Norge – en verdensledende havnasjon. Nå og i fremtiden

FullSizeRender-44

Verden er i endring. Det påvirker også Norge. Vi må møte endringene med å satse der vi er best og der vi kan bli best. Les mer om våre fem punkter for hvordan Norge kan skape flere nye jobber i de blå næringene. 

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene.

 • Norge er en av verdens største produsenter av olje og gass.
 • Vi er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner.
 • Vi er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat.
 • Vi har en leverandørindustri i verdensklasse.
 • Og vi er helt i front når det gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser.

Våre havnæringer har stått for teknologibølgen som la grunnlaget for det moderne Norge.

Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre.

Vi skal være best på hav, også i fremtiden. 

FullSizeRender-45
Fra lanseringen av havstrategien i Bergen sammen med næringsminister Monica Mæland og stortingsrepresentant Torill Eidsheim.

Vi skal være landet folk som vil lære mer om havet ser til. Landet de klokeste hodene med kunnskap om havet vil jobbe i. Landet hvor investorene vil legge igjen pengene sine.

En spisset satsing på havnæringene vil være et strategisk riktig valg av Norge. Vi kan ikke bli best på alt, men kan være fremst der vi allerede er gode. Og vi må sørge for ikke å miste posisjoner vi har.

Derfor har regjeringen utarbeidet en havstrategi som skal gi oss retning og fart. 

Les mer: Regjeringen vil skape flere blå jobber

Her er våre fem hovedpunkter for hvordan vi vil videreutvikle våre tre sterke næringer innen olje og gass, maritim og fiske- og havbruk, og skape helt ny næringsaktivitet:

 1. Økt kunnskap om havet
  I Norge finner vi den fremste kompetansen om havet og dets ressurser. Regjeringen satser allerede mer på havforskning enn Norge tidligere har gjort. I år har vi øremerket en milliard til havforskning. Dette er en prioritering vi skal fortsette med. Skal vi ta i bruk havet må vi ha solid kunnskap om hva som finnes der og hvordan vi kan bruke og høste bærekraftig. Derfor vil vi blant annet skaffe mer kunnskap om økosystemene i kystsonen og styrke den geologiske kartleggingen i nordområdene.
 2. Økt innovasjon i næringslivet
  Havnæringene er blant de mest høyteknologiske i landet. Å videreutvikle havnæringene krever både ny teknologi,og høy innovasjon i bedriftene. Muligheter til å teste ut nye løsninger i fullskala har vært en flaskehals. Demo2000-programmet har vært avgjørende for å få fram ny petroleumsteknologi. Nå oppretter vi en egen demonstrasjons- og piloteringsordning for de maritime og marine næringene. Vi har tro på at det ligger flere vekstmuligheter i tettere samarbeid mellom havnæringene. Derfor vil vi styrke næringsrettet forskning på tvers av maritim, marin og petroleumsindustri.
 3. Høste og dyrke nye arter
  Havet rommer store mengder fisk og andre arter som vi i dag ikke høster. Lysprikkfisk og sjøpølse kan bli en del av framtidens fiskeri. Vi vil kartlegge potensialet med sikte på å utvikle konsesjonsordninger for nye arter. Norge er gode på lakseoppdrett. Å sette i gang oppdrett av nye arter er kostbart. Derfor vil regjeringen igangsette en kartlegging som kan gi næringen kunnskapsgrunnlag for nye satsinger.
 4. Bygge Norge som global merkevare
  Mange av fremtidens grønne løsninger ligger i havet. Norge er allerede langt fremme, om ikke aller fremst, på miljøteknologi innen skipsfart. Vi har verdens første el-fiskebåt. Vi vil bygge en havøkonomi som kan være verdensledende med sterke næringer som tiltrekker seg internasjonale investorer. Havet skal være vårt Silicon Valley.
 5. Regulering av nye næringer
  Det høres kanskje litt kjedelig ut, men det er svært viktig at myndighetene sørger for forutsigbare rammebetingelser. Regelverket legger grunnlaget for sameksistens mellom næringer og må ta høyde for ny næringsutvikling. Her er det behov for en gjennomgang. Økt aktivitet krever også godt kartverktøy. Både næringsdrivende og myndigheter trenger kunnskap for å plassere aktiviteten der det er smartest.

Det er bokstavelig talt et hav av muligheter.

Men vi har også sett at menneskelig aktivitet kan være en trussel mot livet i havet. Hvalen som strandet med magen full av plast har vært en vekker for mange av oss. Forsøpling av verdenshavene er et stort, globalt problem.

Les mer: Penger til tiltak mot forsøpling av havet

IMG_2111
Lanseringen av havstrategien fant sted om bord i forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen – naturligvis med saltvann på vinduene.

Økt næringsaktivitet behøver likevel ikke å stå i motstrid til rene og sunne hav. Et sentralt poeng i OECDs analyse av havøkonomien er at potensialet for vekst blir størst dersom den er bærekraftig. Derfor må økt bruk gå hånd i hånd med økt kunnskap.

Mange globale utfordringer krever globale løsninger. Norge skal være en pådriver for å sikre balansen mellom bruk og vern av havressursene. 

Regjeringens havmelding som kommer senere i vår blir en naturlig oppfølging av havstrategien. Den tar for seg havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Les mer: Vil styrke maritim konkurransekraft

Om 13 år vil vi være 8,5 milliarder mennesker på jordkloden.

Mennesker som trenger mat, medisiner, energi og transport. Mange av løsningene ligger i havet.

Havnasjonen Norge kan og vil ta en internasjonal lederrolle i utviklingen. 

18 tanker om “Norge – en verdensledende havnasjon. Nå og i fremtiden”

 1. Hei,
  Mange fine ting du nevner hær. Men du har ikke nevnt med ett ord de sjøfolka som er ombord på de skip som skal besøke havnene!!
  Når skal dere våkne opp å begynne å sikre disse arbeidplassene og den kompetansen som snart forsvinner ut av landet?? Eller er ikke Norske sjøfolk viktig for Høyre i det hele tatt??

 2. Der är väldigt mycket snack Erna, men ni driter i de 700 på color line som ni ordnar så att de får gå på land!

 3. Det hadde vært greit om dere hadde en strategi for hvordan oss norske sjøfolk passet inn i dette vakre bildet, for jeg tror ikke det er mange av oss som heier på deg for tiden, og vi er mange. Vi frykter for fremtiden vår, og regjeringen har bare gjort den frykten enda større. Vi tror ikke lenger på valg flesk, vi vil se handling som bringer norske sjøfolk med inn i framtiden. Foreløpig ser vi bare at arbeidsplassene våre går på billigsalg.

 4. Hva med norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel, for og bevare den tradisjonsrike norske sjømann, vil Dere gjøre noe med det?

 5. Mykje flott om hav her.. Og du skriv:
  “Vi skal være best på hav, også i fremtiden.” Mitt spm. blir då: Skal det være norske sjøfolk igjen på hav også? Eller skal vi berre være den kunnskapssterke hop som skal utvikle havbaserte næringar i evig framtid? Korleis skal det fungere? Utan erfaringar frå folket som nettopp jobbar med havet i det daglege kan du berre sette ein strek over desse framtidsvisjonane!
  Signala som kjem frå regjeringa no er ikkje med på å stimulere og skape nok sikkerheit for at norsk ungdom skal satse på nettopp ei karriere på sjøen.
  Vil også vise til Fafo rapporten frå 2012 som er med på å støtte under nokre av desse synspunkta.

  Mvh. Lennart Aambø, Matros/Kranførar, enno..

 6. Hei Erna,
  Mange fine forslag du har, men jeg bemerker meg at du nevner ingenting om den norske sjømannen? Norge er en kjent sjømannsnasjon med lange tradisjon for å være dyktige. Slik utviklingen er nå forsvinner vi. Vi blir erstattet av billigere arbeidskraft fra nasjoner på andre siden av jordkloden. De seiler på kysten, de seiler til norske havner. Jeg jobber til vanlig på et fartøy med bekvemmelighetsflagg, rederiet kommer fra Norge og er ledende innen offshorevirksomhet. Eneste grunnen for at jeg har jobb er på grunn av velvilje til rederiet og at de verdsetter kompetansen til den norske sjømannen. Nesten daglig hører jeg om sjømenn som mister jobben til fordel for billigere arbeidskraft. Utifra det jeg leser av innlegget ditt er du opptatt av utvikling under kontrollerte rammer. Tror du virkelig at det blir mindre forurensning med å hente inn arbeidskraft fra andre land som ikke har tilhørighet til Norge? Tror du virkelig at det blir mindre ulykker når det blir billigere arbeidskraft som arbeider på sokkelen/ kysten?
  La oss fortsette å være ledende på vårt felt! Vær snill å ikke glem den Norske sjømannen.

 7. Det er kanskje på tide å våkne opp mens det fremdeles er noe å redde av sjøfartsnasjonen.

  I uminnelige tider har Norge, med rette, klappet seg selv på ryggen og ytret stolthet over den maritime sektoren og den massive kompetansen norske sjøfolk representerer.

  Nå har Høyre, i samarbeid med “Fremskrittspartiet”, tatt steget fullt ut for å rasere den kompetansen.

  I disse valgtider skal vi sjøfolk vere glade for å se at enkelte partier og politikere viser sitt sanne ansikt.

  Kjære Erna og Siv.
  Dere kan glemme min støtte i fremtiden.
  Og la meg legge til, det kan være lurt å huske på hvem som er lederene Deres, hvem som betaler lønna Deres, hvem som sørger for at Dere skaffer brød og smør til Deres familier.

 8. Tydelig at Erna og co er like gode venner med rederi makta, ikke mye snakk om å sørge for norske sjømenns fremtid i norske hav fra den dama nei! Der er ho og Støres gjeng helt enig, Norske sjøfolk har gådd for lut og kaldt vann fra krigens dager, jeg håpte på ei posetiv forandring ved siste regjerings skifte, Trist at dere bare gjør det verre for de norske som er gal nok til å satse på et liv til havs.

 9. Hei Erna..
  kan vi som er norske sjøfolk som er utdanet og bruk helle skolegangen vår på å bli sjøoffiserer få vite om vi vi må hive oss på omskolering? For slik dere vil det ser det ut som H ikke vil ha nordmenn på sjøen… bare billige arbeidskraft uten norsk lov, uten norske arbeidsvilkår… viss det er dette H vil kan dere ikke bare si det sånn at vi kan slutte å drøme om en karriere på sjøen og heller råtne på kontor son resten av Norge og dirigere utlendinger i drømmejobben våre…

 10. unnskyld mæ men takket være NIS flagget som du va med på å innføre så mista æ og ja tusener og sjøfolk jobben vorres t utlendinger. det som e holdt skjult for det norske folk e at ved NIS flagget så e d åpna for international lønn på norsk sektor. en nordmann som bor og skatte t Norge kan ikke konkurere med ei lønn som ligg på lønningsniva fra Asia (sjøl om den lønna e gulle go for dæm som bor i Asia, bedre enn den norske lønninga æ hadd å bruk i Norge sånn sett faktisk) så da vil det si at ska de værra nordmenn i framtiden på norsk sektor så kan dæm ikke bo å skatte t Norge… da får man flytt t Asia ein stan,og pendle t nordsjøen for å jobbe der på asiatisk lønn …… hilsen x nordsjø arbeider som vart offer for omflagging fra NOR t NIS flagg i 2016.

 11. Ja Erna! Kan du svare på noe av dissa inleggene ovenfor?????

  Hilsen : En enn så lenge sjømann, som har vært offer for både utflagging og permisjon.

 12. Hei. Jeg er nylig utdannet styrmann og hadde et håp om at jeg endelig skulle få meg en fast jobb, Men slik som du skriver her ser det ut som meg og min utdanning var av null verdi. Så takk for at alt jeg sitter igjen med nå er et stort studielån, dagpenger å et stort savn om og få lov til og jobbe på sjøen igjen. Har søkt på stillinger som matros og styrmann, men når det er over 600 søkere på en stilling stiller en ferskt utdannet veldig svakt.

 13. Skammelig og typisk holdning av en politiker, som får sitt levebrød av oss skattebetalere!
  I det minste så burde du kunne svare og prøve å forsvarre din grunn til å få oss på NAV!

 14. Veldig bra!!
  Men håper dere forandrer på det urettferdige systemet med salg av fiskekvoter!!!! Hvem har rett til å eie fisken i havet…..? Det er greit å eie fisk i oppdrett eller dyr i fjøs….men ikke fisk i havet! Ha gjerne kvoter for å regulere, men ikke bli millionær på salg av kvoter. det blir noen rike redere, og mindre av dem som vil være “vanlige” fiskere……

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *