Alle barn er like mye verdt

I dag skal jeg delta på flere barnehage markeringer i Osloområdet. Dette fordi jeg mener alle barn er like mye verdt og fordi det er viktig at regjeringens allergi mot private ikke slår bena under de mange private barnehagene.

For det blir konsekvensen hvis regjeringens forslag om å fjerne den lovfestete retten til likebehandling av barnehager blir vedtatt. Den forrige regjeringen innførte en lovfestet rett for å sikre at barn i private barnehager får minst 85% av tilskuddet som barn i offentlige barnehager får. Ambisjonen var (og er fremdeles for oss i Høyre) full likebehandling. Inntil nå har staten gitt ett øremerket tilskudd pr hode, i tillegg har kommunene bevilget penger. Fra 2011 skal kommunene overta alle pengene og få fullt finansieringsansvar.

Men ikke nok med det, regjeringen har videre foreslått å fjerne den lovfestede retten til likebehandling, hvilket jeg mener tvert imot burde vært styrket. Alle barn bør få lik støtte uansett hvem som driver barnehagen.

I dag er inntektene til barnehagene fullstendig kontrollert av det offentlige, som bevilger den absolutt største delen, i tillegg til at de også fastsetter hvor stor foreldrebetaling det skal være. Maksprisen gjør at det er umulig for private barnehager å hente pengene de mangler fra foreldrene. I dag går 30% av de private barnehagene med underskudd, og flere legges ned.

Bård Vegard Solhjell har i dette forslaget servert oppskriften på hvordan han skal ta knekken på de private barnehagene; Først struper han foreldrebetalingen, så struper han de offentlige bidragene, for så å vaske hendene gjennom å fastslå at dette er ett kommunalt ansvar. Og vips er hovedtyngden av private barnehager overtatt av det offentlige!

Noen vil kanskje spørre om vi taper noe på dette? Til det er mitt svar JA – vi taper mye på det. I dag bidrar private barnehager til ett mangfold av tilbud til barn, med ulik innretting. Noen driver friluftsbarnehager, noen driver med hovedvekt på forming, andre spesialiserer seg mot begrepsforståelse. Min drøm er at foreldre kan få ett bredest mulig innhold å velge mellom, og det gjør vi gjennom å sikre et mangfold av tilbud. Undersøkelser viser at foreldre er mest fornøyd med de private barnehagene. Min mistanke er at venstesiden ønsker mer ensretting, de vet jo som kjent bedre  hva hvert barn trenger enn hva foreldre gjør.

Barnehageutbyggingen skjøt først fart da norsk venstreside også forsto at private måtte få lov til å være med i utbyggingen av barnehagene. I kommune etter kommune rundt omkring i landet forsto man på slutten av 80 tallet at alle gode krefter måtte brukes, og barnehageforeldre sto selv i fremste linje. På Stortinget forsto man dette på begynnelsen av 90 tallet, støttesatser økte – selv om både 6 års skolestart og kontantstøtteinnføringen reduserte byggetakten en liten periode. Fra 2001 skjøt utbygningen virkelig fart, de offentlige bevilgningene til barnehager ble økte betydelig under forrige og nåværende regjering.

Det har medført at vi har mange ulike barnehager og nesten full barnehage dekning, så la oss ikke nå oppleve mer ensretting og dårlige tilbud.

Derfor støtter jeg kravet om like behandling av hvert barn.

Oppdatert kl.16.30
Du kan lese mer om besøket i Seilduken Barnehage i Dagbladet. Se også sakerTV2 nett,