En takk til Børge

 

«Det har vært fire turbulente år for verden,» skrev Børge Brende denne uken i Dagens Næringsliv. Det har det. Og det har vært fire travle år for Børge. I dag går han av som utenriksminister. Jeg vil takke ham for en stor innsats for regjeringen og for landet.

De fire årene Høyre/FrP-regjeringen har sittet har det skjedd mye i internasjonal politikk. Russlands ulovlige anneksjon av Krim i 2014 skapte usikkerhet i hele vårt nærområde. Terrororganisasjonen ISIL tok kontroll over store deler av Irak og Syria, og klarte å ramme europeiske land med sin terror. Storbritannia skal gå ut av EU. Populister har styrket seg politisk i mange land og ønsker mindre internasjonalt samarbeid, om klima og om handel.

Det har satt vår liberale verdensorden under press. Regjeringen har bidratt til det globale fellesskapet gjennom å ta i bruk hele spekteret av virkemidler som fører til sikkerhet og stabilitet.

La meg trekke frem noen av de tingene jeg kommer til å huske, og som jeg synes Børge kan være stolt av:

Regjeringen har lagt frem offensive bistandsbudsjetter. Men viktigere enn kvantitet er at regjeringen har økt kvaliteten på bistanden. Vi mener god bistand er bistand som utløser vekst og utvikling. Og lite bidrar mer til det enn satsing på utdannelse, som regjeringen har doblet de siste fire årene. Innen helse har vi tatt lederskap gjennom opprettelsen av den nye koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon – Cepi – som skal ha hovedkvarter i Oslo.

Fredsavtalen i Colombia bekrefter at kompetent og tålmodig norsk innsats for fred kan gi resultater. Ingen slik fredsprosess eies av én regjering. Men det er en styrke for Norge som fredsnasjon at alle regjeringer slutter opp om arbeidet.

Regjeringen har arbeidet målbevisst og konkret for nedrustning. Vi har bidratt til å fjerne kjemiske våpen fra Syria og levert viktige bidrag til gjennomføringen av atomavtalen med Iran.

Gjenopprettelsen av vårt forhold til Kina var en prioritet for regjeringen og Børge fra første dag. Normaliseringen gjør det mulig for oss å diskutere viktige spørsmål som global institusjonell arkitektur, miljø og klima, fred og forsoning, handel og økonomi samt internasjonale normer og verdier med verdens største land.

Samtidig har regjeringen lagt vekt på å styrke båndene til våre nærmeste partnere i Europa. Børge la i 2015 frem en Tyskland-strategi som har bygget videre på vårt brede samarbeid innen forskning, industri, samfunnsliv og kultur. I år har Norge på invitasjon fra Tyskland vært gjesteland i det viktige G20-samarbeidet. Regjeringen har benyttet denne unike muligheten til å løfte problemstillinger som er viktige både ute og hjemme, som antibiotikaresistens, internasjonal epidemiberedskap og behovet for flere nye, trygge jobber.

Børge har vært høyt og lavt i disse fire årene og dratt nytte av det enorme nettverket han har hatt personlig, og som han har utviklet de siste fire årene. Norge står sterkere etter fire år med Børge som utenriksminister.