Arbeiderpartiets samrøre med Røkke

De virkelig rike har sjelden hatt noe å frykte fra Arbeiderpartiet – til det har de aller rikeste vært for viktige. I etterkrigsårene brakte skipsrederne inn viktige valutainntekter for den norske staten, mens frykten for utflytting av penger og arbeidsplasser har styrt Arbeiderpartiets politikk i nyere tid.

Det er derfor regningen alltid har gått til folk flest – menn og kvinner med helt normale inntekter som hverken kan true med utflytting eller kaste glans over Arbeiderpartiets valgkamp. Jens Stoltenberg har likt å bli avbildet sammen med Kjell Inge Røkke, som har visst å si de riktige tingene til rett tid. Røkke stemmer Ap, har ikke problemer med skattenivået i Norge og andre ting som mykt glir inn i Youngstorgets øreganger.

Ja, Kjell Inge Røkke er liksom blitt ideal-kapitalisten. Og de vet å ta vare på sine venner i Arbeiderpartiet.

For mens nesten samtlige arbeidstakere og landets små og mellomstore bedrifter har fått skatteøkninger i gave fra Stoltenberg-regjeringen, har enkelte fått maks uttelling motsatt vei. Hittil har statens oppkjøp av aksjer fra Røkke vist seg å være en gullgruve for Røkke, mens det har vært en fiasko for fellesskapet og den aktive næringspolitikken.

Arbeiderpartiet elsker å snakke om at de rikeste tjener mest på Høyres skattepolitikk. Det blir ikke sant av at det gjentas gang på gang. Sannheten er at Høyre kjemper for skattelettelser over hele linja, både til lavtlønte, middelslønte og høytlønte. Jeg synes det er fair – det skal lønne seg å jobbe! Mens Arbeiderpartiet foretrekker å dra inn ekstra mye skatter som de kan reise rundt og dele ut som milde gaver i etterkant. Velferd fremfor skattelette, kalles visst den politikken. Eller tiltakspakker, som de så ofte har blitt kalt i det siste. Og noen milliarder kan altså brukes til oppkjøp av aksjer fra Kjell Inge Røkke.

For ti år siden var Arbeiderpartiet like ivrig på å bruke penger på IT-Fornebu. Også den gang kjempet Høyre imot. Vi mente det var prinsipielt galt at staten skulle drive næringspolitikk på den måten, og vi var skeptiske til å putte statens penger inn i prosjekter som det var stor grunn til å tro at noen av landets aller rikeste ville tjene fett på. Ap fikk det som de ville, både i IT-Fornebu-saken og i Aker-saken. Arbeiderpartiet vant – og det med Fremskrittsparitet som sin ivrigste støttespiller. Ikke ulikt det vi ser idag, hvor FRP har vært en av regjeringens viktigste støttespillere.

Jeg mener det er god næringspolitikk å overlate til private å drive næringsliv. Politikernes rolle bør i størst mulig grad være å legge til rette for nyskapning og lønnsomme bedrifter. Jens Stoltenberg har tolket Røkkes gode humør som en seier for sosialdemokratisk politikk. Realiteten er at det var en seier for Røkke, mens det for fellesskapet hittil har vist seg å være en alvorlig bommert!

24 tanker om “Arbeiderpartiets samrøre med Røkke”

 1. Hei Erna..

  Er det nå så sikkert at salget til Aker Solutions vil bli en alvorlig bommert for fellesskapet? Kanskje …om Brustad forpurrer uten å bidra..!

  Ellers helt enig i ditt innlegg…og jeg stemmer AP 😀

 2. Vi ser i denne saken at politikere ikke har greie på næringsvirksomhet. De har ikke insikt, nødvendig kompetanse , og det er ikke deres penger. Vi andre næringsdrivene i dette land, har ikke råd til å gamble. Norges regjering kan øse av en utømmelig kilde, og blir sløv.
  Nei, samrøre og kameraderi, er til fulle fremkommet. Om folk flest forstår dette, velger de ikke slike politikere til å lede landet.
  b netland

 3. Så mange tabber denne regjeringen har klart, så forstår vi at den må få avløsning, snarest mulig.
  Tenk på oljemilliardene som dunster bort, fort vekk.
  har ikke vanlige folk krav på å vite HVOR mye Norge har tapt, bare til nå + har vi ikke krav på å vite, fra ejspert hold, hvem som har rett : Norges bank, og dermed regjeringen, eller kompenente finnansfolk?
  Hvor er sannheten – eller sannsynligheten av tap.
  Trodde oljefondet skulle tjene, nå er det nok å kunne ta igjen tap – -i løpet av 30-40 år!!
  b netland

 4. Hei Erna, er det ikke på tide at regjeringer uansett om så i flertall blir gitt en viss form for handlingsfrihet på lik linje med foreningsstyrer rundt omkring? Eller rettere sagt at; den sittende regjering uansett flertall må bringe økonomiske handlinger inn for stortinget/komiteer utover et x antall beløp?

 5. Nå er det slik at de rike har heller ikke så mye å frykte fra Høyere. Og folk flest, for å bruke et slik uttrykk, hverken ser eller føler så store forskjellen mellom en Borgelig og en Arbeiderparti regjering. I dag så har vi et stort etterslep på vedlikehold av vei og jernbane, som stammer fra et Borgelig styre.
  Når vi ser på fortiden , så var det vel under et borgelig styre at Røkke slo seg opp?

  Kansje på tide å prøve noe nytt, hva med Frp ?

 6. Erna har et veldig godt poeng her. En positiv effekt av regjeringens “fomling” og håpløse politikk er jo at det blir enda mer morsomt å drive valgkamp for oss i Høyre. Vi får jo noe å snakke om på våre dørbank-aksjoner. Regjeringen har her vist tre ting…. De forstår seg ikke på eierskap og industripolitikk, de har dårlige ministre og rådgivere og de bygger sine handlinger på en feilslått ideologi. Vi får ta det som en gavepakke, Regjeringens Kinderegg til Høyre.

 7. Røkke er en businessman og ikke en politiker. At han deler en forretningsvirksomhet med staten, vil ikke si at han må ta seg like større samfunnsansvar som staten. Avtalen mellom aksjonær Røkke og aksjonær Staten , er ikke fullt kjent. Så pressen må slutte og svartmale businessman Røkke.

 8. bra vurderinger der Erna. Du burde skrive litt mer om IT Fornebu. Det er jo slett ikke blitt noen suksess. I tillegg er det jo miljømessig forkastelig at det ikke går tog ut dit. Nei, det burde lagt langt nærmere Gardermoen. Ser ellers at det i min kommune er en stor vekst i kommuneale foretak (KF). I disse sekslapene får kommunalt ansatte leke butikk, og det med helt andre rammevilkår enn andre næringsdrivende. Disse selskapen (KF) konkurrer ofte med private selskaper, eller som en otfte ser, de tildelses oppdrag fra kommunen . ser at vår ordfører sitter i en rekke styrer (http://www.nrk.no/maktbasen/index.php?repIdL=2255588), her dreier det seg om alt fra utlandske boligselskaper til selskaper som forvalter offentlige midler.

  Dette er ikke bra for det demokratiet som AP snakker så mye om..
  Tror egentlig AP er med i så mye at deres største fiende blir dem selv.

 9. Så vi skal la næringslivet få leve sitt liv til egen næring, og la de stå for det som kalles verdiskapning. Hva er verdiskapning egentlig? I Røkkes verden og de fleste frie aktører i markedet er verdiskapning å skaffe mest mulig, raskest mulig penger til et sittende styret og aksjeeiere som allerede har mer enn de klarer å svi av. Erna Solberg: næringsliv er politikk. Uten statens deltakelse ville den vanlige mann i gata være utarmet og fattig, mens næringslivslederne ville satt igjen med sine millioner. Dette hånd i hånd med privatisering av offentlige tjenester vil innebære at de mest kyniske når lengst, og de mest ærlige, hardtarbeidene vanlig dødelige ville måtte kjempe for det vi i dag ser på som våre soleklare rettigheter. Finanskrisen er en bekreftelse på at lettjente penger øker grådighet, og manglende statlig styring skaper anarkistiske forhold blant finanseliten. Kall gjerne regjeringen naiv, men hvilken side er det verst å være naiv på? Høyre eller venstre?

 10. Undskyld at jeg ytrer en mulig tvilsom tanke om et tema som faktisk ikke er mitt felt…

  MEN… Jens Stoltenberg er faktisk den største streberen noen sinne innen norsk politikk og han utnytter enhver mulighet til å sole seg i glansen av Røkke og har vel nå muligens bestemt seg for å offre Røkke for å forsøke å tilstrebe seg en viktigperstatus for egen possisjon. Røkke er dyktig og vågal og har ofte vært gjenstand for jantelovens hakking tiltross for at det er regjeringen selv som legger føringen tilrette for at Røkke kan utøve sin dyktighet på den måten han gjør.

  Dersom skomakeren (Jens Stoltenberg) hadde blitt ved sin lest og ivaretatt oss vanlige borgere istedenfor å hele tiden strebe etter å spise kirsebær med glansbildene så hadde nok situasjonen vært langt bedre her i landet.

  Tror nå jeg da…

 11. Blir Ap sittende fordi Høyre ikke VIL overta rett før valget? Det er bare å kjøre på. Røkke-saken er av russisk kaliber og Ap har ingen støttespillere når LO til slutt forstår hvordan staten kunne finansiert andre arbeidsplasser med det samme beløpet. Akers arbeidsplasser er i Norge fordi de er konkurransedyktige, og bare så lenge de er konkurransedyktige – med eller uten statlig støtte.

 12. Erna du har et poeng om arbeidspartiet framferd men hva med høyre med rike onkler som Rimi Hagen & co.Jeg registrere at du bare nag fordi en Kapitalist som valgt ikke høyre men et sosialdemokratparti?Røkke er som man kalles på Fransk “La poule aux øeufs D”or. Eller på godt nørsk “høne med gulne egg”Man dreper den så får intet gulne egg.

 13. Høyre er ekstreme i næringspolitikken. Høyreekstreme og markedsfundamentalistiske. Langt forbi FrP. Ikke fordi ledelsen er flinkere bedriftsøkonomner, men fordi de har en blind tro på en forenklet modell om markedet. Naivt.

 14. Det er greit at staten ikke skal drive næringsvirksomhet. Men da må ikke næringslivet komme til staten å syte å bære seg i krisetider. Som f.eks. bankkrisen på 90 tallet mm.
  Det er ikke rett at i gode tider skal de private tjene og i dårlige tider skal staten inn å redde de som har tjent bra.

 15. Åpent brev til Erna Solberg

  Kjære Erna
  Du må gi dine velgere troen tilbake på at det blir en borgelig regjering etter valget i høst.
  Slik som situasjonen er i dag på den borgelige siden, er det ikke mulig å oppnå dette.
  Partiet Venstre har jo kategorisk fastslått at de ikke vil gå i regjering sammen med Fremskrittspartiet, og Kristelig Folkeparti har vel egentlig inntatt samme standpunkt.
  Høyres forsøk på å få til en bred koalisasjon på borgelig side har mislyktes og vil aldri føre fram. Velgeroppslutningen om Høyre viser også klart at strategien er feil.
  Det finnes kun en måte å øke oppslutningen om partiet på og som samtidig gir velgerne et håp om et reelt alternativ til den rød-grønne regjeringen:

  Gå ut med et klart budskap til velgerne om at Høyre og Fremskrittspartiet vil danne regjering sammen selv om mellompartiene ikke vil være med!

  Etter en slik klargjøring er jeg ganske overbevist om at galluptallene for Høyre vil stige, og at et rent flertall for de to dominerende partiene på borgerlig side er innen rekkevidde.
  Statsminister posten blir dere sikkert enige om etter valget.
  Den pågående finanskrisen har naturlig nok gitt arbeiderpartiet et midlertidig løft – de kan nå strø om seg med oljekroner på områder som sårt trenger det.
  Dermed høster de æren for tiltak som tidligere var prioritert i de alternative buskjetter som både Høyre og Fremskrittspartiet la fram.
  Men galluptallene for den sittende regjering vil nok gå nedover etter hvert som arbeidsledigheten vokser utover sommeren.

  Du har mange velgere som igjen vil komme tilbake til Høyre når de ser at det foreligger et klart alternativ til en borgerlig regjering etter valget i høst.
  Jeg er også en av dem.

Legg igjen en kommentar til birger netland Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *