Styrket ut av krisen

Jeg har det siste året brukt mye tid på å besøke norske bedrifter for å få en bedre forståelse av deres virkelighet og utfordringer. Særlig har slike besøk vært viktig i disse tider hvor vi står ovenfor en stor økonomisk krise. Min vurdering er at ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak.

Nettopp derfor lanserte jeg i dag en (se videoklipp) tiltakspakke på 15 milliarder kroner for å trygge arbeidsplasser i bedriftene. Det er viktig fordi den økonomiske krisen har forverret seg siden regjeringens forrige krisepakke. Formålet med vår pakke er å bedre lønnsomheten i norsk næringsliv gjennom å minske kostnadsnivået til bedriftene, slik at de enklere kan beholde arbeidstagere og lettere ansette nye. Slik vil vi trygge norske arbeidsplasser.

Dette er de konkrete forslagene.

Redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng
Arbeidsgiveravgiften er en avgift på de ansatte i bedriften. Det gir press på lønnsomheten og gjør det vanskeligere å beholde gode medarbeidere. Høyre foreslår å kutte arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng. Tiltaket bør i første omgang gjelde i ett år fra 1.juli 2009. Dette reduserer norske bedrifters kostnader med rundt 11,6 mrd kr.

Redusere arveavgift og formuesskatt for familiebedriftene
I første omgang reversere økningen regjeringen fikk vedtatt for 2009. (ca 0,8 mrd kr)

Øke minstefradraget med 3500 kr for alle ansatte
Dermed vil også personer uten store boliglån få bedre økonomi. Tilsvarer skattelette for vanlige ansatte på 1,6 mrd kr.

1,4 milliarder mer til kunnskap og forskning
Vi vil øke basisbevilgninger til universiteter og høyskoler (500 mill kr), styrke Bedriftsintern opplæring (200 mill kr) og program for basiskompetanse i arbeidslivet (100 mill kr). I tillegg vil vi styrke lese, skrive – og regneopplæring i kommunene (50 mill kr), samt styrke skattefunnordningen for å øke satsingen på forskning i bedriftene

Samlet beløper pakken seg til rundt 15 mrd kr

HSH bekrefter at disse tiltakene vil være viktig hjelp for bedriftene.

Jeg håper regjeringen vil legge bort en del av sine ideologiske skylapper og komme Høyre i møte slik at kostnadsnivået for norske arbeidsplasser kan reduseres.