Høyre prioriterer psykisk helse

Med Høyre i regjering får flere mennesker hjelp med sine psykiske utfordringer. Slik skal det fortsette!

Erna_portrett

Evelyn slet med pilleavhengighet, men fikk beskjed om at hun måtte vente i 26 uker på behandling i det offentlige helsevesenet. Gjennom fritt behandlingsvalg fikk hun tilbud etter kun to uker hos Mestringshusene på Bolkesjø.

Frida slet med anoreksi, men fikk behandling på Capio i Fredrikstad. Tanten hennes skriver at «uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet minnebilde».

Marius slet med angst og avhengighet. Han sier at «fritt behandlingsvalg har reddet livet mitt», etter oppholdet sitt på Hurdalsjøen Recovery. Selv fikk jeg møte Ida Mie som slet med psykiske plager og selvskading, men gjennom fritt behandlingsvalg har hun fått plass på den psykiatriske klinikken Fekjær. «For første gang på 15 år har jeg gått åtte måneder uten selvskading» sa hun til NRK tidligere i sommer.

Dette er alle sterke historier som gjør inntrykk, og heldigvis har psykisk helse vært høyt på dagsorden denne valgkampen. For det er mange pasienter med psykiske utfordringer som opplever et behandlingstilbud som ikke er godt nok. De venter for lenge, de opplever systemet som uoversiktlig – og de får for ofte en behandling som ikke har god nok effekt. Mange får også hjelp for sent, slik at problemer som i utgangspunktet var små, har rukket å vokse seg store.

Helt siden Høyre kom inn i regjering har vi styrket satsingen på psykisk helse. De siste fire årene vi har tall for viser en vekst til psykisk helse på mer enn to milliarder kroner i spesialisthelsetjenesten. Det har gitt mer behandling og ventetiden har gått ned. I tillegg kommer satsingen i kommunene. Det er nå 2600 flere som jobber med psykisk helse og rus i kommunene.

Vi har innført livsmestring i skolen for å forebygge problemer, og flere kommuner har etablert rask psykisk helsehjelp. Vi har startet arbeidet med pakkeforløp for psykisk helse, som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid og i tråd med beste praksis på området.

Men både ansatte og pasienter opplever allikevel at det er vanskelig. Det er fordi problemene også har blitt større, og flere har behov for hjelp. Derfor er psykisk helse også en hovedsak for Høyre de neste fire årene. Vi vil forbedre ordningen med fritt behandlingsvalg, som evalueringen viser at er svært viktig for noen pasienter innen psykisk helse og rus. I statsbudsjettet for neste år oppretter vi 31 nye utdanningsstillinger for psykiatere, slik at vi får enda flere flinke fagfolk i tjenesten. Vi har også lovet at ventetidene skal ned, slik at pasientene raskere får den hjelpen de trenger. I tillegg må vi fortsette å bygge ut tilbudet i kommunene, slik at de som sliter med psykiske helseutfordringer kan få hjelp før små problemer vokser seg store.

På TV2-nyhetene 2. september varslet Jonas Gahr Støre (Ap) at de ville satse mer på psykisk helse. TV2 tok også kontakt med meg for å få en kommentar på hans forslag om å bevilge 1 milliard kroner mer til psykisk helse i neste fire-års-periode.

Utfordringene til Ap er at de med et slikt løfte senker veksten og ambisjonene. De siste fire årene har vi som skrevet over økt bevilgningene til dette området med 2 milliarder kroner – altså dobbelt så stor vekst som Ap foreslår. I tillegg vil Ap fjerne den gylne regel, som er målet om at veksten i rus og psykiatri skal være høyere enn veksten i somatikk. Da vil psykisk helse og rus tape i prioriteringene.

Arbeiderpartiet vil også avvikle kvalitetsreformen som pakkeforløpene for rus og psykisk helse er. Da Høyre stilte krav til kommunene om at de skulle ha psykologkompetanse, stemte Ap mot. De vil avvikle fritt behandlingsvalg – som evalueringen viser at er viktig for mennesker som sliter med rus og psykisk helse. Og i vår husker vi alle at Ap stemte mot rusreformen som er det som må til for å fjerne stigmaet av mennesker som sliter med rus.

Historiene vi har hørt til nå er ikke de eneste. Altfor mange opplever for dårlig behandling av sine psykiske plager. Det er derfor Høyre investerer i psykologer, psykiatere, pakkeforløp, fritt behandlingsvalg, og derfor vi har satt en nullvisjon for selvmord. Fordi tjenestene må bli bedre, og de skal bli bedre.