En tankevekkende reise

Pakistan er i sentrum av konflikter som påvirker hele regionen og verden, inkludert Norge. Et svakt styresett og naboskap med Afghanistan har gjort landet ustabilt og farlig. Etter én tre dager lang tankevekkende reise hvor jeg møtt interessante mennesker tror jeg like fullt at Pakistan kan oppleve økt velstand og respekt for menneskerettigheter – selv om det gjenstår mye arbeid.

Det er flere årsaker til at Pakistan er et viktig land å få på rett kjøl: Her bor mer enn 175 millioner mennesker som fortjener menneskerettigheter og et liv utenfor fattigdom. I tillegg spiller landet en svært sentral rolle i arbeidet med å skape fred og stabilitet i verden. Dersom Pakistan blir et sentrum for radikale grupperinger og internasjonal terrorisme slik Afghanistan opplevde, så vil det utgjøre en trussel mot hele verdenssamfunnet.

Tirsdag denne uken presenterte FN sin årsrapport for menneskerettighetssituasjonen i Pakistan. Gjennomgangen viste at det gjenstår mye arbeid. Svært mange blir bortført og henrettet av ikke-statlige aktører eller angrepet på grunn av religiøs tilhørighet. Journalister som utøver kritisk presse lever i konstant frykt. På Amnesty International sine landsider forsterkes uttrykket for en presset menneskerettighetssituasjon. På den andre siden er det færre politiske fengslinger fra myndighetenes side.

Menneskerettighetsaktivistene jeg møtte understreket at dette er et positiv resultat av fem år med demokratisk valgt regjering. Overgrepene utøves av mer ekstreme islamistiske grupperinger, og problemet er politiets og rettssystemets manglende oppfølging av disse bruddene på menneskerettighetene.

Slike ekstreme grupperinger slår til på det mest brutale vis. Det viser historien om Malala som har gått verden rundt. Hun er den 14 år gamle pakistanske jenten som ble skutt i hodet av Taliban fordi hun krevde utdannelse. Heldigvis overlevde hun og er på bedringens vei. Nå har hun blitt et symbol på hvor viktig utdanning er for å bedre kvinners stilling. For de unge jentene jeg møtte i Islamabad er Malala et forbilde og én pioner som sto opp for sin rett til å gå på skole. Også den fungerende lederen for Senatet i Pakistan, Sabir ali Baluch, fortalte meg at denne grusomme hendelsen kan bety at flere jenter nå vil få den utdanningen de har krav, og at kampen mot terrorisme vil forsterkes. På tross av dette stemningsskiftet må vi fra den vestlige verden fortsette å legge trykk på styresmaktene i Pakistan for å sikre menneskerettigheter og jenters rett til skolegang.

Heldigvis finnes det lyspunkter i en tid med dystre nyheter fra Pakistan. Erfaringer fra andre land har vist at forsvaret av menneskerettighetene blir bedre når man åpner seg for omverdenen. Pakistan er på 107.plass i Verdensbankens rangering av hvor lett det er å drive forretninger i landet. Det er en lav plassering, men høyere enn store økonomier som India og Brasil. Med inntog av moderne teknologi vil ytringsfrihet tvinge seg frem og det blir enklere å kjempe for demokratiske rettigheter.

Sikkerhet er Pakistans viktigste og største problem. Til å forklare problemene har Pakistan en tradisjon for å bruke utenforliggende årsaker. Men i møte med uavhengige analytikere, intellektuelle og journalister får vi høre at de mange problemene Pakistan står ovenfor har rot i eget land. Det er her problemene skapes og det er her problemene må løses. Det er for mye korrupsjon, for mye nepotisme og for dårlig styresett. Mange innbyggere er engstelige for hva som skjer når vestlige land trekker ut troppene sine fra Afghanistan i 2014. Det betyr at vi etter tilbaketrekningen ikke bare må følge opp Afghanistan, men også nabolandene rundt for å sikre en stabil utvikling.

Vi kan gjøre mye for å hjelpe pakistanerne i kampen for menneskerettigheter gjennom å legge press på styresmaktene, men også gjennom å gi målrettet bistand til utdanning generelt og av kvinner spesielt. Dersom vi kommer i regjering neste høst vil vi spisse norsk bistand inn mot tiltak som hjelper. Utdanning vil bidra til å løfte velferdsnivået, menneskerettighetene, skape stabilitet i en spent region og bringe landet tettere inn et internasjonalt demokratisk fellesskap.

Det er positivt at Pakistan neste år trolig for første gang vil gjennomføre et demokratisk valg etter én hel valgperiode uten avbrudd av militærkupp. Men demokrati er mer enn valg. Det er også en transparent styringsstruktur, respekt for menneskerettigheter og en rettferdig domstol.