Flere familier vil få pleiepenger

Det er viktig for meg at flere syke barn får ha en eller begge foreldre ved seg, ved sykehusinnleggelse eller andre skremmende dager. Det er skummelt å være syk som barn og forferdelig å være forelder som skal berolige, ikke bare barnet – men seg selv og partneren i en slik tid.

Mange flere familier, ja kanskje dobbelt så mange, vil fra 1. oktober få rett til pleiepenger – familier som i dag ikke får pleiepenger, eller som går inn og ut av ordningen som følge av de strenge reglene. Regelverket blir litt enklere, for i dag er de svært strenge og kompliserte. Det er lite forutsigbart for foreldre og svært utfordrende for NAV pga fare for forskjellsbehandling. Ny ordning vil bli mer fleksibel og gjøre det lettere for foreldre å kombinere pleieoppgaver og delvis arbeid. Alle starter på scratch med ny ordning, dvs. at retten til full dagkonto (1300 dager) gjelder for alle uavhengig om det tidligere er mottatt pleiepenger.

Jeg mener at endringene vi har gjort med ordningen som trer i kraft legger godt til rette for familier med syke barn. Disse barna SKAL få tilbud om pleie og omsorg, uten å være avhengige av at foreldrene kutter all kontakt med jobb.

Hensikten med pleiepengeordningen er å erstatte tapt arbeidsinntekt ved midlertidig fravær fra arbeidet på grunn av pleie av sykt barn. Pleiepenger er og skal fortsatt være en midlertidig ytelse. I dag tas det ut pleiepenger i mindre enn 40 dager. For de aller fleste vil den nye dagkontoen på 1300 dager være nok (tilsvarer 5 år ved sammenhengende uttak).

I tillegg har vi ønsket å gi foreldre til barn som trenger pleie pga av en varig sykdom mulighet til å kunne få pleiepenger. Det er rimelig at to barn med like store pleiebehov skal få samme mulighet til å bli pleiet av foreldrene sine i en midlertidig periode uavhengig av om sykdommen er varig eller ikke. Samtidig har vi også laget et fleksibelt system der uttak av graderte pleiepenger vil kunne forlenge pleiepengeperioden, maksimalt i ti år. Dette har vi gjort for å gjøre det enklere å kombinere delvis arbeid og omsorg.  Vi vil at foreldre skal få uttelling for delvis yrkesdeltakelse.

Før måtte man betale den første uken med pleiepenger selv, det trenger man ikke etter våre endringer. Det tidligere svært strenge sykdomskravet har vi myket opp. Det er nå nok at barnet er sykt og med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie (før måtte det værer livstruende eller svært alvorlig sykdom). Aldersgrensen er økt fra 12 til 18 år for alle grupper. Vi har også gjort det mulig for at begge foreldrene kan ta ut pleiepenger samtidig, det har kun vært mulig ved livstruende eller svært alvorlig sykdom.

Pleiepenger er ikke en lønn til foreldrene for å utføre pleieoppgaver. Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg. Pleiepenger skal derimot midlertidig kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive med sykepengerett i forbindelse med barns sykdom, barns funksjonshemming og pleie av nære pårørende i livets sluttfase. Det kan være greit å vite at en forelder i gjennomsnitt tar ut mindre enn 40 dager i året, altså svært mye mindre enn det regjeringen legger opp til. Pleiepengene fungerer som en «frikjøpsordning» fra foreldrenes jobb. Foreldre som har barn med varige sykdommer eller barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie kan søke om pleiepenger. Det kommer i tillegg til ordningene omsorgslønn og avlastningshjelp som kommunene står for og hjelpestønad fra NAV.

I 2015 fikk 8500 foreldre være hos barnet sitt pga pleiepengeordningen, med våre endringer vil dobbelt så mange i året kunne benytte den muligheten fremover. Ordningen blir nå mer fleksibel, men har også en begrensning. Pleiepengeordningen vil ha en tidsbegrensning på inntil 1300 dager (5 år) pr barn, ved 100 % uttak.

Vi har også innført en nedgang i kompensasjonsgrad til 66 % av tidligere inntekt etter et år, lik ordning som ved sykemelding. Folketrygdens system er det slik at kortvarige ytelser gis med full dekning, mens langvarige ytelser graderes ned. I 2015 var det litt over 400 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn ett år. Det var litt under 50 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn tre år.

For at foreldre med store pleieoppgaver kan kombinere pleiepenger med delvis arbeidsdeltagelse, skal det bli lettere å få støtte for deler av dagen, helt ned til 20 prosent uttak. Det kan man gjøre i inntil 10 år. Dersom det tas ut 50 % pleiepenger, kan ytelsen gis for inntil 2600 dager totalt. En utvidelse av ordningen innebærer også mer tid til å forberede og planlegge et samarbeid med kommunen, ut fra om det er en varig/kronisk sykdom, en sykdom som varierer mye eller om det er en sykdom hvor barnet blir friskt etter en tid med behandling.

Målet med endringene er at livet vil bli lettere og mer forutsigbart for familier i en vanskelig livssituasjon med den nye ordningen. Samtidig tetter vi et hull i den foreslåtte nye ordningen slik at foreldre ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon hvis barnet blir alvorlig syk på nytt.

Disse endringene i pleiepengeordningen ble etter grundig debatt i stortinget i midten av april, enstemmig vedtatt.

Les mer om endringene i pleiepengeordningen på høyre.no.

18 tanker om “Flere familier vil få pleiepenger”

 1. Det er ikke alle som har mulighet til å kombinere arbeid med pleiepenger.
  Også disse skal ha noe å leve av og dermed påfører dere kommunene økte utgifter.

 2. Det høres bra ut, jeg har 2 små barn en som er i barnehagen den andre klarer ikke å få han til å komme i barnehagen pga at det er så dyrt og jeg og mannen min vi har lite stilling og andre rekning å betale. Husleie dyrt.

 3. “Vi har også innført en nedgang i kompensasjonsgrad til 66 % av tidligere inntekt etter et år, lik ordning som ved sykemelding. Folketrygdens system er det slik at kortvarige ytelser gis med full dekning, mens langvarige ytelser graderes ned. I 2015 var det litt over 400 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn ett år. Det var litt under 50 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn tre år.” Erna: Hvorfor i alle dager må dere ramme disse 400 / 50 personene så hardt!! Det er så få det gjelder, og det er denne gruppen som sannsynligvis har det aller tøffest! Dette finner jeg ingen logikk i. Det er bare å sette seg inn i enkeltskjebnene til disse familiene. De hadde sannsynligvis med glede gått på jobb og hatt et normalt liv dersom de hadde følt seg i stand til det. En annen setning du skriver som også skurrer i mitt hode, er “Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg.” Jeg spør deg: Hvem er det barna trenger aller mest når de er syke og har det vanskelig? Er det alle andre bortsett fra foreldrene sine? Og hvilken situasjon stiller du foreldrene i når du rammer dem økonomisk for å ville ta det ansvaret og den omsorgrollen de helt naturlig vil ta for barna sine! Jeg hadde aldri overlatt barna mine til “kommunen” og gått på jobb dersom de hadde blitt alvorlig syke. Jeg vil være der fordi jeg vet de trenger meg, og det er jeg som kjenner dem best. Jeg hadde sannsynligvis blitt økonomisk gjeldsslave med denne ordningen dersom jeg var en av de 50 du refererer til! Jeg skjønner at du vil ha folk ut i arbeid, og det er en bra ting. Men tror du jeg hadde blitt en god arbeidstaker dersom du hadde påført meg denne byrden i tillegg til den krisen det allerede er å få et alvorlig sykt barn? Nei, dette skjønner jeg at du får motbør på. Jeg foreslår at du tar et besøk til de 50 du har lagt denne byrden på, og tar en runde til på kammerset, og kom tilbake med et bedre forslag!

 4. Mari Thung.

  Når Erna Solberg skriver at
  “Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg.”
  Betyr det enkelt forklart at det er kommunens ansvar når foreldrene trenger hjelp i en vanskelig situasjon.

  1. Man kan faktisk ikke forlate en 2 åring på sykehus 9 timer og dag for å gå på jobb. Ergo HAR foreldre et pleieansvar når barna er syke!

 5. Det høres så fint ut når Erna skryter av ordningen. Den er bedre for de som ikke har de alvorligste situasjonene. Hun skriver så fint om at det er viktig at foreldrene kan være på sykehus sammen med barna, men hun glemmer at hun fratar de barna med de alvorligste situasjonene over tid det samme. For når kvoten er brukt opp så er det disse barna som må være uten foreldrene sine på sykehus. De barna som kanskje har 100 sykehusinnleggelser og flere måneder/og faktisk år i innleggelsesdøgb bak seg og fortsatt mange foran seg som hun fratar tryggheten for. Og dette for å innlemme flere. Erna får det til å høres ut som at man har et valg: “Vi vil at foreldrene skal få uttelling for delvis yrkesdeltagelse “. Det det oppleves for disse foreldrene at hun sier er at det skal være straff for de som ikke har noe valg og må være hos sitt alvorlig syke barn.
  ( Jeg understreker at jeg ikke snakker om meg selv. Men kjemper kampen for mange. Jeg har ikke pleiepengerettigheter. )

 6. Igjen Erna, en veldig god gjennomgang av den nye ordningens fortreffeligheter. Men – igjen! – så har du glemt å skrive om dem som får det verre. Kommer det et eget blogginnlegg om dem kanskje? Jeg tillater meg å svare deg det samme her som jeg har gjort tidligere. Det er ikke sikkert du har rukket å lese det, så det kan vel ikke skade om jeg gjentar meg selv.

  Det er en god redegjørelse for de gode endringene i pleiepengeordningen, men du unnlater å nevne de negative sidene. Som du sier, så trenger ikke de fleste pleiepenger over lang tid. I 2015 var det 46 avsluttede saker hvor mottakeren hadde fått pleiepenger sammenhengende i mer enn 3 år, i 2014 var tallet 82. (Vanskeligere er det å finne tall på hvor mange pleiepengedager familier får totalt spredt på flere perioder i løpet av barnets første 18 år.) Det er altså ikke så mange det gjelder. Men de som risikerer å en dag ha et alvorlig sykt barn men ingen pleiepenger, blir hardt rammet av den nye innstrammingen. De siste dagene har mange delt sin historie om hvordan den nye ordningen ville slått ut for dem. Jeg oppfordrer deg til å gå inn i gruppa ”Endring av pleiepengeordningen NÅ!” og lese noen av disse historiene.

  ”En ny og forbedret pleiepengeordning skal gi flere familier en bedre hverdag”, skriver du. Men noen familier i svært sårbare situasjoner med svært syke barn får en mye vanskeligere hverdag med den nye ordningen. Det er disse familiene jeg snakker om – fordi du, Bent Høie og Anniken Hauglie konsekvent unnlater å gjøre det.

  Du skryter også av at aldersgrensen er økt til 18 år. Det er kjempebra. Men du glemmer å skrive at aldersgrensen er absolutt, og at foreldre til barn med utviklingshemming mister retten på pleiepenger når barnet fyller 18 år. Dette rammer også hardt.

  Det jeg savner, er en erkjennelse av at pleiepengeordningen blir dramatisk dårligere for de gruppene jeg nevner. Forstår du hvor vanskelig disse familiene vil få det fremover?

  Til slutt skriver du at ordningen ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Det er selvsagt ikke feil, men også her er det på sin plass å nevne at SV, SP og AP sine alternative (og bedre!) forslag ble nedstemt først. Det hadde tatt seg ut om f.eks SV hadde stemt imot det eneste alternativet som da gjensto. Jeg ser for meg overskriften: ”SV vil nekte 9000 familier å ta seg av sine pleietrengende barn”. Den nye ordningen er bedre for flere enn den gamle. Derfor ble den (enstemmig) vedtatt. Men den er ikke god nok. Derfor vil vi ha en omkamp om deler av den.

  Jeg slenger også med et blogginnlegg jeg skrev for noen måneder siden, der du blant annet kan lese om hvorfor pleiepengeordningen nå blir dårligere enn sykepengeordningen. God lesing, jeg hører gjerne fra deg igjen!

  https://krisemaksimering.com/2017/03/03/regjeringen-svikter-de-sykeste-barna/

 7. Nå leker Erna med ord igjen. Alvorlighetsgraden av sykdommen er nedjustert slik at flere kan få pleiepenger. Så bra, men dette finansieres ved at perioden du kan motta er kortere og prosenten av utbetaling er lavere etterhvert. Så alt i alt var det ingen økning på budsjettet. Bare en omfordeling. Kanskje til og med en innsparing. Gir med ene handa og tar med den andre. Ja, for de fleste er 5 år nok og vel så det, men ikke alle er så heldig. Vi holdt på i 10 intense år og mange år som ikke var så kritisk men vanskelig nok. Nå skal det nå sies at det var ikke trygdeverket som det da het, som gjorde dette mulig, men velvilje fra våre arbeidsgivere. Du Erna og dine medpoliktikere er kjempeheldig som har sluppet dette. Friske, fine, fungerende barne. Det er et lotteri og man vet ikke når dette kan ramme nært. Unge i dag velger bort barn nettopp av den grunn. Å få et funksjonshemmet, kronisk sykt barn gjør livet til hele familien ugjenkjennelige. Alle ideer om det livet du så for deg, kullkastes. Dette vil ikke neste generasjon potensielle foreldre utsette seg for. Det eneste som har gjort dette mulig å bære er de de gode, empatiske velferdsordningene Norge har hatt. Nå plukkes de bort en for en. Vil vi virkelig ha amerikanske tilstander her i Norge.

 8. .Barnelegene treffer de alvorligst syke barna og vet hva de snakker om. Allikevel ble deres uttalelser sett bort i fra. Alle høringssvarene ligger forøvrig offentlig på regjeringens side. Det er en skam at dette ble vedtatt uten å ta mer hensyn til de som sitter med kompetansen.
  Her er deler av uttalelsen til barnelegeforeningen:
  “For familier som har barn med alvorlige, ustabile eller progredierende tilstander – som i dag kan få pleiepenger kontinuerlig, selv etter at barnet fyller 18 år – innebærer det nye forslaget en urimelig innstramning av de økonomiske ytelsene. Dette er sårbare familier i svært krevende livssituasjoner. Å fjerne deres økonomiske livsgrunnlag, vil legge enorme stein til byrden. Kommunal omsorg, pleie og avlastning er ofte preget av presset kommuneøkonomi og manglende erfaring med alvorlig syke barn. For foreldre vil det ofte være umulig å overlate sine høyt elskede, men kritisk syke/ustabile barn til personer som de ikke har tillit til at vil følge opp barnet på en god nok måte. Og har du tenkt på hva barnet vil selv? -Mamma, du skal være her med meg, ja? Eller må du dra på jobb, mens jeg ligger her? – vis solidaritet med tankene til det svært syke barnet ❤️

 9. Vis solidaritet- les de sterke historiene ❤️

  Jeg er så takknemlig for å bo i Norge🇳🇴Likevel akkurat nå er det “kaos” i pleiepenge ordningen i norge..Kjære politiker: RYDD opp! Tenk deg selv å være det barnet som er alvolig syk i den sykesenga! Og spør : “mamma, du sammen med meg nå ja, eller må du på jobb ” ?

 10. Hvor pill råtten må man være for å skryte dette opp i skyene, mens man nekter å vedkjenne at man samtidig rumpekjører en gruppe mennesker som har det verre enn de fleste av oss?

  Greit, dere ønsker å innføre denne ordning fremfor den gamle. Vær i hvert fall mann (kvinne) nok til å stå for de konsekvensene dere påfører de som har det verst!

  For politikere er integritet og ærlighet et fremmedord. De er tilsynelatende kun interessert i å fremme sin egen versjon av virkeligheten, for å tiltrekke seg stemmekveg og holde på makten.

  Hilsen høyrevelger (enn så lenge)

 11. Høyre er tydeligvis ikke et parti som kjemper for de menneskene som trenger det mest! Dette kaller jeg idioti! Du burde kanskje pratet med disse menneskene som rammes av denne løsningen, men du er vel for opptatt til det. Stakkars foreldre og ikke minst, stakkars barn!

 12. Først blir bi rammet av et alvorlig sykt barn (ALL)
  Behandlingstid 2,5 år
  Pleiepengeordning etter 1 år (66%) lønn.
  Må vi slite økonomisk også på toppen?

  Mulighet for tilbakefall – ny runde med 2,5 år.

  Du Erna, man kjenner ikke på det før det rammer enn selv….

 13. Hjerterått! Det er det eneste jeg klarer å si. Dere vil vel overlate til Røde Kors Besøkstjenesten o.a. frivillige å være der for de syke barna? Vet dere ikke hvor viktig det er for alvorlig syke barn å ha noen rundt seg som de kjenner og er glad i?
  Nå får du vise deg som ansvarlig og sette deg ned og skrive et skikkelig svarbrev til denne moren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *