En strategi for norsk industri

I formiddag hadde jeg og Høyre den oppsummerende pressekonferansen etter denne 4 års perioden i Stortinget. Jeg valgte her å fokusere på betydningen av å få på plass en klar strategi for å redde norske industriarbeidsplasser.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=32KLODiS8p0&w=480&h=295]
Hvis vi kommer i regjering etter valget, vil vi sammen med bedriftene, organisasjonene og fagbevegelsen utarbeide og legge frem for Stortinget en langsiktig strategi for norske industriarbeidsplasser.

En strategi for norske industriarbeidsplasser må vektlegge følgende seks hovedpunkter:

  1. Internasjonalt konkurransedyktige betingelser
  2. Motor for ny leverandørindustri
  3. God tilgang på ren kraft
  4. Lettere å etablere nye industribedrifter
  5. God tilgang på kompetent arbeidskraft og høy evne til omstilling og innovasjon
  6. Bedre evne til å stå imot dårlige tider


hoyre.no kan du lese mer om hvilke konkrete tiltak som bør ligge under hvert enkelt punkt.