Norsk vannkraft skal fortsatt være norsk

kykkelsrud hydro power plant in norway

Den siste tiden har det rast en debatt om hvorvidt Norge bør knytte seg tettere til EU i energipolitikken gjennom ACER. Jeg synes dette er en viktig debatt – og altfor viktig til å bli ført på noe annet enn fakta.

Her er noen fakta i den pågående debatten
•   Arvesølvet forblir vårt
•   Norge vil fortsatt bestemme over norsk kraft
•   Kraftprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER
•   Utenlandskabler er en viktig del av norsk forsyningssikkerhet
•   EUs energiomlegging skal bidra til lavere klimagassutslipp i Europa

Det er den korte versjonen. Men hvis vi skal gå litt dypere inn i de faktiske forhold, så må vi begynne med EU.

Hva skjer når solen ikke skinner og vinden ikke blåser?

Halvparten av alle utslipp av klimagasser i EU kommer fra energiforsyning, for eksempel fra kullkraftverk. EU har vedtatt mål om store kutt i disse utslippene, og derfor pågår det nå en storstilt utbygging av utslippsfri energi i EU, for eksempel solenergi og vindkraft, for å erstatte kull. Det er veldig bra og helt nødvendig, og gir fornybar energi som er utslippsfri og ofte billig.

Men solenergi og vindkraft har en ulempe. For hva skjer når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser? Mens kullkraftverkene produserer jevnt og trutt, og gjerne ligger helt i nærheten av store befolknings- og industriområder, er de fornybare energikildene spredt utover, og avhengig av sol og vind. Akkurat som i Norge, hvor vannkraften produseres langt unna de fleste byer og tettsteder, må den fornybare energien i EU også transporteres dit den trengs.

Det handler om bedre koordinering

En viktig løsning på dette problemet handler rett og slett om bedre koordinering. For å si det litt enkelt: For å sikre at strømmen flyter optimalt rundt i EU, fra områder der solen skinner, til områder der den ikke gjør det, trengs det koordinering mellom EU-land og energimyndigheter.

Derfor har EU opprettet et eget byrå nettopp for å sørge for at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter jobber godt sammen. ACER står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators, eller Byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter. ACER er ikke en lovgivende myndighet, men har beslutningsmyndighet i enkelte spørsmål knyttet til utveksling av strøm mellom land dersom det skulle være uenigheter.

Hva har så dette med Norge å gjøre?

Her hjemme i Norge har vi ikke det samme problemet som EU har. Så godt som all norsk strømproduksjon kommer fra vannkraft. Den slipper ikke ut klimagasser, og i motsetning til vindkraft og solkraft gjør vannmagasinene våre at vi kan regulere produksjonen etter behov. Det betyr at når det er sol og vind i Danmark og Tyskland, kan vi importere billig strøm derfra, og så selge strøm tilbake når det ikke blåser eller solen ikke skinner. ACER skal blant annet ved behov bidra til at slike prosesser fungerer på god måte.

Betyr dette at EU nå skal bestemme over norsk vannkraftpolitikk? Mister vi arvesølvet?
Svaret er nei.

Kraftsamarbeid er ikke noe nytt

Det er ikke nytt i at Norge har kraftsamarbeid med landene rundt oss. I 1960 ble det for første gang bygget en høyspent kraftlinje mellom Norge og Sverige. Mange var bekymret for hva som kunne skje med den kraftkrevende industrien når vi skulle eksportere strøm – ville den overleve? I virkeligheten ble resultatet motsatt av hva kritikerne fryktet. 1960 var et tørrår. Vi importerte strøm fra Sverige, og sikret stabil strøm for både husholdninger og industri. Og vi mistet ikke kontrollen over kraften vår. Da folk så nytteverdien i å være koblet til Sverige, så stilnet også kritikken.

Norge har gradvis blitt tettere knyttet til det nordiske kraftmarkedet og EUs kraftsystem gjennom strømledninger til Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Men det er fremdeles vi som bestemmer over norsk kraftpolitikk.

Selv om vi nå koordinerer oss bedre med EU, beholder Norge full suverenitet over energiressursene våre. Norske myndigheter skal fortsatt avgjøre konsesjoner til kraftverk, strømnett og utenlandskabler.

Saksenvik Kraftverk - Tinfos
Saksenvik Kraftverk

Hva har så dette å si for norske kraftpriser?

Kraftprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER.
Når vi snakker om strømpris, så snakker vi egentlig om flere forskjellige ting. Strømprisene norske husholdninger og industri betaler består av selve kraftprisen, nettleie og avgifter.
Mange hevder at når vi knytter oss tettere til det europeiske kraftsystemet, så går strømprisene opp. Det er en påstand det er god grunn til å være skeptisk til. Utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia, som nå er under bygging, vil ifølge NVE kunne gi en økning i norsk kraftpris på 1-2 øre/kWh mot 2030. Endringer som følge av variasjoner i tilsig til vannkraftverkene, kuldeperioder, nettleie og avgifter har vel så mye å si for den samlede strømprisen. Det er også verdt å nevne at når solen skinner og vinden virkelig blåser i Danmark, da kan Norge importere svært billig strøm derfra, som bidrar til å holde strømprisene i Norge lave.

Kort oppsummert: Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk.

70 tanker om “Norsk vannkraft skal fortsatt være norsk”

 1. Og hva vil skje med strømprisen i Norge? Siden f.eks. 1980 har strømprisen steget dramatisk mer enn inflasjonen skulle tilsi. Selv om strømmen her til lands er relativt billig sammenlignet med de fleste EU land er den overpriset så det holder. Ingen skal få meg til å tro at det ikke er et mål å øke prisen når lille Norge atter en gang skal redde verden… Og vi er ikke en gang medlem i EU…

   1. Dersom Danmark og Tyskland kan produsere sol- og vindkraft over forbruksnivå, kan de lagre overskuddet til behovet melder seg og benytte oppladet kraft. De trenger ikke kraften fra Norge og Norge kan bruke sin kraft på egne borgere. Hvorfor skal Norge importere en billigere kraft fra Europa? Og hvor mye billigere blir den etter alle utbyggelser for å stette nødvendige krav? Det er vel også slik at hvis Norge har overskudd på strøm, så kan den lagres til senere bruk. Hvorfor må strømmen her til lands bli så så mye dyrere og dårligere i kvalitet. Det er helt hårreisende at vi skal få døgnpris på strøm, dvs. dyrere morgen og ettermiddag og kanskje noe billigere på natten. Det er mange som bor hjemme på dagtid og trenger strøm til normal oppvarming og andre gjøremål.
    Dette blir som på 50-tallet da en måtte koke på oppladet magasin.

    Dess flere som bruker strømmen nattetid, dess større overbelasting blir det på nettet og i det siste har det ifølge nyheter og forsikringsselskap vært påpekt at dette utgjør en stor fare. Og det er ikke tilrådelig å bruke for mye strøm om natten pga. større fare for at brann oppstår og av andre sikkerhetsgrunner.

    Vil regjerings- og stortingsmedlemmer vaske tøy om natten når det av sikkerhetsgrunner ikke er tilrådelig?
    Det er på tider at regjering og storting går inn for å tjene det norske folk og ta oss på alvor.

  1. Erna du skal tjene det norske folk og ikke EU, som vi har sagt nei til to ganger. EUs energiunion Acer er ute etter vårt arvesølv og det ryster både meg og veldig mange andre at du vil selge ut energien vår til Acer som aldri vil gi noe tilbake til Norge og det norske folk. Vi forlanger folkeavstemning… NÅ!!!

   1. Har du lest hva hun skrev? Kan du forklare hvordan EU kan ta vårt arvesølv?
    Et lite tips, kraftverkene er nesten 100%eiet av det offentlige eller offentlig kontrollerte selskaper. Dessuten har vi «hjemfallsretten»

   1. Bjørn Håkon: Mitt lokale kraftlag påstår de er PÅLAGT å ta den nettleien de tar…og de tjener grovt med penger…

  2. lønnen er minst 5 doblet siden 1980, så hvis strømprisen var under 20 øre kw, inklusiv nettleie og mva, så stemmer det du sier

   1. Hva mener du med femdoblet lønn siden 1980? Det er det bare statsministeren som har fått det innvilget, jeg har vel fått 20% lønnstigning og alt har forsvunnet i tillegg av skatt og avgifter på prisen på strøm pr, år med kr 30,000,- kr 18.500 i bompenger og kr 10.500 på bensinprisene + alle andre skatte skjerpelser har vi nå en marginal skatt i Norge på over 77% mot de fleste andre Europeiske land med 35%.
    Når en Polakk tjener brutto kr. 450.000,- og om jeg tjente kr. 1.600.000,- vil fortsatt polakken ha fått kr.100.000,- mer en meg utbetalt netto i året!

    Til sammenligning koster en middagsbespisning på brygga i Polen inklusiv en flaske vin kr. 55,-
    På brygga i Norge koster samme vin og middag kr.1.050,-

    Ser snart ingen ting som er veldig bra i dette landet.
    Var hos tannlegen min i Polen og byttet 6 stk gullkroner i beste kvalitet og fikk fjernet all den gamle amalganen rundt i munnen som bare gjør en syk.
    Da sa min tannlege i Norge når han kontrollerte arbeidet Jan Schelefski fra Polen, Åhå dette var flott utført, kanskje jeg kunne gitt deg 1,5 gullkrone for denne jobben her hjemme, og for det samme arbeidet og prisen du betalte der nede hos den Polske tannlegen.
    Bensinen koster for øvrig kr. 9,- på Norske Statoil i Polen, så jeg kr. 15,5 forrige dagen her hjemme tro! Heia Norge!!

  3. Hei Erna!
   Veldig kort sagt til dine kommentarer om vannkraft hvor jeg referer til:
   Erna sin tekst!
   Det er også verdt å nevne at når solen skinner og vinden virkelig blåser i Danmark, da kan Norge importere svært billig strøm derfra, som bidrar til å holde strømprisene i Norge lave.

   Og jeg sier, dette blir feil!
   Dette bidrar kun til å øke til å strømprisene til husholdningene Norge ettersom våre vannkraftverk produserer til 19 øre pr KWh, mot Danmarks vindkraft aldri vil kunne klare å produsere til under kr. 1,5,- pr, KWh

   Kort oppsummering fra Erna!
   Kort oppsummert: Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk.

   Og jeg sier:
   Dette er nok helt korrekt, men prisene på den totale KWh prisen på strøm til norske husholdninger og jordbruk vil eksplodere innen kort tid, med pristillegg på minimum på 50 til 150% på dagens KWh pris på kr. 1,- Første prisjustering kom på 10% allerede 1. januar 2018

   Dette har således ingen god effekt på de totale KWh prisene som husstandene betaler NÅ ei eller noen gang i overskuelig fremtid.

 2. Ja det står i kronikken at selve strømkablene vil øke pris på strøm til forbruker marginalt. Men når kablene er på plass er det ikke da sånn at hvis norske strømpriser etterhvert vil harmonere med prisen i EU?

  1. Hvem skal betale for bygging av enda flere utenlandskabler, Erna Solberg? Skal det gå over skatteseddelen? Det hadde vært det mest rettferdige m.h.t. sosial utjevning, som du jo selv er for?
   Men etter hva jeg har forstått, skal denne ytterligere utbyggingen av flere oversjøiske kabler belastes oss strømkunder, m.a.o. flat “beskatning” – noe som selvsagt vil øke en allerede svært høy nettleie ytterligere.
   Det blir som enda en ny avgift, og selv om den varierer etter strømforbruket, rammer den skjevt, da alle må betale samme pris, rik som fattig. Altså enda et steg i retning økende forskjeller i dette landet, og en skjevfordeling til fordel for de som har mest. Økende forskjeller er ingen naturlov, det er politikk, politisk vilje – eller mangel på sådan.

   Så mitt spørsmål til deg er: Vil ikke norske strømkunder få dyrere NETTLEIE enn i dag dersom flere utenlandskabler blir bygget?

   Strømprisen varierer selvsagt etter været og markedet, men nettleien blir bestemt av nettselskapenes forvaltning av strømnettet vårt, vedlikehold, nye utbygginger og andre prioriteringer. Og dersom det prioriteres nye utenlandskabler på bekostning av vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge, vil det naturligvis gå ut over de totale strømkostnader vi må betale.
   Vedlikehold og utbygging av innenlandsnettet er vi selvsagt klar til å betale for, det er derfor nettselskapene har fått oppdraget med å forvalte strømnettet vårt, men det er grenser for hvor mye vi skal bli pålagt av unødvendige kostnader for å “tilfredsstille” Europas behov for strømtilførsel.
   De gjensidige strømavtalene vi har innen Norden (og England..), har tjent oss greit nok, den er iallfall bærekraftig og passelig begrenset, slik at vi ikke kommer i den situasjonen at vi ødelegger det beste konkurransefortrinnet norsk industri har i forhold til europeisk industri, nemlig nok stabil, fornybar og rimelig strøm!
   Norge er et lite land, og grensene for hva vi bør forplikte oss til å selge ut av vannkrafta vår må bestemmes av oss.
   Vi bør heller ikke rasere norsk natur for å bygge ut flere vassdrag enn vi allerede har gjort til nå. Vindmølleparker er noe Europa også kan bygge ut, vi trenger ikke skjemme ut norsk natur med vindmøller på hver fjelltopp.

   Prognosene tilsier at det blir økt etterspørsel etter strøm fra den norske befolkningen, (flere el-biler bl.a.), og det samme er nok tilfelle for de land vi allerede har avtaler med. Det vil si at vi har en risiko for en dårligere strømsikkerhet for norske husholdninger i tørre år, og hvis EU via ACER får kontrollen, eller bare en hånd på rattet over strømkablene, vil nok hensynet til industrien i EU og deres behov for STABIL strømforsyning bli prioritert fremfor norske husholdninger, dvs. vi kan risikere å måtte ta til takke med ustabil vind- og solcellekraft, som vi kan kjøpe fra EU når bassengene våre er blitt tømt.

   Jeg kan ikke se en eneste grunn god nok til at Norge, som er et kaldt og mørkt land store deler av året, hvor folk trenger nok strøm til overkommelig pris, til å gi fra oss kontrollen over vannkrafta vår til EU via ACER.
   Det er i så fall en suverenitets
   avståelse til fremmede makter, og SKAL ifølge Grunnloven avgjøres med kvalifisert flertall av Stortinget! Dette er viktig, Erna Solberg! ACER er bare en unnamanøver for å prøve å omgå Grunnloven! Jeg trodde Høyre var et parti med respekt for Norges grunnlov? Har jeg tatt feil?

  2. Målet til Høyre og Erna er engelske strømpriser og autoritært diktatur (målet til EU er å bli et autoritært diktatur).

 3. For å sikre at vi har et konkuransefortrinn I kraftkrevende industri burde vi heller klart oss uten denne avtalen og uten disse kablene til Europa. Dette vil sakte men sikkert medføre økte kostnader for både private og industri. Norge burde heller selv sørget for sin egen kraft I disse “tørre” årene du nevner. Når det er sagt er det vel lite og ingenting som tyder på at det er den veien klimaet går. Hvorfor ikke satse mer på Thorium ?
  Nei, vi er ikke med I EU og det er det en grunn for. Vi har allerede nok “utgifter” påført I det selskapet.

  1. Du mener at Norge ville ha klart seg bedre uten å ha dagens relasjoner til EU?

   Situasjonen forkraftkrevende industri, ble ikkestrømforsyningen bedre sikret med kraftkablene mellom Sverige og Norge etter1960?

 4. Når det har vært kalde vintrer og lite nedbør blir det lite vann i bassengene, og kraftprisen øker. Hadde det ikke vært mer vann i bassengene og rimeligere kraftpris om det ikke hadde blitt sendt til utlandet?

 5. Vi kan her til lands beholde all kraft og satse riktig stort på produksjon av hydrogen. Bryk av hydrogen som drivstoffy kommer til å bli mer og mer aktuellt og det er meget kraftkrevende å produsere/fremstille. Det gi bør gjøre er å satse stort på produksjon av hydrogen og til det behøver vi kraften. Da kan vi eksportere hydrogen i stedet for å gi børt strømmen Tenk fremover!

 6. Strømprisen vil øke marginalt sies det bl.a. Det samme med nettleien som følge at utenlanskablene. Dette føler jeg vi som forbrukere har ingen kontroll på, og det venter jeg heller ikke. Men nettleien var en avgift som skulle gå til vedlikehold av kraftnettet, noe jeg har problemer med å se her. Når kraftselskapene i tillegg klarer å utbetale utbytte på overskudd på nettleien på mange milliarder til sine eiere, som oftest er kommunene, da ser jeg ikke hvor dette avgifthysteriet kan ende, med eller uten utenlandskablene.

 7. Auda. Når vi tenker på hva politkerne egentlig sier når de lover ting, kan vi ut ifra denne bloggen konstatere at:

  – Arvesølvet skal avhendes på billigsalg til EU

  – Norge vil miste all råderett over norsk kraft

  – Kraftprisene vil gå kraftig opp som følge av norsk tilknytning til ACER

  – Utenlandskabler er en viktig del av å forsyne pampene (som har lovet Erna & Co internasjonale, godt betalte verv når de har kjørt Norge tilstrekkelig lenger ned i grøfta) med enda mere av den norske befolkningenes økonomiske midler

  – EUs energiomlegging skal bidra til å øke klimagassutslipp i Europa, slik at Norge må betale enda mer i klimarelaterte skatter og avgifter

  Men jeg kan jo ta feil. Dette kan jo for all del være første gang en norsk Bilderberg-politiker snakker sant …

 8. Om ikkje strømprisen stiger, så vil nettprisen heilt sikkert gå opp. Det er tross alt noken som må betala for kabler som blir lagt.

 9. Sa det til Jens mange år tilbake og sier det nå til deg Erna, vi klarer oss fint selv. Selvforsynt på kraft, men det må stilles strengere krav til eierne av vannkraftverkene slik at de reinvestere og moderniserer anleggene. Et godt eksempel er Solbergfoss 1 i Askim. Den turbinhallen har 13 francisturbiner og produserer 108 MW. Solbergfoss 2 startet produksjonen i 1985 og er utstyrt med en kaplanturbin som produserer 100 MW. Nesten like mye som de 13 i den gamle hallen. Jeg kjenner desverre for lite til turbin teknologi, men velger å tro at det har skjedd en del siden 1985. Så om alle vannkraftverk moderniseres så har vi overflod av kraft.

  Så Erna, vi vil ikke bli kontrollert av EU og vi vil ikke ha smartmålerne med alskens ulumskheter som følger med. Stråling, overvåking, tidsbestemte høyere priser på ettermiddagen så folk vil bruke elektriske utstyr på natt og dagtid som vil øke risken for brann.

 10. Hvorfor skal EU inkluderes i norsk energi? Vi er IKKE med i EU, så slutt å selg landet vårt. Du innhar jobben din KUN for stemmene du har fått, ikke glem det!

 11. “Kraftprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER” Dette lyder såklart bra, men det er selvfølgelig retorikken her som er smart. For du binder deg til den ene setningen men sier ikke at kraftprisene ikke vil øke, bare at de ikke vil øke som følge av tilknytning til ACER. Noe som lett kan bortforklares til andre årsaker når prisene øker. Så vil jeg legge ved et utdrag fra en klok mann som skrev i Oppland Arbeiderblad av Arne Strandlie: “Det som skjer i energisektoren, er at EU, som et ledd i denne dynamikken, har opprettet et eget reguleringsorgan RME, som etter vedtak i ACER og ESA (overvåkingsorgan) skal fatte bindende vedtak for vårt land i energisektoren. Det betyr i så fall at Norges vassdrags- og energidirektorat og Statkraft blir skjøvet til side, og at RME har bestemmelsesretten. Ønsker vi at norsk gass, olje og vannkraft skal bli en handelsvare utenfor norsk kontroll? Det legges nemlig opp til ved opprettelsen av nyskapningen RME at, om vi går inn på dette, er det ingen veg tilbake. Det er ingen angrefrist eller mulighet for norske myndigheter til å endre på noe som helst.” Vær så snill å la befolkningens skepsis komme dem til gode å la dette ligge, vær like klok som da embetsmannskapet sikkret at innvesteringene i Norges vassdrag falt tilbake i statlig eie. Norge kan bruke sine rene kraft til å få mer ren industri inn i landet ikke bare hive seg over første ide som dukker opp.
  Vi har faktisk et skikkelig godt kort på hånda, da er det dumt å kaste seg i første runde.

 12. Ca 70% av folket er imot eu tilknytning. Stadig større andel skjønner hvor stor suverenitetsavgivelse eøs innebærer. Likevel manipulerer dere politikerne vårt land dypere inn i eu/eøs hver gang dere har sjansen. Nå må dere begynne å gjøre folket rettferd med å styre landet. Ikke la eu ta over. Dette går ikke bra og historien vil kle dere av…
  Det er ikke kontor i skattefrie land dere gikk til valg på.

 13. ACER kan i fremtiden bestemme over oss, ved at de kan kreve bygging av flere kabler og tvinge gjennom sine ting ved sin regulerings metoder. De trenger kun justeringer i EU sitt regelverk for å ta kontroll. Så politikere sitt naive syn på EU begynner nå å bli irriterende gammeldags tenkning. Deres tankegang om samarbeidet med EU, er utgått på dato. Det er så mange EU-direktiver som dere har innført til fordel for EU, men som ikke er fordeler for Norge. Sosial dumping er større en noen gang pga EU. EU kommer aldri opp på vår standard, så derfor må vi ned justere vår standard og levesett…Ønsker vi virkelig dette?? At vi og våre barn skal få lavere standar, dårligere levekår, lavere lønninger, høyere utgifter og spesielt DYRERE STRØM. Noe vi allerede ser med innføringen av AMS-måler. Dere politikere har blitt lurt, eller dere tror dere kan lure oss!!! Kostnadene for strøm i Norge vil bli 3 ganger så dyrt som idag innen 2020-25, folk opplever allerede en økning på 30-50%…..BLØFFEN ER TOTAL!!!!

 14. Vi ser allerede hva dette vil bety med påtvunget smart meter i alle husstander og bedrifter. Veldig mange ønsker ikke denne måleren men har intet valg. Vi er også blitt opplyst at vi selv skal betale for dette som vi ikke ønsker.
  Hvorfor tror dere at befolkningen skal tro på dette da?
  Det er allerede lagt føring for økt strømpriser med de nye målerene da vi skal betale ekstra i en “rush” tiden.

 15. Sitat: “ACER er ikke en lovgivende myndighet, men har beslutningsmyndighet i enkelte spørsmål knyttet til utveksling av strøm mellom land dersom det skulle være uenigheter.”
  – Så da hjelper det lite at norske myndigheter har anvaret til vanlig.
  Og hvorfor denne masseutskiftelsen av målere, til millioner av kroner, hvis kraftprisen forblir den samme?

 16. Stoler ikke på deg i dette tilfellet Erna. Dette bør vi holde oss unna for en hver pris. Du og resten av politikerne på Tinget må bli flinkere til å ta folket på alvor. Dette er det stor motstand mot på grasrota. IKKE glem at du og alle andre i regjering og Storting er representanter for det norske folk. OPPFØR DERE DERETTER!

 17. En viktig del av konseptet innebærer at forbrukerne skal tvinges til å installere en strålende, helseskadelig “smart” strømmåler i sikringsskapet vårt. Bare det at den kalles “smart” lukter vondt. Hva er det som gjør den smart? Hvem er den smart for?

  Ifølge Statens strålevern er den helt ufarlig og stråler lavere enn våre grenseverdier. Da er det på sin plass å se på hva disse grenseverdiene er? I Norge har vi grenseverdier som beskytter oss mot oppvarming ila 6 minutter. Det er en akutt grenseverdi.

  Men det er ikke oppvarming folk klager over eller er bekymret for. Det man opplever er hodepine, søvnplager, depresjon, uro, svimmelhet, utmattethet, hjerteflimmer – og mye mer.

  Men disse strømmålerne stråler kontinuerlig, hele døgnet. Da gjelder det grenseverdier for langtidseksponering? Selvfølgelig. MEN – problemet er, at det har vi ikke i Norge!!! Siden vi ikke “vet” helt sikkert hvor disse grensene for langtidseksponering bør være, så bruker vi den akutte grenseverdien som beskytter oss mot oppvarming også som grenseverdier for langtidseksponering.

  Argumentet med helseskadelig stråling kunne man unngått ved å velge kablede løsninger.

 18. Folkets Strålevern anbefaler føre-var.
  Våre føre-var anbefalinger er i overensstemmelse med EU-parlamentet 2008 og 2009, Europarådet 2011, EEA (European Environmental Agency) 2007, 2010, 2011, 2012, lnternational Doctor´s Appeal 2102, WHO/IARC 2011, BioInitiative 2012, International EMF Alliance, Seletun Scientific statement 2010, EMF Scientist Appeal 2015, 5G Appeal 2017 og en rekke appeller fra uavhengige vitenskapsfolk og forskere gjennom flere år. På andre siden står en sterk industri, som finansierer forskning og som bruker enorme summer på lobbyvirksomhet mange steder i verden.

  Linker til offisielle sider for alle disse henvisningene kan fås på forespørsel til generalsekretær i Folkets Strålevern. Forstår nå, at innlegg med linker ikke blir tatt med som kommentar her i bloggen ….

 19. Dette skal avgjøres med folkeavstemning, basta bom og da har du alt tapt, ingen vits i å kaste bort mer “energi” på og utrede dette,. Folket er i mot deg og vi har nå fått nokk, etter hvert skal vi tvinge frem folkeavstemning ved alle større avgjørelser innen suverenitet og ressurser. Dette er ikke en trussel, men bare sån stemningen er blant oss som virkelig lager og forvaler verdiene her til lands. Gi deg nå mens leken er god, ta en telefon til Acer og fortell dem at ranet deres er avslørt for vi skal aldri gi oss på denne saken.

 20. Vannkraften er våres, så hvis det skal gjøres erindringer, må det avholdes folkeavstemning. Det er ikke regjeringen som eier vannet. Når vi selger strøm til utlandet, så tømmes magasinet. Når det er tømt, må vi importerer til en mye dyrere pris. Men så lenge det er vi som må betale, så sitter dere der og sier javel. Dere har jo akkurat bevilget dere høyere lønn, så da betyr ikke strømprisene noe for dere. Skam dere.

 21. Hvordan forblinde det norske folk! Nå er det nok! Legg vannavgift på kraftselskapene og bruk disse til kollektivsatsingen. Alle betaler vi jo vannavgift, hvorfor skal kraftselskapene gå fri! Utnytting av nedbøren i Norge bør ha en avgift til storsamfunnet, og dette før vi overgir kontrollen til EU!

  1. Jeg har rimelig bra tillit til deg Erna. Men her bør du lytte til folket som har valgt deg. De fleste tror jeg ser farene ved å la svære organisasjoner overta styringen. Derfra får man aldri kontrollen tilbake. Å blande naturvern inn i dette er meningsløst. Den reine energien vi produserer i dag er like rein om den hjelper norsk industri og aluminium blir produsert der kraften kommer fra.

 22. Det er rett og slett ikke sant hva statsministeren her forsøker å innbille oss. Beklager å måtte si det, men her bekreftes det utover enhver tvil at politikere ikke er til å stole på.

 23. Dersom me skal bevare vår suverenitet og faktisk bestemme ove eigne ressursar, må me seie nei til tilsluttning til ACER. Eventuelt ei folkeavstemning kunne ha vore alternativ, der resultatet framleis hadde vorte det same som Nei til EF, Nei til EU, og denne gongen hadde det vorte Nei til ACER

 24. Erna!
  Dette engasjere meg veldig mye, og
  liker dette svært dårlig, om dette presses gjennom.

  Det har ingen nytte eller gir goder for oss medborgere/sluttforbrukere som skal kjøpe elektrisk kraft til våre boliger.
  Nå må vi slutte og hjelpe alle andre og la oss nordmenn gå for lut og kaldt vann pga. klimaforlik som er inngått av de tidligere styrende her i landet, hvor disse også har latt vår infrastruktur forvitre på rot de siste 30-40 mulig 70 årene som har gått.

  Det dere gjør nå etter beste evne, en forbedring innen norsk infrastruktur, som skulle vært startet på i 1969 og vært ferdig for minst 20 år siden. Dette er 50 år med etterslep over alt! Dette er jeg ganske sikker på at du også kjenner veldig godt til,

  Vi betaler EU medlemskap avgift uten og få lov til å bestemme en eneste lov i EU regelverket uten om og komme med forslag til lovverk, med standardisering modeller for normer som er et stykke gratis arbeid inn i EU
  En avtale som tidligere styrende har inngått med bind for øynene, og gavner ingen sett fra en forbrukers side. Derfor. betaler vi mer en det dobbelte av de fleste EU landene for, som er fullverdige medlemmer uten om Storbritannia – Frankrike og Tyskland mulig en til.

  Vi må nå se oss ferdig med den overdådige uhjelpen til EU.
  Gevinst for hvem? Ved og knytte oss tettere til EU ved å gi de ren gratis kraft som ikke i det hele tatt vil gavne det norske folk, utenom minst en 50% prisøkning for tilpasning av forbrukerprisene i Europa!

  Er det slik at våre pensjonister skal fryse ihjel her i landet fordi de ikke ser seg råd til å fyre med Norge sin nesten gratis produserte elektrisitet fra våre vannkraftverk?

  At den norske Stat vil tjene mer skal vel vanskelig kunne unngås med en ca. Kost pris som er inklusive service, vedlikehold, lønn, fornyelse og utvidelser samt skatt trenger Staten en kraftpris på ca.0,19 øre pr. KWh.
  Dette kan bli akillesskaden i det hele.

  Vil dette kunne kompensere for alle som faller inn under det at de må søke om støtte til ekstra sosial trygd eller skal de tvinges ut av sine hjem deres siste årene de har av livet sitt, spør jeg?

  Mest trolig har Hafslund allerede fått en meget stor kunde gruppe som må ha støtte til sine strømregninger og med garanti fra det offentlige for få tegnet nett og strømavtaler. Hafslund har tatt inn egne passus for dette i sine avtale dokumenter for privatkunder.

  Dette har allerede skjedd for en større gruppe personer. Skal de nye nå som garantert vil komme også skyves inn i NAV systemet som allerede er sprekke ferdig, med sine 3000 milliarder i årlige utgifter?

  De kan jo bare bli sosialklienter å få tilleggstrygd.
  Vel, dette er fryktelig nedverdigende for voksne personer som har klart dette tidligere i hele sitt liv, nå skal de kanskje ut å tigge om penger for å beholde varmen i sine kanskje eldre hus, som er litt kalde og trekkfulle.

  Her skal dere få de harde fakta, tidligere betalte jeg for samme KWh forbruk som jeg i dag bruker ca. kr. 5.700,-,

  Bare det siste påslaget for strømmen samlet fra og med januar 2018 og ut året utgjør prisøkningen ca. kr.3.240,- kun for dette året.

  Ikke mange privat bedrifter som kan slenge på en 10% prisøkning ved avrunding hvert år!

  Økningen de siste 20 årene utgjør et påslag på den totale strømprisen på over 600%, så dette året kommer nok totale strømregningen min bli på ca. kr. 35.000,- og jeg kjenner også de med litt større boliger som har kr.80.000,- i strømutgifter totalt i året

  Jeg har ingen trekkfull bolig, og jeg tilfører ca, 3,0KW for å få utlevert tilsammen 20KW fra mine varmepumper i kraft av vannvarme.
  Dette er et anlegg de færreste har råd til om ikke deres lønn har prosent vis fulgt strømprisene.

  Så hvordan skal eldre mennesker med litt trekkfullt hus i Norge, behøver heller ikke være trekkfullt heller, men kanskje bygget under forbudstiden til AP for peis og pipe bygging hvor de har 10-15 cm isolasjon eller veldig gammelt hus med 0 cm isolasjon i vegger og tak, (jeg har 30 og 50cm)
  Vi har i Norge til tider -25Gr.C, i Akershus og omegn, så hvordan skal eldre kunne betjene dette når vi vet at det finansielt må legges på de neste årene ytterligere 50% på disse prisene her i årene som kommer, dette får å komme opp på et Europeisk KWh pris nivå, som sluttbrukerne der ute har, men de går gjennom vinteren kanskje en uke med 0.Gr.C

  For det som er 100% sikkert, den norske stat kan ikke fordel behandle norske sluttbrukere slik som det gjøres over for tung industri kunder. De kan kanskje få problemer med deres avtalte spesialpriser som de i dag har. Så da blir vi kvitt resten av våre industri, som blant annet, aluminium og legerings bedrifter.
  Dette som vi engang var totalt verdens lendene på, gjeldene metall strekk og styrke etc etc.

  Dette ser jeg på som nesten helt uvettig og er ikke en gått gjennom tenkt situasjon om dette gjennomføres av dere politikere.

  Jeg personlig tror at dette kan påføre den blå siden i politikken slagside, selv om de tidligere styrende har gjort et hopetall av større feil i sine beslutninger eller det som aldri har blitt besluttet i en årrekke. Derfor har vi ingen ferdige hurtigtog trasser eller 4 felts veier mellom våre store byer som lå ferdig på tegnebrettet i 1969.
  Dette betaler vi nå helt uforståelige summer i bompengeavgifter, mer kroner en man fyller drivstoff i forsøk på og forsere vedlikehold og bygge nytt veinett etter nesten 70 år med totalt fra værelse og beslutning vegring kun med noen få lysglimt som Willock stå for ved avvikling av en del stats overstyrte monopol ordninger. Dette veltes igjen over på oss som må betale for de helt hinsides politiske kostnads blemmene.

  Dette strømprosjektet er kun å flytte papir og penger uten i det hele tatt få tilbake. Det som forhåpentlig skulle gi en tenkt miljø gevinst med forbedring i Europa blir absolutt lik null.

  Vi legger ned kullgruvedriften og tror at andre vil gjøre det samme! Finland bygger et nytt atomkraftverk og flytter faktisk en hel by for å komme til sine kullforekomster!

  Et kullkraftverk kan produsere mere elektrisk energi, en alle de norske vannkraftverkene vi har til sammen med tillegg av det som kalles annen fornybar energi i Norge
  Nå i dag bygges det på verdensbasis 250 stk slike store nye kullkraftverk for produksjon av elektrisk kraft, og for å ikke berolige miljø aktivistene våres, 2500 stk ligger på tegnebrettet.
  Vi må nå innse dette snart at Norge kan ikke redde noe som helst miljø i verden, men vi kan snu oss rundt å begynne å tenke litt mere på vårt eget velbehag i et frossent land med alt for mange syke mennesker som virkelig trenger tilsyn og stell.

  Da er jeg lutter øre for en god argumentasjon for at dette skal gjøres,slik at det blir et positivt fortegn for miljøet og norske sluttforbrukerne av strøm.

  Dette prosjektet minner meg litt om AP sine flotte tankbil prosjekt, med melk, sendt fra Norge til Tyskland for å lage ost! Og når osten er produsert, pakkes den og sendes med semitrailere tilbake til Norge.

  Klinger ikke helt miljø av dette prosjektet heller. 🙂

 25. EU har mangel på energi og vi vil ALDRI få billig strøm derfra !!
  Hvorfor tror du de presser på for at VI skal bygge flere kabler til DEM !!
  Norge er i store deler av året et mørkt og kaldt land. Litt varme til en fornuftig pris til oss nordmenn er ikke luksus men en nødvendighet !
  Se på Island, der gir de varme utrolig billig til sine innbyggere pga av sine ressurser. Hvorfor kan aldri vi få noen fordeler av våre resurser ? Det er nok kjekt å «spise kirsebær» med de store i EU men tenk litt på dine egne landsmenn også kjære Erna 😊

 26. La oss fortsette der vi er nå. Det er et faktum at aluminium som produseres med norsk miljøvennlig vannkraft , regnes som renere og kan selges til en høyere pris. La oss fortsette med det, Vi kan ikke bare være råvareleverandør.
  Vi kan slutte oss til ACER senere om det er interessant, for vannkraften vår vil alltid være en innfallsport. Hvis ikke, så har vi det bra som det er. 😀

 27. Full selvstendig eiendoms og råderett til Vannkraft resursene opprettholdes kun igjennom en ren forretningsavtale med ACER og EU. Igjennom eksport av Norsk overskudds kraft.
  Hvorfor binde seg opp som medlem, og ta til takke med en plass rundt bordet som medlem i ACER når man kan sitte som selvstendig forretningspartner mot ACER ved enhver forandring i inngått avtale?
  Ernas solskinns historie over er ingen garanti for noen ting som helst.

 28. Hva har så dette å si for norske kraftpriser?

  Mange hevder at når vi knytter oss tettere til det europeiske kraftsystemet, så går strømprisene opp.
  Det er en påstand det er god grunn til å være skeptisk til. Utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia, som nå er under bygging, vil ifølge NVE kunne gi en økning i norsk kraftpris på 1-2 øre/kWh mot 2030. Endringer som følge av variasjoner i tilsig til vannkraftverkene, kuldeperioder, nettleie og avgifter har vel så mye å si for den samlede strømprisen. Det er også verdt å nevne at når solen skinner og vinden virkelig blåser i Danmark, da kan Norge importere svært billig strøm derfra, som bidrar til å holde strømprisene i Norge lave.

  Kort oppsummert: Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk.

  Hei Erna!
  Her snakker jeg for, og gjeldene sluttbrukerne som handler strøm til sin husstand. Jeg har forespurt venner, kunder og kolleger, så mitt inntrykk er at generelt 95% av nordmenn ikke daglig eller månedlig har lest av eller gjennom forbruk på strømmåler eller sine regninger fra strømleverandør. Da er det forstålig at man ikke kjenner til hva som er ramset opp i strømregningene, selv om det ved flere anledninger ufrivillig vært pyntet litt på disse leverandørene.

  Derfor ønsker jeg her i et forsøk og forenkle et oppsett uten innpakning i politisk bomull.

  Kilowatt = 1000W.
  Definisjon (KWh) kilowattime betyr, 1 time med et forbruk på 1000W. feks en 1000W støvsuger i bruk 1 time.

  Dette ganger vi dette med den totale strømprisen vi kjøper pr. KWh av nett og strømleverandøren.

  Aller enkleste er om Nett og Strøm leverandør leverer samlet faktura. Ta da hele den totale krone summen og del denne på summen av oppgitt (KWh) forbruk i fra faktura.

  Dette blir ca. +/- 90 øre, som er din reelle og effektive pris ved å bruke en 1000W støvsuger 1 time.

  En timepris KWh totalt som her vist på 90 øre, det aller enkleste å forholde seg til, da er alle de små oppdelte postene som de fleste ikke har eller trenger et forhold inklusive. Dette er bare forvirrende og kun for de helt spesielt interesserte.
  Timepris KWh totalt jevner seg ut gjennom en 12. mnd periode, og disse 90 ørene varierer kanskje +/- 10%
  Disse 90 ørene kan du gange med tallet oppgitt av KWh måleren din i sikringsskapet, da ser de hva du har betalt/ eller skal betale om du noterer disse tallene hver mnd.
  Omtrent samtlige sluttforbruker målere har direkte avlesning

  Erna brukte sin kilde NVE (Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen) i teksten sin her.
  De skulle vel befolkningen i Norge formentlig kunne ha litt tiltro til, ettersom de arbeider i denne sektoren, og de mener selv å ha greie på dette. De sa at prognosen var en økning på ca. 1-2 øre pr. KWh ut mot året 2030.
  Vel, så feil kan ekspertene ta, så når kilden er totalt upålitelige kan vi ikke beskylde Erna for å ta fullstendig feil.

  Disse 1 til 2 ørene det snakkes om, fikk vi sluttbrukerne på vår første regningen allerede januar 2018………. Dette beløper seg til 10% prisøkning på den totale KWh prisen fra og med januar 2018 og det er veldig mange år igjen til året 2030.
  Så VIPS nå er det kr. 1,- Pr KWh på den reelle effektive kilowatt timeprisen.

  Så om du skulle bruke 50.000KWh i året, så må du betale omtrent kr.50.000,- får varme til oppvarming og varmtvann.

  Jeg spår ikke, men jeg er forholdsvis sikker i min sak at vi sluttforbrukerne i Norge vil minst få et påslag på KWh prisen med enda 50% utenom de 10% vi fikk nå i Januar. Dette påslaget på 50% kommer forholdsvis raskt, antagelig før det har gått 2 år, det er noe som liksom faller helt naturlig inn, ettersom vi da vil nærme oss KWh prisen husstandene i resten av Europa har.

  I Norge på Hedmarken har har vinter temperaturer nede i absolutt minimum på på -31Gr.C og det brukes også strøm til oppvarming av boligen deler av sommeren

  Til sammenligning så har de
  Nord i Polen og Tyskland vintertemperaturer nede i absolutt minimum på -2GR.C
  og de har ca 4. mnd lengre sommer en Norge. Resten av Europa er ikke sammenlignbart med hva vi i Norge trenger av KWh for og holde varmen.

  Her er et enkelt pris eksempel, på hva en familie med 5 personer trenger for lading av bil og varmt dusj vann.
  All annen oppvarming for rom og all belysning kommer i tillegg

  Barne er aktive å trener, du og kona er aktive, har 1 stk 300 L varmtvannsbereder.
  Denne har minst et varme element på 2000W, familien er aktive til forskjellige tider, så står denne VVB å går rundt 15 timer i døgnet.
  Vi tar med lading for Tesla som kjøres Moss-Oslo 200 arbeidsdager i året, med ca 300 lade dager

  VVB 2000W x 15T x 365 dager = kr. 10.950,- pr år
  Tesla ladevariabel x 15T x 200 dager = kr. 12.500,- pr. år
  Dette kun beregnet ut fra dagen totale KWh pris på kr. 1. +/- 10%

  Disse produktene har behov for strøm er ikke med i dette regnestykket, og legges inn på toppen av regningen.
  Oppvarming av boligen, belysning, stereoanlegg, 5 stk PCer – 5 stk telefoner for lading og drift,
  2 stk TVer, støvsuger, hårføner, brødrister, stavmixer, vekkeklokke, kjøleskap, fryseboks, oppvaskmaskin, vaffeljern, vaskemaskin, tørketrommel, kjøkkenvifte, barbermaskin, komfyr topp og stekeovn, kaffetrakter, intercom og annet gadget.

  Og så kommer det minst 50% prisøkning, for tilpasning av EU prisene til sluttbrukere.

  Jeg ønsker og få tilbakemelding fra den politikeren, som eventuelt kan legge hånden på hjerte og si at dette har vi tenkt gjennom og tatt hensyn til!
  Og da ønsker jeg høre, på hvilken måte dette blir ivaretatt, uten at NAV for denne belastningen sendt i fanget, som det tidligere har vært gjort

  Norge er helt selvforsynt med elektrisk kraft.
  Norge har årlige overskudd på strøm fra våre vannkraftverk, og vi kan med enkle grep tilføre oss større kraftproduksjonen om det noen gang i fremtiden skulle være nødvendig.
  Norske husholdinger har ikke hatt økning i sitt årlige strømforbruk på nært 20 år, kun svingninger

  Nå er det slik at vi har 75 atomkraftverk fordelt på de fleste landene i Europa som Finland, Sverige, Belgia, Sveits Romania, Armenia, Bulgaria, Nederland, Ukraina Slovenia,Tyskland, Slovakia, England, Spania, Tsjekkia, Frankrike. Russland har 33 stk og skal bygge 14 nye reaktorer. Vi i Norge har 2 stk små atomkraftverk som er ca. 50 år gamle og brukes til forskning og sykehus, flere andre Europeiske land har dette på prosjektering stadiet for å skifte ut sine gamle reaktorer med nytt.

  Disse atomreaktorene har vi over alt rundt oss, og har kommet for å bli inntil noe annet konkurranse dyktig produksjonsutstyr for elektrisk kraft forefinnes. Det er ingen ting som kan konkurrere med vannkraftproduksjon som er helt i egen klasse på pris, drift og utvidelse for Norge sin del.

  Disse atomnasjonene får omtrent gratis varme fra atomreaktorene, som trenger enorme vann mengder for avkjøling. Her bruker de kjølevannvarmen til oppvarming av varmt tappevann og radiatorvarme for byens befolkning, levert gjennom fjernvarmerør rimelig for oppvarming.

  Denne gevinsten for ikke Norge, og kan ikke tilføre vår befolkning noe rimelig alternativ til oppvarming av varmtvann og varme i våre boliger en ren elektrisk kraft!

  Bare Tyskland selv produserer elektrisk strøm årlig i størrelses orden 4,83186 PetaWh
  Norge produserer elektrisk strøm i noe mer beskjedent i størrelses orden 0,13200 PetaWh

  Så har vi alle de andre i Europeiske nasjonene med hver sine elektriske kraft produksjoner.
  Det vi skulle eventuelt kunne bidra med inn i Europa gjeldene elektrisk kraft i den store totalen, kan vi sammenligne med at jeg skulle utveksle strømforbruk med min nabo veksel vis til en 100 Watts lyspære. Dette blir ikke annet en at den norske befolkning får prislappen om dette politisk gjennomføres. Sikkerheten for litt salg og tilbakeføring av strøm er der i dag så det er ingen poeng.

  Dette vil gå på bekostning av de norske sluttbrukerne, og som har aller mest behov for denne rimelige strømmen våre vannkraftverk som produserer til ca. 19 øre KWh, denne KWh prisen har dekning for alt personell i Hafslund med tilhørende service og vedlikeholdspersonell for drift av kraftverkene og kraftlinjene her i landet med oppsatt vedlikehold og serviceintervaller, samt utvidelse, videreutvikling og fornyelse av våre anlegg.

  Det norske folk har ikke annet alternativ til bolig og vannvarme oppvarming og da med elektrisk strøm. Det er slik infrastrukturen i dette landet bygget og basert på fra første dag. De aller første vannkraftverkene ble bygget på begynnelsen av 1900 tallet. Først ble det lagt ledninger og strøm til dekning av gatebelysning, industribelysning, og så var det Oslos Sporvogner og industrimaskinene som ble prioritert, videre fikk vi belysning med elektrisk oppvarming for bolig og tilhørende vann oppvarming. Det er en grunn til at verdens største privat eide bedrift Siemens AS opprettet og la verdensansvaret for produksjon og utvikling av boligoppvarming til Trondheim!

  Erna!
  Dette må du få kontroll på, for dette som disse 2 universitet professorene til AP kokte sammen og mente var en kjempe god ide, hadde ikke i tankene at det tross alt bor mennesker i dette iskalde landet!

  https://dinavis.no/news/706-nettleien-er-en-skjult-ekstraskatt

  Fred Edstrøm

 29. Erna Solberg:

  Det du skriver er reinspikka propaganda. Og usant.

  Klart strømprisen går opp pga store kabler til UK og Tyskland.

  Nettleien også. Som skal finansiere kabler.

  Ingen tvil om at ACER innebærer en enorm avgivelse av norsk suverenitet til et EU vi ikke har stemmerett i.

  Vi har allerede fått en sterk økningen av nettleien som en direkte følge av Stortingets vannvittige grønnskollinger:
  – De bestemte at alle våre oljeplattformer, som hadde innstallert gasskraftverk til sitt eget energibehov, på ca 3 Terrawatt, skulle elektrifiseres med kabler til land. Til en kostnad på titals milliarder kr som oljeselskapa bare betaler 20% av pga skatteregimet
  – Den private sektor fikk regningsa på ca 25 mrd kr for monstermaster som måtte strekkes til kysten, for å koble seg på oljeplattformenes sjøkabler. Regningen kommer som økt nettleie.

  Det neste er de store og dyre kablene til UK og Tyskland, på oppmot 20 mrd kr. Så kommer en ny økning på nettleien?

  Prisen på kraft i Tyskland inkl alt er på 3 kr pr Kw.t.

  Det grønne skiftet betyr i Tyskland at titusenvis av “fattige familier” får avstengt strømmen som de ikke har råd til å betale for. Pgs en helt vannvittig kostnad til subsidiering av en totalt uækonomisk vindkraft og solcellekraft.

  Som “bonus” så blir strømprisen fra ca 2023, når kablene er på plass, doblet, pga mye høyere strømpriser i UK og Tyskland.

  Det er jo nettopp DERFOR kablene bygges, for at STATKRFT skal tjene penger på å få mer betalt for strømmen.

  Samtidig også forklaringen på innføring av nye strøm målere, som skal gi oss dyrere strøm når vi trenger den.

  Dermed går markedsprisen i Norge opp, fordi Norge er koblet opp i EUs kraftmarked, og da jevner prisene seg ut

 30. ACER hadde aldri blitt fremmet av EU hvis det ikke skulle styrke markedsmakt. Ser ut for at enkelte sluke både agn og søkke hvis det blir presentert fint nok. Stoler ikke på Erna i dette.

 31. Dette handler om å være herre i eget hus. Vi må selv kunne bestemme om vi skal, og når vi vil, selge strøm eller importere. Å slutte seg nærmere til EU og ACER vil føre til at vi bindes til masta og må være med på EU-seilasen. Vi kan fint samarbeide med EU i energispørsmål, men vi trenger ikke å la utlendinger slippe til og styre vår energipolitikk. På samme måte som vi har styring med olje og gass og fiskeri, bør vi også ha selvstendighet over kraftproduksjon og energipolitikk. Vi betaler mange milliarder årlig for tilgang til markedet i EU og energi er en råvare som vi selger til EU.

  Steinar Sørensen(medlem i Hadsel Høyre)

 32. Heisann Erna.

  Regner med at du har ttt deg tid til å lese kommentarene her og da vil du se en massiv motstand i folket mot ACER/EU.

  Vi, altså FOLKET, har stemt mot EU 2 ganger mens DU, altså det såkalt folkevalgte statsoverhodet, inkludert de fleste av dine forgjengere tilbake til Gro, gjør det du kan for å knytte oss mer og mer til mastodonten EU. Vi er IKKE medlem av EU men du tillater at EU styrer oss mer og mer uten at vi sitter noen som helst påvirknngskraft.

  Vi sitter på uhorvelige naturressurser. Etter at vi selv har tatt det vi trenger for å opprettholde våre liv her i det kalde nord kan vi selge overskuddet til andre land men å harmoniserer norske strømpriser med strømprisen i de varmere landene i EU og som ikke har noe særlige naturlige strømressurser blir helt feil.

  Strømmen i dag er helt hinsides overpriset. I 1980 var strømprisen 18.2 øre/kWh inkl alle avgifter. Kompensert for inflasjon blir det 66.8 øre/kWh i dag. For en del år siden ble det mulig å kjøpe strøm fra hvilken leverandør en ville og samtidig dukker begrepet “nettleie” opp. Nettleien skulle dekke det lokale kraftlagets utgifter for vedlikehold av det lokale strømnettet. De første årene steg nettleien kraftig år for år og er i dag blitt betydelig høyere enn strømprisen. Jeg betaler i dag 99 øre/kWh på min beste strømavtale og rundt 110 øre/kWh på min spotavtale.

  Vi har verdens reneste energi tilgjengelig her til lands, vi har i en årrekke hatt politikere som har klart og tydelig fortalt oss at strøm til oppvarming er det bste vi kan bruke men nå er allerede strømmen så dyr at vi ikke lengre har råd og så skal i doble strømprisen etter at den har steget i pris LANGT mer enn inflasjonen skulle tilsi. Hva koster det å produsere 1 kWh og levere den i stikkontakten hjemme hos meg? Det er ikke mange ørene, bare en brøkdel av den kronen jeg betaler…

  Lille Norge kan heller ikke på dette området redde verden men vær nå i alle fall såpass folkelig, Erna, at du ikke dolker hele det Norske folket i ryggen bare for å få litt mer penger i statskassen og kjøpe deg goodwill hos de høye herrer i det uønskede EU. ACER er en ting men TISA/TTIP med sine lukkede forhandlinger og skralleprinsipp er jo noe av det verste avskum vi kan blande oss borti….

  Du sitter på topp, Erna, du KAN sette foten ned og stå opp for de Norske verdier og det Norske folk og det FORVENTER jeg at du gjør! Ser fram til et svar fra deg…

 33. Man kan erindre da norsk kraft først ble introdusert på det internasjonale markedet. Første kabel ble strukket, produksjonen var billig og i så måte også kraftprisen. Dette ble ikke godt mottatt av de øvrige aktører og Norge ble truet med eksludering fra markedet og anklaget for prisdumping. Konsekvensen ble at prisene ble tredoblet over natten, da også for norske konsumenter… Det er urimelig å påstå at slik som her beskrives ikke vil påvirke også norsk kraftpris i fremtiden. Faktum er at Norske kraftverk er i all hovedsak avskrevet og den faktiske kostnad for produksjon burde tilsi en kraftpris som burde ligget en tredjedel av hva nrdmenn faktisk betaler. Jeg vil si at at om ikke arvesølvet er solgt, så er det ihvertfall fordelt på meget få hender allerede.

 34. Erna!

  Og nå da…..skal NVE Norges Energi og Vassdragsvesen sier følgene:
  Bakgrunn for høringen

  NVE sier:
  Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.

  Snakk om politisk bomullsinnpakning!!! Nå igjen skal det belaste husholdningene!
  NVE sier:
  Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom.

  NVE sier:
  Dersom dagens tariffpraksis videreføres, forventes det at denne utviklingen vil bli forsterket over tid. Dermed må nettselskapene investere i økt nettkapasitet. Kostnadene fordeles på brukerne av nettet, og resultatet er at nettleien går opp.

  Det er bare rent vrøvl av NVE, de må jo lære og lyve om de skal det over for oss husholdningene her i NORGE!

  Dette er ikke noe annet en at NVE nå ønsker å lempe kostnadene som sluttforbrukerne av elektrisk kraft allerede har betalt, men dette skal nå betales gang nr 2. ettersom kommunene nå har forsynt seg grovt av tidligere innkasserte midler av nettleien som de har brukt for å rette opp i den skakk kjørte kommunale økonomien de har påført seg selv og som skulle vært brukt til vedlikehold og utbygning av strømnettet over kommunegrensene.
  (Oslo kommune styre er et prima eksempel som budgiver og oppkjøper av strømselskap uten at de direkte hadde noen økonomiske midler for dette kjøpet som de gjorde på kreditt, kun for så i neste omgang slakte sitt nyinnkjøpte strømselskap for egenkapital og overskuddsmidler som egentlig tilhørte de respektive strømkunder i selskapet)

  Norge er!

  Nr. 1. Vi er selvforskynte med Elektrisk kraft i Norge

  Nr. 2. Det vi ønsker å selge ut av elektrisk kraft ut fra Norge, og som vi produserer inklusive alle skatter og avgifter til 19 øre Pr. KWh har vi ingen vanskligheter med å selge til et rådyrt elektrisk kraftmarket i Europa med med priser over 3 kroner pr KWh.

  Ny nett tariff er kun for at Staten og kommunene skal kunne bygget nye større kraftledninger for å få solgt mer strøm utenlands og til Europa, som igjen vi sluttbrukerne som er blant annet private husholdninger og jordbrukerne er strømkjøperne som vil få hele den totale regningen og belastningen tredd ned i hode for gang nr 2. siden de kommunale elektrisitetsverkene fikk den første Nettleien med med Energiledd på 47,70 øre og fastledd på 82,50 øre tilført av Staten for 20 år siden!

  Om NVE Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen hadde sagt at kommunene over hele landet har underslått alle tidligere og fremtidige driftsmidler som har vært private husholdningers og jordbrukets Nettleie for 100 talls milliarder fra kommunale elektriske selskapene, slik at de ser seg nødt til å innføre ny ekstra Nettleieskatt.

  Fordi dette er sannheten!

  Men i stede sier NVE dette politisk innpakket i bomull:
  Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte
  Det er behov for å endre regelverket for utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet som følge av pågående endringer i kraftsystemet. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom.
  Og da har NVE lagt skylden på befolkningsvekst og El-biler at det trengs investering i nettkapasitet og at dette må skje i forkant av behovet, og derfor ønsker mest mulig korrekte priser på nettleien i forhold til forbrukerne. De nye smartmålerne kan beregne nettleien basert på sluttkundes forbruk er pr time (KWh), slik at med å ta i bruk såkalte nye effekttariffer vil dette kunne få ned forbrukstoppene på nettet ved å legge inn denne formelen av hvor mye kunden bruker pr. KWh.
  NETTLEIE = ABONNEMENT KR. + OVERFORBRUK KR. + TRANSPORTTAP KR.
  Her skal de kommunale Nettselskapene lage abbonnementsgrenser, såkalt overforbruk som nettselskapet selv kan velge å diffrensiere i tid. Så i tillegg til abbonnementsledd og overforbrukledd, betaler alle kunder et energiledd. Energileddet skal avspeile kostnaden kunden påfører nettet i økte tapskostnader, ved bruk av en ekstra KWh (transporttap)

  Alle skjønte vel dette, eller kanskje ikke, men nå skal vi kjøre ladeapparater, tørketromler, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner når vi enten sover eller ikke er tilstede i hvårt hjem……………………………………. Dette vil forsikringsbransjen ta vel i mot med nye forhøyede egenandeler, da de har mast på oss forbrukerne de siste 30 år om ikke å gå fra våre maskiner i hjemmet når disse går pga. Faren for brann og vannskader!

  Og dette vil NVE at stortinget raskt skal gjennomføre etter at de har sendt dette ut til samtlige elektrisitetsverk og noen offentlige instanser med høringsfrist 1.mars 2018 slik at disse nye forskriftene med en voldsom prisøkning og en enda mer innfløkt faktura for strømregningen med nye avgifter, linjer og beregninger på faktura som er helt utenfor vanlige strømforbrukere sin forståelse av hva de egentlig betaler for!

  Dette må jeg personelig si er å sende bokken til havresekken for svar på en meget kort høringsfrist, etttersom det er alle de kommunale elektrisitetsverk + noen Stats organer som er bedt om et svar inne fristen 1. mars 2018!

  Staten og NVE kunne de likegodt ha sagt: Total KWh pris kr. 2,- ganges direkte med avlest kWh, oppgitt på strømmåler i deres sikringsskap. Eller si kr. 3,- med en gang, for da har vi tilpasset oss sluttbrukerne i EU med deres strømpris i sluttbrukermarkedet omgående.

  Men dette blir for gjennomsiktig og sammenlignbart, så det blir nok altfor lettvint for fakturamottakeren av strømregningen…….men det er nå slik at 99% av disse pengene på strømregningen skal fordeles til Staten og kommunene, så hvorfor skal vi sluttforbrukerne plages til de grader med noe vi ikke skjønner halvparten på delingsmodellen av, om noen trodde noe annet!

  Til slutt sier NVE noe veldig flott, alt ettersom hvem som leser:

  Nettkunder skal ha egne nettleieutgifter per time elektronisk tilgjengelig senest
  påfølgende døgn kl. 9.00. God tilgang til informasjon om egne utgifter til nettleie relativt nært opp til forbrukstidspunktet vil øke kundenes bevissthet om hvor mye strøm de bruker på én gang og bidrar til at kundene blir mer aktive.

  Nå tror jeg vi avslutter og forventer og håper at stortinget og andre tar til vett i dette bitte lille rare landet Norge, som kan se ut til at de skal redde hele verdens miljø!

Legg igjen en kommentar til Johnny Fuglestad Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *