Norden samles i EU

Islands regjering overleverte i dag sin søknad om EU-medlemskap til Sveriges statsministerv- og EUs formann dette halvåret Fredrik Reinfeldt. Klarere kan det vel ikke demonstreres at Norden nå samles i EU.

Når islendingene nå ønsker å gå ut av EFTA og over i EU, er det bare Norge og Liechtenstein igjen i denne nokså underlige EØS-konstruksjonen. Ingen vet om avtalen, som sikrer oss tilgang til EUs markeder, vil overleve. I tillegg er Island en fiskeristormakt. Med Island som EU-medlem vil norske fiskeprodukter møte tøffere konkurranse fra tollfrie islandske produkter, og norske kvoteforhandlere vil møte et Island med hele EU i ryggen. Å tro at dette ikke får konsekvenser for oss, er litt som å tro på Julenissen.

I femten år har de fleste norske partier hvilt seg på EØS-avtalen. Men nå står den på spill. Vi må være klare til å ta en ny debatt om Norges forhold til Europa i neste stortingsperiode. Stillheten fra Norges to største partier, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, er overraskende og skremmende. Jeg har utfordret både Jens Stoltenberg og Siv Jensen til å si at de kan være med på å sende en medlemskapssøknad i neste stortingsperiode. Arbeiderpartiet nekter å svare på om de allerede har bundet seg til fire nye år uten EU-debatt. Siv Jensen kaller EU i dag en “ikke-sak”. Hvis du mener at EU faktisk ER en viktig sak, vet du i hvert fall hva du har å forholde deg til.

EU-saken er viktig fordi den sier noe om hva Norge skal være og hva Norge vil. Høyre ønsker et fremtidsrettet Norge som deltar internasjonalt, både politisk og økonomisk. De store utfordringene vi står overfor er for store for ett land å håndtere alene. EU har sikret freden og demokratiet i europeiske land, tatt førersetet i WTO-forhandlingene og i arbeidet for å redde klimaet. Har man politiske visjoner og ønsker om å påvirke utviklingen er EU en av de viktigste arenaene å delta på. Vi ønsker å være med, sammen med våre venner i Norden.

8 tanker om “Norden samles i EU”

 1. Synes du burde nevne noe om Islands insentiv for EU-medlemskap. Regner med at det har noe med den økonomiske krisen som rammet landet i det siste.

  “Fordi-alle-andre-er-med” argumentet om Norsk medlemskap blir litt for tynt or lite saklig synes jeg. Hvordan vil velgerene forholde seg til Lisbon-traktaten? Og hvilken innflytelse vil Brussels få over Norsk økonomi? Hva med Euroen?

 2. Et så viktig spørsmål mener jeg at vi som velgere helt klart har krav på å få vite de ulike partiers synspunkter på. At populistene i FRP ikke vil svare kommer neppe som noe sjokk på noen, men at Frk Jensen karakteriserer det som en ikke-sak er mildt sagt urovekkende. Stå på Erna, du fremstår som en av få troverdige i norsk politikk for øyeblikket. 🙂

 3. Under litt hvordan du forholder deg til denne loven
  § 112 Viser Erfaring, at noen Del av denne Kongeriget Norges Grunnlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes på første, annet eller tredje Storting etter et nyt Valg og kunngjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredje Storting etter neste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finne Sted eller ei. Dog må sådan Forandring aldri MOTSI denne Grunnlovs Principe, men ALENE angå Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitusjons Ånd, og bør to Trediedele av Stortinget være enige i sådan Forandring.
  En således vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives av Stortingets President og Sekretær og sendes Kongen til Kunngjørelse ved Trykken som gjeldende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grunnlov.
  Bemerk spesielt denne delen av loven:
  Forandring må aldri MOTSI denne Grunnlovs Principer, men ALENE angå Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser
  Med Hilsen Renè Nielsen

 4. Nå er vel det å tro på julenissen (aka det gode i folk) ikke så ille, men følger deg helt når det kommer til at Norge ikke kan la en EU-debatt ligge død i nye fire år.

  Men når de mest reelle regjeringsalternativer per dags dato vil bestå av enten et kneblet Arbeiderparti eller et populistisk FrP som gjør alt for ikke å frastøte seg velgere, er det vanskelig å få på bane den nødvendige debatten.

  Det trengs et sterkt og tydelig alternativ for å oppnå dette, regjeringsmakt kan og må ikke gå på bekostning av en av de viktigste sakene. For uten dette vil EU-“debatten” kun bli løsskudd i hytt og pine; et høpeløst prosjekt.

  Nei, sammen er man sterke, og det er det vi trenger, ikke bare for å få en klar, samlet borgerlig side i politikken, men for at folk som meg vet hva, til eksempel, en blå stemme kan bety til høsten.

  Erna, jeg velger å tro!

  -førstegangsvelger

 5. Du vet like godt som alle oss andre at å levere en søknad for å inngå forhandlinger er veldig langt unna å ‘ønske å gå ut av EFTA og over i EU’.

  Men det skal bli veldig interessant å se hva Island får til når det gjelder fiskeriavtaler. Der ligger arvesølvet til Island, og der kommer sannsynligvis slaget til å stå i den kommende EU-avstemningen der. Dette vil bli avgjørende også for oss og vårt fremtidige forhold til EU og Island.

 6. Heia Erna .

  Nå skal vi først se om det BLIR noen søknad fra Island OM å søke for alvor . Deretter er den forløperen som Norge har gjennomgått …. to ganger før ? Med regjeringer som ville ha Norge inn i EU mot folkeviljen ? Var ikke det nok da ? Eller skal vi dumme oss ut for Europa en gang til ?

  Dere er i ferd med å miste grepet i Høyre, Erna . Sloss for tapte saker er alltid en dårlig løsning. Det finnes en rekke fornuftige saker å jobbe med fram til valget . Det inkluderer ikke å sparke bein på FRP hele tiden , det viser bare en umoden politikergruppe som ikke vet hva de vil . Det er AP og SV og ikke minst SP som er fiendene , og KRF sammen med Venstre da ……

  Det kunne være en ide å la intelligensen seire over ønskene og se litt nærmere på den veien “Siv uten lederegenskaper” har vist til , nemlig å ta en folkeavstemning først og så søke når vi har et ja flertall .

  Hva EU innebærer ? Det vet de aller fleste i dag . En mengde direktiver tredd ned over hodet uten å kunne påvirke . Alt vi må vedta uten å ha noen innflytelse ……. Likevel Erna ! Vis resepekt for andres meninger for det er ikke sikkert at dine er rett !

  Det verden ikke trenger er et nytt Sovjetunionen der de viktigste personene er de med mest betalbar makt ….. Det kan det være lønt verdt å ha en “vær varsom plakat” i bakhodet , sammen med is i magen , før du er altfor bastant .

  Svært mange velgere er ikke så interessert i EU nå, Erna . Da er det ikke fornuftig å tvinge fram en avgjørelse nå. Om Island søker og vi og Lichtenstein står utenfor ….. Det blir ikke noe mindre latterlig enn det er i dag , men vent ….

  Norge er langt viktigere enn Island på grunn av Olje, fisk, teknologi , økonomi , og kystlinje sammen med grensenes siste supplement mot Russland .

  Derfor er det bedre om vi selv kan bidra til å stille betingelser enn at vi skal halse etter Island fordi Høyre er blitt engstelige ….

  Slapp av litt du Erna og lytt til folket og til SIv Jensen. Ta tøylene på noen av fotfolket ditt slik at det blir valgkamp i stedet for tåpligheter . Forresten ville det være bra om du sluttet med det selv ….

  Det er et valg som skal vinnes og det er ikke så lenge til heller . Driv valgkamp , ikke “catfight” med FRP .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *