89 dager igjen: Bedre finansering for sykehusbygg

I dag offentliggjorde Jonas Gahr Støre at han ville øke sykehusforetakenes mulighet til å lånefinansiere nye investeringer i bygg fra 50 prosent til 70 prosent.

Det er veldig bra at Regjeringen støtter dette, selv om dette er et forslag Regjeringen har stemt ned tidligere da det ble fremmet av de fire borgerlige partiene. I neste uke skal Stortinget behandle det samme forslaget. I innstillingen til behandlingen har de rødgrønne regjeringspartiene gått imot forslaget, så det blir interessant å høre hvordan de begrunner snuoperasjonen.

Uavhengig av dette så er forslaget riktig og viktig. Dagens regler gjør at det blir for krevende for sykehusforetakene å bygge opp nok egenkapital til å investere. Også investeringer som ville kutte i driftsutgifter i fremtiden, som for eksempel større IKT-investeringer rammes av dette.

Inn i valgkampen går Regjeringen med minst to vanskelige sykehussaker. I 2005-valgkampen lovet AP ved Trond Giske at nytt psykiatribygg i Trondheim ville komme raskt hvis de kom i regjering. Etter åtte år har ingen sett noen bygning. I 2005 var vi litt mer edruelige og tapte på det, selv om det er vår modell som nå gjør at bygget kan realiseres.

Også i Molde har debatten om sykehus gått høyt. Der ble et nytt sykehus garantert av Jens før valget i 2009, men allerede i 2010 ble det avlyst på grunn av pengemangel. Før Jonas hadde pressekonferansen kunne vi derfor lese lokale representanter som var ute med det glade budskap om at nå kunne man realisere et nytt sykehus.

Dette er jo nok et eksempel på at det er Høyre som har de nye ideene og bedre løsningene.

Og vi har flere forslag på lager som du kan låne, Jonas 🙂