Stoltenberg avslørt

– 88 brutte løfter fra «Løftebruddregjeringen»

I forkant av sist Stortingsvalg lovet Jens Stoltenberg at en ny regjering skulle sørge for at eldreomsorgen skinte, at fattigdommen ble avskaffet, at et nytt industrikraftregime skulle på plass, for å ikke glemme løftet om at alle bassengene skulle fylles med vann.

Etter fire år med denne flertallsregjeringen, fortsetter Statsministeren ved hver eneste anledning å insistere på at han har holdt løftene sine, til tross for at han vet det er feil, og at folk ikke opplever det slik. Eksempelvis demonstrerte 10 000(!) LO-organiserte mot Regjeringens løftebrudd for industrien i begynnelsen av juni.

I VG dokumenteres det i dag den lange rekken av løftebrudd, hvorav avisen har identifisert totalt 88-brudd på Soria Moria. Nå må vi heller ikke glemme at Soria Moria ble skrevet etter valget, hadde vi tatt med alle valgkampløftene som partiene kom med, så ville listen vært mye lengre.

Vi husker alle hvordan denne overbudpolitikken tilstadighet ble gjentatt i ulike valgkampsammenhenger. Noen av oss prøvde å påpeke at denne overbudpolitikken ikke var mulig å gjennomføre innenfor økonomisk forsvarlige rammer, i dag ser vi at det stemmer.

Alle løftebruddene er i seg selv alvorlig, likevel finnes det etter min mening en enda sterkere grunn til at dette landet trenger en ny regjering. Den rødgrønne regjeringen har de siste fire årene ført en politikk som har beveget dette landet i feil retning, den har ikke evnet å adressere de viktige utfordringene som vi står overfor fremover.

La meg kort nevne de tre viktigste områdene som regjeringen svikter.

Skatt på arbeidsplasser. Regjeringen øker skattene på arbeidsplassene i en tid da arbeidsledigheten stiger. Vi burde tvert imot sette ned skatten på arbeidsplasser.

For lite satsning på kunnskap. Vi har en regjering som er mer opptatt av at elevene får gode pærer fremfor en god lærer.

Privat allergi. Regjeringen er mer opptatt av å ri ideologiske kjepphester enn å levere gode tjenester, med den konsekvens at helsekøene øker og bygging av mer vei reduseres. Ved å ta i bruk private krefter ville vi redusert helsekøene og øket veiutbygningen.

Det er to ting jeg er veldig opptatt av frem mot valget; Å holde fokus på de viktige politiske utfordringene og at de løftene som vi kommer med skal gjennomføres!