Flere jobber er og blir hovedsak

unnamed-4Regjeringens økonomiske politikk har dempet nedgangen i økonomien. Men faren er ikke over.

I sommer møtte jeg Tove Sæbjørnsen på Mulighetsterminalen i Stavanger. Etter over 30 år i olje og gass, måtte 61-åringen ta en ufrivillig sluttpakke i november i fjor. Selv om hun i begynnelsen var usikker på sjansene på arbeidsmarkedet, begynte hun i ny jobb i juli.

Tove mener mye av grunnen til at hun kom seg i arbeid igjen ligger i at hun var så aktiv i sluttpakkefasen. Man må ikke gi opp, selv om ting kan synes vondt og vanskelig, var mottoet hennes. Hun mobiliserte krefter hun ikke visste hun hadde. Det har gitt henne ekstra drivkraft i sin nye jobb – som nettopp er å hjelpe andre fra ledighet over i aktivitet.

Alle er ikke like heldige som Tove, som kom seg i arbeid igjen såpass raskt. De negative effektene av det mest alvorlige oljeprisfallet på flere tiår er langt fra over. De siste tallene som kom denne uken viser en økning i AKU-ledigheten til 5,0 prosent. Det er for høyt. Oljeinvesteringene er forventet å fortsette å falle også inn i neste år. Usikkerhetsmomenter som Brexit og internasjonale konjunkturer kan påvirke utviklingen negativt.

Derfor er det en hovedsak for Høyre i regjering å bidra til at det skapes flere jobber og mer aktivitet i norsk næringsliv.

sør-dialogmøte
Jeg møtte blant andre Tove på Mulighetsterminalen i Stavanger sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie i sommer. Det ble en god samtale.

Statsbudsjettet for inneværende år er derfor et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Regjeringen bruker målrettede tiltak for å skape aktivitet og legge til rette for nye jobber i regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Skoler og sykehus pusses opp, vei og bane vedlikeholdes, verftene får oppdrag fra det offentlige.

Det finnes de som mener at vi tråkker for hardt på gasspedalen. At vi stimulerer økonomien for mye. De bør lese Cappelen-utvalgets rapport som kom denne uken. «Finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien» heter det. Rapporten peker på at ledigheten ser ut til å øke mindre, at sysselsettingen har falt mindre og at konkurranseevnen er styrket sammenlignet med tidligere kriser.

Budskapet fra Cappelen-utvalget er i tråd med det Statistisk Sentralbyrå fastslo i forrige uke: «Den økonomiske politikken har gitt vesentlige bidrag til at oljenedturen ikke har ført til en enda mer betydelig nedgang i norsk økonomi.» 

AKU-tallene er dessuten ikke bare dyster lesning. De viser også at flere har meldt seg til arbeid siden april, samtidig som det er blitt flere sysselsatte. Det gjenspeiler en viss bedring i økonomien. Sysselsettingen har imidlertid økt mindre enn arbeidsstyrken, og dermed er det blitt flere ledige.

Torsdag kom NHOs kvartalsrapport, hvor flere bedrifter nå rapporterer om moderat bedring etter flere kvartaler der oppfatningen av markedssituasjonen ble stadig mer negativ. Færre bedrifter varsler også om oppsigelser i neste kvartal.

Regjeringen er glad at vår kraftfulle innsats mot ledigheten har hatt god effekt ifølge både økonomer og partene i arbeidslivet. Det er kommet enkelte lystegn de siste månedene, men vi er ikke fornøyde så lenge vi ser arbeidsledighetstall som dem vi så denne uken.

Derfor vil også budsjettet for 2017 være et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det er viktig å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå slik den gjorde på 1990-tallet.

Vi vil videreføre en målrettet innsats mot de delene av landet og de næringene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Samtidig vil vi fortsette å satse på morgendagens jobber gjennom investeringer i kunnskap, forskning og innovasjon. Vi bygger mer vei og bane. Vi fortsetter også gjennomføringen av skattereformen og sørger slik for et mer konkurransedyktig og vekstfremmende skattenivå.

Mange norske familier har fått føle oljeprisfallet og usikkerheten på arbeidsmarkedet på kroppen. Å miste jobben er en tung belastning for dem som opplever det. Derfor har utfordringene på arbeidsmarkedet vår høyeste prioritet.

I dette arbeidet inspireres jeg av historien til Tove Sæbjørnsen og de mange andre jeg møter i lignende situasjoner. De personlige vitnesbyrdene jeg får høre, den sterke viljen jeg møtes av og ikke minst det store pågangsmotet jeg opplever, gir meg tro på at vi vil komme oss styrket gjennom de tøffe tidene.

(Denne artikkelen er første gang publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 24. september 2016)