Hvor er det blitt av fornuften Liv Signe?

Liv Signe Navarsete og Senterpartiet har snudd i synet på offentlig-privat samarbeid innen veibygging
Liv Signe Navarsete og Senterpartiet har snudd i synet på offentlig-privat samarbeid innen veibygging

I fjor sommer (VG-25 juli ikke på nett) kunne vi lese at et samlet utvalg i Senterpartiet gikk inn for å benytte offentlig-privat samarbeid (OPS) når det gjelder utbygning av nye veistrekninger. Det var en dag vi i Høyre husker som en gledens dag, ettersom mer bruk av OPS er helt nødvendig for å få til flere, bedre og tryggere veier. Dessverre synes Liv Signe Navarsete og den rødgrønne-regjering å lide av privatallergi, hvor det er viktigere å ri ideologiske kjepphester enn å sørge for mer vei.

 

OPS er veldig kortfattet beskrevet et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, f. eks veiprosjekter. Innenfor dette systemet så beskriver staten oppgaven som skal l øses, og definerer hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegget og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.  En mer detaljerte fremstilling av OPS kan du lese på NHOs sider

Undersøkelser har entydig vist at der hvor man benytter seg av OPS, blir veiene ferdig tidligere og ressursene utnyttes mer effektivt. Dette er konklusjonen til Transportøkonomisk institutt etter at de evaluerte de tre prøveprosjektene som vi etablerte når vi var i regjering. E39 Klett – Bårdshaug, E39 Lyngdal – Flekkefjord og E18 Grimstad – Kristiansand. De to første prosjektene er satt i drift. Det tredje er planlagt ferdig i 2009.  

Til tross for de åpenbare fordelene med OPS, har Stoltenberg-regjeringen sagt stopp til nye prosjekter, noe også regjeringens nasjonale transportplan viser. Konsekvensen av denne private allergien blir at det vil bygges færre og dårligere veier. Dette burde ikke norske bilister finne seg i!

Jeg kan etter beste evne ikke skjønne hvorfor det er viktigere for regjeringen å hindre privat deltakelse, enn å få bedre og flere veier. Vi i Høyre vil i tillegg til å bevilge mer penger til vei også ta i bruk OPS. Dette fordi vi gjennom slike prosjekter vil få flere og bedre veier for de pengene som brukes. Det er som TØI beskriver, en bedre måte å utnytte ressursene på.

Mitt råd til Liv Signe Navarsete og Sp, som i disse dager holder landsmøte i Ålesund, er at de børster støv av sommerens forslag om mer bruk av OPS, slik at det blir en del av deres program. Noe annet vil være i strid med sunn fornuft!