Mer politi – nå!

Det henger 500 ledige politiuniformer rundt omkring i landet, som bare venter på å bli tatt i bruk. Hvorfor skjer det ikke noe, Storberget? 

Mange mennesker føler seg utrygge i lokalmiljøet. 2 av 5 er redde for å ferdes i sentrum på kvelds- og nattestid. Åpenlys narkotikaomsetning og prostitusjon i mange av de store byene gjør sentrum utilgjenglig for barnefamilier. Mange opplever at saken deres blir henlagt selv om gjerningsmannen er kjent, og mange opplever at politiet ikke har kapasitet til å slå ned på hverdagskriminalitet. Sånn kan vi ikke ha det!

Jeg mener at folk skal og må ha tillit til at politiet griper kontant inn når kriminalitet begås, samtidig som politiet må ha nok mannskap til å være synlige i bybildet der folk bor og ferdes.

De politifolkene vi har gjør en strålende innsats med begrensede ressurser, men de fortjener å være flere om alle de oppgavene de har. Det er ikke mulig å prioritere alt fra gjenger og barneporno på nett til hverdagskriminalitet med de ressursene politiet har i dag.

Høyre har over lang tid foreslått mer penger til politiet enn det Stoltenberg-regjeringen gir, i tillegg til mer midler til å bekjempe organisert kriminalitet og styrking av det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

Hvis det var opp til Høyre hadde de 500 ledige stillingene i politiet vært besatt nå. Vi vil ta friheten og tryggheten tilbake, fra kriminelle til oss som er lovlydige borgere. Man skal være trygg når man er utenfor hjemmet, ikke når man er utenfor loven!