Tid for omtanke for tamilene i Norge!

I går var FNs generalsekretær Ban Ki-Moon på besøk i interneringsleire for tamiler i de tidligere tamilkontrollerte områdene på Sri Lanka.

Jeg har reist verden rundt for å besøke lignende steder, men dette er uten tvil det mest skremmende jeg noen gang har sett. Jeg har full sympati for menneskene som er på flukt, sa Ban Ki-moon til CNN.” i følge VG-netts oppslag.

I går var jeg besøk på tamilsk lørdagsskole i Bergen. Ett av flere skoletilbud som tamilene selv driver for å gi faglig ekstraundervisning, morsmålsundervisning og kulturformidling. I Norge bor det i overkant av 12 000 tamiler, og ekstraundervisningen som gies på lørdagskolene har bidratt til at tamilsk ungdom har den høyeste deltagelsen i høyere utdanning i Norge.

Mitt besøk i går ble likevel preget av noe helt annet. Møte med barn og voksne var preget av den desperasjonen de nå føler, mange har venner og slektninger de ikke får kontakt med. De hører historier om overgrep i og rundt leirene fra militære og paramilitære. Noe er bekreftet, annet er opplysninger de får på telefon fra områder. Regjeringen på Sri Lanka vil ikke slippe inn internasjonale observatører og humanitære organisasjoner ”ennå”.

Hva skjer?
Situasjonen på Sri Lanka har en enorm virkning på 12 000 nordmenn med røtter i de tamilske områdene, i går var det tårer i øynene på barn og voksne, desperasjon over å ikke kunne gjøre noe for de over 300.000 som nå er i leire/ på flukt. Selvfølgelig en frustrasjon over at drømmen om en tamilsk stat er lengre unna enn på lenge, men først og fremst en intens frykt for hva som skjer nå.Litt skuffende var det også å høre at mange følte at nordmenn; kollegaer, arbeidsgivere, naboer ikke forsto hvilken tragedie de faktisk opplevde.

Den avmaktsfølelsen de føler overfor det som skjer på Sri Lanka blir større hvis vi ikke forstår hvordan dette er, og gir omtanke til enkeltpersonene. 12 000 personer i Norge har en dyp fortvilelse over det som skjer, de har søsken, nevøer, fettere og kusiner, besteforeldre og venner i en situasjon som FNs generalsekretær beskriver som det mest skremmende han har sett. De fortjener vår omtanke, og forståelse for deres vanskelige situasjon. Ikke å oppleve at deres krise blir usynligjort eller bagatellisert.

I tillegg må Norge må øke presset for internasjonal tilstedeværelse gjennom observatører og ved at humanitære organisasjon kan arbeide i leirene og områdene rundt.

13 tanker om “Tid for omtanke for tamilene i Norge!”

 1. FN må gjøre noe. jeg kjenner ikke hvorfor FN venter. Er det ikke nok døde mennesker eller voldtekt kvinner eller torturt menn?????

  hvorfor Norge er ikke med på for å ta saken mot sri lanka?
  Norge støtter krigen eller???
  Tamiler som bor i Norge. veldig veldig skuffet av Norge.

  Tamiler må samle oss og kjempe for Tamileelam
  vi kan ikke stole på andre land mer. Det er nok av de vestlige land og usa

 2. FØRSTE HJELP TRENGE FØR MAN BLIVE DØ

  Det er veldig grusom normans opføresel.
  Vi skrigeke til norge at hjelpe vores menneske liv.
  Norge har ikke gjort aktiv .
  SE DERES NABO SVERIGE, HVA HAR GJORT MOT SRILANKISK FOLKEMOD.
  Dere bestme hva de gjør,men ikke tivivl alle tamilerne ikke tilgive dere.
  NORGE HAR STORT ANSVAR FOLKEMOD MOT TAMILER.

  Medvennlighilsen
  uma

 3. Ya da jeg synes de fleste norman bare tenker på seg selv. De bryr ikke om sin familie eller nabolaget. Vi har ståt ut på gate 5 månder å skriket om stoppe folke mordet. de fleste norman spor om hvor for vi står har å skriker ingen har tenkte på gi en moral støte til oss. 2-3 norman har ståt sammen med oss skriket. Hvor er de andre normanne som snakker om freeget manskerett. De anmelder folk som plaker dyr til å med. Tamilene har ikke vart som dyr engang i norge. Jeg har vart sykemeldt over en månder til nå jeg har ikke fått en telifon om hvordan jeg har det. Alle på jobben viste om jeg har vart trist plaget av angst grun av krigen. Men på jobben alltid alle skrttet om hvor god jobb jeg gjor på jobben. En person som gjor en god jobb skulle ha tatt vare på en annen måtte en de gjør nå. jeg mener ikke at andre som ikke gjør god jobb i ikke skal ta vare på. ikke minst norman kan tenke på hvordan de har hatt over 50år siden har da hadde de sont hvordan vi har det.
  De er bare ikke snakk om Ltte er bort. Våres 60 år freeget kamp er knust. nå er vi skrud tilbakke 60 år. Og så alle de sivile som lider i krig, Folk som har blit drept, Skydomer som er kommet in, Folk som har mistet armer og bain, Barna har ikke vart nargeten av skole over 8 månder mange av dem flere år har ikke vart på skole, Et pskyiske skadet samfun, Eindeler som de har
  mistet. Vi tamillene mye å tenge mye på. Hvordan skal vi bygge opp allt dette? Vi Har det ikke bra om dagen. Alle tamillene går gråtter helle dagen. Vi har ikke hat en vanlig hvar dag på lenge. Jeg håper at norman soner dette og gir en moralsk støtte til oss.

 4. hei ernasolberg!
  Takk for at du bryr om oss tamiler.
  du er den første politikker som har bgynt å skrive situasjon hos tamiler i norge og sril lanka.

  stå på og hjelp oss. vi trenker massevis hjelp fra deg.
  send allmulig help til tamiler i sri lanka.
  send medie folk til leier. mange barn lyder i leirer.
  ikke vent værså snill.

  jeg takker for deg.

  mvh.
  selvam

 5. Nå som srilankiske hæren har vunnet krigen i Sri Lanka, hvordan skal Norge bidra til at tamilene vinner sine rettigheter i denne nye situasjonen?

  Som du vet flertalle av tamiler drømmer om ett eget hjemland. Hva vi tamiler i Norge bør gjøre for å vinne tamilenes rettigheter på Sri Lanka?

 6. SITUASJONEN PÅ SRI LANKA blir mer og mer uholdbar kritisk for hver dag som går (i følge FN er 6500 drept og 12000 skadet fra jan.2009 til 24.april 2009). Sivile barn som voksne utsettes for umenneskelig lidelse. Tamiler har demonstrert i Oslo i senere tid, slik eksiltamiler har gjort i mange store byer rundt om i verden, for å vise sin støtte til de over 280000 tamilene på Sri Lanka som er internt fordrevet, og bor nå i store flyktningeleire. De mangler mat, medisiner, førstehjelp, vann. De som ikke blir drept av granater, skudd og bomber drepes av sykdom og feilernæring, og vi er vitne til en humanitær katastrofe av store dimen-sjoner. Rettere sagt, verden er ikke vitne til dette.
  REGJERINGEN HAR FORBUDT alle journalister og observatører innpass i konfliktområdet, noe som i seg selv bør settes spørsmålstegn ved. Det er åpenbart at regjeringen vil holde skjult for verden hva som skjer.
  REGJERINGSHÆREN HAR ALDRI vist noe nåde overfor sivilbefolkningen, uavhengig hvilke demonstrasjoner tamiler utøver rundt i verden, uavhengig av megling og norsk snikksnakk.
  DET ER EN KJENNSGJERNING at stormakter har hatt geopolitiske interesser i konflikten på Sri Lanka, og at det er en grunn til SLAs frie tøyler. Kina har åpenlyst gitt våpen, fly og annet utstyr til SLA mot å få bygge en milliardhavn sør på øyen. India har støttet regjeringen med styrker og våpen, selv om India frykter at uroen kan spre seg til Tamil Nadu. India har også geopolitike interesser på Srilanka konflikten (det som skjedde på 1987:
  Den 29. juli 1987 undertegnet partene Indo-Sri Lanka fredsavtalen etter sterkt press fra India. Avtalen ga en rekke innrømmelser til tamilene, og indiske fredsbevarende styrker skulle overvåke de tamilske områdene nord og øst på Sri Lanka. Grunnen til at fredsoppbevarende styrker gikk inn på Srilanka er av geopoiltiske interesser og ikke for å oppbevare fred på Srilanka). Ta en titt på disse linkene: http://www.truveo.com/Rajiv-Gandhi-ordered-army-to-bump-off-LTTE-chief/id/1550532372 og http://www.youtube.com/watch?v=eSeOuKMcjrs.
  USA støtter “krigen mot terror” samtidig som de også har geopolitiske interesser. Maktbalansen er skjev. Nærmere 100.000 menneskeliv har allerede gått tapt i kampene.
  Sri Lankas regjering er kjent for sin sensur av nyhetsbildet. Man kan dra på ferie til Colombo uten å ane om de overgrep som skjer nord i landet. Regjeringen skaper en stat fylt av frykt. Den som uttaler seg kritisk, risikerer å bli drept, slik mange journalister har blitt, senest Wickrematunga, som forutså sin egen død, i januar. Regjeringens propaganda er at de vil ha verdenssamfunnets støtte til «kampen mot terror».
  Tamilene ble fratatt verdighet, fratatt mulighet til utdanning, fratatt retten til et fritt og likeverdig liv med singalesere i sitt eget land. Verden ser stilltiende på «den nødvendige kamp mot terror», en statlig livsløgn av dimensjoner. Og hvor skal de sivile flykte? De regjeringsstyrte flyktningeleirene er blitt beskrevet som konsentrasjonsleirer. Det er blitt bekreftet at regjeringssoldater bortfører og voldtar unge kvinner, barn dør av mangel på mat og srilankiske overgrep mot tamilsk sivilbefolkning.
  DEN SINGALESISKE regjering prøvde først å utrydde tamilsk spåk og kultur ved å innføre singalesisk som eneste offentlige språk og nekte tamiler adgang til statsstillinger hvis de ikke lærte singalesisk; ved å nekte dem utdanning på lik linje med singalesere; ved å nekte tamiler adgang til alle maktposisjoner i samfunnet; og ved å internt kolonisere tamilsk flertallsbefolkede områder. Nå prøver muligens regjeringen å utrydde tamilsk kultur på en langt mer effektiv måte. En slik håpløshet og desperasjon som tamilene har levd under i mange år nå, og en slik umenneskelig lidelse som nå utspiller seg nord på Sri Lanka.
  DETTE ER GROVE OVERGREP mot et helt folk, og FN og Sikkerhetsrådet må gripe inn snarest. Hjelpeorganisasjoner må få slippe til. Hva har det med krig mot terror å gjøre å nekte medisiner og mat å bli sendt til de sivile i den såkalte frisonen? Intet menneske har rett til å si at «LTTE har seg selv å takke» for de grusomheter som nå skjer med hundretusener av sivile. Fred kan aldri skapes på Sri Lanka ved å utrydde et folkeslag.
  LTTE: Man skal huske på at den støtten som folket gir LTTE er uttrykk for en desperat situasjon, et utrykk for at vanlige folk ikke ser muligheter hvis ikke Sri Lankas myndigheter tar hensyn til at det også er en tamilsk befolkning. Hadde myndighetene tatt mer hensyn, ville LTTE hatt mye mindre støtte. Det nytter ikke å knuse bare de som er inne i landet. LTTE er unik i den forstand at det er en både globalisert og sentralisert organisasjon. Den har ikke løse strukturer slik som al Qaida. Dette er en ordentlig organisasjon, som et globalt konsern, med lederstrukturer og ordentlig organisering. Dette er ikke en organisasjon som uten videre går i oppløsning. LTTE er hovedsakelig en militær organisasjon som har spesifikke militære målsettinger og det er ikke en militær organisasjon som er ute etter å lage kaos.
  HVORFOR ER VERDENSSAMFUNNET TAUSE ? Regjeringen får støtte fra blant annet stormaktene India (nabolandet til Srilanka), Kina og regjeringen i Colombo har klart å fremstille krigen som en lokal variant av “krigen mot terror”, og dette bildet er til en viss grad akseptert av andre land.
  DEN BESTE LØSNINGEN PÅ KONFLIKTEN: Jeg mener at situasjonen nå er kommet dit at det internasjonale samfunnet — FN — må ta ansvar for å legge til rette for en løsning som kan skape fred, på samme måte som er skjedd på Øst-Timor, Balkan og enkelte andre steder. Uansett hvordan den akutte situasjonen ender, kan verden ikke leve med en fortsatt marginalisering og undertrykkelse av den tamilske befolkningen. Jeg tror derfor det er behov for internasjonalt engasjement for å få til en varig løsning.

  Det som foregår på Srilanka er humanitær katastrofe av stort omfang, og det er en situasjon som bringer tankene hen på situasjoner som Srebrenica og Rwanda. Mens tusenvis av nordmenn demonstrerte og krevde handling under det israelske angrepet på Gaza tidligere i år, er det nå stille i Norges gater. I Gaza døde 1370 palestinere og 13 israelere. De siste månedene har 7000 tamiler blitt drept, ifølge FN. Det høye dødstallet til tross: Bare fortvilte tamiler har gått ut og demonstrert.

  Et spørsmål til Mahinda Rajapaksa: hvorfor feirer ikke eksil-tamilere seieren men er frustrerte og demonstrerer hvis landet virkelig er fri for terrorisme ?

  Selv om regjeringshæren har knust LTTE militært, gjenstår det mye før øya kan oppleve fred. Tiår med hard krigføring har på mange måter bidratt til å skjule grunnlaget for den blodige konflikten på øya. Tamilene føler at de er blitt redusert til annenrangs innbyggere av landets singalesiske flertall – og den følelsen forsvinner ikke med LTTEs militære nederlag. De etniske skillelinjene og regjeringens håndtering av dem vil være avgjørende for veien videre på Sri Lanka. Regjeringen har vunnet krigen, men de må fortsatt ta tak i årsaken: diskrimineringen av tamilene. Selv om den konvensjonelle krigen er over, betyr det ikke at den etniske konflikten på Sri Lanka er over. Regjeringen har dermed på kort sikt vunnet en knusende militær seier, men den tamilske motstanden mot Colombo er ikke med det borte. Så lenge situasjonen for de sivile i leirene forblir ekstrem, vil også sinnet fortsette å vokse. Det aller aller viktigste nå er at internasjonale observatører får adgang til de såkalte konsentrasjonsleirene.

 7. hva skje de menneskene som er i leier? De kan bare dø isteden for å vente få hjelp. De lider og dør.. FN og andre org. lukket øynene for dem.

  Mordregjeringen på sri lanka spiser de menneskene som bor i leieren. ingen bryr om. De kommer til å få store psysiske problemer fram over. De kan ikke leve med frisk mer. dette er verre enn 2. verden krig.

 8. Først og fremst vil jeg takke Erna Solberg for omtanken. Hun er blant en av politikerne som deltok, når tamilene hadde demonstrasjon. Det vil ikke bli glemt.
  Situasjonen nå er faktisk verre enn det var før. Disse menneskene bodde i områder hvor LTTE hadde kontroll. De hadde ikke slitt som de gjør i dag. LTTE hadde gjort en taktisk feilgrep ved å stole på det internasjonale samfunnet. Forklaringen kan være at når krigen pågikk som verst, trodde LTTE at verdensamfunnet vil redde folk og ikke ville tillate at folk blir massakrert. Men tro om igjen! Verdensamfunnet har sviktet tamiler.
  Ok, la oss tenke slik: Når verdenssamfunnet ba LTTE om overgivelse, gikk de ikke med på det i begynnelsen, men sent. De ble arrestert og skutt, sammen med sivile som befant seg i område. Det er snakk om flere tusen, men hvordan skal vi få tak i bevisene? Det kan ta tid, men den kan komme! Når verden så LTTE som terrorister, støttet de regjeringen. Men nå som de har slått ned på terrorister, kan de behandle sivile på en humant måte. Men det skjer heller ikke. Ingen får lov å komme inn. Dette skaper en slags presedens og mange land i fremtiden kan komme til å bruke samme ekempel som på Srilanka. Dette kan ikke vi sitte å se på, kan vi? Er det det vi vil? Presset internasjonale samfunn gir mot Srilankesisk stat er ikke nok. Nok en gang kommer verden til å sitte å se på menneskelig tragedier og til slutt kommer de til å si, “Sorry tamils, we were wrong and misjudged the Srilankan government”. Det kommer vi til å høre.
  Nå til et annet vri: Presidenten og brødrene hans har sagt at nå har terroristene gjemt seg på Jaffna, hva blir neste da? De skal pløye hele jaffna nå. Det kommer verden til å sitte å se på.

  Til deg Erna! Vi i Norge må jobbe aktivt mot FN for å få en slutt på dette. Men blir vi hørt? Nei, vi gjør ikke det. Fordi den geopolitiske interressen, slår nok en gang under fotene på oss. India ønsker at bråket på Srilanka skal ekstistere for godt, slik at de kan komme som reddende engler hver gang og har en fot på Srilanka hele tiden. Men hva med USA? de ønsker også å være der i forhold til stragisk militært nærvær, mot stater som Kina og Pakistan, evt. India. Når disse er involvert, vil ikke Tamiline eller Nordmenn få gehør. Hva tror du?

  Men jeg har trukket min egen konklusjon. Det er slik: Både tamiler og singalesere er dumme. Hadde de klart å fikse dette problemet for godt og tamilene m/ muslimer ble behandlet som likeverdig, kunne eksil tamiler og andre bygd opp landet mye bedre enn Singapore. Det kunne blitt investert penger så det griner. Srilanka kunne vært som Sveits eller Norge for den saks skyld. De kunne da ta egne avgjørelser og ikke la andre land stikke fingerene sine opp i Srilanka.

  Men inntil de har fått ordnet forhold der nede, vil dette aldri ta slutt. Singalesere kan feire det i dag, men de glemmer at det finnes også en morgendag. Hva skal Srilanka skyde på når de har “frigjort landet for terrorister”? Vil tamiler nå få likeverdig behandling? I hovedstaden Colombo, foregår det mye for tiden. Der er lovløsheten mot tamiler akseptert, nå som LTTE er borte.

  Mitt største ønske er at eksil tamiler hadde forent seg som ett. Vi har mistet mange år og mange liv. Men nå må vi ikke lenger være adskilt. Vi bør stå sammen for en ny politikk, både i Norge og på Srilanka. De menneskene som har lidd så mye trenger oss. Jeg trenger hjelp til å forene alle tamilene i Norge.

 9. Hei

  Takk for ditt innlegg.
  Håper du og høyre kan få Sri lanka inn deres dagsorden. Ønsker også at norge kan aktivt fortsette å bifra til en varig løsning på konflikten.

  Den humanitære biten er svært kritisk og må gjøres noe med. Men man skulle ikke glemme at konflikten på ingen måte ville bli løst om den humanitære biten skulle falle på plass.

  Det er helt uakseptabelt det sri lanka driver med. Man må tillate humanitære organisasjoner inn i interneringsleirene. Samt måtte de få lov til å jobbe fritt.

 10. Tusen takk for forståelsen av vår situasjon. Håper flere nordmenn støtter oss og takk igjen for at du kommer med den fulle og hele sannheten. Håper de hjelpeløse tamilene i leirene får den hjelpen de trenger og blir reddet.

 11. Jeg venter på noen norman kunne skrive sin meninger. Hadde det vart noe not invandrere da hadde kommet masse komantar.

 12. Takk for mange,gripende og sterke kommentarer.

  Jeg forstår fortvilelsen over situasjonen, og skuffelsen over at det internasjonale samfunnet ikke har gjort mer. Det er riktig at mange land til dels har sett gjennom fingrene med de siste måneder hendelser.
  Dessverre er det ikke i Norges makt alene å stoppe den Sri Lankiske regjeringhæren.

  Det vi nå må arbeide med er internasjonalt press for å få humanitære organisasjoner og menneskerettighets observatører på plass.

  I går kom nyheten om at det den Sri Lankiske regjering planlegger lokalvalg i Nord i august, mens befolkningen stort sett er i leire og de paramilitære forsatt sprer frykt.

  Hvilket demokrati det blir er ett stort spørsmålstegn.

 13. Finnes det en journalist med guts nok til å følge en utvelgelsesprossess fra FN? Hvem er det som kommer til Norge som kvoteflyktninger? Jo, det er en slags lotteriprosess, svært tilfeldig, hvor de som har penger kjøper seg vei ut av flyktningeleirene. Korrupte FN ansatte “gir” billetter til vesten….

  .Hva slags signaler er det den norske stat sender til resten av verden når vi lar krigsforbrytere og andre kriminelle få bli? F.eks. Souhaila Andrawes, “Mulla” Krekar, han fra Askim (som norsk politi ikke klarte å finne, men som dansk politi måtte tipse Norge om), etc etc etc

  Kan noen også være så snill å følge noen av disse såkalte hjelpeorganisasjonene,samt andre utsendte medarbeidere som skal jobbe for fred. Tenker at det norske folk burde få vite at disse menneskene sjekker inn på flotte hotell, tar noen timer i en eller annen leir, knipser litt bilder som de sender til en redaksjon, før de sitter behagelig tilbake på sitt hotellrom, alt dette for bistandspenger som folk tror går i “sin helhet til de mest trengende”.

  Ønsker meg av hele mitt hjerte at noen kan gi oss reportasjer av verden slik den egentlig er, og ikke bare gi oss svada om idol o.l.
  Det er faktisk mulig å skape et bedre samfunn for vanlige folk, dersom vi bare vil

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *