Bak omstillingen står mennesker med vilje og pågangsmot

Sør-bloggNY1Familier, arbeidstakere og bedrifter på Sørvestlandet opplever tøffe tak. Jeg er imponert over både evnen og viljen til å omstille seg.

Vi ser enkelte lyspunkter og gryende optimisme i næringslivet på Sørvestlandet. Likevel er det for tidlig å trekke noen konklusjoner eller å senke skuldrene. Arbeidsledigheten kan fortsatt stige.

Denne uken besøker jeg en rekke kommuner som har blitt rammet av fallende oljepris og nedgangstider i oljebransjen. I går gikk turen til Rogaland og Vest-Agder, mens jeg i morgen drar til Møre og Romsdal og Hordaland.

De personlige vitnesbyrdene jeg får høre, den sterke viljen jeg møtes av og ikke minst det store pågangsmotet jeg opplever, styrker troen på at vi er på rett vei.

Jeg skjønner godt den usikkerheten mange familier har levd med særlig det siste året. Å bli sagt opp eller permittert snur opp ned på hverdagen. Klarer vi å betale på huslånet? Må familien flytte for å få jobb? Må barna bytte skole? Har vi råd til fritidsaktivitetene deres.

Det er avgjørende for Høyre og regjeringen å sikre at så få familier som mulig blir tvunget til å stille seg slike vanskelige spørsmål.

Arbeidet for å skape nye jobber og opprettholde aktivitet er blant våre aller viktigste oppgaver.

Regjeringen har lagt frem en kraftfull tiltakspakke og et ekspansivt budsjett, samtidig som vi satser hardt på den langsiktige omstillingen. Målet er å skape nye jobber som skal kunne finansiere også våre barns velferd. Å trygge Norge fremover.

 

Tove i Stavanger

Jeg startet mandagen på Mulighetsterminalen i Stavanger, hvor jeg sammen med arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie blant annet fikk snakke med Tove Sæbjørnsen.

sør-dialogmøte
Godt og nyttig møte med arbeidssøkere i Stavanger, blant dem Tove (61).

Etter over 30 år i olje og gass, måtte 61-åringen ta en ufrivillig sluttpakke i november i fjor. Selv om hun i begynnelsen var usikker på sjansene på arbeidsmarkedet, begynner hun i ny jobb om få dager 1. juli.

Stavanger kommune er flinke til å skape arenaer hvor folk kan møtes, noe Mulighetsterminalen er et godt eksempel på. Her treffes arbeidssøkere fra Stavanger-regionen som vil bygge nettverk. Tilbudet består av aktiviteter som jobbmesser, foredrag, kurs, turgrupper og tid for kaffe og en god prat.

Tove mener mye av grunnen til at hun nå kommer seg i arbeid igjen ligger i at hun var så aktiv i sluttpakkefasen. Man må ikke gi opp, selv om ting kan synes vondt og vanskelig, var mottoet hennes.

 

Kristian på Klepp

sør-malmorstad
Gratulerer med bestått fagprøve til Kristian, som jobber hos Malm Orstad i Klepp.

På Voll i Klepp kommune besøkte jeg engineering-selskapet Malm Orstad. Den innovative familiebedriften var tungt inne i oljebransjen, men søker nå flere bein å stå på innen fiskeri, havbruk og forsvar, hvor ledelsen ser store muligheter.

Dette er omstilling i praksis. Ansatte som har vært permitterte er kommet tilbake, og det har attpåtil blitt ansatt nye.

Ekstra hyggelig var det å få hilse på Kristian Tu Storhaug. Den dyktige lærlingen var midt i fagprøven, og i ettertid har jeg blitt tipset om at det virkelig gikk som det skulle.

Kristian fikk karakteren meget godt bestått, så da er det bare å gratulere 20-åringen!

Det er godt å se at bedrifter som Malm Orstad satser på lærlinger selv i krevende tider. Kunnskap og fagkompetanse blir bare viktigere og viktigere fremover.

 

Bjørn i Flekkefjord

Senere på dagen var det stopp i vakre Flekkefjord, hvor jeg besøkte Simek.

sør-verft
Simek i Flekkefjord orienterer seg mot fiskeri og havbruk på grunn av nedgangen innen olje og gass, og lykkes i stor grad med det.

Verftet måtte permittere på grunn slunkne ordrebøker og mangel på oppdrag fra oljebransjen. Nå satser de mer på næringer hvor de før var store, fremfor alt havbruk og fiskeri. En ordre på en fiskebåt betyr at staben kan utvides.

Blant dem jeg fikk hilse på hos Simek var Bjørn Solvik, som har jobbet for hjørnesteinsbedriften siden 1973, med unntak av noen år i Stavanger. Det er imponerende hvordan selskapet holder i hevd stolte norske skipsbyggertradisjoner, og samtidig er i stand til å tilpasse seg endrede forhold i markedene.

Bjørn var blant dem som tidligere i år var permittert, men nå er tilbake på arbeidsplassen.

Ledelsen opplever imidlertid fortsatt utfordringer, noe jeg ble orientert om da jeg bli vist rundt i produksjonshallene. Slik innspill er viktige for meg.

 

Kristina i Kristiansand

Jeg avsluttet dagen i Kristiansand, hvor jeg besøkte en av byens viktigste bedrifter, Glencore Nikkelverk.

Blant de over 500 ansatte er lærlingen Kristina Ljosland Guttorm. 19-åringen har vært lærling på Nikkelverket siden september i fjor og dermed fulgt i flere familiemedlemmers fotspor, samtidig som hun får utløp for sin store interesse for kjemi og realfag.

Sør-lærling
Lærlingen Kristina har stor tro på norsk industris fremtid og trives godt på Nikkelverket i Kristiansand.

Regjeringen har styrket bevilgningene til Enova, som i fjor ga 380 millioner i investeringsstøtte til bedriften for å utvikle nye og mer klimavennlige produksjonsmetoder. Hos Nikkelverket forenes lange industritradisjoner med det fremste innen forskning og teknologi.

– De neste årene blir interessante, kunne Kristina slå fast.

– Jeg synes det er spennende å se hvordan norske bedrifter må jobbe hver eneste dag for å holde seg konkurransedyktige i et globalt marked.

Jeg kan ikke annet enn å gi Kristina helt rett.

Det er avgjørende for regjeringen å jobbe for å styrke konkurransekraften, å fortsette satsningen på forskning og utvikling, å løfte kunnskapen og kompetansen ytterligere.

Det bidrar til å skape og trygge norske arbeidsplasser.

Vi kan ikke friskmelde situasjonen på Sørvestlandet. Det er fortsatt tøft. Usikkerhetsmomenter som Brexit kan også påvirke utviklingen.

Samtidig er det inspirerende å se hvilken kraft norske bedrifter og arbeidstakere har til å gjøre endringer.

Til å skape nytt og til å tilpasse seg.

For oss politikere er oppgaven å legge til rette så godt som mulig. Den virkelige jobben skjer imidlertid ute i lokalsamfunnene.