Besøker Unge Høyres debattcamp på Hove

I videobildet under kan du også se et utdrag fra min tale til forsamlingen, hvor jeg vektla betydningen av å prioritere det viktigste innen skolepolitikken først.