Her skiller Høyre og Senterpartiet seg drastisk

Mitt viktigste prosjekt er å få fart på Norge etter pandemien. Da må vi skape nye private jobber, ikke kjempe for å beholde de gamle og utdaterte strukturene i offentlig sektor.

Da koronapandemien traff oss i fjor var det gode tider i norsk økonomi.

Arbeidsledigheten var rekordlav, bedriftene gikk godt og fire av fem nye jobber kom i privat sektor. I løpet av noen få uker, det føltes som et blunk, gikk vi fra dette og inn i en krisetilstand. På det meste har over 400.000 vært ledige, delvis ledige eller registrert som arbeidssøkere hos NAV. 

I takt med at kveldene blir lysere, ser også situasjonen nå litt lysere ut. Vi møter sommeren med en forsiktig optimisme. Færre smitteverntiltak gjør at flere permitterte kommer i jobb igjen. Men vi må være ærlige på at krisen ikke er over. Det kommer den heller ikke til å være når vi alle har fått våre vaksine-stikk i armen.  

Det vil dessverre være noen som ikke har en jobb å komme tilbake til. Vårt ansvar som politikere er å sørge for at dette vil gjelde så få som mulig. 

Mange av dem som har mistet jobben under koronaen har lite eller ingen utdanning. De fleste jobber i lavtlønte yrker i bransjer som har slitt tungt. Mange er unge, mange er kvinner og mange har innvandrerbakgrunn. For han eller hun som akkurat hadde fått foten innenfor arbeidslivet, er det ekstra vanskelig å skulle få den innenfor – en gang til. Skal vi inkludere flere i arbeidslivet, må vi skape flere jobber.

Dette er min aller største bekymring på storsamfunnets, lokalsamfunnets, familienes og den enkeltes vegne: At vi ikke skaper nok jobber, slik at mange blir stående permanent utenfor.  

Denne bekymringen deler jeg nok med flere av mine kollegaer, både på høyre- og venstresiden. Derfor var det spesielt å lese Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, presentere en «Hasteplan for Norge» i Dagbladet denne uken. 

Der kommer det frem at den viktigste oppgaven for Senterpartiet hvis de vinner valget, er å splitte opp Troms og Finnmark fylke. «Det er punkt én» er Vedum sitert på.  

Jeg håper han er feilsitert! 

For hvis ikke er det grunn til å spørre om Vedum forstår hvilken situasjon Norge står midt opp i. 

Selv om ledigheten nå faller, er nesten 180.000 arbeidsledige alt for mange. 

Likevel er Senterpartiets prioriteringer helt upåvirket av pandemien og det største økonomiske tilbakeslaget siden 2. verdenskrig. De vil reversere regionreformen, domstolsreformen og politireformen.

Vedum la frem hele 15 saker, men ingen av dem handler om å hjelpe næringslivet tilbake på beina, skape jobber i privat sektor, tette kunnskapshull etter stengte skoler eller korte ned helsekøene som har økt, fordi vi har måttet prioritere koronaberedskap på sykehusene. 

I landsmøtetalen sin var det få tiltak for å skape private jobber. Senterpartiet vil lage et nytt departement. Men mener virkelig Vedum at byråkrater i et nytt departement i Oslo skal skape de nye private jobbene?

Du kan spørre om hvorfor jeg overraskes. For det tilhører sjeldenhetene at Senterpartiets leder snakker om jobber, kunnskap i skolen eller et helsevesen for pasienten. Du skal lytte nøye til det en politiker ikke snakker om. Det er ofte et tegn på at han ikke har de gode svarene.  

Denne våren har Høyre lansert en rekke grep for å bidra til flere jobber i privat sektor. Det er der vi har mistet jobbene, og der vi må skape de nye jobbene som bidrar inn til statsbudsjettet og vår alles velferd. 

Høyre ønsker å etablere et fast track for etablering eller utvidelse av industri med stort potensiale for sysselsetting. I nær fremtid skal også regjeringen fortelle hvordan vi skal bruke kraft-ressursene våre for å skape fremtidens grønne arbeidsplasser for folk fra nord til sør. Høyre ønsker også at folk skal kunne få seks måneders permisjon fra jobben sin for å prøve seg som gründer. En slik ordning er forsøkt ut i Sverige – og ja – det ga resultater.

For å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet har regjeringen opprettet flere skoleplasser på videregående, ved fagskoler, høyskoler og universitetene. Vi har satt av nesten 3 milliarder kroner til utdanningsløftet, fordi det er så viktig å få folk tilbake i jobb. Å ha en jobb å gå til handler både om inntekt, men også om å bygge nettverk og oppleve mestring i livene våre.

Ingen skal behøve være i tvil om hva som er jobb nummer én for en fortsatt Høyre-ledet regjering:

Vi skal få fart på Norge, og vi skal gjøre det ved å skape mer og inkludere flere.