Grunnlag for borgerlig politikk

En borgerlig regjering må søke makt for å gjøre en forskjell, ikke for maktens egen skyld. Vårt mål må være å sikre varig velferd, mer valgfrihet for enkeltmennesket og familiene samt større armslag for frivillige og private som vil bidra i samfunnet. Denne politikken vil Høyre, FrP, KrF og Venstre få gjennomslag for i samarbeid med hverandre, ikke gjennom samarbeid med Arbeiderpartiet.

Norge er et godt land å bo i, og vi må ta vare på det beste ved det. Men hvis vi ikke er villige til å skifte kurs vil vi oppleve store problemer i fremtiden. I 2020 kommer eldrebølgen for fullt, og vi må bruke tiden frem til da på å ruste oss på å møte den. Norge må få flere økonomiske ben å stå på, kvaliteten og effektiviteten på de offentlige tjenestene må bli bedre, og vi må sørge for at Norge kan hevde seg i den globale kunnskapskonkurransen.

De borgerlige partiene har felles tankegods og politikk det er mulig å bygge en borgerlig regjering rundt. Vi må i større grad dyrke det vi er enige om, enn det vi er uenige om. Et borgerlig flertall i 2013 må gi en borgerlig regjering, og en ny politisk kurs.

Skape mer, ikke skatte mer
På rødgrønn side snakkes det som om skatteøkninger er det eneste virkemiddelet i verktøykassa for å opprettholde velferden. Det er en grunnleggende forskjell på oss og dem.

Borgerlig side vet at å trygge varig velferd handler om å skape større verdier. Det gjør vi ikke gjennom å skatte for mye, eller å millimeterregulere næringslivet. De borgerlige partiene vil redusere byråkrati og skjemavelde, styrke det private eierskapet og satse mer på forskning og utvikling. Vi trenger omsorg også for små og mellomstore bedrifter, ikke bare store selskaper hvor staten har en eierandel.

Velferd med valgfrihet.
For de borgerlige partiene er valgfrihet en forutsetning for å styrke velferden og verdigheten for den enkelte. De borgelige partiene er enige om at pasientene skal få raskere og bedre helsehjelp gjennom et bedre samarbeid mellom den offentlige helsetjenesten og private aktører. Grunnplanken i denne politikken er at helsetjenestene uansett skal være finansiert av det offentlige, det viktigste er tilbudet du får, ikke hvem som leverer tjenesten.

Dette er en fundamental forskjell fra de rødgrønnes politikk. De mener at valgfrihet truer velferden, og argumenterer med at siden de ikke tror valgfrihet kan oppnås for alle, bør den ikke være tilgjenglig for noen.

Borgerlig side er blitt enige om hvordan samhandlingsreformen skal se ut, mens de rødgrønne nesten ser ut til å ha gitt opp å bli enige sier sitt om at avstandene ofte er kortere på borgerlig side, enn hos de rødgrønne.

Satsing på forskning og utdanning.
En bedre utdanning, fra grunnskole til universitet og høyskole er helt nødvendig for at hver enkelt av oss skal få muligheten til å realisere sitt potensial. De borgerlige partiene vil ha slutt på hvileskjæret for høyere utdanning og forskning, og vi vil prioritere det viktigste først i skolen. Vi er enige om en forsterket satsing på kunnskap. Rekrutteringen og kompetansen i grunnskolen og videregående skole må forbedres. En god skole som gir elever like muligheter uavhengig av bakgrunn forutsetter mer kunnskap og læring i skolen. Partiene er også enige om å øke bevilgning til forskning og høyere utdannelse.

Modernisere offentlig sektor
Moderniseringen av offentlig sektor har tatt flere steg tilbake, og siden stått på stedet hvil etter at de rødgrønne overtok. Når Arbeiderpartiets Raymond Johansen uttaler til landsstyret at ”vi har ikke dårlige offentlige tjenester i Norge” viser det en mangel på ambisjoner om å bli enda bedre. De borgerlige partiene er enige om at vi trenger en mer effektiv offentlig sektor som gir bedre tilbud til borgerne, og som frigjør ressurser fra administrasjon til tjenesteyting for å møte behovene til et stadig økende antall eldre.

Bedre samferdsel
Mens de rødgrønne partiene har angst mot private løsninger også i samferdselssektoren ser de borgerlige partiene at den norske samferdselspolitikken er overmoden for en overhaling. De borgerlige partiene igangsatte tre byggeprosjekter gjennom moderne byggemetoder, kalt Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) sist vi hadde flertall. Disse tre byggeprosjektene ble realisert på halve tiden, og der hvor det oppstod kostnadssprekker ble det ikke belastet det offentlige, men entrepenøren. Togkaoset som har herjet norsk jernbane den siste tiden er en god grunn for de borgerlige til å konkurranseutsette flere jernbanestrekninger for å øke kvaliteten på togtilbudet.

Utgangspunktet for denne enigheten er noen felles grunnleggende verdier. Alle de borgerlige partienes prinsipprogram åpner med å snakke om det enkelte menneske, og enkeltmenneskets rettigheter. Vi tror at fellesskap er mer enn offentlig sektor. Vi anerkjenner at folk må få lov til å ta valg politikerne ikke liker, fordi mindretallets friheter og rettigheter skal beskyttes mot flertallets tyranni. Vi tror at staten ikke kan løse alt best alene, og at de private kan gi verdifulle bidrag. Vi tror at å slippe skaperkraften og enkeltindividene løs vil gi et bedre samfunn. Det gjør at jeg er optimistisk med hensyn til muligheten for å danne en borgerlig regjering, som vil gi Norge en ny politisk kurs.

Postet i: 1

22 tanker om “Grunnlag for borgerlig politikk”

 1. Jeg skulle ønske at dere i Høyre kunne si i klartekst at dere ønsker, kan og vil samarbeide med FRP enten med eller uten Krf og Venstre. Det er ingen alternativ uten FRP slik målinger de siste årene har vist. Men tør dere det? NEI, det ser dessverre ikke ut til at det er baller nok i partiet til i KLARTEKST proklamere dette NÅ. Ikke vente å lure og rote bort enda et valg til. Sist klarte du jo det med glans med å fri til sentrum på et dårlig skrivebord. Og det gikk jo ikke særlig bra. IKKE gjør den feilen en gang til.. dere har jo egentlig ÅPENT mål ift til å bli kvitt det røgrønne visjonsløse rotet… men man må skyte ballen i mål da.. selv om det er åpent.
  PLEASE vis at det litt TÆL i dere.

 2. Ad modernisering av offentlig sektor!

  I planleggingen av helsetjenester for eldre er terapeutene borte. Selv er jeg fysioterapeut og har en av mange historier fra mitt arbeid!

  Petter var 70+ og bodde alene. Skulderen var vond og han klarte ikke kle på seg etter et fall i vinter. Når jeg kom inn i bildet hadde han ikke kommet seg ut på de siste 3-4 mnd. Han hadde omsorgstjenester morgen og kveld til av og påkledning.

  Etter 4 timer hadde han mulighet til å kle seg selv. Nå er han ute å går, kjører buss, trikk og egen bil, samt tar turer rundt Sognsvann flere ganger i uka. han har også tatt opp kontakt med et søsken som bor et godt stykke unna( 4-5mil)

 3. Vel og bra Erna, du kan bidra med mye mer fremskritt en de som styrer nå. Når det er sagt, føler jeg dere alle er mer eller mindre yrkespolitikere om holder på deres posisjoner når dere ikke får fart på kommune sammen slåingen, det er helt under pari at Norge blir blir styrt av 430 kommuner og noen av de er ikke større enn ett borettslag i de større byene.
  Dette er pengesløseri og snart må dere tvangsflytte viktige personer til disse små kommunene for å opprettholde velferden for de få som bor der.

 4. Hva er borgelig politikk?Kan noen defiere hva borgelig politikk er?Er det Fr.p -politikk?Er det Høyre-politikk?Er den Venstre-politikk?Er det Kr.f-politikk?Etter min mening er det menigsløst å snakke om en BORGELIG regjering,når man ikke kan fortelle hva borgelig politikk er for noe,eller hva det innebærer.
  Ser man realistisk på det,så er det Høyre og Arbeiderpartiet som er nærmest hverandre i mange spørsmål.Dersom en skulle ha tatt de politisk standpunktene og sammenlignet dem,så burde H og Ap ha dannet regjering.(J.f. bl.a EU-spørsmålet)

 5. Bra Erna!

  Men en liten ting. OPS er i bra utelukkende fordi entreprenøren må ta en risiko. OPS er bra fordi det offentlige hander på samme måte som fornuftige private foretak, samtidig som det sikrer bedre drift/vedlikehold av anlegget/bygget. Kort sagt et bedre produkt til en billigere penge med mer frihet til det offentlige.

  Det eneste argumentet man kan ha mot OPS (som AP og SV tydeligvis har) er at private kan eie det som blir tradisjonelt sett oppfattet som offetlig byggningsmasse.

  Hvorfor dette blir sett på som noe negativt vet ikke jeg, men det er muligens derfor jeg stemmer på deg Erna.

 6. Hei Erna,
  Jeg er enig i det aller meste av det du sier og, ikke minst, måten du sier det på.
  En ting er jeg imidlertid ikke enig i, nemlig aversjonen mot å betale mer skatt.
  “Nei til mer skatt” eller “skattekutt nå” er liksom det fremste våpenet for å kapre velgere.
  Vi har en god velferd i vårt samfunn og vi har god råd, både staten og den enkelte, men vi ser at det er massevis av oppgaver som ikke blir løst, eller får dårlige løsninger fordi vi ikke er villige til å betale det det koster. Det er nok å nevne eldreomsorg, sykehuskøer, soningskøer, veier, rassikring, kollektivtrafikk, utdanning, politi og forsvar.
  Vi som skattebetalere må selvsagt ha trygghet for at vår skattepenger blir brukt på en mest mulig effektiv måte, men det vi ser er at det er oppgaver, som de aller fleste vil være enig om er svært viktige, faktisk blir prioritert langt lavere enn det vi liker. Hvis det ikke er nok penger i kassa må det hentes mer, og det er to måter å gjøre det på, enten bruke mer av oljefondet eller øke skattene.
  Aversjonen mot å betale skatt tror jeg skyldes at den enkelte ikke føler seg trygg på at pengene brukes på en fornuftig og effektiv måte. Og når vi ser all den offentlige elendigheten rundt oss, så skjønner jeg det godt.
  Altså vis at pengene brukes fornuftig og at oppgavene løses på en god måte, så vil også viljen til å betale skatt øke. Vi er flinke på solidaritet i Norge, men bare ikke mot våre egne samfunnsoppgaver. Der ligger mye av utfordringen.

 7. Jeg syntes dette ser lovende ut,haaper dere kan vinne neste valg, Alle vi som bor i utlandet stotter dere….det eneste vi ber om er at vi haaper dere kan faa fjernet den hersens “Kildeskatten” ivertfall senke den til ca. 5% saa vi kan faa raad til aa leve et normalt liv,vi har dyre helseutgifter aa betale$ 600,- pr.mnd. +daarlig $ kurs saa det er ikke lett,har ikke engang raad til aa ta en tur til Norge for aa besoke familie og venner, …..Nei,faa med deg Siv og staa paa du faar stotte fra alle oss ute..
  Hilsen Jan

 8. Høres bra ut.
  Men denne bloggen er svært liten. FRP har en hel avis med voksende rasister.
  Om Høyre ikke klarer å samarbeide med de rødgrønne om en bedre etikk, vil ikke Norge ha et intellektuelt styre i fremtiden.

 9. Til Sverre
  Vi har baller nok til å stå på det vi mener. Vi vil ha en borgerlg regjering. Vi har for lengst sagt at vi kan og ønsker å samarbeide med Frp, men og at vi ikke velger vekk andre partier. Vi har valgt å holde dørene åpne for alle borgelige partier fordi det er den beste måten å sørge for at et borgerlig flertall etter neste valg gir oss en borgerlig regjering.

  Til magnhild
  Takk for godt eksempel som jeg skal bruke i rehabiliteringsdebatten fremover.

  Til btidag.
  Jeg leser og svarer på kommentarer , men lover ikke å gjøre det på dagen..

  Til Svein Erik Guldbrandsen
  Jeg føler ofte at de som i den politiske debatten ofte argumenterer for økte skatter er de som også ikke vil modernisere og effektivisere offentlig sektor. Det er nemlig mulig å løfte tjenestetilbudet idag. Ta fkes. Sykehusene . En konkurranseutsetting av renhold og kantinedrift kan realisere en innsparing på 3 milliarder kroner. Dette tilsvarer 180 000 sykehusbehadnlinger. Hvis offentlig innkjøp gjøres bedre er det anslått at det offentlige kan spare 20 milliarder.

  Jeg mener vi må begynne her – med å bruke de pengene vi har mer effektiv slik at tjenestene forbedres. Så får vi se om skattene holder. det er og viktig å huske at enkelte skatteformer kan bidra tl lavre vekst. Da vil vi over noen år ha mindre ikke mer å rutte med hvis disse skattene økes.

  Jeg har notert de andre kommentarene 🙂

 10. Hei Erna!
  Hvis Høyre ikke skal skusle bort sin posisjon og mulighet for å gjøre et godt valg, må ledelsen i Høyre gå inn for en borgerlig regjering uten hensyn til Kr.F, Venstre og Senterpartiet. Disse tre partiene slåss med seg selv og sperregrensen, samtidig som de lefler med et sentrumsalternativ bestående av de tre partiene. At Kr.F nå kan tenke seg -med et stort flertall av lederne – et samarbeid med Ap er ufattelig. Jeg blir imidlertid ikke forundret over hestehandlerne i SP og de vaklende og vinglete i Venstre. Vi kan gjerne holde en dør åpen for dem som seriost ønsker en reell borgerlig politikk, men la de nevnte tre partier vakle og vingle frem mot valget, slik at de alle som en havner under sperregrensen! Da vil vi få en naturlig avskalling til venstre og høyre, og jeg tror at i den situasjon vi har kommet opp i, så vil Høyre tjene på å være en garantist for et regjeringsskifte ved neste korsvei! Stå på!!
  Mvh
  Per Atle

 11. Du sier at tilbudet vil bli bedre ved konkurranse utsetting av togstrekninger. Det er ikke de som driver togene som har problemet. Det er de som har ansvaret for skinnegangen, signalsystemet og kjøreledningene. Det er Jernbaneverket. Skal det bli bedre må infrastrukturen utbedres både med vedelikehold og nybygg. Nå er det enten eller.
  Det er stortinget som bevilger midlene. Stortinget sviketr. Alle partiene, Både de blå og rødgrønne.

 12. Høyre bør gå ut i media allerede nå og fortelle sine velgere at de ønsker et formelt samarbeid md FrP, dette kan kansje få både KrF og Venstre til og endre oppfattning. At KrF har lyst til og gå til sengs med Ap betyr ikke nødvendigvis at det blir en realitet, dermed må Venstre bestemme seg…

 13. Etter min mening må høyre stanse APs. argumentasjon om at Høyre bare vil senke skatter til fordel for de rike. Dette vant Stoltenberg valgkampen på de siste to gangene. Argumentet gjentas på autopilot hver gang en AP politiker er med i det offentlige rom. Og folk begynner å tro det, dessverre.
  Høyre må med enkle og forståelig ord forklare at skatteletten går til bedriftene i form av senkede krav for at disse skal overleve. Dette må settes opp i klatekst for at høyrepolitikere messer dette ved enhver anledning. Hvis ikke vinner AP valgkampen nok en gang ved å si at høyre bare vil senke skatter til fordel forf de rike. Drep dette.

 14. Hei Erna,
  fint at dere har baller nok til å få gjennomført ting. Det er bra og lovende.
  Jeg skjønner det er vedtatt en strategi med åpne dører for alle partier, men er det ikke å be om bråk når du hele tiden nevner mikropartiene KrF og Senterpartiet i samme åndedrag som FrP? Dette er partier som svært få velgere har noen tillit til (ref målinger) og som kontinuerlig fastslår at de ikke kan eller vil samarbeide med FrP. Høyre og FrP er omtrent jevnstore og kan utfylle hverandre på en fin måte uten å måtte forhandle med halv-sosialistiske sperregrense-partier som like gjerne samarbeider med Ap og SV, bare de får en taburett eller to. Hvis det blir borgerlig flertall, vil det jo ikke være noen hindring for å invitere mikro-partiene, men det må være på Høyres og FrP´s betingelser. Vi er veldig lei av at mini-partier skal ha uforholdsmessig stor makt (ref SV).

 15. Bra dette, men nok litt for vanskelig for de fleste (velgerne) å få med seg. Og heller ikke så mange som ser.
  Et godt råd i valgkampen: Få fram 3 viktige punkter (som virkelig irriterer folk i dag) som Høyre og FRP er enige om. Eiendomsskatt, samferdsel og bedre skoler – det er et forslag. Snakk om dette hele tiden og si hvor enige dere er om å gjøre noe med dette så fort dere kommer i regjering.
  Det enkle er det beste! Lykke til!

 16. Jeg tror ikke at De kan bekle en statsministerrolle.Da De sto på bordet med Sponheim og Høybråten på hver side,gav dere velgerne en klar beskjed om at dere fortsatt lekte i sandkassen.Da De var kommunalminister,bestemte De at kommuner som ikke innførte eiendomsskatt,ikke skulle få skjønnsmidler..Det De uttaler Dem hvordan De skal styre dette landet,er bare prat og kan lett gjøres om etter hvert,så jeg kan ikke stole på Dem. Det skinner igjennom at De ikke vil ha med Frp i en regjering,selv om De sier det.De er meget uklar på dette punktet. Jeg håper at HØYRE OG FRP KAN DANNE EN REGJERING OG AT FRP BLIR DET STØRSTE PARTIET.

 17. Du forstår forbasket godt hvor skoen trykker hos de som ikke gidder å stemme på deg,men du lar være å ta tak i problemet. Ikke en eneste gang har du hatt BALLER nok til å si at du kommer uansett til å søke regjeringsmakt med eller uten sentrumspartiene,og at Frp er selvskrevne regjeringskamerater rundt ditt bord. DER har du neste valg….. Nok en gang kommer det til å glippe fordi at du ikke tør å ta tyren ved hornene.

 18. Hvorfor skal vi tro det blir noen vesentlig forskjell denne gangen? I de forrige regjeringene H har deltatt i, har sant og si forsøkene på endringer vært skuffende små!

 19. Til ludde .
  Jeg mener at når helsekøene falt under den forrige borgerlige regjeringen og nå stiger under den rødgrønne – så er det en forskjell. Når vi utvidet skole uken med 12 skoletimer selv om den økonomiske situasjonen var mye vanskeligere så betyr det noen. jeg kunne fortsatt men du forstå kanskje poenget….

  Til Arvid
  Du har et viktig poeng, AP er eksperter på å stemple andre parter og vi må finner mer effektiv mottiltak. likevel er det viktig å huske at folk er mye mer fornuftig enn det særlig AP tror. I valgkampen i fjor offentliggjorde DN en meningmålig som viste at folk flest hadde forstått at fornuesskatten rammet arbeidsplassene ( altså ikke bare var skattelette for de rike.)

  Til ragnar fra Borre – du må mene så mye du vil om meg, men hvis du mener at vi påla eiendomsskatt til kommuner som skulle få kjønsmidler så tar du feil. Vi endret reglene i vår tid og sa eksplisitt i brevet til fylkesmennene at de ikke kunne forlange eiendomsskatt. men en pal for å komme i balanse i løpet av noen år , men opp til kommunene å velge virkemiddel.

  Senterpartiet har forsøkt å hevde at de nå bare følger de gamle reglene, men krøp til korset i forrige periode og innrømmet at den klare besjeden som ble gitt under vår regjeringe var tatt ut.

  Til noen kjente Frp støttere som har lagt inn meldinger: Regjering må skapes ved at alle tilpasser seg, Høyre har dørene åpne og har sagt klart at vi kan samarbeide med Frp. Utfordringen på borgerlig side er ikke Høyre men forholdet sentrum /Frp. Kanksje det kan bedres? – ta det som en utfordring 🙂

 20. Utfordringen på borgerlig side er ikke forholdet sentrum/Frp, men at dere snart kan innse at det holder helt til mål uten Krf og V!!! De ligger med brukket ryggrad,og har til og med vurdert ekteskap med Jens. Skjønner dere virkelig ikke at folk er lei av å høre denne evinnelige plata om bredt borgerlig samarbeid? Dessuten har de seg selv å takke for oppslutningen. Ja ja,du kommer til å forstå det når slaget er tapt!!!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *