De eldste fortjener det beste

VGs Hanne Skartveit har skjønt det, de eldste fortjener det beste omsorgstilbudet vi kan skaffe. Da er den rød-grønne monopolpolitikken en dårlig løsning. I lørdagens utgave av VG ga hun korrekt et bilde av et privatdrevet sykehjem som var konkurransutsatt.

Hennes nyanserte kommentar står i sterk kontrast til mye av den ideologiske skremselspropagandaen som deler av venstresiden hele tiden bruker mot konkurranseutsetting og private tilbud. Ja, det finnes tilbud som er for dårlig, både i offentlig drift og i privat drift, ofte dreier det seg om dårlig ledelse, rutinemangel som leder til høyt sykefravær osv.

Men det venstresiden alltid ser bort fra, er de mange solskinnshistoriene som finnes, og det faktum at blant de best sykehjemmene på kvalitet i f.eks Oslo, så er konkurranseutsatte privatdrevne sykehjem blant de beste.

På fredag besøkte jeg  Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som drives av et privat firma for kommunen. De pårørende har to ganger kåret dette til Oslos beste sykehjem. Ammerudlunden er først og fremst et trygt og godt hjem for de eldre. Dette sykehjemmet har lavt sykefravær, høy andel faglærte, god helgebemanning og gode aktivitetstilbud. Det er det eneste sykehjemmet i Oslo og Akershus som ikke har fått en eneste negativ merknad etter tilsyn fra Fylkeslegen. I tillegg får de mer igjen for ressursene enn andre sykehjem, slik at vi frigjør midler til å bygge flere sykehjemsplasser.

Men de rød-grønne vil sette en stopper for gode tilbud som Ammerudlunden. Venstresiden er mer opptatt av hvem som driver sykehjemmet, enn om beboere og ansatte har det bra. De ønsker et omsorgsmonopol, der vi må ta til takke med kommunens tjenester. Dette er en politikk vi forlengst har forlatt på alle andre områder, fordi vi innså at monopol i feks tjenestemarkedet skaper køer, ventetid og dårlig service. Dårlige offentlige omsorgstjenester tvinger frem et klassedelt system, der bare de rike kan kjøpe seg god omsorg.

Høyre vil at alle skal få omsorg av beste kvalitet, og vi lar gjerne de private drive flere sykehjem for kommunen så lenge dette gir de eldre et bedre tilbud. Jeg vil utfordre Jan Bøler, Audun Lysebakken og andre dogmatikere til å svare på hvorfor de vil avvikle de beste omsorgstilbudene vi kan gi dem. Det er mulig de tenker som sin kollega Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim, som uttalte at det er fint at de eldre har det bra, men det er ikke poenget…

Jo, det er faktisk akkurat det som er poenget!

10 tanker om “De eldste fortjener det beste”

 1. For det første kreves det vel at den eldre personen har råd til et privat sykehjem da disse ikke samsvarer komunens pris. Man må nødvendigvis ha bedre økonomi for å kunne ivareta de eldre, men hva med alle minstepensjonister?

  Skal man igjen lage klasseskillet større og la de som har minst få dårligst behandlingstilbud? Hvis vi ikke hadde hatt mennesker i lavtlønnede yrker som ikke har utdannelse ville mange oppgaver stå ubemannet.

  Disse menneskene har bidratt like mye som de som sitter pengesterke igjen når de går av med pensjon og har ikke de krav på å leve like godt på sine eldre dager?

  De har jobbet og slitt på lik linje med andre, hvorfor skal da også deres pensjonist tilværelse være et slit……

  Klem siskan

 2. Ottervik i Tronndheim har i sannhet ikke så mye å skryte av!
  Byen har blitt et gedigent underskuddsforetagende og for noen dager siden leste vi om en stokk blind og 100% pleietrengende pasient på “bare” 94 år som ikke kunne skaffes sykehjemsplass.

  Fy pokker!

 3. # Siskan

  Nei, det er vel ikke slik det fungerer? Får man innvilget plass på sykehjem så er det det offentlige som betaler det det koster (etter at 70-80% av pensjonen har blitt beslaglagt) Da skal det ikke spille noe rolle for pasienten om plassen er på kommunalt eller privat sykehjem?

  Du kan si at aldersomsorg er et offentlig ansvar, men at man da selvsagt kan kjøpe en sykehjemsplass i annen kommune (eller privat) dersom kommunens egne hjem ikke kan imøtekomme behovet.

 4. Det er riktig som ARGUS37 sier – at det er ikke en økonomisk forskjell for den enkelte om det er offentlig eller privat drevet – hvis det er konkurranseutsatt og private driver – så er økonomien for den enkelte det samme.

 5. Erna, du snakker mye fornuft og av alle våre politikere er du en av de jeg foretrekker skal være i regjering, men jeg lurer på om du kan forklare følgende for meg;
  I følge kontrakter på kommunale boliger for eldre er både utleier og leietaker festet til enkelte plikter for oppfyllelse. Dette som i et alminnelig privat leieforhold er naturlig og forventet.
  Men dersom kommunen foretar et soleklart kontraktsbrudd overfor leietaker så synes det åpenbart som om kontraktens regler og beskrevne forpliktelser KUN gjelder for leietaker.
  Med dette mener jeg at kommunen OFFENTLIG har gått ut og innrømmet ressursmangel, men at dette er en prioriteringssak mellom kommunens byggmasse og anlegg.
  Spørsmål 1; Kan kommunen gi blaffen i inngåtte avtaler og uten knussel befri seg selv fra skriftelige forpliktelser uten at dette kan påklages og få konsekvenser?
  Spørsmål 2; Dersom en slik sak kan påklages, hvem skal man da henvende seg til?
  Spørsmål 3; Dersom en er så uheldig å ikke klare kommunale avgifter som privatperson, blir regningen etter en tid oversendt inkasso med grove fordyrende utgifter for den private. Kommunen gir blaffen i om en innbygger ikke har resurser og økonomi der og da, pengene SKAL drives inn selv om det i ytterste konsekvens betyr tvangssalg av eiendom eller utstyr.
  Hva da med “Kari Nordmann” som ved en alder av 92 år må selv gå på kne og luke oppgangen til sin kommunale bolig? Skal hun da kunne ansette private gartnere og med henvisning til kontrakten med kommunen sende betalingskrav til teknisk etat?
  PS. Min kommune har ordfører fra Høyre. DS

 6. Hei!
  Hvis en kommune har inngått en leiekontrakt med en person så følger alle vanlige rettigheter og forpliktelser med for Kommunen som for en vanlig utleier.
  Hvis kommunen ikke holder sine juridisk forpliktene deler, så kan man holde tilbake deler av leiesum , ta ut forliksklage osv.

  Men det bør være noen som hjelper en juridisk med dette før en gjør noe slikt. jeg anbefaler alle å snakke med leieboerforeningen om slike juridiske spørsmål, for et må alltid gjøres en konkret vurdering av jussen.

 7. “I tillegg får de mer igjen for ressursene enn andre sykehjem, slik at vi frigjør midler til å bygge flere sykehjemsplasser.

  Men de rød-grønne vil sette en stopper for gode tilbud som Ammerudlunden. Venstresiden er mer opptatt av hvem som driver sykehjemmet, enn om beboere og ansatte har det bra.”

  Med de siste opplysningene på plass, så er kanskje ikke de rød-grønne på jordet likevel?
  Moralen er; slit det ordentlig ut i yrkesaktiv alder, så kan du håpe å ha god nok råd til å høste i alderdommen..?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *