Besøk hos frelsesarmeen

Her under har jeg noen bilder fra barne og familieinstitusjonen «Grys Hus», som jeg besøkte idag.

Et flott tilbud som ikke er i regi staten, men Frelsesarmeen. Vi trenger flere slike tilbud – ikke færre som regjeringen ønsker.

God helg!