Et Norge for fremtiden

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv 12.oktober.

Etter flere uker med sonderinger og forhandlinger har Høyre og FrP lagt frem en ambisiøs politisk plattform som tar fatt på de store utfordringene i Norge.

På Sundvolden meislet vi ut åtte viktige hovedprosjekter for regjeringsplattformen som skal komme en hel generasjon til fordel. Blant de viktigste prosjektene er å styrke konkurransekraften til norske arbeidsplasser. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli smartest.

Grunnmuren i vår plattform er en trygg og stabil økonomisk politikk der handlingsregelen ligger fast. Det ble vi enige om tidlig i sonderingsfasen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP. Men for å bygge Norge videre trenger vi en mer fremtidsrettet politikk for å skape trygge arbeidsplasser. Det har grunnleggende betydning for finansieringen av velferdsordningene. Mye er bra i Norge, men vi er inne i en tid med økende arbeidsledighet og økende oljeavhengighet. Høyre/FrP-regjeringen vil fra dag én starte arbeidet med å realisere kunnskapssamfunnet med nye ideer og bedre løsninger for skole, forskning, innovasjon, skatt og infrastruktur.

Det er menneskene i Norge som vil skape nye næringsveier og nye arbeidsplasser. Som politikere kan vi likevel gjøre mer for å løfte kunnskapen i skolen, heve kvaliteten i universitets-, høyskole- og forskningssektoren og senke særnorske kostnader.

En av de første nyhetene vi slapp fra Sundvolden var et stort lærerløft. I tråd med våre valgløfter satser vi massivt på etter- og videreutdanning av lærere for å sikre vedvarende høy kompetanse. Vi legger også om lærerutdanningen til en femårig master. For at de flinkeste lærerne skal bli værende i yrket vil vi utvikle egne karriereveier i klasserommet med økt lønn og status. Karriereveier er viktig også for å sikre rekrutteringen av de beste elevene til lærerutdanningen.

Norge har en tradisjon for nyskaping og entreprenørskap. Høyre/FrP-regjeringen mener derfor det er en naturlig målsetting at vi skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Det skal skje i et samspill mellom offentlig og privat sektor. Vi ligger langt bak våre nordiske naboer i andel av BNP som går til forskningsbevilgninger. Det er spesielt næringslivet som henger etter sammenlignbare land, og derfor skal vi bruke virkemidler som Skattefunn, gaveforsterkningsordningen og nærings-PhDer for å stimulere til mer forskning og innovasjon i samspill med akademia.
Videre ble vi enige om å utvikle en strategi for å dyrke frem verdensledende universitetsmiljøer. For å løfte oss på universitetsrangeringene skal vi belønne høy studiekvalitet og høy forskningskvalitet.

I forhandlingene diskuterte vi løsninger på utfordringene i fastlands-Norge som følger av todelingen av norsk økonomi. Der petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri lever godt på en høy oljepris, sliter tradisjonell industri med svakere etterspørsel fra Europa. Vi kan gjøre lite for å påvirke europeisk etterspørsel direkte, men på Sundvolden drøftet vi hvordan det er mulig å senke særnorske kostnader for arbeidsplassene. Plattformen slår tydelig fast at vi skal redusere den særnorske formuesskatten. Det vil bidra til at langt færre må tappe bedriftene for penger uavhengig om selskapet har gode eller dårlige tider. Det vil også gjøre det mer attraktivt å investere i å skape trygge arbeidsplasser.

Regjeringen kan bidra til å senke norske transportkostnader. Høyre/FrP-regjeringen har som et viktig hovedprosjekt å bygge landet med god infrastruktur og samferdsel. For å få fart på denne satsingen vil vi ta i bruk nye virkemidler for å effektivisere planleggingsfasen og utbyggingen. Vi vil etablere et nytt veiselskap med ansvar for planlegging, utbygging og drift, og på de største prosjektene skal vi bruke offentlig-privat samarbeid (OPS) som gjennomføringsstrategi. Bedre vei og bane vil skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner, og en god kollektivsatsing vil gjøre at byene kan vokse mens klimagassutslippene går ned.

Norge høster internasjonal anerkjennelse for hvordan vi forvalter oljerikdommen vår. Men den virkelige utfordringen er å bevare konkurransedyktige arbeidsplasser og gode velferdstjenester når vi i fremtiden har færre positive ringvirkninger fra olje- og gassindustrien. Derfor er en av de viktigste ambisjonene for Høyre/FrP-regjeringen å bygge et smartere Norge – til glede for arbeidstakere og sikkerheten bak velferdsordningene.