folkeparti og Venstre går offentlig ut med meg som statsministerkandidat er nytt og oppmuntrende, men det fører ikke til at Høyre skifter strategi.

Høyre kan sitte i en regjering med Venstre og Kristelig Folkeparti.
Høyre kan sitte i en regjering med Fremskrittspartiet.

Jeg har stilt opp på bilder med Sponheim og Høybråten. Jeg har stilt opp på bilder med Siv Jensen. Det ville vært svært mye mer oppsiktsvekkende om jeg hadde nektet å stille opp på et bilde med Sponheim og Høybråten, enn at jeg stilte opp.

Min drøm er fremdeles at alle partiene på borgerlig side kan sette seg ned. Vi kan sammen gi Norge en ny retning.  Det ønsker de borgerlige velgerne – og det burde de få.

Det skal ihvertfall ikke stå på Høyre!

Disse mister makt hvis Høyre får bestemme

En av de viktigste konservative innsiktene er behovet for maktspredning, betydningen av å motvirke maktkonsentrasjon. Jeg mener det vil være sunt å begrense makten til flere aktører i dette landet, nettopp derfor har jeg lagt frem en oversikt over hvem som definitivt mister makt dersom Høyre får styre etter valget 14.september.

Roar Flåthen og LO. Partisponsor, medieeier, fagforening etc. Må finne seg i at jeg lytter like mye til YS, Akademikerne, Unio, NITO og de som har valgt å være uorganiserte som til LO.

Hanne Harlem, styreleder i Helse Sør-Øst. Skal være både kunde og produsent av helsetjenester til halve Norge. En umulig dobbeltrolle.

Vi vil gi makten til den enkelte pasient, som skal få oppsøke et privat sykehus for statens regning når man har fått en medisinsk diagnose som skal behandles. Vi vil også legge ned de regionale helseforetakene og skille rollene som bestiller og utfører i helsevesenet.

StatoilHydro. StatoilHydros størrelse er en utfordring. Er det hunden som logrer med halen eller omvendt? Jeg vil sikre at det er politikerne som bestemmer og at Statoil får konkurranse og utfordringer.

Næringsdepartementet. Omfanget av det statlige eierskapet skal reduseres, bli mer profesjonelt og i mindre grad legge seg opp i daglig drift. Det blir flere arbeidsplasser og mer verdiskapning når det blir rom for flere aktive, private eiere.

Trond Giske og Kulturdepartementet. Makten må spres, og gis tilbake til kunstnere selv. Høyre vil mobilisere private midler gjennom skattereglene, og gjennom tilskudd til en bredt anlagt kultur og næringslivsorganisasjon som et tyngdepunkt ved siden av Norsk kulturråd, vil Høyre utvikle samarbeidet mellom kultur og næringsliv. For Høyre handler kulturlivets frihet seg om noe mer enn hvorvidt man blander seg inn i programarbeidet i den enkelte institusjon. Ensidig statlig finansiering inviterer til politisk riktighet og servilitet. Man vil fort skjele til de som bestemmer hvem som, og hva som, skal få, og kriteriene som gjelder.

Fylkespolitikerne. Får ikke lenger bestemme hvilke skoler elevene skal gå på, elevene skal få bestemme selv. Fylkeskommunen skal dessuten legges ned.

Janne Sollie, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning. Har blitt en politisk aktør og en stat i staten. Direktoratet skal gjennomføre regjeringens vedtatte politikk og bli mer lydhør for folk i distriktene.

Fylkesmennene. Adgangen til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene skal begrenses kraftig.

Landbruksdepartementet. Slipp bonden fri. Det finnes mange bønder som kan drive lønnsomt med færre reguleringer.

Landbrukssamvirkene. Må belage seg på mer konkurranse med en Høyre-regjering. Jeg vil også styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan. Det innebærer å fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet, ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Makten skal tilbake til forbrukerne.

Hovedpoenget med denne oversikten er å vise hvilke aktører som har for mye makt og hvor det forekommer uheldig maktkonsentrasjon. Mitt poeng er at vi trenger mer mangfold og mer konkurranse. Det betyr nødvendigvis at enkeltaktører må få mindre makt.

Du kan lese hele saken og se intervju på NRK.no og VG-nett.

Høyres nettredaksjon har begynt å tekste videoene.

Under er utdrag fra talen jeg holdt i Bergen under valgkampåpningen. Høyres nettredaksjon har nå begynt å tekste videoene slik at også dem som er døve får mulighet til å delta, noe jeg synes er veldig viktig å legge til rette for.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SG1vMwN6_WA&hl=en&fs=1&rel=0]

Lite nytt fra FRP

I dag la Siv Jensen frem det mye omtalte 100-dagersprogrammet.

Programmet har vært jobbet med i ett år, men etter å ha hørt fremleggelsen i dag må jeg si at det inneholder lite nytt. Punktene består av Frp-standpunkter som er kjent fra før.

Det mest overraskende er at det er så lite som loves gjennomført. Det er forslag som skal fremmes, saker som skal utredes, arbeid som skal startes opp og utvalg som skal settes ned. 100-dagers-revolusjonen er avblåst og erstattet med utredninger og komiteer.

Alle kan fremsette forslag – enten man er i opposisjon eller i regjering. Det som betyr noe i politikk er å få gjennomslag slik at løftene kan settes ut i livet. Det står ikke ett ord om dette i planen. Derfor gjør planen det verken mer eller mindre sannsynlig med et borgerlig samarbeid etter valget.

Sponheim og Jensen har signert på skriftlige garantier forfattet av journalister, som gjensidig utelukker hverandre. Da kan en borgerlig politikk bare bli gjennomført på to måter; enten ved at Sponheim og Jensen modererer sine skriftlige garantier, eller ved at velgerne sørger for at Høyre blir så stort at garantiene ikke får noen betydning.