«Det er vi som representerer Amerika»

”Det vi som representerer Amerika- og vanlige amerikanere. Vi vet hvordan det er å komme fra hardt arbeidende familier, vi vet hva de tenker og sliter med. Når vi har juseksamener og har lykkes i det politiske livet er det fordi vi har en ballast med oss fra våre hardt arbeidende familier.”

Dette virket som det var det viktigste fellesbudskapet demokratene forsøkte å få frem 1. dag på konventet. Det gikk igjen og igjen – ”vi er amerikanske historier”. Alle med paralleller  til den amerikanske drømmen.

På mange måter var det politiske budskapet om hva de vil gjøre helt underordnet forsøket både på å skape et bilde av Barack Obama som en lyttende, medfølende politiker, og på å hamre inn budskapet om å komme fra små kår, hardt arbeidende familier og lykkes fordi man har den ballasten. Michelle Obama holdt en flott tale, du skal være hardbarket for ikke å få en tåre i øyekroken – en tale som var mer om henne selv enn om Obama, om hennes familie og bakgrunn.  En tale som åpenbart var ment for å gi den amerikanske befolkningen bedre kjennskap til henne.

Det som hadde mest politisk innhold og budskap var både introduksjonen av Ted Kennedy av hans niese, John F. Kennedys datter Caroline og hans egen tale. En familie som ikke kan hevde å være representativ for vanlige amerikanere, men hvor ikke minst Ted Kennedy har levert politiske resultater av sitt mer enn 40 års politiske virke.

Likevel så har det vært påfallende hvor mye som er fokusert på å vinne kampen om hvem som representerer middelklassen og vanlige amerikanere, og ikke hva man vil gjøre for å bedre  skolen, redusere ledigheten osv. Her er følelsene i sentrum, ikke politikken. Men følelsene beveger, stemningen er i taket.

Konventet er en opplevelse, både arrangementet i seg selv og alt rundt. Det er samlet ca 40.000 mennesker her til konventet. Vi er over 400 internasjonale gjester følger vårt eget program på formiddagen . I dag med fordypende seminarer og analyser av hvordan valgkampen går, om ulikheter i kandidatenes lederstil (ikke helt uten slagside for Obama) og en meget morsom analyse og gjennomgang av bruk av tv-reklame. En av konklusjonene var hvordan det var åpenbart for ekspertene at en rekke av reklamene ikke var rettet mot at velgere skulle nås, men for å få oppslag på tv-sendingene samme kveld. I følge en av kommunikasjonsekspertene satt nå begge kampanjene på ressurser og kompetanse til å lage fjernsynsreklame på under 1 time for å angripe eller gå til motangrep på den andre kandidaten.

Men konventet er også venting i busser p.g.a. sikkerhet og lange køer for sikkerhetkontroll.

Vi har hatt et eget kvinnemøte for ca 30 kvinner med ministererfaring fra land rundt om i verden for å etablere fokus på hvordan vi lykkes i politikken og kan arbeide for å få flere kvinner inn i regjeringer. Da slår det meg alltid hvor mye lengre vi er kommet i Norge, og hvor mye mer naturlig kvinner sees på i politiske beslutningsprosesser. Selv en rekke Latin- Amerikanske land har nå høyere kvinnelig representasjon enn USA.

Og i morgen skal det demonstreres fra tilhengere av Hillary som ikke er ferdig med at hun tapte valget, og mange er sinte fordi Obama ikke ville ha henne som visepresident. Som en av journalistene sa i et panel tidligere i dag: ”Det ville vært en umulig situasjon med Obama og Clinton i det Hvite Hus. Da ville det vært 3 presidenter i det  Hvite Hus”. Hillary Clintons tilhengere  er fortsatt sterke og i morgen er det hennes tur til å tale, her er det store forventninger til om hun klarer å bygge samhold gjennom sin tale og mobilisere sine velgere for Obama.

Men det er i morgen, etter 15 timers politikk går jeg og legger meg.