Slik skal Norge bli en digital vinner

img_0016
Moderne teknologi og digitalisering gir store muligheter innenfor medisinfaget. Slik kan folk få bedre helse og økt kontroll over egne liv. Professor Erik Fosse viser meg rundt på Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Norge er langt fremme innen digitalisering, men vi skal bli enda bedre. Verden står overfor en digital revolusjon – og den vil jeg at vi skal gå seirende ut av.

Teknologiskiftet handler om hvordan ny teknologi endrer hverdagen vår. Om hvordan vi kan gi en tryggere omsorg gjennom bruk av velferdsteknologi. Om hvordan eldre bedre kan mestre egne liv. Om hvordan barna våre kan lære mer på skolen gjennom spennende, interaktivt læringsmateriell.

Og om hvordan jobbene vår endres, som følge av ny teknologi, robotisering og kunstig intelligens.

I mine møter med bedrifter og enkeltpersoner opplever jeg både optimisme og frykt. Optimisme fordi enkelte norske bedrifter er i en situasjon hvor de kan flytte produksjon hjem som følge av robotisering. Sleipner Motorfabrikk i Fredrikstad er blant dem som nå flytter fra Kina, og daglig leder Arne Skauen sa til E24 denne uken at “det er billigere og bedre i Norge”.

Han er blant dem som bidrar til at det skapes nye lønnsomme jobber. Det trenger Norge.

Digitaliseringen vil nemlig også føre til at jobber forsvinner. Det har mange i eksempelvis mediebransjen allerede opplevd, og det kan være en krevende omstilling for mange familier.

I årene som kommer vil det ikke bli færre slike endringer.

En rapport fra SSB peker på at én av tre jobber kan være automatisert innen 2030.

Derfor møter jeg også mennesker som frykter digitaliseringen.

Digitaliseringen kommer likevel ikke til å stoppe. Vi som politikere må derfor legge til rette for at gamle jobber erstattes av nye – og at omstillingen blir smidigere.

Utgangspunktet er på ingen måte dårlig.

Norge ligger i dag i front av digitaliseringen ifølge EU, men skal vi holde posisjonen må vi øke tempoet.

Derfor vedtok Høyre i dag fem prinsipper som skal styre vårt arbeid med teknologiskiftet.

Jeg vil særlig løfte frem to grep:

1. Alle skal ha tilgang på kompetanse gjennom hele livet

Vi vet at kravene til kompetanse vil øke. Vi ser det allerede. Før kunne en ungdom som falt ut av skolen banke på døren til en bedrift i nabolaget og få jobb. I dag er bare et fåtall jobber for ufaglærte.

Kompetanse er nøkkelen til fremtidens verdiskaping, og kravene vil øke fremover. Det betyr at mange arbeidstakere vil få behov for oppdatering av sin kompetanse innenfor helt nye områder. Det gjør Høyres kunnskapspolitikk viktigere enn noen gang før, og livslang læring må bli en realitet for flere.

2. Bedriftenes rammevilkår skal bidra til at Norge blir en digital vinner

Når gamle jobber forsvinner, må vi legge til rette for at nye skapes. Derfor vil Høyre legge til rette for vekst, innovasjon og gründerskap. Beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land, og statens skal bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere til innovasjon.

Med kompetanse og nye jobber som grunnmur, er det viktig å minne om at teknologiskiftet også gir spennende muligheter.

Hvert år blir én million nordmenn behandlet for hjerte- og kretsløpssykdommer. Disse møter normalt hos legen tre-fire ganger årlig for kontroll av blodtrykk, vekt og puls. Ved selv å utføre disse tjenestene med smart teknologi, og frivillig dele informasjonen med helsetjenesten, kan man effektivisere tjenesten, samtidig som man øker kvaliteten for brukeren.

Dette er ett av mange eksempler på hvordan Høyre mener ny teknologi vil gjøre Norge bedre.

Samtidig stilles vi som samfunn overfor vanskelige valg og store potensielle utfordringer.

Hvis vi ikke makter å omstille oss i takt med teknologiske og økonomiske endringer, risikerer vi arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden.

Hvis vi lykkes kan vi sikre oss mer velferd og verdiskaping, med mindre klimautslipp.

Det må være målet for Norge.

PS!

Les gjerne hele rapporten Plattform for et digitalt Norge og resolusjonen felleskonferansen vedtok her. Rapporten beskriver Høyres syn på digitaliseringen, samt ulike konkrete forslag til politiske svar. Disse anbefalingene vil behandles i partiets politiske prosesser fremover.