Færre ledige og flere i jobb

Det viktigste for et bærekraftig velferdssamfunn er at flere jobber. De siste dagene har det kommet flere meldinger som viser vi er på rett kurs.

 • I slutten av november meldte SSB at ledigheten falt
 • I dag, 1. desember meldte Nav om den laveste ledigheten på 9 år
 • SSB melder om at de fremover forventer lavere ledighet, økende sysselsetting

Hvis det nå lykkes å øke andelen sysselsatte, har vi snudd en trend som har vært nedadgående i nesten ti år. Det vil styrke den økonomiske bærekraften i velferdssamfunnet og gjøre at færre mennesker blir stående på utsiden av arbeidslivet, noe som vil gi færre fattige og mindre sosiale forskjeller.

Fremover blir det viktig å fortsette arbeidet med gode rammevilkår for næringslivet, en finanspolitikk som ikke forverrer konkurransesituasjonen og å digitalisere og modernisere slik at vi frigjør ressurser til viktige oppgaver.

Sammen med politikk for mer kunnskap og kompetanse, enten det er tidlig innsats i skolen eller å lære hele livet, så legger vi grunnlaget for at flere er kvalifisert til jobbene som kommer med økt økonomisk vekst. Det er det tryggeste fundamentet for et bærekraftig velferdssamfunn.

1 en tanke om “Færre ledige og flere i jobb”

 1. Faktum er at en stadig mindre andel av mennesker i yrkesaktiv alder er i jobb.

  Den såkalte sysselsettingsprosenten har falt med fire prosent de siste årene. At arbeidsledigheten går ned skyldes i stor grad at de ikke lenger regnes som en del av arbeidsstyrken. Dette er den skjulte ledigheten.

  Det siste tiåret har sysselsettingsraten for menn med kun grunnskole, i alderen 25 til 29 år, falt fra 79 til 66 prosent. Nesten 100 000 unge under 30 år har verken arbeid eller studieplass. Andelen trygdede stiger.
  Denne utviklingen skjer samtidig med at mennesker over 50 år anses som lite attraktive i arbeidslivet.

  Om denne utviklingen forsetter, så vil det ikke være mulig å opprettholde dagens velferdsystem, da det er alt for få som sørger for skatter- og avgifter for å finansiere velferden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *