SV uten offensive tiltak i klimameldingen

Jeg er glad for at Kristin vil diskutere klimapolitikk – både nå i valgkampen, og ikke minst når vi på Stortinget til høsten skal diskutere hvordan vi skal ha en mest mulig offensiv politikk for å møte de alvorlige utfordringer trusselen om menneskeskapte klimaendringer stiller oss overfor. Kristin og jeg er enige om behovet for å redusere klimagassutslippene, men vi er nok noe uenige om tiltakene.

 

Først og fremst er Høyre kritisk til at den rødgrønne regjeringen har lagt frem en klimamelding nesten uten noen konkrete tiltak. Sant og si er jeg ganske overrasket over at en regjering med en miljøvernminister fra SV ikke har lagt frem mer offensive tiltak.

 

Jeg registrerer dessverre at Kristin ikke benytter utfordringene jeg ga henne til å love å bidra til å stramme opp klimapolitikken. Når det gjelder fornybar energi, vil hun ikke fordoble støtten i forhold til det støttenivå hennes egen regjering har foreslått, og som har vist seg elt utilstrekkelig. Hun sammenligner med bevilgningene under en forrige regjeringen, men ”glemmer” samtidig å fortelle at regjeringen Bondevik hadde forberedt et grønt sertifikatmarked sammen med Sverige som ville ha gitt langt mer støtte til fornybar energi enn det som er tilfelle i dag. Dette arbeidet ble stanset da SV, sammen med Sp og Ap, overtok regjeringskontorene høsten 2005, uten at de rødgrønne har klart å komme opp med et like godt alternativ. Det var det jeg utfordret henne på.

 

Heller ikke når det gjelder elektrifisering av sokkelen tar hun utfordringen. Hun peker riktignok på satsing på vindmøller til havs. Høyre er enig i at det er behov for å satse på offshore vindmøller. Men hennes egen regjering innrømmer samtidig at denne teknologien fremdeles er på utviklingsstadiet. Kristin Halvorsen vil ikke ta utfordringen min om å se nærmere på mulighetene for forsyning av elektrisk kraft fra tilgjengeige energikilder på land som erstatning for sterkt forurensende gasskraftverk på oljeinstallasjonene på sokkelen.

 

Kristin Halvorsen sier at vi kan bli klimanøytrale ”raskere en svint” gjennom kjøper kvoter fra utlandet, men det vil hun ikke fordi hun i stedet vil redusere utslippene i Norge. Høyre mener at dette ikke er noe ”enten eller”, men et ”både og”. Vi må både redusere utslippene her til lands, og bidra til utslippsreduksjoner internasjonalt. Hvis Kristin mener at det ikke er noe mål at Norge skal være klimanøytralt, det vil si at hvert tonn klimagasser vi slipper ut her i landet skal kompenseres med å finansiere tilsvarende utslippsreduksjoner i utlandet, hvorfor har regjeringen da klimanøytralitet i 2050 som en av sine hovedmålsettinger. Det som er riktig i 2050 kan vel ikke være galt hvis det blir gjennomført tidligere?

 

Så sender Kristin meg en utfordring tilbake: Om Høyre vil snu når det gjelder vår motstand mot rushtidsavgift. Mitt svar er: Nei, Kristin. Høyres lokalpolitikere, blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim, vil ikke støtte en avgift som i urimelig grad vil ramme småbarnsforeldre som er avhengig av å kjøre bil for å hente og bringe barn i barnehage. Ingen mennesker, verken småbarnsforeldre eller andre, sitter i kø fordi de har lyst. De sitter der fordi de må for å få dagen til å gå rundt! Da blir det ikke bedre om man i tillegg må betale for det. At de fleste som vil måtte betale rushtidsavgift er folk med god råd er ikke så rart. De med god råd vil fortsette å kjøre bil i rushtiden, og gladelig betale noe ekstra for å slippe kø fordi ikke alle har råd til å betale denne avgiften. Å skatte de med dårligst råd av veien for å slippe frem at de rikeste er imidlertid dårlig fordelingspolitikk.

 

Nå teller hver eneste stemme!

Fra rødt flertall med et knallsterkt RV i Oslo på fredag, til fremgang for Høyre og fire nye år med Erling Lae på lørdag. To sterke målinger i Bergen som bekrefter at alt ligger til rette for at Monica Mæland skal få fortsette som byrådsleder. Og gjennom uken har vi hørt gode tall både fra Stavanger, Sandefjord, Molde, Harstad og mange andre små og store kommuner.

Høyre er i fremgang, skriver avisene, og vi ligger over resultatet fra forrige kommunevalg. Erna kan smile, leser jeg mange steder. Og det gjør jeg naturligvis – selv om jeg ikke engang er kandidat ved dette valget.

Det er det 8.500 andre Høyre-medlemmer som er. Nå er det avgjørende å sikre at alle som gjennom valgkampen har likt budskapet vårt faktisk går til valglokalet og stemmer Høyre på valgdagen!

Jeg tror oppturen er en belønning for at vi har snakket så mye om lokale saker i valgkampen. Naturligvis er det ikke mulig for meg og resten av ledelsen i Høyre bare å snakke om lokale saker. Desto viktigere er det at vi i hvertfall bruker valgkampen til å snakke om temaer som kommunene faktisk har ansvar for.

På den måten har vi lyktes med å skape et tydelig bilde av hva Høyre vil, og det selv om løsningene ofte kan bli forskjellige fra kommunene til kommune. For eksempel har Høyre-styrte Oppegård i lang tid gått foran for å gi de ansatte i omsorgsyrker et kunnskapsløft, mens vi i andre kommuner ønsker å vinne makten for nettopp å gjøre det samme.

Høyre-styrte Oslo har lyktes med å løfte sine elever til Norges-toppen på mange områder. Nå søker våre lokale kandidater makten både i Trondheim, Tromsø og mange andre kommuner for å få mer åpenhet om resultatene i skolen, et kompetanseløft for lærerne og økt fokus på kunnskap og læring.

Den tredje hovedsaken har vært trygge lokalsamfunn. Skal det lokale arbeidet for tryggere og triveligere lokalsamfunn nytte, krever det at også vi på riksplan gjør jobben vår. Derfor har Høyre lagt så stor vekt på at vi må få fylt de rundt 500 ledige politiuniformene som henger på veggene på politistasjoner landet rundt.

I Rælingen fikk vår 3. kandidat, Stig Ove Voll, smertelig erfare at trygge lokalsamfunn ikke bare dreier seg om å skape økt trygghet i sentrum av storbyene. På vei hjem fra en postkasseaksjon fredag kveld ble han brutalt slått ned av fire ungdommer.

Flere politifolk alene ville ikke hindret det som skjedde, for her dreier det seg faktisk vel så mye om hvilke holdninger som har fått utvikle seg hos unge mennesker som kan gjøre noe så brutalt, ondsinnet og meningsløst som det Stig Ove ble utsatt for. Et av de lokale svarene er at kommunene må gjøre sitt for å lette arbeidet for frivillige organisasjoner som kan gi ungdommer et positivt fritidstilbud.

Nå er det litt over et døgn igjen til valglokalene stenger. Alle dere som er kandidater og aktive i partiet må nå bruke timene godt – her gjelder det å mobilisere alle som sier de vil stemme Høyre. Nesten 40 prosent av befolkningen bor i dag i kommuner med Høyre-ordfører, og alt ligger til rette for at det kan bli enda flere i de fire årene som kommer.

Lykke til med valget, og stå på til valglokalene stenger mandag kveld klokken 8!