Regjeringen skaper utrygghet for barnehagene

I dag hadde jeg gleden av å reise til Nord-Norge og Bodø for å besøke Private Barnehagers Landsforbund (PBL),  og få høre mer om deres utfordringer etter at regjeringen vedtok å forskjellsbehandle offentlige og private barnehager. Dette har medført stor usikkerhet for de private barnehagenes fremtid.

Jeg mener innsatsen som de private barnehager har gjort er helt avgjørende for å nå full barnehagedekking, og synes det er trist at regjeringen på nytt rir ideologiske kjepphester, fremfor å sørge for at alle barn får et godt og trygt barnehagetilbud.

Det viktigste for foreldrene og barna er at barnehagen holder god kvalitet, ikke om de er offentlige eller private.

Regjeringens politikk om å fjerne likebehandlingen har lagt en bombe under finansieringen av private barnehageplasser i fremtiden og har dermed skapt stor usikkerhet for foreldrene. Jeg mener barn i private barnehager er like my verdt som barn i offentlige barnehager.

Barnehagebesøk i Bodø
Barnehagebesøk i Bodø