Rasisme finnes i alle land. Også i Norge.

Portrett av statsminister Erna Solberg

Jeg mener at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet. Jeg har derfor i min politiske karriere jobbet for et samfunn basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter uavhengig av bakgrunn og opprinnelse. Rasisme og diskriminering er dessverre på ny høyaktuelt etter politivolden som førte til George Floyds tragiske dødsfall.

Men rasisme er ikke bare et samfunnsproblem i USA. Det er også et samfunnsproblem i vårt eget land. I desember la regjeringen frem en handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering. Handlingsplanen inneholder også en rekke tiltak mot rasisme og diskriminering innen politi- og rettsapparatet.

Et av tiltakene er å etablere mangfoldskontakter i alle politidistriktene. Disse kontaktene jobber opp mot ulike etniske minoritetsmiljøer for å få forebygge konflikter og forhindre tillitskriser som man har sett i andre land. Oslo politidistrikt er de som har lengst erfaring i denne rollen. Politihøgskolen har over tid hatt som mål å få flere studenter med minoritetsbakgrunn, og tallene viser at andelen politistudenter med minoritetsbakgrunn øker. Heldigvis er det slik i Norge at mer enn syv av ti har tillit til politiet, og den er høyere i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen totalt.

Les planen her.

Siden jeg var minister med ansvar for innvandring og integrering (2001 – 2005) har jeg vært opptatt av hvor viktig det er at alle som bor i Norge skal føle tilhørighet til det norske samfunnet, og skal bli inkludert. Rasisme og diskriminering ødelegger for det, og skaper splittelse, frykt og uro. 

Derfor er jeg også bekymret for det vi nå ser på tv-bilder fra USA. Jeg forstår godt at den overdrevne maktbruken fra politiet i Minnesota, og det tragiske utfallet det fikk for George Floyd, vekker sterke reaksjoner. Jeg gjorde denne uken flere intervjuer om situasjonen i USA. På spørsmål fra VG ordla jeg meg dårlig. Det har jeg forsøkt å rette opp. Men i den samme intervjurekken sa jeg for eksempel til TV2 at rasismen som vi ofte har sett i USA, med overdreven politibruk, er en utfordring som fyrer opp under alt annet i landet.

Det amerikanske samfunnet blir nå satt på en alvorlig prøve, som viser de sterke underliggende spenningene i USA. Det er viktig at situasjonen løses på en måte som kan bidra til å dempe de motsetningene. Det vi trenger nå er noen som bygger bro over skillene internt i USA, for verden trenger et sterkt USA. 

Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Handlingsplanen som jeg fortalte om tidligere i teksten løser ikke alle utfordringene vi har med rasisme og diskriminering i Norge. Men det er et skritt på veien til et samfunn med muligheter for alle.