Alle barn er like mye verdt

I dag skal jeg delta på flere barnehage markeringer i Osloområdet. Dette fordi jeg mener alle barn er like mye verdt og fordi det er viktig at regjeringens allergi mot private ikke slår bena under de mange private barnehagene.

For det blir konsekvensen hvis regjeringens forslag om å fjerne den lovfestete retten til likebehandling av barnehager blir vedtatt. Den forrige regjeringen innførte en lovfestet rett for å sikre at barn i private barnehager får minst 85% av tilskuddet som barn i offentlige barnehager får. Ambisjonen var (og er fremdeles for oss i Høyre) full likebehandling. Inntil nå har staten gitt ett øremerket tilskudd pr hode, i tillegg har kommunene bevilget penger. Fra 2011 skal kommunene overta alle pengene og få fullt finansieringsansvar.

Men ikke nok med det, regjeringen har videre foreslått å fjerne den lovfestede retten til likebehandling, hvilket jeg mener tvert imot burde vært styrket. Alle barn bør få lik støtte uansett hvem som driver barnehagen.

I dag er inntektene til barnehagene fullstendig kontrollert av det offentlige, som bevilger den absolutt største delen, i tillegg til at de også fastsetter hvor stor foreldrebetaling det skal være. Maksprisen gjør at det er umulig for private barnehager å hente pengene de mangler fra foreldrene. I dag går 30% av de private barnehagene med underskudd, og flere legges ned.

Bård Vegard Solhjell har i dette forslaget servert oppskriften på hvordan han skal ta knekken på de private barnehagene; Først struper han foreldrebetalingen, så struper han de offentlige bidragene, for så å vaske hendene gjennom å fastslå at dette er ett kommunalt ansvar. Og vips er hovedtyngden av private barnehager overtatt av det offentlige!

Noen vil kanskje spørre om vi taper noe på dette? Til det er mitt svar JA – vi taper mye på det. I dag bidrar private barnehager til ett mangfold av tilbud til barn, med ulik innretting. Noen driver friluftsbarnehager, noen driver med hovedvekt på forming, andre spesialiserer seg mot begrepsforståelse. Min drøm er at foreldre kan få ett bredest mulig innhold å velge mellom, og det gjør vi gjennom å sikre et mangfold av tilbud. Undersøkelser viser at foreldre er mest fornøyd med de private barnehagene. Min mistanke er at venstesiden ønsker mer ensretting, de vet jo som kjent bedre  hva hvert barn trenger enn hva foreldre gjør.

Barnehageutbyggingen skjøt først fart da norsk venstreside også forsto at private måtte få lov til å være med i utbyggingen av barnehagene. I kommune etter kommune rundt omkring i landet forsto man på slutten av 80 tallet at alle gode krefter måtte brukes, og barnehageforeldre sto selv i fremste linje. På Stortinget forsto man dette på begynnelsen av 90 tallet, støttesatser økte – selv om både 6 års skolestart og kontantstøtteinnføringen reduserte byggetakten en liten periode. Fra 2001 skjøt utbygningen virkelig fart, de offentlige bevilgningene til barnehager ble økte betydelig under forrige og nåværende regjering.

Det har medført at vi har mange ulike barnehager og nesten full barnehage dekning, så la oss ikke nå oppleve mer ensretting og dårlige tilbud.

Derfor støtter jeg kravet om like behandling av hvert barn.

Oppdatert kl.16.30
Du kan lese mer om besøket i Seilduken Barnehage i Dagbladet. Se også sakerTV2 nett,

18 tanker om “Alle barn er like mye verdt”

 1. Med ulike typer barnehager, eller “innretninger” som du kaller det, vil det bli større uliheter blant foreldre og barn, kanskje til og med konflikter på bakgrunn av hvem man mener får best utvikling av den eller *den barhenhage-“innretningen”. Du ønsker å overføre ansvaret på foreldrene og avskrive ansvaret selv? Det er hensynsløst, Solberg. Din ideologi fremmer ikke Norge 2009. Det er derfor vi har demokrati, slik at man kan opplyse folk om konsekvensene av deres Høyrepolitikk.

 2. Regjeringen, ved SV i spissen i dette tilfellet, har kanskje en agenda om å få bort de private barnehagene og dette er tydeligvis et av tiltakene? Synd i så fall.

  På samme måte ønsker SV ikke å møte dagens økonomiske krise med skatte- og avgiftslette. Dette bidrar bla. til å gjøre Norge enda dyrere, både for oss som bor her og de som ønsker å selge til utlandet eller leve av at utlendinger kommer hit. Jeg anbefaler deg/Høyre å gå igjennom alle gode forslag som har kommet om slike tiltak (lette i skatt og avgift), og hvor SV/Regjeringen effektivt har slått disse forslagene ned. Se feks på forslaget om redusert vrakpant. Dette innføres i flere land om dagen, og vil både øke etterspørsel og fjerne en gammel trafikkfarlig og forurensende bilpark. Økt vrakpanten, og gjør det mulig for vanlige familier å få SIKRE og MILJØVENNLIGE biler. Men slike fornuftige tiltak vil man aldri få med SV i regjering. De ønsker bare mer penger til staten, betalt av borgerne gjennom skatt og avgift. Og det finnes flere slike forslag som dere bør vise til i valgkampen.

 3. Jeg lurer også på det som ble spurt om over her, om dere vil fjerne maksprisen på de private barnehagene.

  Om dere -ikke- fjerner maksprisen og i tillegg snur i piratsaken, så er jeg så godt som en sikker stemme. Eneste usikkerheten er da pga FRP.

 4. Flott innlegg! Godt det ikke bare er KrF som taler barnas og frihetens sak på dette området!

  Solhjells jobb som Kunnskapsminister har vært sjokkerende! Han har komt med det ene hårreisende forslaget etter det andre. Dessverre virker som om de fleste ikke orker å tale ham tilrette fordi innspillene hans rett og slett faller på sin egen urimelighet. Tenker han noen gang gjennom sakene (eller leser gjennom innleggene sine, som oftest er fulle av både fakta- og skrivefeil) før han kaster seg ut i media??

  Dette forslaget bare føyer seg inn i rekken av innspill som bekrefter den totalitære og kunnskapsløse politiske tankegangen til den såkalte “Kunnskapsministeren”. Glad for at det endelig er flere som engasjerer i denne saken. Solhjell har utspilt sin rolle som minister, og burde gå tilbake på skolebenken selv 😉

 5. Alle mennesker i vårt land burde snart skjønne at SV må raderes fullstendig vekk fra styre og stell.
  Partiet bør være historie etter neste valg.

  Nilsebua

 6. Til Cody:

  Hva er galt med å gi ansvaret for barn til foreldre, egentlig? Er barna statens eiendom, for verdifull til å overlates til sine egne foreldre? Dette er i sitt ytterste et verdispørsmål. Skal foreldrene eller staten være barnas foresatte? Og dessuten, er mennesker ansatt i privat sektor mindre troverdige som omsorgspersoner? Det er trist å se at statens styrelse er overlatt mennesker med en veldig liten tro på enkeltmenneskene i samfunnet de er en del av. Staten kan aldri erstatte familien. Den kan aldri gi kjærlighet eller omsorg. Det kan virke som om de rødgrønne ikke kan se dette i øynene. Og de har også glemt, at en stat som kan gjøre alt FOR deg, er en stat som kan ta alt FRA deg.

 7. Dette er klar tale fra Erna Solberg. Undertegnede leier ut til bhg. i eget hus. Vi kan alltids bygge om og leie ut til noen andre, men det er klart det blir dyrt for staten å bygge nye barnehager som skal erstatte de private.
  Det frie markedet er selvfølgelig den beste og mest fleksible måten å styre dette på. Egentlig er det forundelig at vi i det hele tatt diskuterer dette…

 8. Den rødgrønne regjeringen har jobbet systematisk i hele perioden med å flytte arbeidoppgaver fra private løsninger til det offentlige, jfr. sektorer som helse, sosial, rusbehandling, skoler, naturforvaltning og nå barnehagene (sikkert flere sektorer også!). Et av kjennetegnene i deres politikk er at mange oppgaver i samfunnet som krever lang utdanning er ettertraktet av det offentlige. Spørsmålet er da om vi skal vi ende opp med at “Næringslivet i Norge består av oppgaver som Staen ikke vil ha”?
  Staten ønsker kontroll over flest mulig premissgivere i samfunnet, i perspektiv av at “Kunnskap er makt”. Her ligger viktige skillelinjer i norsk politikk!

 9. Håper vi får et regjeringsskifte! Jeg driver selv 2 private familiebarnehager med 10 barn på hver avdeling, og ser meg lei av å bli forskjellsbehandlet. Vi stilles de samme kravene som i komunale barnehager med hensyn til makspris, barn og ansatte. Staten bør ikke frata foreldre muligheten til å velge mellom ulike typer barnehager. Vi mener vi som familiebarnehage har en stor fordel som liten og trygg barnehage, men blir “straffet” på mer enn å få kun 85% stimulerings tilskudd, der kommunale barnehager får 100%. Vi kan derimot ikke skrive av moms på leker og inventar, slik som komunale barnehager kan.. Jeg synes jeg gjør en samfunnsnyttig oppgave, jeg skaper også arbeidsplasser, men blir “straffet” på denne måten..Vi får bare belage oss på å stille oss i samme bås som skoler og eldrehjem som blir kuttet til beinet…bare synd det er unger det går ut over..

 10. Jeg har støttet streiken fordi jeg er FOR likebehandling av ALLE barnehager, det betyr ikke at jeg tror venstresiden er ute etter en ensretting av barnehagetilbudet.
  Så enkelt og negativt er det ikke Erna Solberg! MEN jeg tror det er en klar sammenheng mellom bevilgninger og gode tilbud. OG bevilgningene skal komme barna tilgode; IKKE private eieres lommer.
  Er vi ikke snart der at barnehagene kommer inn under det pliktige oppfostringstilbudet, da? Først DA vil vi ha sikret et godt nok faglig tilbud for ALLE barn i HELE landet.
  http://kariannasandvik.wordpress.com

 11. Takk for mange tilbakemeldinger og bred støtte. La meg svare på de spørsmål som er reist og innvendinger.
  Til Cody;
  – selvfølgelig er det foreldrene som har ansvar for å velge tilbud til sine barn, det er mulig at vi har ett helt ulikt ideologisk utgangspunkt, men jeg blir rett og slett forbauset over manglende forståelse for foreldres ansvar og plikter. For meg er det grunnleggende å tenke på at barn er ulike, barn trenger å stimulere ulike sider av seg og foreldre er nærmest til å vurdere hva som passer for sine barn. “Innrettinger” som du forsøker å ironisere med er altså vektlegging og arbeidsmetode og organisering av barnehage.

  Så til flere som spør om maksprisen.

  Vi ønsker oss ikke tilbake til tidligere barnehagepriser, derfor mener vi de må være en regulering av hvordan barnehageprisen fastsettes. Problemet i dag er at kombinasjonen av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager forutsetter at private barnhager er 15%billigere i drift enn offentlige. 30% av de private barnehagene drives allerede med underskudd. Vi har i de siste budsjettene forelått en litt høyere makspris, for å forhindre avvikling av private barnehager. Samtidig har vi foreslått mer penger til kommunene for å senke prisen for familier med lav inntekt. Da maksprisen ble innført gikk prisen for de med lav inntekt opp i mange kommuner, det synes vi ble feil.

  Erna

 12. Hvor mye har dere satt den nye maksprisen til å bli, i de nye budsjettene, da? Vår barnehage i ASKER (Høyre-kommune) har akkurat meldt at de må sette opp prisen fra august pga underskudd! Blir det en makspris dersom dere kommer til makten, og fra når vil den gjelde? Er det lovlig å sette opp maksprisen for en privat barnehage i august, mens den rødgrønne regjeringen fremdeles sitter ved makten???

 13. Hei Erna Solberg!

  Jeg er helt enig i at alle barn er like mye verdt.

  Hva vil Høyre gjøre for å lette situasjonen for alenemødre?

  (Dårlig skjult henvisning til abortspørsmålet, det innrømmer jeg, men i og med at jeg er mann velger jeg å unngå kjernen i spørsmålet, som neppe kan lovfestes ennå.)

  Det er ikke mange tema som er så viktige at jeg vurderer å stemme KrF heller enn Høyre.

  Slik ser jeg det: Enten snur KrF i EU-spørsmålet før 14. september, (eller, enda umuligere, vi kvitter oss med EØS-avtalen) da stemmer jeg muligens KrF; eller så prioriterer Høyre denne livsvernsaken bedre og da er saken avgjort for min del. Skulle begge snu får jeg et luksusproblem og Norge kan få en heidundrandes regjering. Hva vet jeg. Har hørt at ingenting er umulig… 🙂

  Lykke til med valgkampen.

  Hans

Legg igjen en kommentar til Kari Anna Sandvik Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *