89 dager igjen: Bedre finansering for sykehusbygg

I dag offentliggjorde Jonas Gahr Støre at han ville øke sykehusforetakenes mulighet til å lånefinansiere nye investeringer i bygg fra 50 prosent til 70 prosent.

Det er veldig bra at Regjeringen støtter dette, selv om dette er et forslag Regjeringen har stemt ned tidligere da det ble fremmet av de fire borgerlige partiene. I neste uke skal Stortinget behandle det samme forslaget. I innstillingen til behandlingen har de rødgrønne regjeringspartiene gått imot forslaget, så det blir interessant å høre hvordan de begrunner snuoperasjonen.

Uavhengig av dette så er forslaget riktig og viktig. Dagens regler gjør at det blir for krevende for sykehusforetakene å bygge opp nok egenkapital til å investere. Også investeringer som ville kutte i driftsutgifter i fremtiden, som for eksempel større IKT-investeringer rammes av dette.

Inn i valgkampen går Regjeringen med minst to vanskelige sykehussaker. I 2005-valgkampen lovet AP ved Trond Giske at nytt psykiatribygg i Trondheim ville komme raskt hvis de kom i regjering. Etter åtte år har ingen sett noen bygning. I 2005 var vi litt mer edruelige og tapte på det, selv om det er vår modell som nå gjør at bygget kan realiseres.

Også i Molde har debatten om sykehus gått høyt. Der ble et nytt sykehus garantert av Jens før valget i 2009, men allerede i 2010 ble det avlyst på grunn av pengemangel. Før Jonas hadde pressekonferansen kunne vi derfor lese lokale representanter som var ute med det glade budskap om at nå kunne man realisere et nytt sykehus.

Dette er jo nok et eksempel på at det er Høyre som har de nye ideene og bedre løsningene.

Og vi har flere forslag på lager som du kan låne, Jonas 🙂

4 tanker om “89 dager igjen: Bedre finansering for sykehusbygg”

 1. Vi trenger flere sykehus, og masse oppgradering! Tror Helse-Norge vil tjene på mindre sykehuskø, færre langtidssykemeldte, og senvirkninger av lang helsekø! Noen ganger blir ikke en diagnose stillet, før det har gått minst ett år! Slik som det er i dag, er det bl.a. røntgen-kø,…og den kjedelige køen, er også pga tradisjonell, gammeldags tenkning, først fastlege, venting på vanlig røntgen, deretter svar, vente på fastlege igjen, for å få svar, deretter vente på CT røntgen, deretter svar, deretter vente på fastlegetime for å få svar, deretter MR røntgen, ventetid, deretter vente på svar, osv osv. Jeg ble lagt inn med en plutselig “lam” arm, på Ullevål sykehus, MR-røntgen av nakke skulle taes, jeg ventet på sykehuset i 3 dager, fikk rom og greier,. og mat, intet skjedde. Og jeg maste! Jeg ble skikkelig deprimert av å være på ett sted, hvor intet ble gjort! I tillegg følte jeg veldig på meg dette med sykehuskøene og på systemet som er utrolig tregt. intet stygt sagt verken om ett sykehus, eller de som jobber der, de er jo fantastiske mennesker! Jeg er uføretrygdet, men valgte å skrive meg ut som pasient, på eget ansvar. MR Curato, dagen etter, til kr. 2.200,-. Svar umiddelbart! Men Ullevål Sykehus godtar ikke røntgenbilder fra offentlige Røntgeninstitusjoner, kun Rikshospitalet gjør dette! Skal man bli syk i dag i Norge, må man ihvertfall være frisk i hodet! Noe er rivende ruskende galt med sykehuskøer, korridorpasienter, når prioritering og kapasiteten på MR maskiner er så begredelig dårlig!
  Jeg har fremdeles lammelser i armen, men blir nedbrutt av systemet, som kronisk syk pasient! Takk, Norge, og Helsepolitikken! La Helsepolitikken prioriteres, la folk som blir syke få TOTAl utredning med EN GANG! Da hadde budsjettet innen Helse-etaten blitt annerledes! Folk hadde blitt friskere fort, og mange diagnoser, kunne vært unngått, pga lang ventetid! Det kan føre til død pga for sen diagnose. Og når den som er syk, er syk, hjelper dette ikke mye på pårørende! Alt slites i stykker! Dette er bare en av mine erfaringer, men jeg har mange flere, igjennom ett langt liv som kronisk syk.
  Utfasing av helseutgifter, som fradrag på selvangivelsen er snart borte, og økning i trygd, er dårlig, i tillegg skal vi skattes som vanlige folk snart,…like før man flagger ut av Norge som kronisk syk,….men det er jo bestemte regler i Norge om dette også da,…
  Mye på en gang, men det gjelder Helse – Norge, i sin helhet, det finnes mange frustrerte i landet vårt nå,….
  Håper dette kan gå inn i agendaen din, vedr. saker ifm med valget! Godt Valg! Hilsen medlem i HØYRE!

 2. Valgflesket til Jonas Gahr Støre er det snart bare han selv som tror på. De fleste oppegående personer har vel for lengst oppdaget alt det krampeaktige Arbeiderpartiet kommer med. Heldigvis har Jonas ikke mange dagen igjen som helseminister (takk gud for det). Under Høyre/Frp regjering så forventer jeg som stemmer blått at sykehusfinansieringen blir 100% statsfinansiert. Husk også at rydder dere ikke opp i all dritten etter de rød/grønne så er vi tilbake igjen til et kommuniststyrt Norge etter fire år.

  Lykke til Erna med den kommende oppryddningsaksjonen 🙂

 3. Hei Erna
  for å få bedre flyt i dagens helsenorge så må den nye regjeringen se seg om etter nye og bedre IKT løsninger les innlegg under.
  Snart valg og det skjerpes mht fokusområder. På facebook etterlyses det gode ideer. Giske kommer med svulstige uttalelser uten at noe skjer. Les lenke:
  http://e24.no/makro-og-politikk/giske-varsler-satsing-paa-ikt-og-helseteknologi/20379123

  En ting er hva Giske mener, men det gjøres ingen riktige tiltak som gjør det mer attraktivt å satse her – spesielt ikke for små nye bedrifter som DiaGraphIT.
  Det som er synd er at de fleste norsk investorer og norsk næringsliv i stor grad ignorerer innovasjon mot helsesektoren. Her er det ikke bare gode ideer men noe landsdelen kan være stolt over å ha skapt.

  Vi har de siste årene vært brennende opptatt av kvalitetsforbedring i klinikken. Vi har vært med å lage et IT program kalt GoTreatIT som springer ut av innovasjonssatsningen på SSHF. Firmaet som lager GoTreatIT heter DiaGraphIT AS (www.diagraphit.com). Da selskapet ble dannet var SSHF medeier, senere har SSHF solgt seg ut og har kun ønsket å være med på FOU biten. Nå er bla Conventure eiere og har gjort en flott jobb mht mange ting.
  Bakgrunnen for å lage dette programmet var at vi så at det var behov for et beslutningstøttesystem til hjelp i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter med kronisk revmatiske sykdommer. Andre fagområder ved SSHF har lignende behov og det er nå utviklet eller er under utvikling programmer for flere fagområder: infeksjon (GoTreatIT-infection (HIV)), GoTreatIT-osteoporose, GoTreatIT-gastro (inflammatoriske tarmsykdommer), GoTreatIT-Nevro (MS, også ønsket utvikling for Parkinson sykdom også), GoTreatIt-Menthal (for psykatrien) og GoTreatIT-Cancer og flere vil komme.

  Hva gjør så GoTreatIT (effektivisering og kvalitetsforbedring), noen stikkord:

  • Øker pasientbrukermedvirkningen

  • Det brukes visualisering til informasjonsoverføring blant annet med grafiske fremstillinger som gir raskere tilgang til informasjon.

  • Benchmarking system som letter implementering av kliniske kvalitetsmål som sykdoms- og utkomme mål i klinikken.

  • Gjør det lettere å følge nasjonale retningslinjer for bruk av kostbar biologisk behandling.

  • Letter tilgang til informasjon om kvalitet på klinisk virksomhet på gruppenivå.

  • Letter skriving av journal-notat (effektivisering).

  • Med mer…..

  • Med andre ord GoTreatIT er et klinisk verktøy som forbedrer klinikken, som har fokus på kvalitet i klinikken, på kjernevirksomheten diagnose og behandling – Reality based medicine kald det også gjerne Proof in practice medicine.

  Vi har holdt foredrag for fornyingsminister i 2007 på SSHF. Vi har holdt innlegg på INNOMED konferansen i 2008, vi har snakket med folk i legeforeningen, vi har presentert noe av denne filosofien på LIS møte sist nå i januar 2013.
  Forskningsrådet snakker om innovasjon i offentlig sektor. Jonas Gahr Støre snakker om IT og manglende systemer, Giske snakker om verdiskapning i offentlig sektor.
  Alle snakker, snakker og snakker og vi har gjort noe…….vi er et eksempel på behovsprøvd innovasjon som det snakkes om og som etterspørres! Vi er et resultat av at ”vetet” sitter ute i organisasjonen. Vi sitter på et IT verktøy som av de mest anerkjente revmatologer er beskrevet som ”verdens beste program”! Hva er problemet vårt – Vi når rett og slett ikke ut! Som jeg sa på INNOMED konferansen ”hva skal man med slike møter når det som lages av gode hjelpemidler i helse Norge ikke tas i bruk!”

  Det vi har lært i denne prosessen er at skal man bevege noe så må man snakke med de som har innstillingen —— ”We are going to put a man on the moon!” – har visjoner! – som ser behovet og som handler og som ikke bare snakker. Vi tror du/dere har denne innstillingen og kan vise til at det skjer noe her på Sørlandet som vi er stolte av.

  INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR ER HER MEN DEN KOMMER IKKE FREM OG OPP I LYSET.
  VET DU NOEN SOM ER INTERESERT I STOFF SOM ER HØYAKTUELT I DAGENS HELSENORGE OG SOM ØNSKER Å LAGE EN REPORTASJE OM GRUNDEREN. JEG KAN FORMIDLE KONTAKT MED RETTE VEDKOMNE.
  Vist dere trenger noe mer stiller vi gjerne opp og forteller mer om det vi er stolte over. Fra høsten av er det nytt mannskap på tinget. Plukk de beste innovative bitene som gjør en forskjell på Helsenorge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *