Derfor viser vi politisk reklame

Høyre har laget politisk reklamefilm.

I filmen fokuserer vi på økende helsekøer og påfølgende hva som er våre løsninger, nemlig å oppheve regjeringens allergi mot private og slippe alle gode krefter til for å fjerne køene. Å redusere helsekøene er noe som er svært viktig for velgerne og er en veldig viktig sak for Høyre. Det er unødvendig, urettferdig og usosialt at helsekøene har økt med 35000 etter at de rødgrønne overtok.

Derfor har vi valgt å lage politisk reklamefilm. Etter min mening finnes det få gode grunner til å opprettholde forbudet mot politiske ytringer på tv. Særlig absurd er et forbud, all den tid politiske reklame florerer på nettet, noe blant annet Ap hyppig benytter seg av.

Derfor er det ekstra underlig å høre Trond Giske meddele, på tross av EMDs dom, at det fremdeles skal være forbud mot politisk tv-reklame. Det er selvsagt mulig at politisk tv-reklame vil kunne medføre flere negative angrep mot politiske motstandere, og jeg er ikke særlig begeistret over de verste utslagene som vi har sett fra amerikansk valgkamp.

Men å nekte politiske partier å fremføre et budskap via TV-reklame, er prinsipielt å anse som brudd på ytringsfriheten. Uavhengig av konsekvenser for ordskiftet, praktiske forhold, og andre eventualiteter så er hensynet til ytringsfriheten etter min mening begrunnelse nok i seg selv for hvorfor politisk tv-reklame bør tillattes.

Som politisk parti ønsker vi selvsagt å markedsføre vår politikk og våre løsninger, også gjennom tv-reklame. Det gjør vi allerede på nettet, og jeg ser ingen god grunn til at vi ikke skulle ha muligheten til også å benytte oss av tv-kanaler.

Jeg tror de beste til å bedømme den politiske debatten er velgerne, og i motsetning til Trond Giske tror jeg folk flest er fullt i stand til å vurdere politisk tv-reklame, på samme måte som de vurderer annen politisk kommunikasjon på TV.

Vi i Høyre har på denne bakgrunn laget en politisk reklamefilm om helsekøene, som både beskriver problemet og våre løsninger for velgerne.

Giske mener det er helt greit – så lenge vi holder oss til PC-skjermen, jeg mener vi også bør ha muligheten til å benytte tv-skjermen.

Oppdatering kl. 18:45: Se innslag på TV2.

Oppdatert 12 mars: Vi viser den poltiske reklamen på TV Aftenbladet (vest).