Regjeringens private allergi fortsetter!

Jeg har tidligere blogget om regjeringens private allergi, som blant annet har gitt seg utslag i en veldig urettferdig behandling av private barnehager, gjennom deres tidligere forslag om å fjerne likebehandling av offentlig og private barnehager.

Det er gledelig å se at det presset som vi, sammen med blant annet Private Barnehagers Landsforbund, har øvet mot regjeringen har medført at de rødgrønne innrømmer svakheten i eget lovforslag og gjeninnfører retten til likeverdig behandling.

Arild M. Olsen, direktør for de private barnehagene uttaler til VG-Nett at ”Det er en full seier for de foreldrene som hentet barna sine i barnehagen den 19. mai. Dette er en stor dag! Det var dette vi gikk inn for, og nå har vi har fått det”.

Jeg er langt på vei enig i at dette er en seier for foreldrene og alle vi som aksjonerte 19 mai.

Men (og det er et stort MEN), dette er kun en halv seier for de private barnehagene ettersom regjeringen legger opp til en fem års innfasing av likebehandling, dvs, at lik finansiering av offentlige og private barnehager først vil skje i 2015. Likevel overføres ansvaret for finansieringen til kommunene allerede i 2011. Et slikt forslag skaper en helt uakseptabel uforutsigbarhet for de private barnehagene som nå endelig kan få den likebehandling de og vi rettmessig har kjempet for i perioden frem til 2015.

Ingen nye private barnehager etter 2011
Regjeringens forslag gir heller ikke barnehager godkjent etter 2011 rett til offentlig finansiering, hvilket min kollega Olemic Thommessen helt riktig påpeker på Høyres hjemmesider, så er forslaget en stor trussel mot nyetableringer, hvilket bekrefter at dette mest er et valgtaktisk utspill og at regjeringen fremdeles er preget av sin kraftige allergi mot private løsninger.