Trygghet for pensjonistene

Pensjonister skal ha trygghet for økonomien sin. Derfor har vi brukt nærmere 7 milliarder på å bedre økonomien deres. Flere av forslagene har Arbeiderpartiet tidligere stemt i mot.

I dag har Arbeiderpartiet foreslått å endre måten man regulerer pensjonene på. Forslaget betyr at man regulerer pensjonene med halvparten av reallønnsutviklingen. Arbeiderpartiet sier selv at dette ikke skal gi en bedre eller dårligere pensjon over tid enn dagens system.

Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister. Jeg er åpen for forslaget, men jeg er i mot en endring som gir pensjonistene mindre enn dagens system.

Vi vet at forslaget til Støre er den samme modellen som Stoltenberg avviste da de la frem pensjonsforliket i 2008. Stoltenberg avviste modellen blant annet fordi det blir mer vilkårlig hva man får i pensjon og hvem som kan ta ut tidligpensjon.

Hvis vi skal lytte til de siste og beste prognosene fra Norges Banks vil dette forslaget kunne gi pensjonistene marginalt bedre regulering i 2018, men klart mindre i 2019 og 2020. Hvis dette er tilfelle vil pensjonistene komme dårligere ut de neste årene.

Vi har de siste årene gitt betydelig skattelette til pensjonistene. Økt grunnpensjon for gifte og samboende, og vi har økt minstepensjon for enslige minstepensjonister. Til sammen har vi gjennomført tiltak for pensjonistene som til sammen beløper seg til nærmere 7 milliarder kroner. Det har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen.

Støre forteller ikke at han vil øke skattene for 210.000 pensjonister med sitt valgløfte om å øke de totale skattene med 15 milliarder kroner. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/210-000-norske-pensjonister-rammes-av-stoeres-skatteplan/a/23911080/

Dette har vi gjort for å bedre pensjonistenes økonomi:
• Regjeringen har økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister. Økningen var på om lag 4 000 kroner pr pensjonist. Det vil si 8 000 kroner pr pensjonistpar.

• Gjennom budsjettavtalene med Venstre og Kristelig Folkeparti er også ensliges minstepensjoner økt med 4 000 kroner fra 1. september 2016. Det er besluttet en ytterligere økning på 4 000 kroner i ensliges minstepensjoner fra 1. september 2017.

• I tillegg har pensjonistene fått betydelig skattelette. Samlet skattelette i perioden 2014 til 2016 var på om lag 2,5 milliarder kroner for alderspensjonistene. Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr pensjonist. I revidert nasjonalbudsjett bestemte regjeringen å gi ytterligere 840 millioner i skattelette.

• Disse tiltakene – til sammen nærmere 7 milliarder kroner – har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen.