Amerikanske tilstander med SV

SV har utgitt en ”rapport” som tar overdrivelser, forenklinger, vrang-fremstillinger og vrangforestillinger til et nytt nivå i norsk politisk debatt.

Jo visst, i politikken hender det man forenkler og overdriver. Jeg har gjort det selv. Jens Stoltenberg har gjort det, Siv Jensen har gjort det. Det hender man smører litt på i karakteristikken av politiske motstandere og av motstanderens politikk.

Denne ”rapporten” tar likevel kaka. Det er en rapport av typen som ikke egentlig fortjener noe tilsvar, men som er nødt til å få det likevel. La meg gå igjennom noen av påstandene som fremsettes i rapporten, og som er symptomatiske for etterretteligheten i rapporten.

Helse først. SVs påstand: ”Det blir mer privatisering og økt stykkpris i sykehusene om FrP og Høyre overtar i regjering.”

Fakta: Verken Høyre eller FrP foreslår å privatisere helsevesenet. Overhodet ikke. Begge partier har programfestet at det er et offentlig ansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester til alle. Det Høyre ønsker, er at det offentlige skal bli flinkere til å samarbeide med private helseinstitusjoner som har ledig kapasitet og som kan tilby bedre og billigere helsetjenester. Men at helse skal være et offentlig ansvar, har Høyre ment siden lenge før SV ble stiftet, og vi mener det fortsatt.

Videre påstår SV: ”Det vi veit fra for eksempel USA, med verdens mest privatiserte forsikrings- og helsesektor, er at de også har blant verdens mest kostbare helsesektorer. Det er derfor interessant å legge merke til at Høyre nå ikke noe sted i sitt arbeidsprogram påstår at de private er mer effektive enn de offentlige, de er kun et middel til å få køene ned.”

Her farer SV med regelrett fusk. SV vet like godt som meg at det er en fundamental forskjell på Høyres helsepolitikk og USA: Høyre ønsker nemlig et offentlig helsevesen, der staten betaler – og staten bestemmer dermed også tilbudet av offentlig betalte helsetjenester. I USA er det ikke slik, og det er hovedgrunnen til at USA har et kostbart system. Men SV vet at SVs velgere ikke liker USA – og ønsker å klistre Høyre til alt som er amerikansk. Da blir det mindre viktig om det er sant eller ikke. Forbered dere på å høre ”amerikanske tilstander” og ”Høyre” i samme setning fra SV flere ganger i løpet av høsten – og regn med at sammenligningen både er karikert og misvisende hver eneste gang.

Akkurat det samme finner vi på andre politikkområder: ”Rapporten” kan avsløre at Høyre vil fjerne NRK-lisensen, og påstår at ”Resultatet av dette kan bli avvikling av NRK som allmennkringkaster, eller en reklamefinansiert og mye mer kommersiell aktør enn det vi kjenner NRK som i dag.”

Dette er blankt tøv, og det vet selvfølgelig SV. Høyre vil fjerne lisensen, det er riktig – fordi vi vil flytte NRK over på statsbudsjettet. Skal det også være privatisering og kommersialisering, å ville ha noe på statsbudsjettet? Av og til lar jeg meg ærlig talt overrakse av SVs øvelser i absurd logikk.

Feilene fortsetter i fremstillingen av asyl- og flyktningpolitikken. SV skriver: ”Begge partier vil både redusere antall flyktninger til Norge og skjerpe reglene for familiegjenforening.”

Det er mulig SV fortsatt ikke vet forskjellen på asylsøkere og flyktninger. Sannheten er i alle fall at Høyre foreslår å øke antallet kvoteflyktninger med 500 mer enn de rødgrønne. En økning på 500 er ikke en reduksjon, uansett hvordan man vrir og vender på det for egne formål.

Derimot vil Høyre ha en strengere asylpolitikk. Det betyr at vi vil iverksette tiltak som gjør det mindre attraktivt for dem som ikke er reelle flyktninger og som har åpenbart grunnløse asylsøknader, å komme til Norge. Det er ikke spesielt humant å la mennesker gå to og tre år på asylmottak, når de forutsigbart får avslag på søknaden. 60 prosent får i dag avslag på søknadene sine, en sterk økning fra da jeg var kommunalminister. Vi vil ha en bedre kontroll med asylpolitikken nettopp for å kunne ta imot flere reelle flyktninger på en god måte.

Ellers er det riktig at Høyre vil øke kravet til underhold ved familiegjenforening for å sikre at den som henter familie til Norge er i stand til å forsørge den. Men det er et paradoks at SV anklager oss for dette bare et par uker etter at Regjeringen selv har sendt ut et forslag som skjerper reglene for familiegjenforening – et forslag Høyre har varslet at vi ikke vil støtte, fordi det innebærer en seigpining av familier som uansett vil få opphold.

Jeg kunne fortsatt, men man går lei. Punkt for punkt fremstiller SV både vår politikk og virkningene av den så feilaktig at man nesten ikke vet hvor man skal begynne å tilbakevise alt sammen. Dette er ikke et par tilfeldige feilfremstillinger, men en systematisk og bevisst manipulasjon. Hvis SVs valgkamp ligner på denne rapporten, tar partiet politisk skittkasting til et nytt nivå i Norge – til det vi må kunne kalle amerikanske tilstander…

6 tanker om “Amerikanske tilstander med SV”

  1. Jeg blir reelt forbannet når jeg ser hvor langt SV er villig til å gå i skittkasting. Det er en skandale at et så lite party har fått kanskje norges viktigste ministerpost. Jeg håper at de borgerlige med Høyre i spissen vinner valget og leverer det som blir lovet.

  2. Dette er så latterlig at det er vanskelig å ta det seriøst, som så mange ganger før fra SV. Vi trenger deg og visjonene dine, Erna.
    Det må ryddes kraftig opp i helsesektoren, og det klarer vi ikke uten hjelp fra det private.

  3. Det jeg frykter mest ved valgkampen er fremstillingen til AP og SV. Blir så sint når de fremstiller de andre partiene direkte feil, og samtidig pynter på sine egene brutte løfter og saker som har blitt et kaos.

    Når AP og SV uttaler seg så føler jeg at de ikke tar meg på alvor. De fordummer meg! Tror de ikke jeg husker hva de lovte for 4 år siden??

  4. takker for støtten, Ja vi kan vente oss mer og mer svartmaling.
    Ser ut som rolledelingen er at Audun LYsbakken skal være badguy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *