Vi trenger økt fokus på Personvern

En av de store utfordringene det norske samfunnet møter er balansen mellom personvern og sikkerhet, noe den voldsomme oppmerksomheten saken rundt Forsvarets sikkerhetstjeneste viser.

Det er foreløpig lite som tyder på at dette er politisk motivert overvåkning, men det er uansett svært alvorlig at en del av Forsvaret blir etterforsket og mistenkt for å gå utover sitt mandat, ettersom det er essensielt at disse etatene er underlagt demokratisk kontroll. Særlig viktig er det med tanke på avdekningene som Lund-kommisjonen kom med på midten av nittitallet.

I dag har jeg på vegne av Høyres gruppe sendt brev til Forsvarsministeren hvor jeg har bedt henne redegjøre for forholdene rundt denne saken, det er særlig to spørsmål som er viktig å få avdekket.

1. Hvordan fulgte statsråden opp Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene EOS-utvalget sin påpekninger av at “det er uklarheter knyttet til FSAs rolle og mandat, samt hvilke arbeidsmetoder tjenesten lovlig kan benytte ved innhenting av informasjon om trusler rettet mot Forsvaret, både innenlands og utenlands.”

2. Er det virkelig slik at politisk ledelse på SMK og i Forsvarsdepartementet ikke har vært kjent med at man har benyttet Forsvarets datanettverk til sin graderte trafikk, og at dette også innebærer og forutsetter en observasjon av nettverket i sikkerhetsøyemed samt en etterlevelse av strengt sikkerhetsregime?

Dette er spørsmål jeg mener Forsvarsministeren må svare på så raskt som mulig, og jeg skal avvente videre konklusjoner inntil vi har fått svar fra forsvarsministeren.

Men i et bredere perspektiv så mener jeg det er maktpåliggende å øke det generelle fokuset på personvernet i en tid hvor ny teknologi øker mulighetene for overvåkning dramatisk. Samtidig skal vi ikke være naive overfor trusler som f. eks organisert kriminalitet og terrorisme representerer, for ikke å glemme hvilke farer som ligger i den enorme mengden personopplysninger som lagres digitalt.

Jeg vil si at vi langt på vei har hatt en sunn balanse i Norge, men særlig summen av all datalagring gir grunn til bekymring. Helseregister, skattelister, telefonkatalogen, for å nevne noen eksempler. Medienes muligheter for å publisere sensitive data gjennom nettet er også radikalt øket. Datatilsynet har i sine mange årsmeldinger advart mot utviklingen, og det er god grunn til å ta disse på alvor.

Hva kan vi gjøre?
Det er naturligvis vanskelige å finne balansen mellom sikkerhet/personvern, samfunnets behov for åpenhet og borgernes behov for private rom. Men en del ting kan vi selv gjøre. Vi bør være ytterst forsiktig med hvilke opplysninger vi selv legger ut på nettet, særlig viktig er det at barn og unge er forsiktig med å legge ut bilder/opplysninger av privat karakter. Selvfølgelig har også foreldrene et ansvar her.

Politisk har vi et ansvar for å sørge for et system som ivaretar personvernet. Eksempelvis gjøre det lettere for den enkelte borger å reservere seg mot å bli registrert, begrense antall personlige opplysninger til et minimum, samt sørge for at det blir enklere å oppdage misbruk, f. eks ved innføre loggføring av de personer som er innom personregistre. Ikke minst er dette viktig i forhold til datalagringsdirektivet.

Sist, men ikke minst, er det svært viktig at vi har en effektiv demokratisk kontroll, hvor all utøvelse av overvåkning fra myndighetene garanterer effektiv domstolsgodkjennelse. Hva amerikanerne kaller “checks and balance”. Noe den omtalte saken med Forsvarets Sikkerhetstjeneste illustrerer.

Diskusjonen kring personvern er en kontinuerlig diskusjon, og som tilstadighet krever vår dypeste oppmerksomhet, særlig i disse dager hvor ny teknologi gjør det vanskeligere å beskytte personlig informasjon. Leder i Oslo Høyre og tidligere medlem av personvernskommisjonen, Michael Tetzschner diskuterte fredag formiddag med VG-netts lesere, og mener norske borgere har grunn til å være bekymret.

God helg!

15 tanker om “Vi trenger økt fokus på Personvern”

 1. Jeg siterer:

  Politisk har vi et ansvar for å sørge for et system som ivaretar personvernet. Eksempelvis gjøre det lettere for den enkelte borger å reservere seg mot å bli registrert, begrense antall personlige opplysninger til et minimum, samt sørge for at det blir enklere å oppdage misbruk, f. eks ved innføre loggføring av de personer som er innom personregistre. Ikke minst er dette viktig i forhold til datalagringsdirektivet.

  Med andre ord, Høyre har bestemt seg for å gå inn for datalagringsdirektivet. Da blir det ikke høyre til høsten, greit.

 2. Nå har politikerne fått kjenne på kroppen hvordan folk flest vil få det om datalagringsdirektivet blir innført i Norge.

  Derfor, kjære Høyre, bruk fornuften og stem det ned. Jeg kommer garantert ikke til å stemme på et parti som går inn for en allmenn overvåkning av befolkningen!

 3. Om Høyre ikke går mot datalagringsdirektivet, stemmer jeg ikke Høyre i år. For første gang på mange mange år.

 4. Denne saken kan greit defineres som storm i et vannglass.

  At man overvåker krypterte datalinjer beregnet for korrespondanse med gradert materielle fremstår for som åpenbart og en selvfølge.

  If you ain’t got nothing to hide you ain’t got nothing to fear.

  Så enkelt er der, hverken mer eller mindre.

 5. Hei og god kveld, Erna Solberg, som jeg tidligere i dag har nevnt til Høybråten så ville det være en god ide å starte med å kontakte pensjonister fra FO/E og POT (PST). Man kan derfor rulle opp en ukultur som faktisk startet etter andre verdenskrig.

  Overvåkningens historie! Kortversjon.

  PST og FO/E som samfunnssikkerhetsorganer – var etter andre verdenskrig involvert i en maktkamp både på politisk og personlig nivå. Politisk var sjefen for E-staben (dagens etterretningstjeneste) og sjefen for POT (dagens PST)politisk tilknyttet Arbeiderpartiet. Maktkampen om nasjonalsikkerhet varte til langt ut på 70 tallet – til kamphanene sluttet personlig ”fred” og fordelte de sikkerhetsmessige plikter og gjøremål seg i mellom. I både PST(POT), FO/E og FO/S foregikk det mye ureglementerte handlinger som ikke tålte dagens lys. På 90 tallet ble E- tjenesten FORSØKT underlagt politisk kontroll med Lundutvalget som gransket arbeidsmetoder, økonomien etc. – der. Sikkerhetstjenesten sin rolle som stat i staten er velkjent internt i både i PST, FOE og FOST, men om den saken er det er nesten ingen som er villige til å uttale seg offentlig om! Nå i 2009 blir sikkerhetstjenesten forsøkt å bli gått etter i sømmene. Forsvarssjef Disen sitt engasjement ser jeg på som hans personlig og militærpolitisk ”arv” som han nå prøver å få gjennomført på tampen av sin militære karriere – der hans ønske er å underlegge alle tre tjenestene under politisk kontroll. I motsetning til de konspiratoriske ideene som kommer til uttrykk på nettet – er det Arbeiderpartiet selv som har ”velsignet” en utstrakt militær og politisk overvåking etter andre verdenskrig og frem til i dag!

 6. Ja personvern er bra faktisk burde man verne folk fra personer som Erna Solberg og Høyre,ikke minst med tanke på at hun vil selge sjela si til FRP for en neve dollars.Man ser kveget til ytterste høyre skriker om at de vil at forsvaret skal overvåke de rødgrønne for landssvik.T J

 7. Jeg forstaar ikke at du gaar rett i denne sosialistiskefellen. Du som politiker boer forstaa at sosialistene og sine partnere i SV angriper hvert enste mulighet frem til valget aa blaase opp ting som passer dem.
  Jeg orker ikke aa legge fram alle oppblaaste saker disse kommer med fordi dett boerde du ser selv. Ignore denne oopblaaste saken eller gjoer dem latterlig skulle ikke forundre meg at denne personen som soekte etter var en av disse sosialister. Og at Djupedal er sjokkert er klart ser en gang til paa Stasi si ne arkiv hvor mange SV er du finner der. I tilfelle jeg hadde vaert SV politiker hadde jeg vaert skremt ikke sjokkert

 8. Ein ting til: Dersom du ikkje kan ta deg tid til og/eller vil respondera på kommentarane som kjem inn fortare enn du har gjort til no – eller i det heile godkjenna dei slik at dei vert synlege for alle –, tykkjer eg du like gjerne kan sperra kommentarfunksjonen eller leggja ned bloggen.

  Utan ein reell samtale mellom deg og oss lesarar, vert dette berre monologisk høgrerøl – og det har me jammen nok av i mediebiletet frå før av! Me veit inderleg vel kva du meiner om dette og hint, og du presenterer heller ikkje nye og interessante perspektiv på gamle emne – og difor er det skuffande å sjå at du heller ikkje prioriterer samtale med meiningsmotstandarar og potensielle veljarar, slik til dømes Bård Vegar Solhjell gjer på bloggen sin.

  Mvh

 9. Til F.X. Hummel og andre med samme holdning:
  They who would give up an essential liberty for temporary security, deserve neither liberty or security
  – Benjamin Franklin

 10. Eirik Svela, Erna svarer veldig ofte inne på disse sidene, som du sikkert kan se på de forskjellige postene. Og vi som jobber som rådgivere har som oppgave å følge opp Erna. Det skal vi gjøre etter beste evne. Du står selvfølgelig fritt til å mene hva du vil om det. Til de politiske tilbakemeldingene.

  Datalagringsdirektivet. Det er klare utfordringer med det direktivet, det som vi i Høyre er opptatt av er at det skal være svært strenge regler for innsyn i datatrafikken, samt at vi legger oss på minimumsgrensen i forhold til hvor lenge datatrafikk skal lagres.

  Noe overvåkning må vi nødt til å godkjenne/akseptere – men det er absolutt helt essensielt at det er underlagt demokratisk kontroll og “Checks and balance”. Som forøvrig var budskapet til Ben Franklin i sin klassiske frase om frihetens betydning.

  Eirik Løkke
  Kampanjerådgiver, Høyre

 11. Kommentarer av typen «dersom man ikke har noe å skjule, har man intet å frykte» avslører at man ikke forstår hva personvern er.

  Personvern handler ikke om å skjule ting, men retten til privatliv, og der også retten til å ha kontroll over egne personopplysninger. Deriblant innsamling av disse og hva de skal brukes til. Ikke fordi vi ønsker å skjule noe, men fordi vi er mennesker, og privatliv er et grunnleggende menneskelig behov.

 12. Hei!
  Takk for mange ulike kommentarer. La meg begynne med de som mener antyder at FOST saken ikke er en viktig sak. Jeg er ikke enig i det, men hvor stor den er – vet vi ikke ennå. det vil politietterforskningen avgjøre. Men for meg er det en viktig å understreke at vi trenger overvåking for å sikre at vi ikke utsettes for avlytting, teknologiske angrep, spionprogrammer o.l.
  Men arbeidet skal skje under klare retningslinjer og demokratisk kontroll. det er jo også konekvensen av de organer som ble opprettet etter Lund kommisjonen på 90tallet.
  Et liberalt demokrati med fokus på personlig frihet og privat liv vil uansett alltid måtte tåle noe risiko, fordi vi ikke ønsker ett overvåkingssamfunn uansett hvor gode intensjonene er.

  Så til datalagringsdirektivet – Høyre har ikke tatt standpunkt til hva vi gjør med det, vi har gitt uttrykk for stor skepsis til behovet og hadde vi vært medlem av EU og vært med på å vedta dette – så tror jeg vi ville stemt imot. Men vi er altså ikke medlem, det er en annen situasjon som oppstår når det eventuelt betyr at deler av EØS avtalen må settes til side og når alle land rundt oss vi ha lagringsregler og Norge står uten.

  Jeg forutsetter at regjeringen legger frem en grundig drøfting av de ulike sidene av dette, jeg har bl.a registrert at de som jobber med arbeid mot barnepornografi, pedofili gir uttrykk for frykt om at Norge kan bli ett “fristed”. Hvor reelt det er har jeg ikke grunnlag for å vurdere nå.

 13. Eit godt og ærleg svar, Solberg. Det beste hadde naturlegvis vore veto, men det er lett å skjøna kvifor Høgre vel å gå fram slik de gjer. No gjenstår det å sjå om andre parti vågar å gå inn for veto. Skuffa over Frp, som meinte mykje om direktivet og vetonedlegging, men som har tona ned retorikken monaleg no som stortingshandsaming av saka nærmar seg.

 14. Etter siste døgnets utvikling er mitt råd at du ikke lenger benytter deg av begrepet personvern. Du kommer bare til å få en dårlig smak i munnen.

  Mvh
  Ex. Høyremedlem

Legg igjen en kommentar til Thor Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *