Kristin tuller med rushtidsavgift

Kristin Halvorsen beskylder meg i sin blogg for å bløffe med tall når jeg hevder at køfribillett (rushtidsavgift) vil koste småbarnsforeldre hundre kroner dagen. "Dette er milevis fra sannheten", hevder Kristin (http://www.vgb.no/25929/?CFID=21866960&CFTOKEN=55392430).

I neste setning viser hun til at det ikke er laget noe takstsystem ennå. Hvordan kan Kristin Halvorsen da være så skråsikker på at jeg er "milevis fra sannheten"? Vi kan sammenligne med hva rushtidsavgiften er i andre land. Rushtidsavgift er innført i hovedstedene i to av våre naboland, Stockholm og London. Kristin Halvorsen peker på Stockholm, der det koster på det meste 20 kroner å passere bommen. Men hun "glemmer" å ta med det andre eksempelet vi har, nemlig London. Der koster det 8 pund om dagen å kjøre i sentrumssonen mellom 0700 og 1800. 8 pund er om lag hundre kroner. Hundre kroner er altså ikke så "milevis fra sannheten" likevel.

Det må uansett koste mer enn 20 kroner å passere bomringen i rushtiden. 20 kroner er det det koster i dag å passere bomringen i Oslo (http://www.norvegfinans.com/cgi-bin/WebObjects.exe/norveg.woa/wa/selectDASub1page?sub1pageID=49&langID=1). Vi ser hvordan køen står her i rushtiden om morgenen og om ettermiddagen. Skal rushtidsavgiften dermed ha noen effekt, må den være betydelig høyere enn dette. Transportøkonomisk Institutt (TØI) opererer med en avgift på 40 kroner pr. passering i sin rapport om rushtidsavgift (http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2007/895-2007/895-2007-elektronisk.pdf). Skal vi unngå rushtrafikk både morgen og ettermiddag, må vi ha rushtidsavgift begge veier. Da er vi straks oppe i minst 80 kroner om dagen. Er dette "milevis fra hundre kroner dagen", Kristin?  

SVs ordførerkandidat i Trondheim, Knut Fagerbakke, skryter på SVs hjemmesider av at rushtidsavgift vil gi Trondheim kommune inntekter på 6,4 milliarder kroner over en 15-årsperiode (http://www.sv.no). Dette utgjør ca. 40.000 kroner pr. innbygger i Trondheim. Mye av dette vil bli betalt av dem som er avhengige av å kjøre bil i rushtiden. Kristin Halvorsen kan ikke hevde at rushtidsavgift nesten ikke vil koste noe, samtidig som hennes ordførerkandidat i Trondheim skryter av hvor mye penger de vil få inn fra bilistene i Trondheim fra den samme avgiften.

Kristin Halvorsen har rett i en ting. Nemlig at det ikke er laget noe takstsystem ennå, og at vi derfor ikke kan fastslå med sikkerhet hvor mye det vil koste å passere bomringene i rushtiden. Høyres beregninger kan derfor bare være anslag ut fra erfaringer fra andre byer, erfaringene fra dagens bompenger og hva fagfolkene i TØI mener en rushtidsavgift minst bør være for at den skal ha noen effekt.  Men dette kan Kristin Halvorsen og SVs lokale kandidater som vil innføre rushtidsavgift gjøre noe med. De kan fortelle velgerne nå før valget eksakt hva de mener at rushtidsavgiften bør være i den enkelte kommune.

14 tanker om “Kristin tuller med rushtidsavgift”

 1. Litt trist at Høyre er imot dette. Køen i rushtiden (særig i Oslo) er et stort problem, både miljømessig, for den enkelte, og ikke minst, for næringslivet.

  Foruten å bygge ut veinettet så mye at man faktisk løser problemet (noe som er fryktelig kostbart), er reduksjon av antallet biler eneste realistiske løsning.

  For å få dette til, må avgiften være så høy at det ikke kun blir et irritasjonsmoment, men at den faktisk fører til at en betydelig prosent av bilistene endrer adferd, dvs tar T-bane eller tog, i hvert fall den siste strekningen inn til sentrum.

  Dette vil svi litt for noen. (Ellers vil det ikke virke, nemlig.) Men jeg har stor tiltro til at de fleset ville klare å tilpasse seg innenfor rammene av sin egen økonomi.

  Markedet vil også hjelpe der det slippes til. Det kan bygges parkeringshus nær de større buss-, tog- og t-baneholdeplassene på vei inn til byen, barnehager vil kunne få et konkurransefortrinn ved å ligge på “rett” side av bombringen, etc. I tillegg vil selvfølgelig økt bruk av kollektivtrafikk hjelpe til med å øke tilbudet der.

  For folk med god nok øknomi til at avgiften ikke betyr noe, vil resultatet også kunne oppfattes som positivt. Jeg har ofte stått en halv time til en time i kø rundt hovedstaden, og tenkt at 100 kroner for å kunne slippe køen egentlig er ganske billig…..

  Ut Arbeiderpartiet er imot, overrasker meg ikke en smule. Der i gården er det ikke kultur for å like at varer prises basert på tilbud og etterspørsel. Men jeg hadde håpet at Høyre i dette tilfellet kunne akseptere at en vare det er høy etterspørsel etter, får en prising som står i forhold, slik at man unngår overforbruk.

 2. Kjære Erna.

  Jeg pendler fra Østfold til Oslo hver dag. TIl vanlig så tar jeg torget, men av og til så tar jeg bussen innover. Det jeg opplever når jeg tar bussen er at den veldig ofte står bom fast f.eks. når den skal gjennom bomstasjonen og når kollektivfeltene går over i samme feltet som privatbelistene. Og en busstur som venligvis skal ta 1 time tar 1,5 time (og jeg komme for sent til jobben). Jeg ser og og veldig mange som kjører alene i bilen.
  Jeg liker heller ikke rushtidsavgift, men er redd for at det er det eneste alterna tivet som kan gjøres for å lette på trykket inn til Oslo om morgenen.

  For hvorfor skal jeg ta bussen (når jeg ikke kan ta toget) når jeg da må sitte å stampe inn til sentrum.

  Kom med et alternativ til rushtidsavgiften da.

 3. Ta det med ro, Erna :-))
  Kristin og resten av den “røde horde” har gjort bløff, “omskrivninger” og direkte løgner til en nærmest programforpliktet øvelse. Flere og flere gjennomskuer fanteriet.
  Ha en super dag.

 4. Norske politikere synes å ha fått fullstendig blod på tann av den såkalte tränselskatten (rushtidsavgiften) som nylig er innført i Stockholm. En stor suksess kaller man det i bompengelandet Norge. Denne kalkunen av en udemokratisk prosess har nå, etter en liten måneds drift, kulminert i daglig trafikkaos på Essingeleden, hovedfartsåren fra sør til nord som går like utenfor Stockholm sentrum. Forholdene for bilistene som daglig kjører denne veien har aldri vært verre. Samtidig står bilene fremdeles i kø i sentrum av byen. For ikke å nevne at rushtiden begynner stadig tidligere på morgenen, og man må regne med å stå i kø fra før kl. 06:30.

  Jovisst er det trängselskatt, i ordets rette forstand. Den flytter trafikken og skaper trengsel.

  http://www.dn.se/DNet…&a=687010

 5. Jeg begynnernå å blitt trøtt av alle symbolsakene rundt CO2 utslipp.
  Hvorfor går ikke an å konsentrere energien og oppmerksomheten der hvor det virkelig vil monne?
  – Internasjonal skipsfart slipper ut langt mer CO2 enn hele verdens biltrafikk.
  Bare flåten til Fredriksen slipper ut mer enn hele norges bilpark i løpet av et år. Dette kunne enkelt reduseres betydelig ved å gå over til en anne type bunkersolje – (som riktignok koster litt mer)
  De største landene (forurenserene) er ikke med i Kyoto-avtalen. Hva gjøres internasjonalt for å få dette på rett kjøl? Uten Kina og India mfl. med på laget er symbolsakene her hjemme helt verdiløse.

 6. Det bekymrer meg at Høyre alltid må bruke småbarnsfamilier som eksempel for hvor dyrt det er å leve i dette landet.

  Småbarnsfamilier er ikke et representabelt utvalg av befolkningen. Det er ikke rart at Høyre har motgang når det ikke fokuseres på å nå velgere.

  Personlig mener jeg at rushtidsavgift bør innføres og la den finansiere/subsidiere kollektivtrafikken slik at det blir tilnærmet gratis å velge kollektivt. Det er ikke bare miljøet som spares, men det vil også medføre at trafikkbelastningen og køene reduseres i tidsrommet. Det er mere å tjene for både småbarnsfamilier såvel som travle forretningsfolk at køene forsvinner. Folk vil kunne få bedre tid om morgenen og kortere reisetid. Hvem vil vel ikke betale en hundrelapp for å få sove en time ekstra. Spesielt da for småbarnsfamilier som gjerne må opp mange ganger om natten.

 7. Hei Erna.

  Jeg bor i Trondheim litt utenfor sentrum, jobber nede ved havna og kjører bil til jobb hver dag.
  Det som betyr noe for meg, er at jeg ved å bruke buss får 1 time mer reisetid hver dag. Dette skyldes i hovedsak at jeg må innom sentrum for å bytte buss.
  Dette vil ikke endre seg noen ting hvis vi innfører rushtidsavgift. Kanskje tvertimot fordi det forhåpentligvis blir mindre biler på veien og det går enda fortere å kjøre bil…
  Noen MÅ kjøre bil for å få tidskabalen med skole, barnehage og jobb til å gå opp. Det er oss andre med litt større barn som burde bruke buss. Men blant oss så har de fleste relativt romslig økonomi (husk at det er vi som istedet for å smøre en matpakke til 10 kr, heller kjøper lunsj i kantina til 50 kr) og dermed så betaler vi heller avgiften og kjører med enda bedre samvittighet. “Shit, det koster litt men pytt, pytt”.
  Derfor har jeg ikke noen tro på at rushtidsavgiften vil få ned mengden biler, slik SV påstår. Økonomien i det norske folk er for god til det.
  Dette er bare enda en måte å ramme småbarnsfamilier med trange kår. Skulle ikke SV utjevne forskjeller i samfundet?

  Stå på!!

  Hilsen Per

 8. Meget bra Erna! Nå skal det sies til Halvorsens forsvar at SV er berømt for å demostrere mot sin egen regjering, så det kan godt hende at SV’s ordfører kandidat har planer om å kjøre sitt eget løp…

 9. Er det noen som tenker på konsekvensanalyse i dette landet? Hva er konsekvensen for at mange småbarnsforeldre må ta t-bane eller annen kollektiv i Oslo? Når man i tillegg vet at i rushtiden så er kollektivtransporten i Oslo sprengt, det er ikke plass til flere..
  Jo, barn blir hentet senere på dagen og får mindre tid med foreldre, mer tid til å være ute på gata. er det bra? For det er ikke til å stikke under en stol at på tross av kø i trafikken, så går det faktisk raskere for de fleste å stå i kø i trafikken enn å reise kollektivt. avhengig av hvor man bor i fhorhold til arbeidssted selvfølgelig, men for de fleste er kollektivtransport en forlengelse av arbeidstid.
  En annen ting som ikke blir tatt med og som ingen politikere vil tenke på er utviklingen som skjer med tanke på forurensing fra biler. Teknologien er en gang slik at jo nyere bil, jo mindre forurensing. Hvis vi da virkelig tenker miljø, hvorfor koster da nye biler så mye i Norge? Og når man ser satsingen som bilprodusentene gjør på miljø, hvor mye forurenser en bil om 5 år? Med hardere krav til bil produsentene så kan vi nok kjøre bil med god samvittighet om noen år. Det er bare snakk om at politikere gjør “jobben sin” overfor produsentene. Teknologien ligger der, men hvorfor skal produsentene gjøre noe så lenge de tjener penger på å produsere som de gjør i dag? Dagens biler forurenser “bare halvparten” av hva de gjorde for 10 år siden.. Hva er galt med bil dersom Norge og andre land går i bresjen for å kunne produsere miljøvennlige biler? De kommer, bilbransjen er så stor og den kommer ikke til å legge ned pga at lille Norge ikke vil ha biler lenger…
  Miljøfaktoren og global oppvarming… det er ikke et tema, Om hele Norge hadde parkert bilen, så hadde det ikke hjulpet så lenge de store miljøsynderne i verden ikke gjør det. Savner at noen ser perspektiv i tingene… Det er pengene som rår uansett. Og USA, Kina og India gir blaffen i om vi parkerer bilen eller ikke.
  Så, tenk fremover, ikke bare i form av miljø, men også tenk på hva teknologien gir oss. Dersom vi legger press på produsenter av miljøødelgende produkter som, bil, båt, fly osv, så kan vi leve som vi alltid har gjort, og samtidig ta vare på miljøet…

  Så folkens, TENK!

 10. Meget bra Erna!

  Det er fint at noen tenker på transport for småbarnsfamiliene. Kristin har bare hatt fokus på barnehagedekning og der greier hun ikke å holde det hun lover.

 11. Jeg har aldri opplevd et parti som elsker penger, kalt skatter, gebyrer,bøter og avgifter, så høyt som SV.

 12. Bra Erna
  Det er bra at ikke Høyre er med på å tvinge folk til flere avgifter. Det er et ortak som sier: det går lettere og å lokke med gullerøtter, enn true med pisk.
  Jeg bor i Vaksdal, en nabokommune til Bergen. Jeg bruker toget når jeg reiser til Bergen,hadde rutetilbudet vert bedre og rimelige kundekort/månedskort, er jeg sikker på at det hadde vert flere som hadde brukt toget. Håper du er med på å støtte Vaksdal Høyre å få oppjustert Vossebanen, og få trygge togstasjoner på strekningen. slik det er i dag er det vannskelig for eldre, bevegelseshemmende, og personer med barnevogn. Opprustning av Vossebanen til “bybane”, er et posetivt tiltak og et godt alternativ til rushtidsavgift.

 13. Hei Erna
  Lurte på en ting. Skal denne avgiften også ramme de bevegelseshemmede som er avhengig ev bil, som ikke kan ta offentlig trannsport.
  Da rammer den ikke bare barnefamiliene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *