Et utfordrende halvår – men regjeringen leverer

unnamed_ernaPK.jpg
Intervju med NRK etter den oppsummerende pressekonferansen – i julepyntende omgivelser i Regjeringens representasjonsanlegg.

Det har vært et krevende halvår for Norge, Europa og verden, men regjeringen har likevel levert solide resultater på felt som betyr mye for mange i hverdagen. Det skal vi fortsette med.

I dag har jeg holdt min halvårlige presskonferanse som statsminister i Regjeringens representasjonsanlegg, et steinkast fra Det kongelige slott.

Tidsskjemaet er vanligvis litt romsligere enn på vanlige pressekonferanser, slik at jeg også får anledning til å snakke litt med kommentatorene og de politiske reporterne over en kopp kaffe.

I tillegg setter jeg på disse pressekonferansene av godt med tid til enkeltintervjuer til både regionale, nasjonale og internasjonale medier.

Nyhetsbildet har vært preget av kriser, trusler og terror de siste månedene.

Hundretusener er på flukt og Europas yttergrenser står under press.

Flyktning- og asylsituasjonen har vært blant de aller mest utfordrende sakene å håndtere.

Med målrettede tiltak har imidlertid regjeringen fått situasjonen under kontroll, selv om vi ikke vet om det vil vedvare.

Fallet i oljeprisen og den økende ledigheten gjør også at mange enkeltpersoner og familier her i Norge føler på en viss usikkerhet.

Det tar regjeringen på høyeste alvor.

Når året går mot slutten, er det også lov å se litt tilbake. For selv om utfordringene har vært mange i 2015, har dette også vært et år for internasjonale gjennombrudd:

  • Parisavtalen utgjør et vendepunkt i internasjonal klimapolitikk. 196 land er enige om forpliktende tiltak, og ambisjonene må nå trappes opp. Vi har bare én jordklode.
  • Jeg er også veldig fornøyd med de nye bærekraftmålene til FN. Jeg var selv tilstede i New York da vedtaket ble gjort, og det internasjonale samfunn intensiverer nå innsatsen for utrydde fattigdom og sult, tilby utdanning til alle og bidra til mindre ulikhet.

Vi i regjeringen er nå litt over halvgått løp i denne stortingsperioden, men det betyr på ingen måte at vi har tenkt å lene oss tilbake.

Vi løser oppgaver som er viktige for hverdagen til folk. I 2013 gikk vi til valg på nye ideer og bedre løsninger.

Og det leverer vi på.

Det vi snakket om i 2013 like aktuelt i dag, selv om omstendighetene er annerledes.

unnamed-erna-pk-kaffe
En kopp kaffe og en prat med journalistene.

Innenfor helse har vi reversert ventetidsøkningen den forrige regjeringen påførte pasientene.

Vi ligger i år an til å ha de laveste ventetidene siden 2005.

Ventetidene for ruspasienter er redusert med nesten to uker bare det siste året. Det betyr mye for den enkelte som sliter med avhengighet – og familiene rundt dem.

Vi har også innført 28 pakkeforløp for kreft. Det innebærer mer forutsigbarhet, raskere behandling og mindre ventetid for kreftsyke. Vi lærer nå av de gode erfaringene og overfører metoden til andre felt i helsetjenesten.

Vi innfører også fritt behandlingsvalg, som vil gi reduserte ventetider, økt valgfrihet og gjøre de offentlige sykehusene mer effektive.

Innenfor utbyggingen av sykehjemsplasser ser vi også et taktskifte. Kommunene har i våre to år søkt om nesten dobbelt så mange nye plasser som under de rødgrønne.

Norge er et langt land med store avstander. Samferdselsbudsjettet har siden regjeringsskiftet økt fra 41,4 milliarder til 59,8 milliarder kroner. Veksten er altså på nesten 20 milliarder kroner.

Men vi også svært opptatt av hvordan pengene brukes. Vi forenkler planleggingsprosesser og gjennomfører endringer i organiseringen med blant annet veireform, jernbanereform og bompengereform.

Vi satser også på planlegging av ny infrastruktur, og vi tar vare på det vi allerede har. Regjeringen har snudd tiår med økende forfall på vei og bane til at vi reduserer vedlikeholdsetterslepet.

Jeg er også fornøyd med at regjeringen leverer tidenes kunnskapsbudsjett. Vi trenger flere bein å stå på i fremtiden.

Her i Norge kan vi aldri bli billigst, men vi kan gjøre enda mer for å bli smartest.

Vi bygger rekordmange studentboliger – 2200 i år og like mange neste år. Vi trapper opp studiestøtten, vi holder stø kurs i lærerløftet, vi satser knallhardt på realfag med en ekstra naturfagstime – og ikke minst, vi øker lærlingtilskuddet.

Vi tar også inn over oss at den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret. Forsvaret får et historisk løft når de samlede bevilgningene øker med 4,1 milliarder kroner til neste år. Å sikre relevante og moderne militære kapasiteter har vært avgjørende siden vi kom inn i regjering.

Vi satser særlig i nordområdene, hvor vi følger opp med tydelig tilstedeværelse: Vi får ubåt fast stasjonert der, Orion-flyene skal mer på vingene og Kystvakten skal seile mer i nord.

unnamed-erna-tale-pk
På talerstolen i dag var jeg opptatt av å vise til mange av regjeringens resultater.

Vi er opptatt av at folk skal føle seg trygge i hverdagen. Derfor styrker og moderniserer vi politiet med en helt nødvendig reform. Vi kapper i soningskøer og vi klart å iverksette den nye straffeloven – som er egnet til å håndtere dagens kriminalitet.

Det er en kunst å begrense seg, men jeg må også få legge til arbeidet vi gjør for å forenkle, fornye og forbedre landet vårt.

Fra 1. januar blir det eksempelvis enklere å bygge om og leie ut egen bolig. Tidligere har det vært stilt de samme kravene til bygging av en ny bolig som når du ønsker å forandre noe inni din eksisterende bolig. Sånn skal det ikke være lenger.

I går ble det gjort noen endringer i regjeringen. Nye krefter, nye øyne og ny giv er alltid bra.

Samtidig styrker vi regjeringens arbeid på viktige områder.

Vi skal jobbe for flere arbeidsplasser – som kan bidra til å finansiere velferden vår, men heller ikke glemme den langsiktige omstillingen.

Vi skal løse viktige oppgaver i dag, og vi skal ruste Norge for fremtiden.