Dobbelt så mye vei med Høyre!

I dag lanserte jeg Høyres Transportplan (HTP), som vi i Høyre har forberedt over lang tid. Og jeg er meget godt fornøyd med resultatet. Vi ønsker å bruke 15 milliarder mer enn hva Regjeringen foreslår på vei i perioden 2010-2019.

Men i tillegg til å bruke mer penger må vi også benytte smartere måter å bygge på. Noe jeg i mitt forrige innlegg kritiserte Liv Signe Navarsete og Regjeringen for å ha ideologiske sperrer imot. Vår plan innebærer både mer penger og mer moderne byggemetoder slik som bruk av offentlig-privat samarbeid populært kalt OPS.

Vi i Høyre er alltid vært forsiktige med love ting. Dette fordi vi vet at det er lettere å love enn å holde løfter, noe denne regjeringen er et godt eksempel på. Men det gjør også at når vi først lover å gjennomføre noe, så gjør vi for det første et meget grundig forarbeid og for det andre så holder vi det vi lover. Nettopp derfor er jeg meget stolt over å kunne presentere en solid satsning på vei de neste 10 årene.

Manglende vedlikehold har vært et stort problem de siste årene, hvilket har medført et stort etterslep på norske stamveier. For å møte denne utfordringen ønsker vi å etablere et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner, hvor årlig avkastning utelukkende går til vedlikehold av veier, jernbane og annen transport-infrastruktur.

I planen ligger også en storsatsning på jernbane, hvor utbygginger på regionalnettet forberedes for topphastighet på minimum 250 kilometer i timen. En høyhastighetsring mellom Bergen – Oslo – Stavanger – Bergen, vil høyst sannsynlig kunne konkurrere med fly, og ikke minst være et svært viktig bidrag til å knytte arbeidsmarkedene tettere sammen i sør-norge.

Det er helt nødvendig å oppgradere infrastrukturen i dette landet, for å få til dette trenger vi både mer penger og smartere løsninger. Høyres transportplan sikrer begge deler.

Se også intervju med Stortingskollega Øyvind Halleraker på Høyres hjemmesider, hvor du kan også laste ned hele Høyres transportplan i PDF.

22 tanker om “Dobbelt så mye vei med Høyre!”

 1. Positivt at dere ser mer effektive måter å forsere og gi mer økomomisk vinning på bygging av infrastruktur. At dere vil avvikle togmonopolene og åpne for flere private aktører er også kjempe bra.

  Demokratene mener at samtlige inntekter fra særavgiftene som er lagt på bilisme, bør bli øremerket vei og miljøinvesteringer, men vil sørge for at de samlede avgiftene på bilbruk ikke overstiger det beløpet som hvert år benyttes til veiformål, inkludert trafikksikkerhet og miljøtiltak. Ettersom det offentlige hvert år krever inn mer fra bilistene enn det gir tilbake også når man ser bort fra bompengene, vil Demokratene avskaffe bompengefinansieringen.
  Hva mener du om det?

 2. Det er bare ett parti som kan ordne mere og bedre veier i Norge – FrP…
  Erna Solberg hare hatt makt før – hva ble gjort da…??
  Høyre har sittet i regjering en rekke ganger…hvor mye vei fikk vi da…??

  La nå FrP slippe til…!

  Willy Wiksaas

 3. Noe så sentralt som “Høyres Transport Plan” bør skrives korrekt, transportplan.

  Bortsett fra denne nødvendige påpekningen:
  Positivt. Det trengs.

 4. Ingenting mellom Bergen og Oslo?! Hva er dette for noe tull. Skal ikke noe snart gjøres med kjerreveien mellom Norges to største byer?
  Og jeg som hadde tenkt å stemme Høyre. Får holde meg hos AP. Trygt og greit nok det.

 5. “Men i tillegg til å bruke mer penger må vi også benytte smartere måter å bygge på.”

  For private eiere er det ofte smart å betale de ansatte dårlig og la de jobbe på dårlige kontrakter.

  Ikke alle ansatte synes det er så smart.

 6. Koser du deg like mye som meg over disse negative kommentarene, Erna.
  De er egentlig ikke så negative, de vet bare liksom ikke hva de skal si siden alt rundt denne transportplanen er så enormt mye bedre enn lappverket til de røde. Spesielt for oss på Sørlandet som jo var helt uteglemt.
  Stå på, Erna, seriøsitet vinner i det lange løp.

 7. Willy Wiksaas sier
  “Høyre har sittet i regjering en rekke ganger…hvor mye vei fikk vi da…??”

  det begynner å bli noen generasjoner siden Høyre satt i en regjering med flertall i Stortinget.

  FRP i mindretall får ikke til mer vei enn Høyre i mindretall. Hvis andre enn de Rød – grønne skal få en reell makt i Stortinget må FRP -disiplene begynne å tenke felles strategi i stedet for å rakke ned på fremtidige samarbeidspartnere!
  Prøv å bruke sunn fornuft innimellom.

 8. Flott at veiene skal gjøres noe med!
  Prøv å ta dere en kjøretur på Aspedammenveien i Halden mot Kornsjø! Helt PYTON! Ikke rart at bilene streiker annenhver måned!

 9. Må bort fra dette tullet med å bruke 15 – 20 år på planlegging, og i tillegg 15 -20 år på bygging, samt at prosjektet blir delt opp i flere etapper. Slik det bygges nå så gjelder, bruke mest penger på minst veg over lengst tid. Øremerk alle inntekter fra bilen til vegbygging og avskaff bompenger.

 10. Til Fredrik:
  Ingenting mellom Bergen og Oslo?
  Jo , Arnatunnelen er mellom Bergen og Oslo. I tillegg er det 2 viktige strekninger på E-16 over sollihøgda og Filefjell, og Røldal – Haukeli på E-134.

  Med AP får du vente i ennå flere år for å få standarden opp på norske veier. Der er det litt mer av de samme løsningene som ikke virker.

  Kjære Nisselue;
  Det er ikke noe grunnlag for å hevde at ansatte betaler dårligere i OPS prosjekter eller annet i annleggsektoren.

  Hilsen

  Erna

 11. Oljeformuen blir stor etter hvert. Kjøp et entreprenørfirma i utlandet og få de til å bygge vei til oss. Deres overskudd blir pløyd tilbake til kassa.

 12. Til Høyre og Erna:

  Når er dere klare til å følge etter Sverige å ta trafikksikkerhet og frontkollisjoner på alvor?

  Når evner dere å legge klare mål for trafikksikkerheten – og si at man ønsker fysiske sikkerhetsbarrierer på alle 2 og 3 feltsveier med en trafikk på over 4000 ADT?

  Jeg er glad for alle de løftene som legges på bordet, også i valgårene, men jeg ønsker mye sterkere fokus på trafikksikkerhet!

 13. Hei Erna! Vil du aktivere TMC (Traffic Message Channel) gratis for norske billister. De fleste nye biler med GPS har dette innebygget, men får ikke brukt det i Noge. Det letter trafikkflyten ved køer og generell stor trafikk.

 14. Hei!

  To ting er etter mitt syn viktig for fremtidens Norge. Det er Infrastruktur og Kunnskap.
  Kanskje er vi rik i dag, men hvor lenge kan vi hvile på de laurbærene? Det eneste som skaper velstand er en arbeidsplass, Skal man ha en arbeidsplass så må man ha næringsvirksomhet, skal man ha en konkurransedyktig næringsvirksomhet, må man ha kunnskap og god infrastruktur.
  Den grunnleggende forståelsen av god infrastruktur bør være:
  • God Infrastruktur skaper kommunikasjon.
  • Kommunikasjon skaper trafikk.
  • Trafikk skaper næring
  • Næring skaper arbeid og bosetting
  • Bosetting skaper kommunale inntekter
  • Inntekter skaper vekst
  • Vekst skaper trygghet, trivsel og velstand

  Når det gjelder infrastruktur er denne viktig uansett hvor man bor og hvem man er. Næringsliv og transportnæringen har det største behovet for god infrastruktur i form av gode og sikre veier, slik at varer kan transporteres hurtig og sikkert fra A til Å, til og fra transittlagre, tollstasjon, flyplass, utskipningshavn, jernbane etc. Det er kostnadsbesparende og øker konkurranse evnen.

  Jeg deler infrastrukturen opp i minst tre deler. Det er den lokal infrastrukturen, regional og nasjonal infrastruktur. Alle er viktige, men har ulike krav til standard, hastighet og sikkerhet.

  Når vi bygger veier i Norge er det generelt etter en standard som ligger langt etter de Skandinaviske og Europeiske krav.

  Bygges for eksempel. en ny 80 soners hovedvei er det stort sett en tofeltsvei med minimumsmål, uten midtdeler, uten tilstrekkelig vegskulder, uten rommle felt, en haug med massive stolper langs hele veien, steinete grøftekanter med livsfarlige groper, og takkete bergsider klin i vegskulderen, og en masse 90 graders utkjørsler.

  Egoistiske politikere tvinger gjerne denne veien gjennom tettbebygde strøk og kommunesentre med reduserte hastigheter. Går veien gjennom utmark, blir det frigjort byggeland og det går ikke lang tid før den ene 90 graders utkjørselen etter den andre dukker opp og skaper trafikksituasjoner, og kravet om hastighets reduksjon er en realitet. Dette skjer hele tiden, og VI BYGGER PRAKTISK TALT NED INFRASTRUKTUREN, øker ulykkesfrekvensen og vi får sjåfører som blir langt mer sliten og stresset av å hele tiden være 110% prosent på vakt for å unngå farlige situasjoner, og det koster penger, mye penger som går ut over hver enkelt sin arbeidsplass.

  Vi må slutte med egoistiske valg. Vi må praktisk talt begynne å frede gode veier og god infrastruktur, og vi må bygge veier for fremtiden som ivaretar god infrastruktur og høy sikkerhet. Vi må akseptere at hovedveier er for biler, ikke noen lekeplass for verken syklister eller gående.

  Vi må også kreve at alle avgifter fra bil skal gå til vei, sikring og infrastruktur for bil.

  Kravet må være at alle transportveier (Hovedveier) bør bygges som to, tre eller firefeltsveier:
  • Med midtdeler.
  • Skikkelige vegskuldrer.
  • Uten 90 graders utkjørsler, men med to plans kryss og lange opp og avkjøringsfelt. Man kan bygge så mye man vill langs en vei, men man bygger da en ”Servicevei” parallelt med hovedveien. Serviceveien leder all trafikk fra for eksempel boligområde ut til ett toplanskryss ved hovedveien. Dette er helt vanlig i utlandet at hovedtrafikken går mest mulig uforstyrret.
  • Veiene må legges utenom alle tettsteder eller fartshindringer. Vi må tåle å ha litt oppkjøringstid fra lokal infrastruktur til regional og nasjonal hovedvei. Vi må unngå egoistiske valg (Se Telemarksgruppen)
  • Rundkjøringer hører ikke hjemme på en firefeltsvei og fartsdumper hører ikke hjemme på en tofelts hovedvei. Vi har mange eksempler på det.

  Jo da, vi kan bygge masse gode 2 felt, 3 felt og 4 felts motorveier i Norge. Fra Nord til Sør og Vest til Øst.

  Vi må utarbeide en Generalplan for hele landet når det gjelder de nasjonale Transportveiene og vi må planlegge langt inn i fremtiden, ikke 20-30 år frem, men mange generasjoner. Det er bare viljen og forståelsen blant politikere og folket som mangler.

  De som ikke forstår hvor viktig dette er for deres egen velferd kan fort bli fattigere av å IKKE bruke penger på god infrastruktur og kunnskap.

  DET ER KUN DE ENGASJERTE SOM SKAPER ENDRINGER.

  For øvrig tror jeg det er på tide at vi får en Vestlending til statsminister.

  Fortsett ditt gode arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *