En hederlig innsats i en krevende situasjon

IMG_3972-redEt lokalsamfunn møter verden. Det er tøffe tak i Sør-Varanger nå.

I går og i dag har jeg vært i Finnmark.

Jeg har besøkt det nye Vestleiren ankomstsenter like ved Kirkenes lufthavn, jeg har vært på grensestasjonen på Storskog – og jeg har hatt et dialogmøte med mange av dem som bidrar til å håndtere den store tilstrømningen av flyktninger og migranter langs vår grense til Russland.

Det gjør inntrykk å se hvordan folk jobber dag og natt, hvordan et helt samfunn stiller opp.

Jeg vil først som sist poengtere:

Jeg er imponert.

Jeg er imponert over hvordan alle berørte etater, helsevesen, privatpersoner, næringsliv og frivillige håndterer utfordringene landet vårt stor overfor.

Hvordan et lokalsamfunn har snudd seg rundt i løpet av kort tid, og satt seg i stand til å takle en situasjon knapt noen hadde forutsett.

Jeg vet at det er et stort press på mange ulike instanser og etater i Finnmark nå.

Tallet på asylsøkere er høyt, og det har ført til en utfordrende situasjon lokalt.

Alle involverte gjør en stor innsats: Kommunen og fylket, helsetjenesten og sykehuset, politiet og utlendingsmyndighetene, frivillige og ideelle organisasjoner.

Og lokalbefolkningen, som stiller opp – og også gir avkall på for eksempel deler av idrettstilbudet sitt fordi Fjellhallen blir brukt til innkvartering.
Det er et helt samfunn som engasjerer seg.

I gårkveld fikk jeg se hvor godt også det nye ankomstsenteret fungerer, selv etter bare noen få dagers drift. Å få Vestleiren opp og gå har vært et viktig tiltak.

Her gjør mange en god og viktig jobb.

Jeg sa det i går, og jeg sier det gjerne igjen: De fortjener all mulig ros.
IMG_3997

Regjeringen har styrket kapasiteten til Utlendingsdirektoratet (UDI) for å bistå Politiets utlendingsenhet (PU) med registreringen av asylsøkerne som kommer over Storskog. UDI sender også saksbehandlere til det nye senteret.

PU vil være bemannet med 40 ansatte i Øst-Finnmark politidistrikt for å håndtere tilstrømningen. Politidistriktet har fått 24 nye stillinger.

Jeg tar politimester Anne Katrine Hættas signaler på alvor. Hun ga oss en tydelig og god orientering.

Ved Storskog grensestasjon er det spesielt å se containerne fulle av sykler.

I morges var de dekket av et tynt lag snø.

Høst er blitt vinter.

Vi vet at vær og føre i denne delen av landet vårt kan være ugjestmildt.

Likevel er det stadig flere som krysser grensen vår her.

Men de færreste i denne gruppen har krav på beskyttelse. De belaster det norske systemet unødvendig.

Dette er bakgrunnen for at vi fredag la frem forsalg til lovendringer som vil bidra til at færre grunnløse asylsøkere får sine søknader realitetsbehandlet.

Stortinget behandlet proposisjonen i dag, og målet er nå at endringene skal tre i kraft allerede denne uken.

Vi sender et signal til folk som vurderer å ta denne ruten. Et signal om at Norge ikke vil bruke våre ressurser på å ta imot personer uten beskyttelsesbehov, når vi vet at mange faktisk er i nød og trenger vår hjelp.IMG_3999

Jeg har tidligere understreket av tilstrømningen vi nå ser over Storskog krever handling. Det dreier seg om en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak.

Vi sprer, også sammen med lokale myndigheter i Russland, informasjon om hvilke regler som gjelder i Norge.

Vi skal hegne om asylinstituttet. Vi kan ikke akseptere misbruk av et system som er til for dem som virkelig trenger det.

Flertallet av dem som krysser grensen flykter ikke fra borgerkrig og forfølgelse.

Tidlig i høst utgjorde syrerne majoriteten, nå ser vi at over halvparten av dem som kommer fra land som Afghanistan og Pakistan. En stor andel er enslige, unge menn.

Det er grunn til å tro at i hvert fall en stor del av denne siste gruppen ikke oppfyller kravene til å få beskyttelse i Norge.

Fra Utenriksdepartementets side er det tett diplomatisk kontakt med Russland både på hovedstadsnivå og gjennom vår grensekommissær, som jeg møtte i Kirkenes i dag.

Selv om sitasjonen er krevende, lever folk til folk-samarbeidet over grensen videre. Særlig næringslivet poengterte dette.

Å stenge grensen er ikke aktuelt i øyeblikket.

Vi har betydelig erfaring i å snakke med Russland om felles utfordringer. Vi må nå unngå en unødig polarisering. Dialogen med russiske myndigheter er konstruktiv.

Norge skal fortsatt være et land hvor mennesker som er forfulgt, utsatt for krig og vold eller som risikerer livet der de kommer fra, kan søke nødhavn.

Men nettopp fordi det er så viktig å kunne ta vare på dem som virkelig trenger asyl her, er det avgjørende at vi sier klart fra om at vi ikke aksepterer misbruk av denne livsviktige ordningen.

Men i dag er først og fremst ett ord jeg ønsker å bruke.

Og det er takk.

Til alle dem som jobber døgnet rundt i førstelinjen og håndterer denne krevende situasjonen for landet vårt.