Godt i gang, men langt fra ferdig

Blogg1_Polkvart
Kanskje dere hørte meg i NRKs Politisk kvarter i morges? Jeg snakket blant annet om det borgerlige samarbeidet.

I dag legger H-FrP-regjeringen frem sitt politiske regnskap for de to første årene. Vi kan være stolte.

Oversikten #minregjering viser at vi står for gjennomføringsevne og handlekraft. Vi har levert resultater.

Du kan jo selv klikke deg inn på regjeringen.no/minregjering og sjekke.

Jeg registrerer at enkelte omtaler arbeidet vårt med uttalelser som «for mye, for raskt».

Det er gjerne de samme som også sier «for lite, for sent» når de ser de gode virkningene av det vi gjør.

Det tar litt tid å gjennomføre store reformer. Det er ikke en gang sikkert at det er vår regjering som vil bli takket for en del av det vi gjør.

Men det viktigste er tross alt at vi ruster Norge for fremtiden. At vi på ansvarlig vis sørger for at våre nye ideer og bedre løsninger blir til virkelighet.

For det er det vi gikk til valg på, ble valgt på – og ikke minst tror på.

Resultatregnskapet vårt #minregjering er klart til å deles ut til pressen.
Resultatregnskapet vårt #minregjering er klart til å deles ut til pressen.

Hvis jeg skal trekke frem noe jeg er oppriktig stolt over å ha fått til, må det være hvordan vi er i ferd med å skape pasientenes helsevesen. Ventetidene går ned, vi innfører fritt behandlingsvalg – og i kreftomsorgen har vi fått på plass et pakkeforløp som bidrar til raskere avklaringer, tettere oppfølging og mer trygghet i en utrygg tid. Vi har også løftet rusomsorgen og vist at vi tar en gruppe som altfor lenge har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet på alvor.

I forrige periode satt jeg i Stortingets helsekomité sammen med Bent. Jeg vet hvor stort hjerte han har for disse sakene. Derfor er det ekstra godt å se hvor mye han nå får gjennomført som helse- og omsorgsminister.

Men listen er altså lang, og jeg tar for meg flere av sakene i møte med pressen i statsministerboligen litt senere i dag. Det er den faste, halvårlige pressekonferansen det dreier seg – hvor jeg både holder en tale, samt stiller til en lang rekke intervjuer.

Jeg har naturligvis lyst til å snakke om alle de positive sakene, alt vi har fått til i regjering. Men såpass vant som jeg har blitt med mediene, vet jeg at det neppe blir helt slik.

Det utspiller seg alltid en liten stillingskrig når jeg vil legge ut om det jeg mener er viktig, mens pressen kanskje har lyst til å pirke i andre ting …

Det skal også bli spennende å se hva andre partier og politiske motstandere eventuelt har solgt inn til journalistene.

Men jeg er godt forberedt og skal klare å svare for meg.

Talen jeg skal holde på den halvårlige pressekonferansen i dag er så godt som klar.
Talen jeg skal holde på den halvårlige pressekonferansen i dag er så godt som klar.

Det er snart gått to år siden regjeringsskiftet. Vi har nådd flere milepæler, men mye gjenstår fortsatt. Blant annet skal vi lose Norge trygt gjennom en omstilling.

Jeg er mye på reise rundt omkring i landet og vet at enkelte kjenner på en viss usikkerhet.

Det tar jeg på alvor.

Regjeringen skal ikke bare løse viktige oppgaver i dag, men også ruste landet vårt for tiden som kommer.

Aktiv næringspolitikk

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 13.juni.

Regjeringen og samarbeidspartiene fører en aktiv næringspolitikk som gir konkrete resultater og nye investeringer.

Å styre Norge trygt gjennom omstillingen er min viktigste oppgave som statsminister. Denne uken inviterte regjeringen et bredt utvalg fra arbeids- og næringsliv for å få innspill til hvordan vi styrker Norges konkurransekraft.

Tilbakemeldingen vi fikk var å gjøre mer i den retningen vi har staket ut. Næringsrettet forskning, samferdsel og redusert skattetrykk smører den omstillingen norsk økonomi skal gjennom.

Regjeringen tar stadig nye initiativ som skaper arbeidsplasser i Norge. Nylig la finansministeren og næringsministeren frem en ny maritim strategi. Samme dag varslet norske redere hjemflagging av 24 skip.

I fellesskap har KrF, Venstre, Høyre og FrP styrket klimateknologifondet med flere milliarder utover klimaforliket. I januar varslet Hydro investeringer i verdens reneste aluminiumsproduksjonslinje på Karmøy til over 3 milliarder – etter at det offentlige virkemiddelet Enova annonserte en støtte på om lag 1,5 milliard.

Slike historier finnes det mange av.

Norge har startet en reise fra særstilling til omstilling. Norsk økonomi skal tilpasse seg lavere olje- og gassaktivitet i kombinasjon med en nær halvert oljepris. Regjeringen fører en aktiv næringspolitikk for å møte omstillingen. Den gir resultater.

SSB anslår i en prognose at fastlandsinvesteringene vil øke gjennom 2015 og ut 2016. Det er godt nytt for et land som trenger flere næringer som kan bidra til å finansiere velferdssamfunnet.

Dessverre vil omstillingene medføre at en del vil miste jobben og gå uten arbeid en periode. Det er dramatisk for familiene som rammes. Og desto viktigere er det å jobbe hardt for å ruste Norge for fremtiden og skape trygge arbeidsplasser.

I 2015 bruker vi nær 30 prosent mer på samferdsel enn i 2013. Store offentlige prosjekter gir aktivitet i bygg- og anleggsnæringen. Både Statens Vegvesen og Jernbaneverket trenger derfor ingeniører og fagarbeidere, og kan ansette noen av de som har blitt nedbemannet andre steder.

Vi har i tillegg utvidet permitteringsregelverket slik at den tiden bedriftene må betale lønn har gått ned, og permisjonstiden er forlenget. Dette er i tråd med intensjonen bak ordningen. I gode tider skal permitteringsreglene bidra til omstilling, mens det i dårligere tider skal begrense arbeidsledigheten.

For å hjelpe arbeidstakere som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet har vi opprettet 1.000 nye arbeidsmarkedstiltaksplasser. Det gjør at vi ikke stenger porten for de som har hatt en periode utenfor arbeidslivet, i en tid der mange ikke ansetter nye folk.

Som politikere er det vår oppgave er å sikre næringslivet gode konkurransebetingelser – på kort og lang sikt. Derfor har vi nå en gjennomgang av skattesystemet. Økt skatt for bedriftene og eierne gir mindre penger til lønn og investeringer i nye arbeidsplasser – og omvendt. Norge har blant de høyeste selskapsskattesatsene i Europa. Den bør senkes for å styrke bedriftene.

Skattesystemet må også stimulere til investeringer. Redusert formuesskatt bidrar til mer risikokapital. De sterke kunnskapsklyngene i Norge er bygget opp av både private norske investorer, statseide selskaper og utenlandske investorer. Men bare private norske eiere må betale formuesskatt. Derfor senker vi formuesskatten for å gjøre det mer lønnsomt for norske eiere å investere i norske arbeidsplasser.

I et langsiktig perspektiv er det kunnskap vi skal leve av. Derfor jobber regjeringen aktivt med å styrke kunnskapssamfunnet. I 2015 vil andelen av statsbudsjettet som går til forskning og utvikling utgjøre den høyeste andelen noe år dette årtusenet.

Norge har alle muligheter til å bli den første oljeøkonomien som lykkes med omstillingen til andre og grønnere næringer. Men skal vi unngå hard landing er ikke svaret økt skatt for norske eiere. Svaret er å prioritere kunnskap, samferdsel og lavere skatt på eierskap og arbeid.