Et varmt fellesskap eller en kald skulder?

Tidligere i sommer fikk jeg møte tre sterke, modige kvinner. De var mødre til ungdommer med rusmiddelproblemer, og har opplevelser i livet de fleste av oss heldigvis er forskånet for. Det var et sterkt møte der de lavmælt men tydelig fortalte om fortvilelse, frustrasjon og oppgitthet over behandlingsapparatet og "systemer", men også om håp om et nytt og bedre liv for deres barn. Mens vi satt og pratet sammen, tok den ene ungdommen sitt eget liv. Det ble en brutal beskjed til oss om hva dette faktisk handler om.

For hva er situasjonen for denne gruppen? I følge Helse- og omsorgsdepartementets rapport "Rusmiddelsituasjonen i Norge 2006" har rusavhengige dårlig helsetilstand og betydelig økt risiko for tidlig død enn befolkningen for øvrig. Dette bør gjøre inntrykk på flere enn meg. Mange tungt belastede rusavhengige har dårlige levekår, blant annet i form av bostedsløshet og fattigdom. I tillegg påfører rusavhengighet familie og pårørende en stor belastning. Helsetilsynet dokumenterer betydelig mangler, både i kapasiteten og kvaliteten i tilbudet til rusavhengige, og det er avdekket at rusavhengige regelrett diskrimineres i tildelingen av kommunale hjelpetilbud. Det er mer andre ord klart at rusavhengige er blant de dårligst stilte i vår samfunn.

Da Høyre satt i regjering ryddet vi opp i et byråkratisk hjelpeapparat for rusavhengige og reformen ga rusavhengige pasientrettigheter på lik linje med andre pasienter. Vi trappet opp bevilgningene til rusbehandling, fordoblet kapasiteten i legemiddelassistert rehabilitering, antall kommunale lavterskel tiltak ble utvidet fra 8 til 38, og det ble etablert en tilskuddsordning for oppfølgingstiltak i kommunene. For første gang ble rusmiddelmisbrukere faktisk prioritert i spesialisthelsetjenesten, gjennom helt tydelig styringssignaler til helseforetakene. Jeg er stolt av arbeidet vi har gjorde da, men ser at så mye mer må bli gjort.

Høyre har ved flere anledninger tatt opp bekymring for tilbudet om rusbehandling med helseminister Sylvia Brustad. Vi stilte blant annet spørsmål om avrusningskapasiteten i Helse Øst var god nok for et år siden, og Brustad svarte at alt var i skjønneste orden. Etter dette viser det seg at 85 mennesker ble avvist bare i løpet av en 8-ukers periode da de søkte avrusning.

Jeg – og Høyre – mener vi fortsatt trenger en kraftig opptrapping av behandlingstilbudet til rusavhengige og deres familier. Høyre satt derfor av 500 mill kr i vårt alternative budsjett til en satsing på rehabilitering, hvorav 50 mill kr til strakstiltak for rusavhengige. Dette forslaget fikk dessverre ikke støtte fra regjeringspartiene. Tilbudet om avrusing, behandling, rehabilitering og ettervern må utvides, tilbudet må gis når det er motivasjon og det må være sammenheng og helhet i tilbudet. Det er for mange "tomrom" i behandlingskjeden, og det er i disse tomrommene man kan dø.

Vi hadde derfor store forventninger til den varslede opptrappingsplanen for rusfeltet fra Regjeringen. Den har foreløpig uteblitt. Som Fagrådet for Rusfeltet selv sier; "Helse- og omsorgsdepartementet har gjentatte ganger sagt at planen er rett rundt hjørnet. (…) I denne saken har det blitt mange hjørner." Om Regjeringens forslag til statsbudsjettet sier Fagrådet videre at det er den dårligste satsingen på rusfeltet på 8 år, og uttaler at "Rusfeltet har gjennom de foregående helseministere fått satt seg inntil bordet (…). men Brustad skyver rusfeltet tilbake under bordet." De rødgrønne partienes snakk om varmt felleskap i valgkampen har med andre ord blitt en kald skulder overfor noen av de dårligst stilte i samfunnet. Hvor lenge skal rusavhengige og deres pårørende vente på at regjeringen finner rom til å prioritere dem?

50 tanker om “Et varmt fellesskap eller en kald skulder?”

 1. Vel, kanskje dristig av meg å si det, men det virker som om regjeringa donerer kalde skuldre til alle som ikke er alenemødre, homofil eller innvandrer fra ikke vestlige-land. Greit å hjelpe disse, men de ser ut til å glemme mange andre viktige grupper!

 2. For noen få år siden jobbet jeg på hospits. Jeg fikk da se på nært hold hva den såkalte rusomsorgen består av:

  INGENTING

  Junkies plasseres i elendige små rom på hospits, helt uten tilbud. Disse rommene har en tendens til å koste det maksimale av hva som er lov å betale ut, altså sånn ca. kr. 14.000,- per måned.

  Har du 30 beboere til 14.000,- per måned tjener du ganske så gode penger.

  Mens jeg jobbet der hendte det fra tid til annen at enkelte av beboerne kom inn på avrusning. Avrusning består i å være rusfri på en eller annen form for institusjon i en uke eller to, for så å være “kurert” og bli sendt ut igjen til samme hospits, samme liv, samme dop.

  Lykke til med å gjøre noe med rusomsorgen som både DERE og Arbeiderpartiet har skylda for at er slik den er.

 3. Velkommen til oss på VGblogg!
  Det er morro å se hvordan det blir å lese dere her, for mange av oss har sluttet å høre på diskusjonsprogrammer på tv..

 4. Ta og sett deg inn i hvor lenge rusmisbrukere i Norge må søke om Metadon før de får det. I noen land, Australia kan de få før de er fysisk helt nedkjørt og kanskje også har fått hjerneskader.

  Denne sene hjelpen gjør at det er vanskelig å rehabilitere rusmisbrukeren på Metadon i Norge.

  Ellers velkommen og ta deg tid til å lese litt på VGBlogg da dette er folk fra “all walks of life”, og det de eropptatt av.

  Vi på VGBlogg har vært lite positivt innstilt til at alle partiene, i alle kommunene holder på med innlegg for tiden her. Jeg bare tenkte jeg skulle informere deg, men velkommen allikevel.

  Jeg er søster til flere misbrukere og er glad for at du nevner pårørende.

 5. Jeg har ingen tro på at det offentlige noensinne kommer til å satse på en skikkelig og omfattende behandling og langvarig oppfølging av rusmisbrukere.

  Når en mangeårig narkoman som til slutt ble hektet på heroin, bad om metadon fordi han selv skjønte at det kun ville gå en vei, og først får blankt nei med begrunnelse at han bare har gått et år på heroin og derfor ikke bør ha problemer med å slutte,- ja, da har ikke byråkratene skjønt noe som helst.

  Heldigvis snudde de da media grep fatt i saken.

 6. Enig med deg, comeford! Det er virkelig trist og skremmende hvor mange som faller utenfor, samtidig som hjelp gis til dem som slett ikke skulle ha det. Enten det er en hvit nordmann eller en asylsøker.

 7. Varmt samfunn eller kald skulder?
  I grunnen en god overskrift på Høyres evne til å fremstå med gode saker – i valgkampen og generelt. Vi som sogner hertil vrir oss i forventning. Så kommer fredagskveldens utspill den 10.8.07: Per Kr. Foss fremstår på skjermen sammen med Lena Alexandra Øyen.
  Fortvilselsen er fullkommen. Huff, huff, dobbelthuff. Jeg er nær å føle en kald skulder.

 8. Dette skrev jeg til din kamerat. Gjelder likefult deg Erna.

  Alikevel ligger dere alle på bakken med hodet i sanden og tviholder på gammel politikk. Skylde dere selv, og vennligst spar oss for krokodilletårer. Dere fremstår som patetiske. Kjøp et speil og svar deg selv en kveld.

  Slik går det når faktisk politietaten av alle, skal “hjelpe” mennesker med vanskelige forhold.
  Dere kan jo for svarte ikke historie!

  Den dag i dag tror folk at cannabis fører til heroin. Og hvem fortalte den løgnen sponheim? Dere politikere.
  Skam dere. Straffeforfølge folk for at de en avhengig av tunge stoffer? Hvordan kan man i utganspunktet FORBY avhengighet?
  Hva med de som har havnet på kjøret etter tungre operasjoner?

  Avkriminaliser narkotika. Du hadde ikke tatt fatt på sprøyten selv om man visste at man ikke ble straffet for det!
  La de som har rotet seg bort i sterke stoffer få hjelpen de trenger. Det kunne vært en av dine Sponheim! Dette har man ingen garantier for. Men alikevel roper dere politi politi.

  Og du, spar meg for flåsete politiker-svar. Unge vesntre ditt og datt. Du er like skyldig du Sponheim som hvilken som helst annen på tinget med LITEN t.!

 9. For en stakkarslig måte å bruke en tragedie på. Jeg syntes du var flink i posisjon, Erna Solberg. I opposisjon er du patetisk. Og dette er det foreløpige lavmål.
  Og VG – herregud, dere overrasker aldri. Lavmålet er aldri nådd hos dere. Hvordan klarer dere å markedsføre deres egen valg-blogg med en sånn tragedie?
  For en skam!

 10. Hvorfor bruker noen narkotika eller drikker seg stup fulle, sniffer.

  Mangel på spenning !

  Hærverk av togstasjoner som er nyopppusset.
  Hærverk der de bruker nøkkel for å skrape opp biler.

  Mangel på spenning !

  Foreldres ansvar.
  Skolens ansvar.
  Alles ansvar.

  Samfunnet tar ikke ansvar lenger dvs alt overlates til Politi……

  Oppdragelse hva er det idag ?
  Gidder ikke takker ikke alt er dritt.
  Eller
  Litt høflighet som Takk for maten.

  Mer spenning en pene søpplebøtter og blomster, parker. Hva med fjellklatering, seiling, dykking mer action.
  Noen kommer sikkert til å skade seg, men mange flere kommer til å overleve da de for dekket sitt behov for spenning.

  Hjelp til foreldre som tror at materielle verdier og mye ukepenger er nok til at barnet får en god og trygg oppvekst med god støtte av TV og PC spill.

  Ta dem med til land som India, Thailand eller Romania og la dem selv se hva Norge gjør for sine.

  En trygg barndom med spenning der foreldrene er tilstede og tar ANSVAR og skylder ikke på alle andre, men følger med i lokal sammfunnet og hvilke venner de har….

 11. Det heter “å begå selvmord”, ikke “å ta selvmord”. For man “begår” et mord, man “tar” ikke et mord.

 12. Hele stortinget syder av frykt for å miste taburetten,og frynsegodene.Derfor hakker de på hverandre.Og kommer med falske løfter.Når de så kommer til makten,Er ordlyden “det har vi aldri sakt”.Enten det psykriatrien eller annet som må finansieres med vår penger.

 13. Hei!

  Jeg synes det er veldig bra at Høyre tar opp rus og at de vil satse på dette feltet. Jeg er bare student, men har hatt noen jobber der jeg har kommet nære på både rusmisbrukere og pårørende. Jeg har også opplevd hvordan nære venner av meg har blitt ødelagt av rusproblemer og jeg har opplevd hvordan deres familier har hatt det. Men jeg kan absolutt ikke si at jeg vet hvordan de føler det eller hvordan de har det. Det må være utrolig hardt!

  Jeg håper ikke Høyre vil bruke dette tragiske dødsfallet i sin fordel for å rakke ned på regjeringen, de gjør jo en innsats de også.

  Det er kommet frem av forskning at såkalte dobbeltdiagnoser (psykiatri og rus) har økt mye de siste årene. Dette er bekymringsfult og det er mange lokalsamfunn som blir sterkt rammet dersom det vokser frem et aktivt rusmiljø. Jeg blir psykolog om ikke så lenge og det farger nok det jeg kommer til å skrive videre, MEN jeg mener at det er en alt for lav psykologdekning i kommunene. Jeg tror at dersom det var et bedre utrustet apparat i kommunene, med blant annet flere psykologer så kunne man ha fått hjulpet mer. Psykologforeningen ønsker å øke antallet psykologer i kommunene, men det er ikke lett. Jeg synes en eventuell Høyrestyrt kommune burde ha fokus på å etablere en god førstelinjetjeneste og kunne tilby folk god hjelp i sin hjemkommune. Det burde også legges stor vekt på forebygging. Jeg vil gi Høyre skryt for deres innspill i rapporten ”Til kamp mot et nytt klassesamfunn – fra forsørgelse til deltagelse”, hvor Høyre ønsker at psykologer skal få sykemelde folk, ikke bare legene. Jeg vil tro mange pårørende og andre som sliter ville vært tjent med en slik ordning.

  Tilbake til innlegget… Det vil alltid være noen som ikke kan reddes og det er utrolig leit. Jeg håper at ingen politiske partier vil utnytte personlige tragedier i sin valgkamp, men om Høyre virkelig kommer til å ta et tak for rus og psykologers muligeter ute i lokalmiljøene, samt de problemer som rus fører med seg, har de min stemme!

 14. Hei erna.

  Det er fint at du treffer foreldre til de som står på for og kjempe for barna sine ungdommen sin.Arbeiderpartiet bryr seg ikke om de svakeste i samfunnet det har de bevist mange ganger nå.Det er en stor skam at de skryter av alt de gjør for de fatigge ute i verden men hjemme gjør de ikke annet en og skryte av idiotiske ting som ikke betyr noe for alle de som sliter hjemme.
  Da håper jeg dere tar og setter dette på dagsorden også etter valget.
  Jeg ber deg og høyre også se på alle de unge med adhd som har det vondt i skolen samt alle her som faller utenfor og får rusproblemer pgr av mangel på forståelse.
  MVH laila kleveland bergen

 15. For noe forbasket tøv og fjas, jeg var narkoman fra jeg var 15 til 31 og var fullstendig ute å kjøre på heroin, før jeg tok tak i meg selv og kom meg ut av det HELT FULLSTENDIG PÅ EGEN HÅND ja faktisk og kan vel kalle det flaks men å få noe hjelp av det statlige er jo mitt STØRSTE LATTERKICK noengang er det noe politiker gjør så er det å drite fullstendig i oss narkomane jajaja de kan komme med masse fine ord som de alltid gjør men å få noe hjelp til å komme ut av det er sjanseløst alle de problemer som jeg kostet under teppet og ga blanke i når jeg var narkoman måtte jeg ordne opp i 100% selv prøvde masse for å få noe hjelp men det var fullstendig HÅPLØST har fått meg jobb og hus og lever et normalt A4 liv nå, men mye henger igjen fra før som jeg vet jeg ikke får hjelp til og må prøve å fixe dette selv, men dere politiker som kommer med disse tårevåte valgflesktalene deres så har jeg kun 2 ord å si om det HOOLD KJEEEFT er dritlei av dette svadaspråket deres, dere har 0(null) peiling på dette, jeg er også nå lykkelig gift men de problemene som jeg fikk fra før har jo også selvfølgelig preget ekteskapet mange ganger og det har ikke vært lett men jeg har vært heldig og har en flott og forståelsesfull kone, og hun er dyktig lei dette bullshit språket deres vi har måttet løse alle problemer selv etter at vi skjønner at det er sjanseløst å få hjelp fra det offentlige så tilbake til dette svadaspråket deres HOLD KJEFT……
  og dette er jo kritikk så jeg regner ikke med at dette kommer frem heller i bloggen

 16. Jeg liker deg ikke i det hele tatt…
  du og disse rusløsningene dine…
  du vet så veldig godt hva som må legaliseres for å få færre heroinmisbrukere..

 17. AP er jo i regjering nΠmed Jens som statsminister.
  For noen Œr siden gikk Pappan til Jens ut med nyheten om at hans datter, s¿steren til Jens var narkoman. Heroinist.
  Fortsatt har det ikke skjedd noen bedring for de narkomane her i landet. De d¿r fortsatt. De fŒr fortsatt ikke hjelp nok til Œ slutte. De blir fortsatt trakasert daglig av politiet og systemet/politikerne.
  Skulle vel nesten tro at nŒr man har et familiemedlem som har v¾rt sŒ langt nede at man blir litt personlig engarsert i rusproblematikken. Jens har makta nŒ, men ingen ting skjer.
  Jens Stoltenberg og AP – SKAM DERE…
  og spesilt deg Jens. FΠav deg fliret og ta ansvar!!!!

 18. For noe forbasket tøv og fjas, jeg var narkoman fra jeg var 15 til 31 og var fullstendig ute å kjøre på heroin, før jeg tok tak i meg selv og kom meg ut av det HELT FULLSTENDIG PÅ EGEN HÅND ja faktisk og kan vel kalle det flaks men å få noe hjelp av det statlige er jo mitt STØRSTE LATTERKICK noengang er det noe politiker gjør så er det å drite fullstendig i oss narkomane jajaja de kan komme med masse fine ord som de alltid gjør men å få noe hjelp til å komme ut av det er sjanseløst alle de problemer som jeg kostet under teppet og ga blanke i når jeg var narkoman måtte jeg ordne opp i 100% selv prøvde masse for å få noe hjelp men det var fullstendig HÅPLØST har fått meg jobb og hus og lever et normalt A4 liv nå, men mye henger igjen fra før som jeg vet jeg ikke får hjelp til og må prøve å fixe dette selv, men dere politiker som kommer med disse tårevåte valgflesktalene deres så har jeg kun 2 ord å si om det HOOLD KJEEEFT er dritlei av dette svadaspråket deres, dere har 0(null) peiling på dette, jeg er også nå lykkelig gift men de problemene som jeg fikk fra før har jo også selvfølgelig preget ekteskapet mange ganger og det har ikke vært lett men jeg har vært heldig og har en flott og forståelsesfull kone, og hun er dyktig lei dette bullshit språket deres vi har måttet løse alle problemer selv etter at vi skjønner at det er sjanseløst å få hjelp fra det offentlige så tilbake til dette svadaspråket deres HOLD KJEFT……
  og dette er jo kritikk så jeg regner ikke med at dette kommer frem heller i bloggen

 19. Synes rett og slett vi burde tvangsbehandle de alle. Det er på høy tide å beskytte de mot seg selv og oss hardtarbeidende mot de. Selv om de er syke, så er de jo også nr. 1 på pallen i vinningskriminalitet, prostitusjon og annen faenskap. Dritt lei av å høre på hvor synd det er på folk som har valgt dette livet selv.

 20. Det er intressant at dette med rusomsorg og behandling nok en gang er på trappene, men det måtte desverre en dramatisk hendelse til, for at det nok engang ble tatt opp.
  Jeg er selv mor til en rusavhengig sønn på 19 år. Vi har hatt et sant helvete det siste året for å få behandling til han.
  Han har nå vært rusfri i 10 måneder, men ikke pga at han har fått hjelp ifra helsefortetaket eller instanser i kommunen. Han var selv meget villig og motivert til behandling, men tilbud om 7 dagers avrusning, for så å komme hjem for å vente på videre behandling, (det var opptil 1 års ventetid..)var helt uaktuellt når det var snakk om akutt behov. Med saksbehandlere i kommunenen uten noe form for kompetanse innenfor rusbehandling og henvisningsrutiner, og et HELSE ØST helseforetak, som ikke hadde noe forståelse for at rusavhengighet er en sykdom, og etter mange missforståelser innenfor henvisningsrutiner,og meget dårlig veiledning både til pasient og oss pårørende,innenfor helseforetaket, endte vi opp på privat foretak, uten og selv vite om det!
  Men takk og pris for at han fikk behandling der. Det har kostet oss 10 måneders heldagsjobb ,flere timer i telefon til aktuelle instanser for å be om veiledning, henvisninger,klagesaker,avslåtte vedtak gang på gang, snørr og tårer, et par hundre tusen kroner i ekstra lån, en solgt bil, for å kunne klare å betale for han, fordi kommunen og Helse Øst gang på gang lovet han hjelp, men siden avslo det med at de desverre hadde tatt feil, igjen…Han har til og med betalt noe av behandlingen sin for oppsparte penger, han egentlig skulle bruke på serfikat…
  Jeg sendte brev til Sylvia Brustad i våres angående behandling av rusavhengige, og fikk svar.. Men kan ikke se at hun har tatt tak i det..
  Det undres at rusavhengige ikke blir sett på som mennesker med lik rett til helsehjelp som alle andre. Det er en grunn til at de ble avhengige. I Oslos gater ser jeg de som sliter mest, hvordan i alle dager kan de klare å få hjelp i dette vanskelige systemet? Hvor er helheten i rusbehandlingen?
  7 dager avrusning i minn sønns tilfelle, for så å vente på videre behandling, hvor hadde det endt? I sin værste abstinens fase, hadde han selvfølgelig gått rett å rusa seg. Som han sier idag, jeg er kjempeglad for at dere hjelper til med “systemet”, men jobben med tilfriskning må jeg gjøre sjæl. Har noen i de aktuelle henvisningsinstansene forståelsen for hvor vanskelig det er for en med motivasjon og som ønsker å bli frisk, å ikke bli tatt på alvor?
  Hva med rehablitering? I våres kommune hadde de ikke budsjett til det…selv om helseforetaket mener det er kommunene sitt ansvar ..
  Hvor er hjelpa til pårørende? Nå er nok jeg “heldig” som har vært “fullt” oppegående, og en såkalt “mor med stor sosial intilligens”, og ressursterk. Fikk jeg vite av noen på sosialkontoret her i kommunen. Hm, var det kansje derfor han ikke fikk hjelp? Jeg er glad for at jeg er det, men hadde ikke vært det, hvis jeg selv ikke hadde oppsøkt hjelp, iform av selvhjelpsgrupper, og “familieuke”, og engasjert meg iforhold til tiltak i kommunen, og kurs/foredrag iforhold til rusavhengighet.
  Kjære HELSE NORGE, skjerp dere, ikke bare kom med lovord, og at det snart skjer noe innenfor rusomsorgen. Det er mange som sliter, pga uvitenhet iblant de som jobber i helseforetak og henvisningsinstanser. Det må gjøres noe umiddelbart,og bruk rusavhengige og pårørende som veiledere iforhold til hva som er best i behandling. De har erfaring!
  Få akuttplasser og øyeblikkelig hjelp plasser til rusavhengige, med helhetlig tilbud, uten avbrudd i behandling.
  Ta rusavhengige og deres pårørende på alvor!! Det er alt for mange som sliter…

 21. Sannheten er ganske enkel;
  Når nøden er størst er hjelpen nærmest fraværende!
  Systemer for disiplinering av massene, et vanvittig svulmende rettssikkerhetsideal,likebehandlings og standardisering tanker i saksbehandling og kontoll/rapporteringsvanvidd,
  fører til umenneskeliggjøring av systemene og grove systemmangler.
  Dette har til konsekvens at mennesker ansatt i systemene mister det moralske og menneskelige pliktaspektet. Dette igjen fører til manglende hjelp for de fleste individuelle situasjoner/ menneskelige behov.
  Folk dør på disiplineringens of standardiseringens alter.
  Mvh. Beate Helle

 22. Vi røde sørger for et varmt fellesskap.

  Dere blå viser de som trenger hjelp en kald skulder og forskjellene blir store.

  De rike grafser til seg store verdier og de fattige blir fattigere.
  _Det_ er resultatet av Høyrepolitikk.

  Høyre er et interesseparti for storkapitalen, men prøver å skjule det med mange ord.

  Men dere lurer ikke _meg_, for jeg har vært ute en vinterdag før og kjenner både min politiske historie og lusa på gangen!

  Jeg ser med egne øyne at Oslo er blitt vanstyrt av egoistiske blånisser!

 23. Synes du gjor en god jobb og vurderer å stemme ditt parti.
  Tidligere hadde du en fast og god invandrer politikk, men der synes jeg du har sakket litt akterut.
  Synes dere politikere er for redde for å bli kaldt rasister.
  Rus og rus problemer er sikkert også et viktig område men flere nordmen er nok mer opptatt av altfor snille invandrer politikken som er i dette landet.

 24. Vil anbefale bloggen til en jente som har mistet broren sin av overdose.
  http://www.forfatterb

  Hennes sorg er vond å lese om, men den kunne vært unngått hvis noen hadde tatt tak i rusmiddelproblemene i dette riket landet, kalt Norge.

 25. Rusreformen som det snakkes om gir rusmisbrukere rettigheter som øvrige pasienter, og det er et langt skritt i riktig retning å definere rusavhengighet som en sykdom, og ikke som en selvpåført livslidelse. Men når reformen i hovedsak fokuserer på behandling av rusmisbrukere, og ikke på levekår, som bolig, arbeid, inntekt osv. så blir fokuset på denne pasientgruppen feil. Fokuset rettes utelukkende på at rusmisbrukere skal bli rusfrie. Statisktisk sett så vet vi at det er en nærmest uoverkommelig oppgave, både for helsevesnet og for mange rusmisbrukere. Det trengs en ny rusreform, hvor fokuset blir rettet mot levekår og rusmisbrukeres integritet, dernest mot behandling. Og det må legges til rette for at de av rusmisbrukerne som ikke makter å bli helt rusfrie kan leve med verdighet, som alle andre kronisk syke.

 26. “85 mennesker ble avvist bare i løpet av en 8-ukers periode da de søkte avrusning.”

  Når en rusmisbruker erkjenner faktumet og går til det skrittet at han/hun må ha hjelp til å slutte, betyr at de har tøyd strikken for langt i 4-5 år allerede.

  Hvorfor skal det være så “enkelt” å kunne si at man er alkoholiker og få hjelp i forhold til at man er avhengig av piller eller pulver? Jo, fordi alkohol har alltid vært der. “Alle” drikker eller har hatt erfaring med alkohol og synes synd på alkoholikere. Men en heroinist eller en som tar amfetamin hver morgen, slik vanlige folk drikker kaffe for å våkne, har “valgt det selv” og kan seile sin egen sjø.

  Det er folks holdninger til det å være narkoman eller rusmisbruker generelt som gjenspeiler seg i systemet og det må det bli slutt på.

 27. Kjære politikere!
  jeg er en jente på 34 år år,en rusfri rusavhengig og er i behandling.Før jeg kom i behandling sto jeg 8 mnd på venteliste.Jeg var heldig å fikk plass på ett av de beste behandlingstedene i Norge,Tyrifjord behandlingssenter.Grunnen til at det er ett av de bedre tilbud som er her i landet er fordi de har noe som man kaller 0 tolleranse.Det betyr at man må avstå fra all type rus,også de legale:alkohol!Det betyr også at de som bryter denne regelen og velger å ruse seg,må reise fra stedet og gå en ny runde ute.ja det lyder kanskje hardt!Men det er hardt å bli rusfri!Vi skal ikke bare slutte å nyte rusmidler,men vi skal også slutte å tenke og handle som rusavhengige mennesker.I tilegg så bruker vi selvhjelpsgrupper som AA og NA.Men nå vil politikerne ha inn mennesker som bruker metadon/subotex osv.Hvorfor tenker jeg?Tyrifjord har bevist at de kan få sterkt belastede heroim misbrukere som ett eksempel helt og holdent rusfri,og som ett fungerende samfunnsmedlem når de drar derfra.Men her snakker vi kr og øre,ikke livskvalitet.Det er vel ingen hemmelighet at ute i brukermiljøet kaller brukerne LAR for “en verre langer enn han som er ute på gata”.vi som er rusavhengig trenger ikke å bli sydd pute under armene på og få statsdopen i hånden.Vi trenger først og fremst å treffe murveggen så hardt at vi ikke glemmer med det første,og først når vi har nådd bunnen trenger vi hjelp!Og hjelp betyr ikke statsdop,kanskje nedtrapping så deretter absolutt ett tilbud som ikke godtar 1-2eller 3 sprekker.Avhengighet blir i dag sett på som en sykdom,en progressiv sådan.Og vi må avstå fra alle rusmidler,hvis ikke utløses vår avhengighet igjen.Hvis du vil hjelpe rusavhengige i Norges Land så sett strengere krav til de instiyusjoner som får støtte og følg det opp.Men dette er vel nok ett salgstriks.Og en annen ting:Det er veldig mange foreldre i dette land som opplever rusmisbruk,eller har noen i familien som har dette problemet.Jeg vil heller si det er ytterst få av oss som ikke har det!!Lykke til i valgkampen!Håper noen gjør noe fornuftig og se på dette som om det var deres barn,deres foreldre,tante,onkler,nevøer eller nieser!Dette er ett mer omfattende problem enn dere ønsker det skal være

 28. Tydelig at det er valgår igjen… Blir helt utslått av dere politikere som bruker andre menneskers tragiske historier! Det er en stor skam!!! Føler med dere etterlatte… !
  Vi bor i det rikeste landet i HELE VERDEN, og likevel så klarer ikke de som styrer landet å forvalte pengene til nytte for oss alle og vår etterslekt. I verdens sammenheng, er hele Norge bare en bitteliten by, ca 5 millioner mennesker. Ufattelig at vi ikke klarer å bygge landet vårt bedre i disse gode tider. Udugelige er dere alle sammen, politikere som har null peiling på økonomi, verdensoppfatning og ikke minst sosial intelligens, empati, og sunn fornuft. Blir helt skremt av at ikke halve norges befolkning har gjort opprør for lenge siden egentlig. Men vi sover nok alle sammen…

 29. Hva er det du snakker om MorHubro, du lurer ikke meg. Jeg jobber 100% i det offentlige, men har ikke råd til egen bolig. Jeg må tigge fra min egen familie for i det hele tatt ha råd til å leve. Fikk jeg et bedre liv etter at vi fikk en rød-grønn regjering, NEI!
  Karita lovte å se på de singles stilling i samfunnet, men etter at hun selv ble nyforelsket, så “glemte” hun alt sammen.
  Ikke fortell meg at dere “røde” gir oss et bedre liv, for det er blank løgn. Det er jeg et levende bevis på, så vær snill å ikke hold oss for narr. Det klarer de “røde” som styrer dette landet utmerket på egenhånd.

 30. Mor hubro, det er nå ikke slik at vi som er konservative er noen rå hjerteløse marionetter for storkapitalen.
  Jeg har vært med i politikken og har erfart det motsatte.
  Denne regjeringen har til nå gjort en dårlig jobb både for rusmissbrukere og de fattige.
  Nå når norge har så mange penger har vi en gylden anledning til å kunne gjøre noe med disse problemene.
  Jeg har sett rusomsorgen på nært hold og må si at denne er ekstremt dårlig av mange årsaker. For lite penger, få få og inkompetente medarbeidere. kommunene tror ofte at antall årsverk er det viktigste, resultater kommer i annen rekke.

 31. Mitt spørsmål vil være: Hvorfor drikker Jeppe? Og vil det helpe han i hans situasjon å ta fra han flaska, når det ikke egentlig ikke er DER problemet ligger?

  Hva helper det å avruse et menneske, når hans/hennes livssituasjon ikke blir endret?

 32. #4 Mor H da..

  Hvor er all denne hjertevarmen fra den “sosialistiske” regjeringen vi har hatt i så mange år?

  Eller alle de andre regjeringsperiodene de har hatt siden krigen?
  Hvorfor er ikke Norge et bedre land å bo i?
  Skjønner du ikke snart at de røde er fulle av ord, men mangelfulle i handling?

  Hvordan kan du leve i din livsillusjon, og stå på barrikadene for noe som åpenbart er en bløff?

 33. Hei!
  Flott at du tar opp rusmisbrukeres sak.
  Jeg mener at sŒ lenge de underliggende problemene til rusmisbrukerne ikke blir tatt opp, vil de fortsette Œ ¿nske Œ ruse seg. Som du enkelt kan se ved Œ gŒ blant en gruppe rusmisbrukere, er det flere som ogsŒ misbruker melk. Ingen andre voksne enn denne gruppen gŒr rundt og b¾rer pŒ sjokolademelk-kartonger. Mange har nok feil enzymprofil, slik at nŒr de ford¿yer melk dannes opioide peptider som igjen gir en rus og skaper avhengighet for rus. Mange ruser seg ogsŒ pga smerter i hodet eller fordi de ikke klarer Œ roe seg av seg selv, men trenger kjemisk stimulans for Œ klare Œ konsentrer seg. Dvs at Œ be dem slutte med rus uten Œ samtidig hjelpe dem til en ny diett, er Œ be dem klatre Kilimajaro. Det er rett og slett mye vanskeligere for dem Œ leve et rusfritt liv.
  Selvsagt gjelder ikke det alle: men slik situasjonen er i dag, har de ikke engang muligheten til Œ bli testet eller til Œ reise pŒ et behandligshjem hvor de kan fŒ hjelp til en riktig diett. Dessverre fŒr mange abstinenser nŒr de slutter med melk og/eller gluten og det er da ekstra vanskelig.
  Vennlig hilsen Zanahoria

 34. Selvmord blant ungdom skjer oftere nå enn før virker det som .Jeg tror det er hardere å vokse opp nå enn før .Men hvorfor tas det inn mere heroin da og extasy osv .er det ikke mulig å få stoppa dette ?

 35. Da høyre var med og styrte lande la dem ned alt som går an og legge ned.Må håp dem aldri kommer tilbake.

 36. For å si det som det er så er de fleste politiker flinke til å prate,,,for å sanke stemmer.Når dere kommer til makta skjer det ingenting forde dere ikke har penger allikevel…Er dritt lei politikerprat,,,og hadde jeg kunnet ville jeg ikke stemt i det hele tatt,men som den borgeren jeg er så gjør jeg det,,for Høyre eller Arbeiderpartiet eller !!!!! skal ihvertfall ikke få min stemme…

 37. politikkere er av samme ulla hele bunten. De lover og holder ikke hva de lover. Dette gjelder om politikeren er blå eller rød. Poenget er at lovnadene bare har forskjellige farge.
  Den som er syk/svak må være sterk for å klare å bryte ned lovnadene fra politikerne.
  Det er slik i den virkelige verden at om loven sier du skal ha så er det bestandig en byråkrat som sitter der og finner en grunn for å ikke gi deg det du har krav på.

 38. Erna Solberg sier følgende iflg. Vgnett: – Det er forferdelig trist. Når du har barn selv, er det lett å forstå hvor utrolig vanskelig situasjonen er for foreldrene.

  Ingen politiker som ikke har en sønn som er rusmisnruker kan noen gang forstå hva foreldre går gjennom, det er umulig å sette seg i situasjonen. Før jeg fikk vite om min sønn så hadde jeg også trodde at jeg forsto på et vis hvordan det var for foreldre, men jeg gjorde jo ikke det før jeg selv ble i samme situasjonen. Det er vanskelig å beskrive det. Det verst av alt er at man føler seg fullstendig maktsløs uansett hvor mye støtte og hjelp man prøver å gi til barnet sitt. Det kjærer hjerte å se sin snill, intelligent sønn under rustyrani, og ser at han mister følelser og evner til å tenke som oss andre. Hverdag vet man ikke hva som skjer, hvis politiet ringer,sykehus ringer,hvor han er og hvordan. man begynner etterhvert å isolere seg, fordi gleden er borte,og redsel er der heletiden.Og ingen gidder å høre på at man snakker om våre barn som er rusmisbrukere,når de snakker om hvor vellyket deres barn er, og alt de driver med. Har man et barn på sykehus,eller har man kreft det er ok å snakke om det, og man får sympati og medfølelse, men ikke mange spør hvordan går det med sønnen din når han er rusmisbruker,det prates ikke om.

  Min sønn er 22 år og har vært rusmisbruker i nesten 6 år. Han har vært på rehab i 7 mndr, og sprukket 2 ganger. For hvergang lært han noe nytt, men man kan bare ta en dag av gange. På rehab sier de at de aldri hatt noen der som ikke sprekker, og det er en del av prosessen, men ikke alle blir rusfri. Hele fremtiden står på om han klarer å bli rusfri, men risiko er der alltid for tilbakefall. Det store problemet er ikke å slutte å ruse seg, men å skaffe seg et sosialtliv. Han som alle andre kjenner bare folk fra rusmiljø, og derfor når de har perm fra rehab så er det noen av dem de treffer. De kjenner ingen andre. De lider av dårlig selvtillit, mangel på initiativ og dog etterhvert de vet at de må kutte ut alle kamerater fra rusmiljø, så blir det lettere sagt enn gjort fordi da blir de helt alene, og de har kjent de lenge,de er venner liksom. Og de årene med rus var ikke alltid bare et helvete, i begynnelse var det godt, og ellers av og til.
  De har ikke fullført skolen, de har ikke jobb, de har rulleblade, og de må begynne på nytt og langsomt med alt,absolutt alt fordi hjernen har blitt veldig påvirket i flere retninger pga alt hasj, speed, kokain, extacy, piller…og ikke alle vil gi de en ny sjanse.

  Et annet problem er at det er liksom godtatt å ruse seg på alkohol fordi det er lovlig. Dette gjør at fleste ungdommer i Norge drikker, og ikke bare lite. Men flere rusmisbrukere må helt ikke drikke alkohol når de er i en rusfriperioden, fordi da er det lettere å ruse seg på noe annet også da man tenker ikke klart lenge når man har drukket en del alkohol, og stoff er det lett å få tak i over alt hvis man er rusmisbruker og kjenner godt til miljø. De er over alt. Også kan alkohol bli til en erstatning for stoff og det gjør ikke saken bedre heller.

  Min sønn ville ha hjelp, men det var lange venteliste. Så gjennom bekjente som igjen kjente en annen klarte han å få plass etter en måned på en kristen rehabiliteringsplas. Da var han ren. Han avruset seg alene i en måned mens han bodde da litt hos meg og litt hos faren.

  Han er ikke kristen og vil ikke bli det, og det blir respektert på rehab, dog han må være med på møter og undervisning som har med kristendommen å gjøre. Helst ville han ha vært på en nøytral plass.

  Det er en stor skam at i et så rik land som i Norge det finnes så mange rusmisbrukere i ungalder som kunne ha gitt så mye til samfunnet, men som ingen regjering har tatt på alvor.
  Problemet er mye støre enn det som kommer på statistikker. Pga min sønn har jeg fått litt innsyn i problematikken og det er forferdelig skremmende. Mange foreldre vet ingenting på hva barna holder på med. Som min sønn var, så er alle rusmisbrukere eksperter på å lyve, manipulerer, og passer godt på at foreldre ikke finner ut av det.

  Han traff for en liten stund en av lærene han hadde på et av videregående skoler han gikk på, som han aldri fullført. Og da han sa at han var på reahb. spurte læreren om han ruset seg da han gikk på skolen, og svaret var ja. Læreren fikk nesten sjokk og skjønte ikke hvordan han og de andre ikke kunne se det. Da sa min sønn at uten å nevne navn så var det flere som ikke lærere kunne se det på.

  Det hele er veldig komplisert, og at vi har fått et samfunne hvor alle som ikke er vellykkte skal liksom ses ned på gjør saken verre.

  Vi har også regjeringer som er for opptatt av innvandrere ungdom, og det ser ut som de glemmer at mange norsk ungdom faller ut.

  Det er ikke måte på hvor mange millioner her og der gis til innvandrere prosjekter for ditt og datt, men norsk ungdom blir glemt.

  Det finnes ikke god kompetanse på skolene for å kun oppdage tidlig rusmisbruk, og ellers sosiologer,psykologer, pedagoger i systemet har lite kompetanse på området, teorien alene hjelper lite fordi realiteten er ikke det samme. Rusmisbrukere, eks-rusmisbrukere og folk som jobber med de forteller noe annet enn mye man hører fra de såkalte eksperter og politikere.

  Og nå til politikere:

  Slutt å tenke på hvem av dere skal få mer makt, slutt med løgn, slutt med å prøve å score politisk poeng, og gjør jobben dere er satt til, altså å hjelpe alle i dette landet, virkelig hjelpe.Gjør jobben og slutt med å love det dere ikke har tenkt å gjøre noe med.

  Det er mennesker det dreier seg om, og ikke ting.

  Å hente kompetanse og erfaringer fra rehabiliterings steder og rusmisbrukere er viktig etter min mening, for at politikere vet hva de skal gjøre.

 39. Så fint at du blogger Erna.

  Jeg lurer på en ting. Alle jeg snakker med om miljøet mener at deres personlige valg og livsstil ikke har noen innvirkning på miljøet. Hva mener du og har du selv endret din egen livsstil?

  med vennlig hilsen
  Øystein

 40. Venstresiden i Norsk/europeisk politikk er inne i andre “fase” av sin historikk, De er nemlig slik som komunistene i sin tid var,nemlig fornermet på folket som ikke hele tiden skammroser “Far” for det gode styre og de gode tider. Disse “huene” er seg selv lik og gjør eksakt det samme som komunistene og “Miss Piggy” Kaster på nakken og satser på neste “Råne” At de legger en stripe som en motorvei av lik etter seg betyr lite og glemmes fort.

  Har ikke sett et parti som AP som kan fraskrive seg alt ansvar med en rungende taushet.
  De har med brask og bram kreert en familiepolitikk og samlivspolitikk som er værre enn en katastrofe og alikevell tviholder krapylet på elendigheten.

  Kliniske tall i 2002 var 1500 døde av alkohol relaterte skader(en form for selvmord) ca. 700 selvmord, ca.400 overdose dødsfall.240 litt sånne spesielle ulykker, blandt annet inn i fronten av en Volvo trailer osv.(De smiler i det de vrenger bilen over og inn i fronten)VG. Avslørte på slutten av 2002 at også 40 barn under 12 år hadde begått selvmord, dette forsøkt skjult av staten som ulykker(Kilde VG papirutgave2003)

  Det som virklig er dramatisk er at økningen fra 1963 og frem til nå er ca. 170-240% prr ti år. Ingen kan si at nei du verden her har det da ikke skjedd noen merkbar økning.

  Barn har fått rettigheter som gjør barneopdragelse til den umuliges kunst. Barn gjør som de vil det dør alt flere av!!

  Siste fase av sosialisme her i vesten trenger en dikter som Havel, som kan synlig gjøre maktas ufordraglighet på en slik måte at foreksempel Jens forstår og kaster inn handkleet slik Garbasjov gjorde.

 41. Grunde, Grunde, hør nå her. Hvis noe er galt under sosialistisk styre er det selvfølgelig fordi det henger igjen fra de blå. De har bare ikke rukket å gjøre noe med det ennå. Er det ikke sånn det er?

  Forresten Erna, om du virkelig vil gjøre noe for de narkomane, her har du et gratis tips:

  LEGALISER NARKOTIKA!

  1. Voksne mennesker må selv få lov til å bestemme hvilke rusmidler de vil ta.

  2. Forbud mot narkotika skaper kriminelle av folk som ikke har begått noen virkelig forbrytelse (narkomane). Det fører til sosialt stigma, problemer med politi og rettsvesen, og dermed enda mer problemer enn de allerede har.

  3. Siden narkotika ikke tillates produsert, distribuert, solgt og brukt kan det ikke være en del av det hvite markedet, beskyttet av politi og forsvar. Resultatet av det er at det blir et svart marked der liv ikke har noen verdi. I tillegg skaper det kriminalitet siden dopet er utrolig mye dyrere fordi det er en voldsøkonomi enn om den hadde blitt fastsatt av tilbud og etterspørsel på sedvanlig vis.

  4. Dealere sjekker ikke leg! Et svart marked er umulig å regulere, resultatet ser vi: Det er mye enklere for barn å få kjøpt hasj og annet dop enn alkohol.

  5. Forbud mot narkotika gjør det til en forbuden frukt som ungdom pga. sin rebelske natur gjerne vil prøve.

  6. Om politiet slapp å drive med narkotikaetterforskning hele tia ville det blitt frigjort enorme ressurser som kunne bli brukt til å ta VIRKELIGE forbrytere.

 42. Narkomane burde få brukerdoser hos legen, sammen med tilbud om avvenning. Slik bør narkotika legaliseres – gjennom legekontoret.
  Slik slipper man alle forbrytelser, stjeling, innbrudd, nedverdigende prostitusjon etc i samfunnet fordi de narkomane må få tak i penger til drugs. Alle vinner ved å legalisere narkotika ved å gi dem brukesroser gjennom legekontoret.

 43. Hvorfor tar vi vare på barn når de ikke klarer seg selv? Hvis de bruker for mye narkotika, hvis de forsøker å ta livet av seg, hvis de er voldelige mot andre. I slike tilfeller kan staten gå inn og gjøre et tvangsvedtak. Plassere barn et trivelig sted der de ikke kan skade seg selv til man mener at de er ferdige med det negative livet. Det ville vært helt naturlig å gjøre det samme med narkomane. De lider og vet ikke sitt eget beste. Mennesker er hva de viser seg i handling å være. Vi bør ta mennesker på alvor når de viser at de på ingen måte kan ta vare på seg selv. Da bør vi ta vare på dem – så lenge de trenger det. Jeg avviser å sitte og se på at mennesker lider. Ikke vanskelig å begrunne en omsorgsovertakelse av enkelte narkomane. Om de så må bo på et trivelig sted resten av livet, så er det et valg de tar ved å handle fornuftig eller å handle til skade for seg selv.

  Ontologen

 44. du må være her mer, Erna; svare, godkjenne kommentarene som ligger og venter fra de som er ikke-bloggere!
  Vis at du bryr deg om oss som henger på nettet! 😉
  Mange stemmer å hente her også!

 45. Nå har det kommet frem flere kommentarer, men det var ikke igår at bloggen startet, og det har ikke vært kommentarer der.

  Jeg skal være mer tolmodig, og god natt.

 46. Jeg leverte i vår min cand scient oppgave ved NTNU om s@mhandling i legemiddelassistert rehabilitering. Det er et vell av utfordringer man står overfor når ulike forvaltningsnivåer med innbyrdes taushetsplikt overfor hverandre skal samhandle om og fremstå som ett hjelpeapparat omkring rusmisbrukerne. Kjempespennende, egentlig…

 47. Mange er i samme situasjon som pårørende til rusmisbrukere. Jeg er blandt annet der i dag. Tøfft å se hvordan sine foreldre lider og ikke minst hvordan en rusavhengig kan ta livsglede fra en hel famillie. De oppnår oppmerksomhet enten den er positiv eller negativ døgnet rundt. Men vi skal passe oss for å sette enkelte foreldre i bås og si at de har ikke vært til stede eller ikke stillt opp. Det handler nemmelig ikke om det, for i år 2007 så må vi da være kommet så langt at vi skjønner at dette styres via venner og gjenger,må da ikke være blåøyd og tro noe annet. Og de som tror at andre barn er verre enn mine, må begynne å våkne. Pårørende til rusmissbrukere har levd med en sorg i mange år, de har levd med dødsangsten om når tar de kontakt og forteller meg at mitt barn er død? Og for ikke å snakkke om hva har disse barne kostet både økonomisk og bekymringsmessig. Tenk deg at du har ett barn som er voksen i skjel, men i sinn fremdeles 14 år, som manipulerer sånn som en ungdom gjør men er i alder 40 år. Som fremdeles maser på sine foreldre etter penger. Og mange foreldre lever med sine barn, og føler med dem.

  Jeg kondolerer de som mistet sitt barn mens de pratete med erna.

  Men er de narkomane flørter de med døden hver dag.

  Politikerne bør kanskje tenke på at de bør bygge opp ett støtteapparat som kan hjelpe foreldre av rusavhengighet.

  Kompetansen bør de skaffe seg fra de som har erfaring, nemmelig pårørende som har eventuellt mistet sine barn. De har mye å tilføre, hvem innehar den kompetanse de sitter inne med?

Legg igjen en kommentar til Trine Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *