Vi må bruke mer penger på forsvaret

På VG-nett kan vi i dag lese at 86 prosent av afghanerne ifølge en meningsmåling mener at ISAF-styrkene (deriblant norske styrker) bidrar til å gjøre Afghanistan tryggere. Dette er et eksempel på hvor viktig den norske innsatsen og militær tilstedeværelse i landet er.

Samtidig svarer en stor andel i denne undersøkelsen at sikkerhetssituasjonen er meget utfordrende og at den har blitt forverret de siste fem årene. Sikkerhetsutfordringen i Afghanistan er ikke bare en stor utfordring for afghanerne, det er også den viktigste utfordringen for NATO. Som NATO-medlem har vi et betydelig ansvar for å ta vår del av ansvaret gjennom å bidra som best vi kan.

I den forbindelse var det svært interessant å lese hva USAs ambassadør Benson K. Whitney kom med i sin tale i Oslo Militære Samfund tidligere i uken. Ambassadøren understreker at en utstrakt hånd fra USA til Europa, Norge inkludert, må møtes med en vilje til å komme vår fremste allierte i møte, en større vilje til å ta ansvar både for egen sikkerhet og NATO-alliansens felles sikkerhet. Det er en klar utfordring til oss som norske politikere.

Konkret ber ambassadøren Norge om å styrke det norske forsvaret. Tallenes tale er klar: Etter 60 år med NATO-medlemskap bruker bare fem av medlemslandene to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsvarsformål, slik målet i alliansen er. Norge ligger på 20. plass, og bruker 1,3 prosent av BNP. Det er ned fra 1,9 prosent for bare fem år siden, og fra ca. 3 prosent på høyden av den kalde krigen. Det norske forsvarsbudsjettet er i år på 33,4 milliarder norske kroner, en liten økning etter to år med kutt fra den rødgrønne regjeringen. Høyre har hvert år i denne stortingsperioden bevilget mer til Forsvaret i sine alternative budsjetter. Også i arbeidet med den nye langtidsplanen for 2009–2012 ønsket vi en ytterligere styrking av Forsvaret, men ble nedstemt i Stortinget.

2009 er det første året i denne nye langtidsplanen, som det rødgrønne flertallet i Stortinget vedtok med minst mulig flertall. Høyre valgte, sammen med en samlet opposisjon ikke å inngå et forlik med regjeringen om denne planen. Det er fordi vi mener at den rett og slett ikke er god nok. Gjennom regjeringens plan videreføres ubalansen i Forsvaret og de økonomiske forutsetningene holder ikke mål.

Forsvar er en av statens fundamentale oppgaver. Det er et grunnleggende og tidløst ansvar å sørge for sikkerheten til borgerne, til samfunnet og til staten. Uavhengig av det kortsiktige trusselbildet har Norge behov for et sterkt og anvendelig forsvar. Dette gjelder både for Norges egen del og i forhold til vår rolle i NATO. For et lite land er de to dessuten uatskillelige.

Vi leverer betydelige bidrag til internasjonale operasjoner, men slitasjen på soldatene våre er stor, alt for stor på noen miljøer. Hvis vi ikke vil redusere ambisjonene og bidragene internasjonalt, betyr det at vi må styrke Forsvaret. For Høyre, og for meg, er det viktig at Norge tar ansvar både for våre egne soldater og for våre allierte.

Venner stiller opp for hverandre. Når det å stille opp for vår nærmeste allierte samtidig betyr at vi kan handle i vår egen klare interesse, burde veien videre være såre enkel: Det norske Forsvaret må styrkes. Høyre er villige til å ta det ansvaret.

10 tanker om “Vi må bruke mer penger på forsvaret”

 1. Enig at vi skal styrke forsvaret Erna, men vi må gjøre det der vi kan få full utnyttelse.

  Bygg ut marinen med en kystvakt som er effektiv, en marine som også har luftstyrker.

  De grønne soldatene kan vi mer eller mindre legge ned, men fortsette å trene opp spesialstyrker som kan ta oppdrag i utsatte områder for NATO.

  Rikdommen og risikoen vår er på havet, det er der vi må styrke vårt forsvar med kystvakt som også kan dekke vanlige sivile rutiner.

 2. Breiflabben. Vi i Høyre er veldig enig i at ikke bare mer penger er løsningen, men også bedre utnyttelse av ressursene. Vi er avhengig av større profesjonell hær, slik at vi lettere kan få rulering på soldatene i felt. Selvfølgelig må vi utstyre oss med en god marine, det er livsviktig for en sjønasjon som Norge.

  Eirik Løkke
  Kampanjerådgiver

 3. Her er det veldig mye å ta tak i. Mye mer enn jeg orker å skrive ned her. Men, vi har knapt 1 (en) Brigade i hæren. Dette er vanstyrt og krympet til det uforståelige. Vi må ha minst! 2 brigader. Og så bør vi minst opprette Alta bataljonen som en ny vervet styrke. De bataljonene som vi har må styrkes med skikkelig matriell. 2.bataljone holder ikke mål mannskapsmessig. Og de må igjen være oppsatt med CV 90 vognene, som nå er tatt i fra dem. Stridvognene som vi dessverre kjøpte fra Nederland er vel også klare for å byttes ut. Noe å tenke på…

 4. Litt overrasket over svaret fra kampanjerådgiveren. Det er nytt for meg at Høyre nå skal forlate vernepliktsordningen og satse på en større proffesjonel hær.

  Utfordringen er at vi utdanner hundrevis av vernepliktige hvert år – og som deretter forlater forsvaret. Enten så får man gå helt over til en yrkeshær, eller så får man finne systemer som gjør at forsvaret kan gjøre bruk av de vernepliktige soldatene etter førstegangstjenesten.

  Disse vil ha stor stridsevne i et antall år og man bør derfor heller vurdere å opprette beredskapsavdelinger som kan settes opp raskt. Med årlige repetisjonsøvelser kan kompetansen vedlikeholdes og også danne grunnlaget for rekruttering til utenlandsoperasjoner.

 5. Arne, Jeg sa ikke at Høyre skulle gå vekk fra vernepliktsordningen. Verneplikten er det viktigste rekrutteringsgrunnlaget for profesjonelle soldater, altså vervede.

  Det er flere vervede soldater vi trenger uansett om vi har verneplikt eller ikke.

 6. Arve, jeg er langt på vei enig med deg i at det er sløseri å ha vernepliktige inne en kort tid og så dimitere disse. Med den teknologiske utviklingen vi ser i Forsvaret i dag, vil disse bli ubrukelige i en krigssituasjon om få år.
  Dessuten er verneplikten svært urettferdig, ettersom ca to tredjedeler av de vernepliktge blir sendt hjem fra oppmøte på rekruttskolen.

  Min mening er at Norge først som sist bør fjerne verneplikten og satse på et proffesjonelt forsvar der motivert ungdom kan få en meningsfylt tjeneste. Dette blir neppe dyrere en dagens ordning, men det vil gi oss et langt bedre forsvar.

 7. Tror ikke planen til U.S er så dårlig. Jage taliban til Pakistan for å få dem til å rydde opp selv.

 8. Enig,styrk forsvaret.
  Men eg vil trekka fram Heima Vernet, styrk økonomien her slik at ein får dei øvelsane ein skal ha og litt til.
  Det er bevist gong på gong at lokalkjennskap er alfa og omega.
  La oss lera av historien ikkje kopiera den.
  Eit godt Heima Vern er ein resurs, i både freds tid
  og i stunder der det ikkje er så fredeligt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *