Stadig verre på Sri Lanka

De siste dagene har vi sett mange norske tamiler demonstrere utenfor Stortinget og jeg skjønner dem godt. Situasjonen nord på Sri Lanka er nå ytterligere forverret, og vi har det siste døgnet sett hvordan nye titusener av sivile nå er på flukt fra krigsområdet.

Jeg har bedt Regjeringen om å mobilisere alle tilgjengelige norske ressurser, diplomatiske så vel som humanitære, til et nytt forsøk på å avhjelpe situasjonen. Jeg har sendt et brev (det kan høres veldig formalistisk ut, men det er denne måten det norske parlamentariske system fungerer på) til utenriksminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Erik Solheim, hvor jeg understreker at situasjonen nord på Sri Lanka er ytterligere forverret, og hvordan vi det siste døgnet har sett nye titusener av sivile på flukt fra krigsområdet.

Vi kan se at regjeringsstyrkene, uavhengig av at kanskje så mange som 100.000 sivile fortsatt er tilstede i krigssonen, ser ut til å gjennomføre det de (regjeringsstyrken) anser som en siste offensiv mot LTTE. Konsekvensene for de sivile vil bli grusomme, og det er vanskelig å forestille seg den katastrofen disse nå opplever. Gitt situasjonens alvor ber jeg Regjeringen om å legge press på partene for å respektere sivilbefolkningens beskyttelsesbehov, samt at Norge sammen med andre internasjonale aktører og stater søker å bidra til en koordinert internasjonal respons.

Jeg forutsetter at Norge umiddelbart stiller de nødvendige ressurser til rådighet for Røde Kors og FN-organisasjonene. Innsatsen som disse menneskene gjør i denne situasjonen er helt avgjørende og da skulle det bare mangle at ikke vi bidrar til at de kan videreføre og forsterke sine pågående operasjoner på bakken.

Jeg vil samtidig understreke de stridende partenes klare ansvar for å sørge for sivilbefolkningens sikkerhet. Alle meldinger tyder på at det nå foregår grove krenkelser av humanitærretten og sivilbefolkningens rett til beskyttelse, dette er meget bekymringsfullt. Det internasjonale samfunnet må selvsagt stille opp, men det største ansvaret for å avhjelpe den humanitære katastrofen som utspiller seg er hos LTTE og regjeringshæren.

Jeg håper i det lengste at de tar dette ansvaret alvorlig.