Svar til finansminister Halvorsen om rederibeskatning

Finansminister Kristin Halvorsen vier Høyres engasjement for å sikre norske sjøfolk og norske rederier mye oppmerksomhet på bloggen sin. Hun forsøker å fremstille det som at rederibeskatningen er et forhold som først og fremst handler om rederne. Men beskatningen av disse selskapene handler om arbeidsplasser både på land og på havet. Det handler om troverdigheten for Norge som land å drive næringsvirksomhet i.

Høyre vil ha et konkurransedyktig skatteregime for rederiene og vi ønsker forutsigbarhet for næringsdrivende i landet. Vi mener at forslaget fra regjeringen om å inndrive skattekredittene bryter fundamentalt med de forutsetninger som alle i næringen har basert seg på de siste 10 årene. Jeg forstår at SV er fornøyd med dette skattegrepet, men SP og AP har ikke gjort jobben sin i Regjeringen. Taperne er norske rederiansatte og norske sjøfolk. Rederne flykter. Dette er rødgrønn næringspolitikk.

Godt valg!