Faglig påfyll til rekordmange lærere – slik blir kunnskapsskolen enda bedre

 

Skoleblogg1

Når regjeringen fortsetter storsatsningen på videreutdanning av lærere, er det for å sikre at elevene skal få mest mulig igjen for skolegangen.

Aldri før har norske lærere hatt så mange videreutdanningstilbud å velge mellom. Og aldri før har så mange benyttet seg av muligheten til å fylle på med mer kunnskap.

I fjor søkte nesten 8 500 lærere om videreutdanning, og i år viser ferske tall at over 10 600 har gjort det.

Det er gledelige nyheter og viser at vi har mange dyktige og engasjerte lærere som ønsker seg faglig påfyll.

Med til sammen 3028 søknader er det matematikk og regning flest lærere søker om å få videreutdanning i. Vi vet at for mange lærere mangler fordypning i faget de underviser i, og videreutdanning vil være avgjørende for å styrke realfagene fremover.

I 2013 lovet vi blant annet at 10 000 lærere skulle få tilbud om videreutdanning innenfor matematikk i løpet av fem år. I løpet av våre første to år i regjering, har 3580 lærere fått innvilget søknad om videreutdanning i matematikk og regning. Kunnskap er blant hovedsatsingsområdene våre, og med de flotte søkertallene for i år, er vi på god vei til å innfri ett av våre viktigste valgløfter.

Nå går oppfordringen til kommuner og fylkeskommuner om å godkjenne flest mulig søknader.

Gode, kunnskapsrike lærere er ikke bare viktig for den enkelte elev. Det er viktig for hele Norge, for vår felles fremtid. Men fremfor alt er det viktig for skolehverdagen til barna våre.

I Lærerløftet har vi lansert flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

Skoleblogg2ny
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Begge foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

I fjor besøkte jeg Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, finansminister Siv Jensen, KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande. Det var inspirerende å møte ungdomsskolelærere som har undervist i naturfag over flere år, og som nå tar videreutdanning med stor entusiasme. De fortalte at det var motiverende med ny kunnskap og nye perspektiver på hvordan de kan legge opp undervisningen.

 

Og det er viktig. Jeg tror alle kan fortelle om en lærer som har betydd noe ekstra for dem. En som lyktes med å gjøre akkurat deg mer interessert, mer lærevillig. En som hjalp deg over den kneiken du aldri hadde trodd du skulle klare.

Lærerne skal hjelpe barn frem slik at de lykkes. De skal sikre at alle får en sjanse. Nettopp det vil regjeringen bidra til med kunnskaps- og lærerløftet vårt.

Kunnskap gir muligheter for den enkelte, uansett bakgrunn. Kunnskap danner grunnlaget for at unges drømmer kan bli virkelighet og for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet.

Regjeringen løfter kunnskapsskolen på bred front:

  • Skjerpet kravene for å komme inn på lærerstudiet.
  • Vedtatt innføringen av en femårig mastergrad for lærerutdanningen fra 2017.
  • Styrket satsningen på realfag gjennom en realfagsstrategi og ekstra time i naturfag.
  • Sammen med KrF og Venstre satt i gang et kompetanseløft på 100 mill. kroner for ansatte i skolen som ikke har godkjent lærerutdanning.
  • Startet forsøk med nye karriereveier for lærere.

Jeg har flere ganger sagt at kunnskap er den nye oljen.

Og i den sammenhengen er det bare én ting å si om lærerens rolle;

Den er uvurderlig.