Dobbelt så mye vei med Høyre!

I dag lanserte jeg Høyres Transportplan (HTP), som vi i Høyre har forberedt over lang tid. Og jeg er meget godt fornøyd med resultatet. Vi ønsker å bruke 15 milliarder mer enn hva Regjeringen foreslår på vei i perioden 2010-2019.

Men i tillegg til å bruke mer penger må vi også benytte smartere måter å bygge på. Noe jeg i mitt forrige innlegg kritiserte Liv Signe Navarsete og Regjeringen for å ha ideologiske sperrer imot. Vår plan innebærer både mer penger og mer moderne byggemetoder slik som bruk av offentlig-privat samarbeid populært kalt OPS.

Vi i Høyre er alltid vært forsiktige med love ting. Dette fordi vi vet at det er lettere å love enn å holde løfter, noe denne regjeringen er et godt eksempel på. Men det gjør også at når vi først lover å gjennomføre noe, så gjør vi for det første et meget grundig forarbeid og for det andre så holder vi det vi lover. Nettopp derfor er jeg meget stolt over å kunne presentere en solid satsning på vei de neste 10 årene.

Manglende vedlikehold har vært et stort problem de siste årene, hvilket har medført et stort etterslep på norske stamveier. For å møte denne utfordringen ønsker vi å etablere et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner, hvor årlig avkastning utelukkende går til vedlikehold av veier, jernbane og annen transport-infrastruktur.

I planen ligger også en storsatsning på jernbane, hvor utbygginger på regionalnettet forberedes for topphastighet på minimum 250 kilometer i timen. En høyhastighetsring mellom Bergen – Oslo – Stavanger – Bergen, vil høyst sannsynlig kunne konkurrere med fly, og ikke minst være et svært viktig bidrag til å knytte arbeidsmarkedene tettere sammen i sør-norge.

Det er helt nødvendig å oppgradere infrastrukturen i dette landet, for å få til dette trenger vi både mer penger og smartere løsninger. Høyres transportplan sikrer begge deler.

Se også intervju med Stortingskollega Øyvind Halleraker på Høyres hjemmesider, hvor du kan også laste ned hele Høyres transportplan i PDF.