10 klare krav til Bjarne Håkon-Hansen

Søndag startet Høyres siste sentralstyremøte på sommerferien. Her benyttet jeg anledningen til å stille ti klare krav til Bjarne Håkon Hanssen og hans samhandlingsreform innen helsesektoren.

Vi ser at under den rødgrønne regjeringen har helsekøen økt til 265.000. Det gjør at ventetiden for behandling øker. Samtidig som at underskuddene i helseforetakene har økt, og er nå på svimlende 23,9 milliarder. Dette viser at det trengs å ta grep i helsesektoren.

Hovedformålet med den såkalte samhandlingsreformen er å bygge opp forebyggende- og helsehjelp utenfor sykehusene, hvilket jeg er enig i. Men spørsmålet er på hvilken måte og med hvilke grep? Signalene om absolutt stopp i ansettelsen av sykehusleger og en omlegging av sykehusfinansieringen før kommunene har fått ruste seg for de nye oppgavene er foruroligende.

Norge trenger ikke en sykehusreform som gir kaos i helsesektoren. Resultatene fra Bjarne Håkon Hanssen sin gjennomføring av NAV-reformen er ikke betryggende for en ny stor velferdsreform. Store reformer krever tverrpolitisk støtte, og det betyr at de krever støtte fra Høyre. Det kan samhandlingsreformen fortsatt få. Derfor er min utfordring til Bjarne Håkon Hanssen om han vil gi støtte til følgende 10 krav:

1. Samhandlingsreformen må inneholde en forpliktende plan med konkrete mål for å ruste opp den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
2. Regjeringen må fremlegge en plan for hvordan vi kan sikre større og mer robuste kommuner, som er i stand til å gi brukeren et bedre helsetilbud.
3. Det må flyttes mer på leger og mindre på pasienter.
4. Økningen av fastlegene må suppleres med flere avtalespesialister, at helsestasjonene og skolehelsetjenesten styrkes, særlig for å gi et bedre tilbud til utsatte familier
5. En plan for utvikling av telemedisin må utarbeides.
6. Regjeringen må styrke kommunenes kompetanse og kvaliteten på tjenestene gjennom:
a) Flere sykepleiere i kommunene
b) Å innføre et tilskudd som sikrer at leger i sykehjem tjener like mye som leger i sykehus.
c) Å investere i et kunnskapsløft for de mer enn 30 % ufaglærte i omsorgssektoren.
d) Å satse mer på forskning og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
7. Samhandlingsreformen må bli en rehabiliteringsreform.
8. Pasientene må få raskere helsehjelp og køene må kuttes
9. Vi må ha en realistisk tidsplan som sikrer at vi utvikler sykehusene, ikke minst på kvalitet og mangfold i årene som kommer.
10. De privatpraktiserende legene må få forbli privatpraktiserende. Høyre vil ikke akseptere at kommunene skal overta velfungerende privatpraksiser.

Jeg forlanger svar på hvert enkelt punkt, og blir det ikke ja på samtlige vil vi ikke forplikte oss til reformen, ettersom vi må stå fritt til å selv gjennomføre tiltakene.

Denne saken, samt et kort intervju kan du lese om på Hoyre.no

Søndagsrevyen hadde også et innslag om våre krav til regjeringen.

17 tanker om “10 klare krav til Bjarne Håkon-Hansen”

 1. En måte å redusere helsekøene på – er å gi refusjonsrett til flere yrkesgrupper til å drive psykisk helsetjeneste. Se mitt leserinnlegg i Dagsavisen for en uke siden: http://www.dagsavisen.no/meninger/article419824.ece

  Noe annet som vil redusere helsekøene, er å fjerne psykiatrilovens tvangsparagraf §3-3a, det såkalte behandlingskriteriet. Hele fire av fem er tvangsinnlagt etter dette kriteriet, som altså innebærer at personen IKKE er tilfare for verken egen eller andres sikkerhet, jfr. tall fra SINTEF, se f.eks: http://psykisk.wordpress.com/2008/10/13/tvang-i-norsk-psykiatri/

  Det er mye mer ressurskrevende å behandle folk under tvang, enn under frivillighet. Dersom tvangsparagrafen § 3-3a fjernes – vil masse ressurser frigjøres, og pasienter som frivillig står i kø – vil kunne få hjelp – og køen vil reduseres.

  Det er menneskeverdsgrunner som gjør at tvangsparagrafen må oppheves – men en positiv sideeffekt vil være reduserte køer.

 2. Ikke rart det er helsekøer. For mange ansatte i helsesektoren som kun lager byråkrati. Erfaring fra Bærum legevakt for en uke siden: Venter mellom 4-5 timer for behandling. Nesten ingen kø. To leger, kun en tar seg av pasienter. Den ene gikk frem og tilbake med papirer (i timesvis på kvelden??!) og behandlet ingen pasienter. Sykepleiere gikk frem og tilbake hele tiden med papirer i hendene sine (så ut som det eneste de gjorde, bortsett fra da de satt på pauserommet). Hvilken tidsalder lever de i. Når det endelig var behandling, tok legen en shortcut. Dette var fastlegens jobb (måtte senere opere bort menisken). Legen var mest opptatt i å få penger for legekonsultasjonen og trillet pasient i rullestol til nærmeste pengeautomat i en annen etasje(kunne sikkert behandlet flere på denne tiden). Historien slutter ikke her, blir bare så utrolig oppgitt. Spark 30% av de ansatte, og sett like krav til sykehusansatte som man gjør til andre i arbeidslivet – og få dere et datasystem som vil føre til økt effektivitet og som garantert vil redusere kostnadene..

 3. Anne Grethe Teien ble utsatt for psykiatrisk behandling, med negativt resultat. Hun fikk hjelp av en filosof: http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=29266

  Maja Thune ble utsatt for flerfoldige tvangsinnleggelser, med negativ effekt. Hun fikk hjelp av en kroppsterapeut: http://www.nrk.no/programmer/radio/solvsuper/1.893269. Les også boken hennes, “Jeg har en drøm”: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=147098

  Både filosofen og kroppsterapeuten som gav disse to hjelp, må gis psykisk spesialiststatus, refusjonsrett og behandlingsansvar – på lik linje med psykiatere og psykologer.

  Dersom man får inn nye, utradisjonelle yrkesgrupper som behandlingsansvarlige i psykisk helsetjeneste – både i privatpraktiserende og i offentlig sektor – så vil det redusere helsekøene.

 4. Har vært et par ganger på sykehus med barn, og i forbindelse med fødsel og må si meg skremt over den manglende innsatsen fra enkelte der.

  Ved fødsel var vi heldige nok til å få et arbeidshjern av sykepleier som kontakt, men det var skremmende å sitte i enden av en korridor og se på hvordan andre slet seg ut med å late som de jobbet. Enkelte gikk faste runde til tomme rom, stod rett innefor og så seg rundt. Dette pågikk i timer, men de tok seg selvsagt også pauser. Det virket da som om vår “kontakt” var vennesløs blandt de andre, for hun stoppet ikke opp hver gang det kom en kollega for å snakke om hva hun hadde gjort i helger, hva hun skulle til ferien etc.

  På legevakten var det også litt av et “show” de lagde. De løper rundt og ser veldig travle ut. Så treffer de en det er lenge siden de har snakket med, og står rett foran oss i rundt 30 minutter og prater ren vås, før de skynter seg av gårde igjen.

  Når vi ble sent til A-hus med vår baby sa legen at vi måtte reise direkte, uten å bruke 15 minutter for å dra hjem og hente tøy (vi regnet med overnatting). Vi gikk som avtalt inn akuttinngangen. Der sitter det 4 stykker som ser surt på oss og sier vent. De ville prate ferdig før de ville snakke med oss. Etter 5 minutter måtte vi bryte inn i deres private samtale og si at det tross alt var akuttinngangen.

  Inne på rommet får vi beskjed at det ikke er noen lege tilgjengelig, selv om det var akutt å sjekke helsen til vår baby. Vi fikk beskjed å trekke i snoren man bruker ved behov for akutt hjelp om vi lurte på noe. Etter 30 minutter gjorde vi det (vi lurte faktisk på hva som skjedde), og da tok det ytterligere 20 minutter før noen kom. Det var skremmende.

  Med oss gikk det bra, og vi har sluppet å ha noe særlig mer med helsevesent. Med tanke på våre opplevelser er vi skremt om det skulle skje noe alvorlig. Det virker som om tregheten man ser i enkelte andre offentlige kontorer har inntatt sykehusene og legevakten, og det må det ryddes opp i. Løsningnn er iallefall ikke å gjøre alt like dårlig, så vi er enige – la de private forbli private, og gi flere bevilgning og støtte til å åpne private foretak.

 5. Privatisering til en konkurannsedyktig pris med fradragsmulighet i inntekten vil være løsningen samtidig som det i tillegg skaper nye arbeidsplasser.

 6. Gi folk som ønsker det alle muligheter for å flytte utenlands. Få bort den dypt urettferdige kildeskatten på pensjoner (innføres fra 1.1.2010 med 15 %) og gi belønning til alle som på denne måte letter trykket på det skakkjørte helse- og sosialsystemet i Norge. Organisasjonen EMIGRANT1 har forslag til varige løsninger på problemene som BHH og Jensemann ikke ser – fordi de er blinde og døve !
  http://www.emigrant1.org

 7. Det er desverre ikke bare helse køene som er lange , det er masse som henger sammen her. Har nå ventet ca 2 mnd på en ny sitte pute til rullestolen det fører til store sitte sår som må behandles. Forebyggende arbeid er like viktig og det kan man gjøre ved å gjøre det enklere å få hjelpemidler. At helse køene er lange er ikke noe nytt sånn har det vært i hvertfall 10 år. Det er ikke bare denne regjeringen som har gjort elendig arbeid det er flere regjeringer før dem som har gjort det like ille. Flere mnd ventetid på operasjoner er ikke nytt slik har det vært veldig lenge , lenge før denne regjeringen kom til makten. Så jeg har egentlig gitt opp dere alle sammen for ingen av dere er bedre, dere bare lover og lover og unskyld språket holder ikke en dritt av det dere lover. Så det blir litt for dumt å peke fingre her. Gjør noe istede.

 8. Takk for mange og gode kommentarer.

  Jeg ser at mange har dårlige opplevelser med helsevesenet. Jeg vet likevel at det er mange som har gode opplevelser, som opplever god kvalitet og dyktige fagfolk. Alt må ikke tegnes svart.

  Til gullgutten- Høyre stemte imot kildeskatten, det var en dårlig utredet og forberedt skatteøkning.

  Til sliten:
  Køene gikk ned med 70.000 personer under den forrige regjeringen, nå har den økt igjen med 65.000. Grunnen er veldig enkel. Den rødgrønne regjeringen har allergi mot private løsninger og har begrenset kjøp fra privat .
  I helgen hadde TV2 reportasje med overlegen på Ringvoll klinikken. I løpet av en uke behandler han nå 5 ganger så mange som han gjorde da han jobbet på offentlig sykehus. Det er potensiale for å drive bedre i offentlig sektor, og vi trenger mer valgfrihet slik at du kan velge å bruke privat selv om det offentlige betaler.

 9. Hei Erna, enda en klaging!! No har eg prøvd Bjarn, Helga og Davøy, men som mange andre så får mann ikke svar!! Det gjelder psykratien som er skakkjørt, det viktigste som hjelpemiddel får mennesker som er sliten!! Det gjelder barn ,unge som voksne!! Har selv erfaring med mennesker som vil noe, men når ikke fram!! Blir overkjørt av systemet, har selv personlig erfaring fra det!! Har personlig opplevd litt får mye negativt ang. hjelp for meg og andre!Man bruker så mye energi får og nå fram for og få hjelp og da e mann så sliten psykikisk at det er for sent!! Det vil si at mann bruker lengere tid får og bygge seg opp igjen og kanskje havner ut på den negative siden!! Så hender det at man får feil psykolog og sitter og lurer på hva gjør eg no!! Så er det ny runde, får dette er sannhet!! Så igjen blir mann mer og mer kjørt!! Her snakker eg ikke om alkehol eller stoff ang. mæ!! Nedkjørt av tunge hendelser rundt mæ! For et år siden fikk eg en alvorlig knekk, var i arbeid hadde samboer, fikk hjelp (ikke godt nok) og antideppresiva og begynte da og gå nedover, mistet samboer og til slutt så mistet eg jobben!! Ingen oppfølging av lege, det viser seg at de antideppresive forverret min tilstand i ettertid!! Eg kan love at eg kjempet for og nå fram, siste utvei da før eg knakk helt sammen, det ble legevakt og en samtale på psykriatisk avdeling, men efter deres oppfatning, så hva eg ikke syk nok!! Ble loft ny psykolog, ventetid i mnd!! Eg viste vilken vei det gikk og det gjorde det også!! Det hva ikke psykologan som reddet meg, det var to av mine venner og min datter!! Eg sitter ennå sliten og veien er lang ennå, men eg kan ikke takke det offentlige for dette!! Sannheten er Erna, det er mange sånne eksempler!! Det er mennesker som vil noe, men blir ikke hørt!! Så hva er mest lønnsomt, folk i arbeid eller kast de på dynga, det handler om skjølrespekten som systemet ødelegger og det er bare et faktum, inkl. NAV!! Så få fart på psykratien og få flere plasser som Modum Bad der de setter mennesket i fokus!! Får menneskeverdet mangler:)))

 10. Har vært psykiatrisk pasient i 14 år, fant ut hva som feilte meg. Det var et øre ,nese, halsproblem. Bihulene skal fungere som en kompressor. Med det mener jeg at når man er tett av slim f.eks etter en sterk forkjølelse, får man feber. Luften i bihulene varmes opp, man får overtrykk og slimet presses ut akkurat som en spikerpistol. Nasonex nesespray fixer dette. Nesen er veien inn. Øret ut. Trommhinnene skal fungere som en membran. Blir de tørre f.eks etter en ørebettenelse, så fungerer membranen ikke som den skal og vi hører dårlig. Ørene må skylles av lege og deretter smøres opp. Jeg bruker vaselin som er et naturlig oljeprodukt, og hører som en gud. Er laget som alle andre. Sitter det mange i psykiatrien som ikke veit hva som feiler dem , og heller ikke greier å forklare seg p.g.a at de er neddopet ?

 11. Jeg håper du tar deg tid til å lese mitt innlegg om samfunnsøkonomisk ruspolitikk. Der vil dere kunne hente milliarder dersom dere legger om den negative og fordomsfulle behandlingen dere gir rusmisbrukere pr i dag.

  Dette er et viktig innlegg med historie og budsjett. Det er en tankevekker for de fleste. Jeg kommer gjerne på talerstolen og ytrer mitt ønske for de aller svakeste som ikke kan snakke selv.

  Ann-Lill Grendahl Elshaug
  “Lilly Craft”
  http://lillycraft.vgb.no/2009/06/25/kj%C3%A6re-bjarne-hakon-hansen-samfunns%C3%B8konomisk-ruspolitikk/

 12. Ja det er mange i helsekø,men bare vent til denne berømte skatt på sykdom slår livsgrunnlaget,vekk under bena på 43.000 pensjonister som i dag tar ansvar for sin egen hele i utlandet.Da blir det sannsynligvis 10.000 til i helsekøen.Muligens 5.000 som trenger sykehjemsplass,8.000 som har behov for hjemmehjelp.Det er vel også en god del av de som er nødt til å flytte tilbake til Norge som vil trenge tt-kort med andre ord kildeskatten Norge vil ta inn blir liten i forhold til øktningen i kostnader med hjemflyttende pensjonister.Dersom ikke det Norske folk sier klart at vi ikke finner oss i flere skattekåte byråkrater synes jeg synd på oss nordmenn.
  Tenk dere om nå er det mulig å stemme disse grådige ut av kontorene der de har sørget så godt for seg selv.

 13. Kjære Erna!

  Din partikollega Inge Lønning var nylig i media med en utrolig respektløs, fleipete og nesten uforskammet kommentar til valgutspill fra Ap og SV om en tannhelsereform som kan hjelpe store pasientgrupper. Han spurte om man kanskje også skulle la staten betale frisørregningene!
  Både du og Lønning bør vite at det er tusener av tannpasienter i Norge som lider under periodontitt og som trenger titanimplantat i munnen. Periodontitt krever behandling, og det koster den enkelte pasient ofte mye mer enn hva vi har råd til å betale.
  Lønnings fleip påkalte kanskje blendahvite smil på Frogner, men ikke ellers i landet! Og heller ikke blant de tusener som etter hvert er klar over hva Høire kanskje ikke vet: at perio-bakterienes myriader i munnen lett sprer seg i blodbanen og kan skape livstruende tilstander med økt fare for bl.a. hjertesykdom.
  Hølire har kanskje ikke tenkt å hjelpe disse pasientene, slik alle de andre viktige partiene her i landet lover at de vil?
  M.a.o: Er Erna Solberg enig med Lønning i at dette er “valgflesk som man ikke skal sette tennene i”???

 14. Har lest de ti kravene du stiller til helse og omsorgsministeren. Veldig bra. Veldig gode punkter. Sikkert også greit for politikere å vedta punktene.

  Men hvordan gjennomføre de ulike oppgavene. Det er slett ikke alltid at kommunene følger opp signalene fra rikspolitikerene, selv ikke om det følger øremerkede midler med.

  Jeg er selvsagt enig i å bygge opp forebyggende helsehjelp utenfor sykehusene, men også oppfølging /rehabilitering er viktig. Du har viktige spørsmål om på hvilken måte det skal gjøres og med hvilke grep?

  La ikke det samme skje som faktisk har skjedd innen psykiatrien. Sykehusplassene innen psykiatrien er blitt redusert før kommunene har rustet opp psykiatritjenesten godt nok til å ivareta oppfølging av de sykeste som skrives ut. Dette resulterer selvsagt i behov for nye innleggelser og manglende kapasitet i akuttavdelingene og det var vel ikke det som var meningen med opptrappingsplanen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *